Τρίτη, 18 Ιούν, 2024
Τις τάσεις στο νέο μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης οδηγεί η Lamda Development στο Ελληνικό, όπου δημιουργεί από τα θεμέλια μια καινούργια πόλη, με προεξάρχον κτίσμα τον «πράσινο» ουρανοξύστη Riviera Tower.

Αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση και τεχνολογική «εξυπνάδα» το μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης που προωθείται

Οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές και οδηγίες για «πράσινη», βιώσιμη ανάπτυξη αρχίζουν να επηρεάζουν τη γραμμή πλεύσης των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθετούν τα καινούρια μοντέλα και στον οικιστικό τομέα, αλλάζοντας τα κριτήρια για την αξία ενός ακινήτου. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έχει η χρήση της τεχνολογίας, καθώς το μοντέλο που προωθείται στηρίζεται στην αυτοματοποιημένη λειτουργία των οικιακών συσκευών και δικτύων.

Τα νέα κριτήρια, εκτός από την τοποθεσία και τα τετραγωνικά, που θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην προστιθέμενη αξία ενός ακινήτου, καθορίζοντας ολοένα και περισσότερο την προσφορά και τη ζήτηση στον τομέα της αγοράς ακινήτων, αφορούν την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας και  ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και την ενσωμάτωση των «έξυπνων» λειτουργιών στην κατασκευή και λειτουργία μιας κατοικίας και όλα αυτά μέσω μιας σειράς πιστοποιήσεων.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος,  το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη και η ενσωμάτωσή της, σε αρκετές περιπτώσεις, στην εταιρική πολιτική των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν ήδη δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και θα οδηγήσουν σταδιακά στη μετακίνηση των χρηστών προς αυτά.

Τις τάσεις στο νέο αυτό μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης που έχει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τις «έξυπνες»  τεχνολογίες οδηγεί το Ελληνικό καθώς δημιουργείται από τα θεμέλια μια καινούργια πόλη. Ποια θα είναι όμως τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης αυτής, τι αλλάζει στον τρόπο κατασκευής και πώς θα μοιάζει ένα νέο σύγχρονο σπίτι;

Τι έχουμε να περιμένουμε στον τομέα αυτό από τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό

Ήδη από τη φάση της δημιουργίας του masterplan του Ελληνικού, η LAMDA Development, σύμφωνα με ενημερωτικά στοιχεία από την εταιρεία στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, έβαλε στο επίκεντρο «πράσινες» και βιώσιμες πρακτικές για όλο το εύρος του έργου και για κάθε τύπο ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται σε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, όπου η απανθρακοποίηση, η κυκλικότητα και η ευημερία των ανθρώπων αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης.

Το The Ellinikon περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλάνο πιστοποιήσεων βιώσιμων κτιρίων για εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις, με σκοπό τη διασφάλιση από ανεξάρτητο διεθνή φορέα της βέλτιστης εφαρμογής στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης.   Χαρακτηριστικό παράδειγμα του βιώσιμου χαρακτήρα των κτιρίων του Ελληνικού, όπως επισημαίνεται, αποτελεί ο Riviera Tower, ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης κατοικιών στην Ελλάδα και ένας από τους πιο πράσινους στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη οικιστική ανάπτυξη, η φύση έρχεται μέσα στο κτίριο, μέσα από μια πράσινη σχισμή με κατακόρυφους κήπους που αποτελεί σύμβολο των αρχών του βιώσιμου και βιοφιλικού σχεδιασμού. Ο συνδυασμός βλάστησης και υδάτινου στοιχείου ενισχύει τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου, ενώ ο σχεδιασμός του βασίζεται στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, την ορθή διαχείριση νερού και το ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα. Οι κήποι του ουρανοξύστη θα καλυφθούν από γηγενή φυτά, με μειωμένη ανάγκη για νερό, με στόχο τον περιορισμό της ανάγκης για άρδευση κατά 60%. Ο Riviera Tower έχει ήδη λάβει προ-πιστοποίηση  αειφόρου ανάπτυξης LEED Gold.

Τι αλλάζει σε μια οικιστική κατασκευή

Το σύνολό των κτιρίων του Ελληνικού θα χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, ενώ θα αποτελέσουν μια πολύτιμη προσθήκη σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια που πληρούν τα κριτήρια ESG. Όπως επισημαίνεται από τη LAMDA, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι βασικές παράμετροι σχεδιασμού, με στόχο αφενός τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία αφετέρου τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την παράλληλη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.  H LAMDA Development συνεργάζεται με κορυφαία διεθνώς αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως είναι η Foster+Partners και η Kengo Kuma & Associates, και με κατασκευαστικές εταιρείες με ηγετική θέση στην αγορά, όπως η AVAX και η Intrakat, ώστε το όραμα για βιώσιμα, ενεργειακά αποδοτικά και αυτόνομα κτίρια να υλοποιηθεί με βάση τη στρατηγική της εταιρείας για τη νέα πόλη του μέλλοντος.

Νέες τεχνολογίες και «έξυπνο» σπίτι

Η ανάπτυξη του Ελληνικού θα κατασκευαστεί εξ αρχής με τις σύγχρονες υποδομές μιας «έξυπνης» πόλης, κάνοντας χρήση προηγμένων υποδομών και καινοτόμων τεχνολογιών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων σύμφωνα με στοιχεία από την Lamda:

-Για τη σωστή διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα εγκατασταθούν στοιχεία «έξυπνου» ηλεκτρικού δίκτυο, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο των φορτίων, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

-Παράλληλα, στο έργο θα ενσωματώνονται και άλλες τεχνολογίες «έξυπνης πόλης» που θα εκτείνονται και στις οικιστικές αναπτύξεις. Αυτές οι τεχνολογίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) που θα μετατρέπουν κάθε κτίριο σε «έξυπνο», βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, και 5G δίκτυο οπτικών ινών που θα προσφέρει συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων τελευταίας γενιάς.

-Κάθε οικιστική ανάπτυξη θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα και με υποδομή που θα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατοίκων.

Λειτουργίες σε ένα έξυπνο σπίτι

-Σε ένα «έξυπνο» σπίτι, ένα πλήθος καθημερινών λειτουργιών, γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Από το σύστημα φωτισμού και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, έως την ασφάλεια και τα καθημερινά ψώνια της οικογένειας, όλα διευκολύνονται με τη χρήση της τεχνολογίας.

-Με τη χρήση αισθητήρων, ο ιδιοκτήτης του έξυπνου σπιτιού θα μπορεί να παρακολουθεί εύκολα και γρήγορα τις εσωτερικές συνθήκες, τις καταναλώσεις, τα περιθώρια εξοικονόμησης, αλλά και θα ειδοποιείται σε περίπτωση κάποιας ιδιαίτερης ανάγκης όπως μία διαρροή.

-Οι συσκευές θα έχουν δυνατότητα τηλεχειρισμού  μέσω εφαρμογής και θα αυτοματοποιούνται ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

-Όλο το σύστημα του σπιτιού από τις συσκευές έως τα φωτοβολταϊκά και την τοπική αποθήκευση ενέργειας θα προσαρμόζονται στις συνήθειές μας με κύριο στόχο την άνεση και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας.  Οι επισκέπτες στο Experience Centre, που είναι ήδη σε λειτουργία αποτελώντας το πιο τεχνολογικά προηγμένο κέντρο επισκεπτών στον κόσμο, στην περιοχή Living Smart, έχουν την ευκαιρία να δουν μια πρώτη εικόνα ενός έξυπνου σπιτιού:  «Έξυπνο» ψυγείο, προσαρμογή του κλιματισμού με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, ανάλυση και οπτικοποίηση πληροφοριών για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, είναι μόνο μερικές από τις καινοτομίες του «έξυπνου» σπιτιού.

Τι θυσιάζουμε για την άνεσή μας;

Είναι ενδιαφέρον ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοματοποιημένου «έξυπνου» σπιτιού που «φροντίζει» τον ένοικό του είχε περιγράψει ο Ρέι Μπράντμπερι το 1951 στο βιβλίο του «Φαρενάιτ 451», με θέμα την καύση των βιβλίων σε μια απολυταρχική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι εκπαιδεύονται να μην σκέπτονται.

Ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε σε τι ωφελεί πράγματι τον άνθρωπο η ελαχιστοποίηση της ανάγκης για σκέψη και δράση και η ποικιλότροπη μείωση των ευκαιριών να εξασκούμε τις νοητικές μας δυνάμεις στα διάφορα επίπεδα της ζωής, που εκτείνονται από το απολύτως πρακτικό μέχρι το πνευματικό και τη σφαίρα των αφηρημένων εννοιών.

Αν η σκέψη είναι η βάση της ανθρώπινης υπόστασης, αν είναι πράγματι μια ζωτική λειτουργία που καθορίζει τη εσωτερική μας ζωή και τη σχέση μας με την κοινωνία και αυτό από το οποίο εξαρτάται το ήθος και οι αξίες μας, ίσως καταλήξουμε ότι το να έχουμε συσκευές που «σκέπτονται» για εμάς αντί για εμάς μπορεί να μην είναι τελικά κάτι ωφέλιμο για το ανθρώπινο είδος ούτε ακριβώς αυτό που εννοούμε όταν λέμε «πρόοδος».

Καθώς τίποτα δεν αποκτάται χωρίς αντάλλαγμα, είναι καίριας σημασίας να αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας για να αναλογιστούμε ποιο θα είναι το τίμημα που θα κληθούμε να καταβάλλουμε για τις τόσες ανέσεις των «έξυπνων» σπιτιών.

Το μυθιστόρημα του Μπράντμπερι μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1966 από τον Φρανσούα Τρυφώ.

 

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχολιάστε