Παρασκευή, 19 Απρ, 2024
Τα κεντρικά γραφεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα, στις 23 Απριλίου 2020. (Tami Chappell/AFP via Getty Images)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το CDC διαπίστωσε εκατοντάδες σήματα ασφάλειας για τα εμβόλια COVID-19 της Pfizer και της Moderna

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν εντοπίσει εκατοντάδες σήματα ασφαλείας για τα δύο πιο ευρέως χορηγούμενα εμβόλια COVID-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρακολούθησης που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας The Epoch Times.

Η παράλυση του Bell, η πήξη του αίματος και ο θάνατος ήταν μεταξύ των σημάτων που επισημάνθηκαν μέσω της ανάλυσης των αναφορών ανεπιθύμητων συμβάντων που υποβλήθηκαν στο Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων (VAERS). Το CDC, το οποίο διαχειρίζεται το VAERS μαζί με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το περιγράφει ως «το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του έθνους» για θέματα εμβολίων.

Η πρωταρχική ανάλυση του CDC συνέκρινε τις αναφορές που έγιναν για συγκεκριμένα συμβάντα που υπέστησαν μετά τη λήψη ενός εμβολίου Moderna ή Pfizer COVID-19 με τις αναφορές που υποβλήθηκαν μετά τον εμβολιασμό με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ή με όλα τα εμβόλια εκτός των εμβολίων COVID-19. Ο τύπος της ανάλυσης είναι γνωστός ως αναλογικός λόγος αναφοράς (PRR).

Τα σήματα ασφαλείας σημαίνουν ότι μια πάθηση μπορεί να συνδέεται με ένα εμβόλιο. Τα σήματα απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για την επιβεβαίωση μιας πιθανής σύνδεσης.

Η ανάλυση του CDC διεξήχθη σε ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Οι Epoch Times έλαβαν τα αποτελέσματα μέσω αιτήματος του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης, αφού το CDC αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα.

Το VAERS είναι ένα παθητικό σύστημα αναφοράς που δέχεται αναφορές από οποιονδήποτε, αλλά οι περισσότερες κατατίθενται από επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ότι ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν αναφορές εάν προέκυπταν ζητήματα μετά τον εμβολιασμό. Όσοι υποβάλλουν ψευδείς αναφορές αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Οι αναφορές δεν αποδεικνύουν την αιτιώδη συνάφεια ή τη σύνδεση μεταξύ ενός συμβάντος και ενός εμβολίου. Ταυτόχρονα, μελέτες δείχνουν ότι ο αριθμός των αναφορών συχνά υποεκτιμά την πραγματική συχνότητα εμφάνισης συμβάντων μετά τον εμβολιασμό.

«Το βάρος πέφτει στις ρυθμιστικές αρχές»

Το CDC και ο FDA δήλωσαν σε έγγραφα διαδικασιών λειτουργίας ότι οι αξιωματούχοι θα παρακολουθούσαν το VAERS για να εντοπίσουν «πιθανές νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων COVID-19», με το CDC να πραγματοποιεί ανάλυση PRR. Το CDC εξέδωσε πολλαπλές ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την εξόρυξη δεδομένων, αλλά τελικά αναγνώρισε ότι δεν άρχισε να εκτελεί την τεχνική παρακολούθησης μέχρι το 2022 – περισσότερο από ένα χρόνο μετά την έγκριση των εμβολίων της Pfizer και της Moderna.

Η PRR περιλαμβάνει τη σύγκριση της εμφάνισης ενός συγκεκριμένου ανεπιθύμητου συμβάντος μετά από ένα συγκεκριμένο εμβόλιο με τη συχνότητα εμφάνισης μετά από όλα τα άλλα εμβόλια. Ένα σήμα ενεργοποιείται όταν πληρούνται τρία κατώτατα όρια, σύμφωνα με το CDC: η τιμή PRR τουλάχιστον δύο, οι χ2 κατανομές τουλάχιστον τέσσερα και τρεις ή περισσότερες περιπτώσεις του συμβάντος μετά τη λήψη του υπό ανάλυση εμβολίου. Οι χ2 κατανομές είναι μια μορφή στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την εξέταση δεδομένων.

Τα αποτελέσματα που έλαβε η εφημερίδα The Epoch Times δείχνουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΕ) που πληρούν τον ορισμό, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών καταστάσεων όπως η πήξη του αίματος στους πνεύμονες, η αιμορραγία κατά την περίοδο, η έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά, ακόμη και ο θάνατος. Οι υψηλοί αριθμοί, ιδίως οι χ2 κατανομές, ανησύχησαν τους εμπειρογνώμονες.

Για πολλά από τα συμβάντα, «οι χ2 κατανομές είναι τόσο υψηλές που, από την άποψη του Bayes, η πιθανότητα το πραγματικό ποσοστό ΑΕ των εμβολίων COVID να μην είναι υψηλότερο από εκείνο των εμβολίων χωρίς COVID είναι ουσιαστικά μηδενικό», δήλωσε ο Norman Fenton, καθηγητής διαχείρισης κινδύνου στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, στην Epoch Times σε ηλεκτρονικό μήνυμα, αφού έτρεξε τους αριθμούς σε ένα μοντέλο Bayes που παρέχει πιθανότητες με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Υπήρχε πιθανότητα μικρότερη από 0,5% ότι το ποσοστό ηπατικής κίρρωσης, για παράδειγμα, ήταν μικρότερο μετά τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 από ό,τι χωρίς τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19. Για τη μυοκαρδίτιδα, ή φλεγμονή της καρδιάς, στην ομάδα των 12 έως 17 ετών, η πιθανότητα ήταν σχεδόν μηδενική.

Τα αποτελέσματα του CDC δείχνουν επίσης ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάντων μετά τον εμβολιασμό COVID-19 ήταν σοβαρά. Για τους ενήλικες, για παράδειγμα, το ποσοστό αυτό ήταν 11,1%, σε σύγκριση με το 5,5% μετά από εμβόλια που δεν ήταν COVID-19. Το ποσοστό των θανάτων για τους ενήλικες ήταν 15,4 τοις εκατό μετά τον εμβολιασμό COVID-19, πολύ υψηλότερο από το 2,5 τοις εκατό μετά από άλλα εμβόλια.

«Το βάρος πέφτει στις ρυθμιστικές αρχές να βρουν κάποια άλλη αιτιώδη εξήγηση για αυτή τη διαφορά, αν θέλουν να ισχυριστούν ότι η πιθανότητα ένα εμβόλιο COVID AE να οδηγήσει σε θάνατο δεν είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των άλλων εμβολίων», δήλωσε ο Fenton.

Το CDC και ο FDA δεν απάντησαν μέχρι την ώρα του Τύπου στα αιτήματα των Epoch Times για σχολιασμό.

Ένας εκπρόσωπος του CDC είχε δηλώσει προηγουμένως στην The Epoch Times σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ότι τα αποτελέσματα της PRR «ήταν γενικά συνεπή με την εξόρυξη δεδομένων ΕΒ, χωρίς να αποκαλύπτουν πρόσθετα απροσδόκητα σήματα ασφάλειας».

Το γραφείο αρχείων του οργανισμού, σε επιστολή που συνόδευε τα αποτελέσματα, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα «γενικά επιβεβαίωσαν τα ευρήματα από την εμπειρική εξόρυξη δεδομένων κατά Bayes (EB)», μια μέθοδο που χρησιμοποιεί ο FDA. Ο FDA αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της εξόρυξης δεδομένων EB.

Μέρος των αποτελεσμάτων της PRR του CDC. Κάντε κλικ για μεγέθυνση. Τα πλήρη αποτελέσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου. (Στιγμιότυπο μέσω της εφημερίδας The Epoch Times)

 

«Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να διερευνηθεί»

Οι αξιωματούχοι υγείας των ΗΠΑ ήταν επιφυλακτικοί στο να συνδέσουν τα ανεπιθύμητα συμβάντα και τις παρενέργειες με τα εμβόλια COVID-19. Έχουν όμως αναγνωρίσει ότι ορισμένες παρενέργειες προκαλούνται από τα εμβόλια Moderna και Pfizer – και τα δύο χρησιμοποιούν τεχνολογία αγγελιοφόρου RNA (mRNA) – συμπεριλαμβανομένης της μυοκαρδίτιδας και μιας συναφούς πάθησης που ονομάζεται περικαρδίτιδα.

Ορισμένες ηλικιακές ομάδες διατρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο κίνδυνο μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό από ό,τι μετά τη μόλυνση από την COVID-19, οδηγώντας έναν αυξανόμενο αριθμό εμπειρογνωμόνων να προειδοποιούν κατά του εμβολιασμού ορισμένων ατόμων.

Τα πρόσφατα ληφθέντα αποτελέσματα PRR επέστρεψαν περισσότερα από 500 ανεπιθύμητα συμβάντα μεγαλύτερα από τη μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα.

«Γνωρίζουμε ότι το σήμα για τη μυοκαρδίτιδα σχετίζεται με κάτι που προκαλείται από τα εμβόλια mRNA, οπότε είναι κάτι παραπάνω από λογικό να πούμε ότι οτιδήποτε με σήμα μεγαλύτερο από τη μυοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να διερευνηθεί», δήλωσε στην Epoch Times μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Josh Guetzkow, ισραηλινός καθηγητής που εκπαιδεύτηκε στη στατιστική στο Πανεπιστήμιο Princeton και μελετούσε τα δεδομένα VAERS κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το CDC και ο FDA δήλωσαν στις διαδικασίες λειτουργίας τους ότι τα σήματα ασφαλείας θα «επανεξετάζονται ανάλογα με την περίπτωση».

«Το μοτίβο ή η τάση των αποτελεσμάτων PRR και εξόρυξης δεδομένων για μια χρονική περίοδο (π.χ. αρκετές εβδομάδες) θα παρακολουθείται πριν από την έναρξη κλινικής επανεξέτασης. Άλλοι παράγοντες, όπως η κλινική σημασία, το κατά πόσον οι ΑΕ είναι απροσδόκητες, η σοβαρότητα και το κατά πόσον εντοπίζεται ένα συγκεκριμένο σύνδρομο ή διάγνωση και όχι μη ειδικά συμπτώματα, θα λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί εάν θα διενεργηθεί κλινική επανεξέταση», αναφέρεται στα έγγραφα.

Εάν προκληθεί κλινική επανεξέταση, αυτή θα περιλαμβάνει την επανεξέταση των εκθέσεων και των σχετικών ιατρικών αρχείων σχετικά με το ανεπιθύμητο συμβάν, την επιβεβαίωση του χρόνου από τον εμβολιασμό έως την εμφάνιση των συμπτωμάτων και άλλες εργασίες.

Ο FDA αποκάλυψε πρόσφατα ότι από τα τέσσερα σήματα που εντοπίστηκαν για ηλικιωμένα άτομα μετά τον εμβολιασμό της Moderna ή της Pfizer, τα τρία αποκλείστηκαν με περαιτέρω ανάλυση, αλλά ένα -πνευμονική εμβολή- συνέχισε να πληροί τα κριτήρια. Η πνευμονική εμβολή εντοπίστηκε ως σήμα στην ανάλυση PRR για άτομα ηλικίας μόλις 12 ετών.

Κατεβάστε τα αρχεία

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης βρίσκονται σε φύλλα Excel. Τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφορτωθούν από τους παρακάτω συνδέσμους. Οι πίνακες ένα και δύο δεν παρασχέθηκαν.

7.29.22 Table3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.29.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.29.22 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.22.29 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.22.29 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.22.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

7.15.22 Table 3 PRR of PTs for COVID19 Pfizer Compared to Moderna

7.15.22 Table 4 PRR of PTs for COVID19 Moderna Compared to Pfizer

7.15.29 Table 5 PRR of PTs for COVID19 mRNA Compared to Non-COVID

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχολιάστε