Τρίτη, 16 Ιούλ, 2024

Μας παρακολουθεί η Huawei;

Η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει μια
αμφιλεγόμενη υπόσταση αλλά οι λεπτομέρειες που εξηγούν περαιτέρω αυτά τα χαρακτηριστικά της σπάνια παρουσιάζονται στις ειδήσεις.