Τρίτη, 18 Ιούν, 2024

Όροι χρήσης

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στην Divine Culture με έδρα Ακαδημίας 8, Αθήνα, 10671.  T: +30 210 32 476 92

Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε  τους όρους και προϋποθέσεις για την χρήση του ιστότοπού μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Divine Culture είναι η κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (σχέδια, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα κλπ.) στον ιστότοπο και σε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται. Αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού οποιωνδήποτε αντικειμένων που εμφανίζονται στον ιστότοπο, προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προσαρμογή, η λήψη, η διανομή, η χρήση ή η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού οποιωνδήποτε αντικειμένων) χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Epoch Times. Αυτός είναι ένας σημαντικός όρος για εμάς και την Epoch Times, βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Σύνδεση

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερσυνδέσμους προς τον ιστότοπό μας, αλλά πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αρχική σελίδα, έτσι ώστε οι χρήστες του ιστότοπού σας να μην πιστεύουν ότι έχουμε κάποια σχέση ή σύνδεση με εσάς. Όταν ιστότοποι συνδέονται με τον ιστότοπό μας ή όταν εμείς συνδεόμαστε με άλλους ιστότοπους, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο στους άλλους ιστότοπους ή για οποιαδήποτε χρήση των άλλων ιστότοπων από εσάς. Αυτοί οι ιστότοποι θα έχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση

Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιασδήποτε από τις σελίδες του ιστότοπού μας για δική σας προσωπική, μη εμπορική αναφορά. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να προσαρμόσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να δημιουργήσετε διαφημίσεις ή να χρησιμοποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε τον ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ακρίβεια πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο

Έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, αλλά δεν δηλώνουμε και ούτε εγγυόμαστε ότι πληροί οποιοδήποτε συγκεκριμένο επίπεδο αξιοπιστίας ή ακρίβειας. Παρέχεται δωρεάν για δική σας προσωπική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες δεν προορίζονται για επαγγελματική ή ακαδημαϊκή χρήση.

Περιορισμός της ευθύνης μας

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, είτε έχουν προκληθεί με συμφωνία, αμέλεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς ή οποιονδήποτε άλλον ή από την πίστη σας σε πληροφορίες που αντλήσατε από τον ιστότοπο.
Εάν θεωρηθείτε υπεύθυνος από αρμόδιο δικαστήριο για τυχόν απώλεια από την μεριά σας ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή της χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με αυτόν, συμφωνείτε ότι το μέγιστο πρόστιμο για την Divine Culture είναι €5.000.
Τίποτα σε αυτό το τμήμα δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της Divine Culture για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλια παραποίηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από τον νόμο.

Κυβερνητικό δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και συμφωνείτε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή πρόσβασης στον ιστότοπό μας.