Τρίτη, 16 Ιούλ, 2024
Η έκθεση του Εθνικού Τοξικολογικού Προγράμματος για το φθόριο έχει υποστεί καθυστερήσεις που δεν έχουν παρατηρηθεί από την εποχή της έρευνας για τον αμίαντο. (Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά της Διεθνούς Ακαδημίας Στοματικής Ιατρικής & Τοξικολογίας [The International Academy of Oral Medicine & Toxicology])

Η έκθεση «βόμβα» που θα μπορούσε να αλλάξει το νερό

Μια αμφιλεγόμενη κυβερνητική έκθεση των ΗΠΑ έχει γίνει το σημείο μηδέν στη μάχη για την ασφάλεια της φθορίωσης του νερού

Το μέλλον των αμερικανικών προγραμμάτων φθορίωσης του δημόσιου νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξαετή συστηματική ανασκόπηση του Εθνικού Τοξικολογικού Προγράμματος (National Toxicology Program-NTP), μια έκθεση που εξετάζει κριτικά τη διαθέσιμη επιστήμη, αλλά έχει περιέλθει σε κυβερνητικές παρεμβάσεις και διαμάχες.

Τα προσχέδια της έκθεσης -που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης δίκης- επιβεβαιώνουν την επιστήμη που συνδέει το φθόριο με τη μείωση της νοημοσύνης των παιδιών. Τα ευρήματα της έκθεσης υποστηρίζουν πολλαπλές μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το φθόριο είναι μια νευροαναπτυξιακή τοξίνη.

Η «NTP Monograph on the State of the Science Concerning Fluoride Exposure and Neurodevelopmental and Cognitive Health Effects: A Systematic Review»(Μονογραφία της NTP σχετικά με την κατάσταση της επιστήμης όσον αφορά την έκθεση στο φθόριο και τις νευροαναπτυξιακές και γνωστικές επιπτώσεις στην υγεία: Μια συστηματική ανασκόπηση), όπως ονομάζεται επίσημα, έχει υποστεί πρωτοφανείς καθυστερήσεις σε μια αμφιλεγόμενη μάχη για τα στατιστικά στοιχεία, τη διατύπωση και τα τελικά συμπεράσματα.

Η έκθεση, ή μονογραφία, είναι σημαντική επειδή αξιολογεί όλες τις έρευνες και μελέτες σχετικά με τις νευροτοξικές επιδράσεις της έκθεσης στο φθοριούχο νερό και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Η διετής καθυστέρηση στην έκδοση αυτής της καίριας μονογραφίας έχει καταστεί σημαντικό στοιχείο σε μια εν εξελίξει αγωγή που έχει ασκηθεί κατά της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency-EPA) από το Δίκτυο Δράσης για το Φθόριο (Fluoride Action Network-FAN), το οποίο επιδιώκει την απαγόρευση των χημικών προσθέτων φθορίου από τη δημόσια παροχή πόσιμου νερού στις ΗΠΑ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2022, η έκθεση πέρασε από πέντε ξεχωριστές διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους και τρεις αναθεωρημένες εκδόσεις σχεδίων που ενσωμάτωσαν όλες τις προτάσεις και τα σχόλια και από τις πέντε διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους.

Παρά τις εκτεταμένες αξιολογήσεις από ομοτίμους και τις αναθεωρήσεις των προσχεδίων, τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) αποκάλυψαν ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμπόδισαν τη δημοσίευση του προσχεδίου του Μαΐου 2022, το οποίο θεωρήθηκε τελικό από την NTP.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι μια μη αποκαλυπτόμενη ομάδα εργασίας ξεκίνησε στη συνέχεια μια διαδικασία αναθεώρησης για να «κρίνει» τα μη αποκαλυπτόμενα σχόλια που έγιναν από «εμπειρογνώμονες του οργανισμού».

Το προσχέδιο του Μαΐου 2022 δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι τις 15 Μαρτίου και δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο ως αποτέλεσμα πολύμηνων νομικών κινήσεων, κλητεύσεων, εκτεταμένων διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (Department of Justice-DOJ) -το οποίο εκπροσωπεί την EPA στο δικαστήριο- και δικαστικής εντολής.

Τα αμφιλεγόμενα ευρήματα της NTP

Το Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας (National Toxicology Program-NTP) είναι ένα διυπηρεσιακό κυβερνητικό πρόγραμμα που διοικείται από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών(Department of Health and Human Services) για την προστασία του αμερικανικού κοινού από τις τοξίνες. Το NTP υπάγεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας (National Institute for Environmental Health Sciences) του υπουργείου.

Το NTP ξεκίνησε την ανασκόπηση της τοξικότητας του φθορίου το 2015, σύμφωνα με τα πρακτικά μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιστημονικών Συμβούλων του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2015.

Η Δρ Κριστίνα Θάγιερ (Dr. Kristina Thayer), διευθύντρια του Γραφείου Αξιολόγησης και Μετάφρασης της Υγείας (Office of Health Assessment and Translation), δήλωσε στο συμβούλιο ότι η ανασκόπηση θα αξιολογούσε την έκθεση στο φθόριο και το ενδεχόμενο αναπτυξιακών νευροσυμπεριφορικών επιδράσεων. Τόνισε τα ευρήματα από την έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας του 2006 και μια ανασκόπηση του 2015 που έγινε για το Υπουργείο Υγείας της Ιρλανδίας, η οποία υπογράμμισε τις πιθανές νευρολογικές επιπτώσεις.

Η επανεξέταση της NTP για το φθόριο εξέτασε δεδομένα από περισσότερες από 500 μελέτες σχετικά με την έκθεση στο φθόριο και τη νευροτοξικότητα, οι οποίες περιλάμβαναν περισσότερες από 150 μελέτες σε ανθρώπους, καθώς και μελέτες σε θηλαστικά και vitro.

Από NTP Σεπτέμβριος 2022, Σχήμα 2, Διάγραμμα επιλογής μελέτης

Από τις μελέτες που εξετάστηκαν, 29 από τις μελέτες σε ανθρώπους αξιολογήθηκαν ως υψηλής ποιότητας και η έκθεση περιελάμβανε μια μετα-ανάλυση περισσότερων από 50 μελετών σχετικά με την έκθεση σε φθόριο και το δείκτη νοημοσύνης των παιδιών.

Η μετα-ανάλυση στην πιο πρόσφατη έκδοση του σχεδίου αναθεώρησης της NTP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «52 από τις 55 μελέτες ανέφεραν αντίστροφο συσχετισμό μεταξύ της έκθεσης σε φθόριο και του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών».

Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο φθόριο εκτίθενται τα παιδιά, τόσο χαμηλότερο είναι ο δείκτης νοημοσύνης τους. Η εκτιμώμενη πτώση, με βάση ένα εύρος μελετών, είναι περίπου επτά μονάδες IQ.

Αν και μια πτώση κατά επτά μονάδες IQ μπορεί να μη φαίνεται μεγάλη υπόθεση, έχει επιζήμιες επιπτώσεις στον πληθυσμό στο σύνολό του, εξήγησε η Κριστίν Τιλ (Christine Till), κλινική νευροψυχολόγος και επίκουρη επιστήμονας στο πρόγραμμα νευροεπιστημών και ψυχικής υγείας στο νοσοκομείο Sick Kids (Άρρωστα Παιδιά) στο Τορόντο, σε μια παρουσίαση τον Μάιο. Η Τιλ συμμετείχε σε μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες για το φθόριο στο πλαίσιο της ερευνητικής πλατφόρμας Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals (Μητρική-Βρεφική έρευνα για τις περιβαλλοντικές χημικές ουσίες) της Health Canada.

Ο Τιλ υπογράμμισε ότι μόλις μια μείωση του δείκτη νοημοσύνης ενός πληθυσμού κατά πέντε μονάδες θα αύξανε τον αριθμό των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως διανοητικά ανάπηροι από 6 εκατομμύρια σε 9,5 εκατομμύρια και ο αριθμός των ατόμων που θεωρούνται χαρισματικοί θα μειωνόταν από 6 εκατομμύρια σε 2,4 εκατομμύρια.

Για να γίνει κατανοητή η σημασία αυτού του κόστους, βοηθά να εξεταστούν οι επιπτώσεις σε κλίμακα. Μια ανασκόπηση του Μαΐου 2021 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Children με τίτλο «Monetary Valuation of Children’s Cognitive Outcomes in Economic Evaluations from a Societal Perspective: A Review» ( Έκθεση: H Νομισματική Αποτίμηση των Γνωστικών Αποτελεσμάτων των Παιδιών στις Οικονομικές Αξιολογήσεις από Κοινωνική Προοπτική) η «τεκμαρτή νομισματική αποτίμηση μιας μονάδας IQ σε όλη τη διάρκεια της ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες» εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10.600 και 13.100 δολαρίων. Με άλλα λόγια, αν 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχαναν πέντε μονάδες IQ, αυτό θα αντιστοιχούσε σε 5,3 έως 6,55 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό χαμένο εισόδημα.

Ένα άλλο ανησυχητικό εύρημα της έκθεσης είναι ότι δεν υπάρχει προφανές ασφαλές όριο για την έκθεση σε φθόριο.

Η Τιλ τόνισε ότι τα δεδομένα της έκθεσης της NTP δείχνουν ότι υπάρχει πτώση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών ακόμη και μεταξύ των χαμηλότερων τιμών από μηδέν έως 2,0 mg/L επιπέδων φθορίου στα ούρα. Η μέτρηση των επιπέδων φθορίου στα ούρα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης σε φθόριο.

Από NTP Σεπτέμβριος 2022, εικόνα 17

«Οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε φθόριο κατά την πρώιμη ηλικία έχουν τεράστια σημασία για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η ίδια.

Ο Δρ Τζακ Καλ (Dr. Jack Kall), εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ακαδημίας Στοματικής Ιατρικής και Τοξικολογίας (Board of Directors of the International Academy of Oral Medicine and Toxicology), σημείωσε άλλα ανησυχητικά ευρήματα της ανασκόπησης σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Discovering True Health» (Ανακαλύπτοντας την Αληθινή Υγεία).

«Τα ανθρώπινα επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν ένα συμπέρασμα «μέτριας βεβαιότητας» ότι το φθόριο είναι μια αναπτυξιακή νευροτοξίνη», δήλωσε ο Καλ.

Οι βαθμολογίες αξιοπιστίας στην έκθεση κυμαίνονται μεταξύ ενός και τεσσάρων, με το τέσσερα να είναι η υψηλότερη βεβαιότητα. Η μέτρια βεβαιότητα είναι τρία στα τέσσερα.

Σχήμα 1. Αξιολόγηση της βεβαιότητας για το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων

Ο Καλ σημείωσε ότι μια μέτρια κατάταξη είναι το σημείο όπου οι σοβαροί επιστήμονες αρχίζουν να θέτουν κάποια πολύ δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, όπως «Εάν υπάρχει αυτό το επίπεδο βεβαιότητας, δεν θα έπρεπε να εφαρμόσουμε κάποιες αλλαγές σχετικά με την έκθεση σε αυτό [το φθόριο];».

Ο Καλ τόνισε επίσης ότι η ανασκόπηση αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι εκτίθενται σε αρκετό φθόριο ώστε να παρουσιάζουν βλάβες, σύμφωνα με την έρευνα.

«Η έκθεση σε φθόριο που βιώνουν οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά στις ΗΠΑ σήμερα είναι εντός του εύρους όπου μελέτες σε ανθρώπους έχουν διαπιστώσει μειωμένο δείκτη νοημοσύνης», δήλωσε ο Καλ.

Πρωτοφανείς καθυστερήσεις, έλλειψη διαφάνειας

Αυτό που είναι μοναδικό στην NTP -κανονικά- είναι το ιστορικό της σε θέματα διαφάνειας. Ένας μεγάλος αριθμός των πιο πρόσφατων εκθέσεών της είχε μια δημόσια διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους που διήρκεσε λίγες ημέρες, και τα δικαστικά έγγραφα σημειώνουν ότι τα προσχέδια των εκθέσεων της NTP παρέχονταν πάντα στο κοινό.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η κυβέρνηση επέμενε ότι το προσχέδιο της έκθεσης του Μαΐου 2022 -που ήταν το προσχέδιο που θεωρήθηκε από την NTP ως τελικό- «δεν έπρεπε να δοθεί στο κοινό». Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθησαν μέσω της αγωγής, ωστόσο, δείχνουν ότι η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση (American Dental Association), η μεγαλύτερη ομάδα άσκησης πίεσης της χώρας σε θέματα υπέρ του φθορίου, είχε ήδη λάβει αντίγραφο.

Η ένωση συνέχισε να προτρέπει την NTP να εξαιρέσει από την έκθεση οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νευροτοξικότητας του φθορίου, λέγοντας ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της NTP, οι εμπειρογνώμονες του CDC, του FDA και του NIH εξέφρασαν ανησυχίες ότι τα προηγούμενα σχόλιά τους σχετικά με τη μετα-ανάλυση δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς, αν και οι συντάκτες της NTP διαφώνησαν με τα σχόλια και τις επικρίσεις των εμπειρογνωμόνων του οργανισμού σε πολλές περιπτώσεις. Τα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι αυτά τα συγκεκριμένα σχόλια μπορεί να ήταν αυτά που η μη δημοσιοποιημένη ομάδα εργασίας είχε αναλάβει να κρίνει.

Τα ονόματα της ομάδας εργασίας BSC και των σχολίων του οργανισμού αποκαλύφθηκαν σύμφωνα με δικαστική απόφαση και κλήτευση, αν και τα ονόματα των οργανισμών που επισυνάπτονταν στα σχόλια είχαν διαγραφεί.

Μετά τη δημοσιοποίηση, οι δικηγόροι των εναγόντων κατέληξαν σε συμφωνία με τους δικηγόρους της EPA ότι θα τους παρείχαν ένα «κλειδί» που θα ξεκλείδωνε τα τμήματα που είχαν διαγραφεί και θα προσδιόριζε τις υπηρεσίες που αντιστοιχούσαν στα σχόλια και τις επικρίσεις.

Η εφημερίδα Epoch Times απέκτησε αντίγραφο των ονόματα των υπηρεσιών που έχουν διαγραφεί, τα οποία περιλαμβάνουν:  Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Εθνικό Ινστιτούτο Οδοντιατρικών και Κρανιοπροσωπικών Ερευνών (National Institute of Dental and Craniofacial Research-NIDCR), Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας (National Institute of Environmental Health Sciences-NIEHS), Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration-FDA), Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης Γιούνες Κένεντι Σράιβερ (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development-NICHD), Γραφείο Βοηθού Υπουργού Υγείας (Office of the Assistant Secretary for Health-OASH), Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας/Γραφείο Διευθυντή (National Institutes of Health/Office of the Director-NIH/OD).

Παρόλο που τα πραγματικά ονόματα των υπαλλήλων δεν ελήφθησαν, ο δικηγόρος του ενάγοντος Μάικλ Κόνετ δήλωσε στην Epoch Times σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι «οι κύριες επικρίσεις προήλθαν από [ το ] CDC και το NIDCR». Και οι δύο οργανισμοί συνδέονται με την προώθηση του προγράμματος φθορίωσης του νερού στις ΗΠΑ.

Χρονοδιάγραμμα της έκθεσης του NTP για το φθόριο

Το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων για την έκθεση της NTP σχετικά με το φθόριο έχει ως εξής:

2015: Μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της NTP αποκαλύπτει ότι αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα για την επανεξέταση της πιθανής νευροτοξικότητας του φθορίου.

2016: Η NTP δημοσιεύει την πρώτη της έκθεση για το φθόριο, με τίτλο «Systematic Literature Review on the Effects of Fluoride on Learning and Memory in Animal Studies» (Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιδράσεις του φθορίου στη μάθηση και τη μνήμη σε μελέτες σε ζώα).

Σεπτέμβριος 2019: Η NTP δημοσιεύει δημόσια το προσχέδιο της δεύτερης έκθεσής της για το φθόριο, με τίτλο «Systematic Review of Fluoride Exposure and Neurodevelopmental and Cognitive Health Effects» (Συστηματική ανασκόπηση της έκθεσης στο φθόριο και των επιπτώσεων στη νευροαναπτυξιακή και γνωστική υγεία). Η ανασκόπηση εξετάζει τόσο μελέτες σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, αλλά εστιάζει περισσότερο στις μελέτες σε ανθρώπους.

Σεπτέμβριος 2019-Μάρτιος 2020: Το σχέδιο της δεύτερης έκθεσης αξιολογείται από τους ομοτίμους των Εθνικών Ακαδημιών Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine-NASEM).

Σεπτέμβριος 2020: Η NTP ενσωματώνει τις προτάσεις της NASEM από την αξιολόγηση από ομοτίμους και δημοσιεύει μια αναθεωρημένη έκθεση.

Σεπτέμβριος 2020-Φεβρουάριος 2021: Διεξάγεται δεύτερη αξιολόγηση από ομότιμους από τη NASEM για την αναθεωρημένη έκθεση του 2020.

Ιούλιος 2021-Ιούλιος 2022: Η έκθεση επανεξετάζεται από διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (Department of Health and Human Services).

Νοέμβριος 2021: Το NTP ενσωματώνει τα σχόλια της NASEM από τη δεύτερη διαδικασία ομότιμων και ολοκληρώνει ένα ακόμη αναθεωρημένο σχέδιο του 2021.

Νοέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022: Το σχέδιο του 2021 υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης από πέντε εξωτερικούς μη κυβερνητικούς επιστήμονες.

Ιανουάριος 2022: Το NTP δηλώνει: «Εν αναμονή της γενικής συμφωνίας των αναθεωρητών με το έγγραφό μας, αναμένουμε τη δημόσια διαθεσιμότητα μιας αναθεωρημένης τελικής έκθεσης για την κατάσταση της επιστημονικής έρευνας έως τα τέλη Μαρτίου».

Μάιος 2022: Το NTP ενσωματώνει όλα τα σχόλια και των πέντε εξωτερικών κριτών και ολοκληρώνει ένα τελικό αντίγραφο της έκθεσης. Αποφασίζει να δημοσιοποιήσει την έκθεση στις 18 Μαΐου 2022.

Ιούνιος 2022: Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αποφασίζουν να θέσουν την έκθεση σε «αναμονή», σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν μέσω του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Freedom of Information Act).

Οκτώβριος 2022-Μάιος 2023: Πραγματοποιείται άλλη μια επανεξέταση από μια άγνωστη ομάδα εργασίας που έχει οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του NTP για να κρίνει 325 σχόλια και επικρίσεις σχετικά με την έκθεση που έχουν ληφθεί από εξωτερικούς κριτές και εμπειρογνώμονες ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

15 Μαρτίου 2023: Μετά από μήνες νομικών κινήσεων, κλητεύσεων, εκτεταμένων διαπραγματεύσεων και δικαστικής απόφασης, το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας δημοσιεύει δημόσια την τελική έκθεση του NTP που επρόκειτο να δημοσιευθεί τον Μάιο του 2022. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει ένα διορθωμένο προσχέδιο «εργασίας» του Σεπτεμβρίου 2022 με τα σχόλια των αναθεωρητών και τις απαντήσεις των συγγραφέων του NTP, με τα ονόματα να έχουν διαγραφεί.

Η έκδοση της NTP του Σεπτεμβρίου 2022 ήταν ως επί το πλείστον πανομοιότυπη με την έκδοση του Μαΐου 2022 με πολύ λίγες, αν όχι καθόλου, ουσιαστικές αλλαγές, αν και περιέχει εκτενή σχόλια από ορισμένους από τους αναθεωρητές του οργανισμού μαζί με τις απαντήσεις της NTP.

Η ιστορία του αμίαντου

Ο Καλ σημείωσε ότι η τελευταία φορά που παρατηρήθηκαν τέτοιες σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία αναθεώρησης της NTP ήταν με την πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενη ουσία αμίαντος που προκαλεί καρκίνο. Ωστόσο, «οι καθυστερήσεις ήταν πολύ χειρότερες με την έκθεση της NTP για το φθόριο», είπε.

Ομοίως με το χημικό πρόσθετο φθόριο, ο αμίαντος είναι μεγάλη επιχείρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τους γνωστούς κινδύνους για την υγεία που καταγράφηκαν ήδη από το 1898, μια έκθεση για την παγκόσμια αγορά αμίαντου του 2023 αναφέρει ότι το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς αμίαντου αυξήθηκε από 950 εκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,53 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027.

Περισσότερες από 60 χώρες έχουν απαγορεύσει τον αμίαντο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν απαγορεύσει μόνο εν μέρει. Το 2020, η EPA διαπίστωσε αδικαιολόγητο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και πρότεινε την απαγόρευσή του στο πλαίσιο του νόμου περί ελέγχου των τοξικών ουσιών, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.

Το 2022 το μέγεθος της αγοράς του φθοριοπυριτικού οξέος, το οποίο είναι το χημικό πρόσθετο φθορίου που χρησιμοποιείται περισσότερο στο 75% της δημόσιας ύδρευσης των ΗΠΑ, ήταν 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Reports and Data.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις

Πολλοί γιατροί, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που έγιναν μάρτυρες της παρατεταμένης διαδικασίας λένε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να καταπνίξει και να αποδυναμώσει την έκθεση για πολιτικούς σκοπούς. Η πιθανότητα ότι ένα σημαντικό πρόγραμμα δημόσιας υγείας είχε ακούσιες παρενέργειες είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό ζήτημα για όσους το υποστήριξαν, καθώς ήρθαν στο φως όλο και περισσότερα στοιχεία για τη νευροτοξικότητα.

Εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του CDC που αποκτήθηκαν μέσω αιτήματος του δικηγόρου της FAN, Μάικλ Κόνετ (Michael Connett), για την Ελευθερία της Πληροφόρησης αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές απάντησαν στο αδημοσίευτο προσχέδιο του Μαΐου 2022 της έκθεσης για την τοξικότητα του φθορίου.

«Έχουμε ορίσει την 18η Μαΐου 2022 για τη δημοσίευση της μονογραφίας. Η μονογραφία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του NTP και θα στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδοποίηση για την ανάρτηση στους συνδρομητές της λίστας του NTP», δήλωσε η Μέρι Γουλφ (Mary Wolfe) στους αξιωματούχους του CDC σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 11ης Μαΐου 2022. Η Γουλφ είναι αναπληρώτρια διευθύντρια πολιτικής και επικοινωνίας στο Τμήμα Μεταφραστικής Τοξικολογίας(Division of Translational Toxicology), το οποίο λειτουργεί κάπως σαν επικοινωνιακός βραχίονας του NTP.

Ακολούθησαν αρκετά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την υπάλληλο του CDC Κάρεν Χάκερ (Karen Hacker) σχετικά με την αποσαφήνιση γύρω από το αν η δημοσίευση της έκθεσης είχε την έγκριση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health) και αν θα περνούσε επίσης από διυπηρεσιακή εξέταση των Υπηρεσιών Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (Health and Human Services).

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Γουλφ διευκρίνισε: «Στην απάντησή μου σημείωσα ότι πιστεύουμε ότι τα τρέχοντα ευρήματα, όπως αναφέρονται στη μονογραφία, αντικατοπτρίζουν το πεδίο της αξιολόγησής μας και τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία και δεν απαιτείται αναθεώρηση».

Η Χάκερ αντέδρασε, θέλοντας να κανονίσει μια συνάντηση το συντομότερο δυνατό «για να συζητήσουμε την ανάπτυξη και την ανταλλαγή μηνυμάτων».

Στη συνέχεια, συνέβη κάτι παρασκηνιακό που δεν αποτυπώθηκε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 3ης Ιουνίου 2022 από τη Νικόλ Τζόνσον (Nicole Johnson), αναπληρώτρια διευθύντρια για την πολιτική, τις συνεργασίες και τις στρατηγικές επικοινωνίες στο Τμήμα Στοματικής Υγείας του CDC (CDC Division of Oral Health), ανέφερε: «Το τελευταίο που ακούσαμε (χθες) είναι ότι η ASH Λεβίν [Βοηθός Γραμματέας Υγείας Ρέιτσελ Λέλαντ Λεβίν] έθεσε την έκθεση σε αναμονή μέχρι νεωτέρας».

Το προσχέδιο της μονογραφίας του Μαΐου 2022 για το φθόριο δεν δημοσιεύθηκε παρά στις 15 Μαρτίου, μετά από κλήτευση και δικαστική εντολή του δικαστή Έντουαρντ Μ. Τσεν (Judge Edward M. Chen) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωγής κατά της EPA.

Ένα βήμα πιο κοντά στη δημοσίευση

Μετά την αναγκαστική δημοσιοποίηση του προσχεδίου, πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιες συνεδριάσεις, η μία στις 4 Μαΐου και η άλλη στις 16 Μαΐου, όπου το συμβούλιο των συμβούλων της NTP ψήφισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις συστάσεις της ομάδας εργασίας τους και να προχωρήσει στη διαδικασία ολοκλήρωσης.

Ο διευθυντής του NTP Ρίτσαρντ Βόιτσικ (Richard Woychik), ο οποίος είναι επίσης διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας (National Institute for Environmental Health Sciences), είναι πλέον ο τελικός υπεύθυνος για τη λήψη απόφασης σχετικά με την τελική δημοσίευση. Στις τελικές παρατηρήσεις του δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τα μέλη της ομάδας εργασίας και τους συγγραφείς του NTP για να προβούν σε αναθεωρήσεις και να προσπαθήσουν να φέρουν την έκθεση προς δημοσίευση το συντομότερο δυνατό, ελπίζοντας ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Βόιτσικ ανέφερε ότι θα διαβουλευτεί επίσης με τους οργανισμούς-εταίρους τους, τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (U.S. Food and Drug Administration) και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης.

 

Από την Christy Prais

 

Η Κρίστι Α. Πράις (Christy A. Prais) έλαβε το πτυχίο της από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (Florida International University). Είναι η ιδρύτρια και παρουσιάστρια του Discovering True Health, ενός καναλιού στο YouTube και ενός podcast αφιερωμένου στην υγεία και την ευεξία. Η Πράις είναι επίσης μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Fostering Care Healing School (Σχολείο Θεραπευτικής Φροντίδας). Είναι συνεργάτης της εφημερίδας The Epoch Times.

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

Σχολιάστε