Κυριακή, 26 Μαΐ, 2024

Κυβερνήτης Νεμπράσκα: Το «Σχέδιο προστασίας 30 επί 30» της διοίκησης Μπάιντεν θα συνθλίψει τους μικρούς αγρότες

Το φιλόδοξο πρόγραμμα της διοίκησης Μπάιντεν με τίτλο «προστασία 30 επί 30», «θα είναι αναπόφευκτα μια αρπαγή γης», λέει ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Πητ Ρίκετς.

Σήμερα, 12 τοις εκατό της αμερικανικής γης είναι προστατευόμενη. Για να επιτευχθεί ο στόχος της διοίκησης Μπάιντεν του 30 τοις εκατό γης υπό καθεστώς προστασίας έως το 2030, «θα πρέπει να προσθέσουν 440 εκατομμύρια έικρ (περίπου 1760 στρέμματα) ή το ισοδύναμο εννέα πολιτειών μεγέθους Νεμπράσκα», λέει ο Ρίκετς.

Σε αυτό το επεισόδιο, ο Ρίκετς εξηγεί γιατί πιστεύει πως το σχέδιο θα είναι εξοντωτικό για τους μικρούς αγρότες και τους ιδιοκτήτες γης και τελικά θα αυξήσει το κόστος σίτισης.

Παρακολουθήστε στην EpochTV

Σχολιάστε