Κυριακή, 23 Ιούν, 2024
(Lightspring/Shutterstock)

Μελέτη διαπιστώνει ότι ο εμβολιασμός COVID συνδέεται ανεξάρτητα με το σύνδρομο long COVID

Η εκδήλωση μακροχρόνιου COVID φαίνεται να είναι πιο πιθανή μετά από δύο δόσεις εμβολίου COVID-19, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη-ακίδα μπορεί να συμβάλλει στο φαινόμενο.

Τα άτομα που έχουν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου COVID-19 μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μακροχρόνιο COVID, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 487 και 371 άτομα σε τέσσερις εβδομάδες και έξι μήνες μετά τη μόλυνση από τον SARS-CoV-2, αντίστοιχα, για να εκτιμήσουν τη συχνότητα εμφάνισης, τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες πρόβλεψης του long COVID μεταξύ των ασθενών. Μακρά συμπτώματα COVID αναφέρθηκαν από το 29,2% των συμμετεχόντων τέσσερις εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 9,4 τοις εκατό στους έξι μήνες, υποδεικνύοντας ότι τα συμπτώματα μπορεί να μειωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η σοβαρότητα της λοίμωξης που είχε ένας ασθενής, τόσο πιο πιθανό ήταν να εμφανίσει long COVID. Η συχνότητα εμφάνισης μακροχρόνιου COVID σε τέσσερις εβδομάδες παρακολούθησης σε όσους παρουσίασαν ήπια/μέτριας βαρύτητας νόσο ήταν 23,4 τοις εκατό σε σύγκριση με 62,5 τοις εκατό σε όσους παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις.

Στους έξι μήνες, η επίπτωση του long COVID ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Για τα άτομα με ήπια/μέτρια λοίμωξη, μόνο το 7,2% ανέφεραν συμπτώματα σε σύγκριση με το 23,1% στα άτομα με σοβαρές/κρίσιμες περιπτώσεις. Το πιο συχνά αναφερόμενο σύμπτωμα ήταν η κόπωση. Άλλα συμπτώματα περιλάμβαναν βήχα, γνωστική δυσλειτουργία ή εγκεφαλική ομίχλη και απώλεια της γεύσης και της όσφρησης.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης τεσσάρων εβδομάδων, οι ασθενείς είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν μακροχρόνιο COVID εάν είχαν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, μεγαλύτερο αριθμό συμπτωμάτων κατά την οξεία φάση της νόσου COVID-19, εάν η λοίμωξή τους ήταν πιο σοβαρή ή είχε ως αποτέλεσμα νοσηλεία σε νοσοκομείο ή εάν είχαν λάβει δύο δόσεις εμβολίου COVID-19.

Παρόλο που ο προηγούμενος εμβολιασμός συσχετίστηκε με τον long COVID, οι συγγραφείς δεν μπόρεσαν να βρουν «καμία επίδραση αλληλεπίδρασης του εμβολιασμού COVID-19 και της σοβαρότητας της οξείας νόσου COVID-19 στην πρόκληση Long COVID».

Αυτό σημαίνει ότι ο προηγούμενος εμβολιασμός «συσχετίστηκε ανεξάρτητα με την εμφάνιση του long-COVID», διευκρίνισε ο καρδιολόγος Δρ Πίτερ ΜακΚάλοου σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Substack.

Πώς τα εμβόλια COVID-19 μπορεί να συμβάλλουν στον μακροχρόνιο COVID

Σχεδόν το 7 τοις εκατό των ενηλίκων των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε έρευνα το 2022 δήλωσαν ότι έχουν εμφανίσει long COVID – μια κατάσταση που συνήθως θεωρείται ότι σχετίζεται μόνο με τη λοίμωξη SARS-CoV-2. Παρόλο που οι ορισμοί του long COVID διαφέρουν, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ορίζουν ευρέως το long COVID ως «σημάδια, συμπτώματα και καταστάσεις που συνεχίζουν να αναπτύσσονται μετά την οξεία λοίμωξη COVID-19» που μπορεί να διαρκέσει για «εβδομάδες, μήνες ή χρόνια».

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης long COVID. Μια θεωρία είναι ότι τα εμβόλια COVID-19 προλαμβάνουν τη σοβαρή νόσο, και όπως σημείωσαν οι ερευνητές στη μελέτη PLOS One, η σοβαρή νόσος αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της πάθησης. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι η πάθηση μπορεί να προκαλείται από υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2 που χρησιμοποιούν τα εμβόλια COVID-19 για την πρόκληση αντισωμάτων.

Μια θεωρία είναι ότι ο εμβολιασμός μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένους ανθρώπους τη δημιουργία ενός δεύτερου γύρου αντισωμάτων που στοχεύουν το πρώτο. Αυτά τα αντισώματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως η πρωτεΐνη-ακίδα, η οποία στοχεύει τον υποδοχέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) -μια πρωτεΐνη της κυτταρικής επιφάνειας- και επιτρέπει στον ιό να εισέλθει στα κύτταρα. Όπως και η πρωτεΐνη-ακίδα, αυτά τα «αδέσποτα αντισώματα» θα μπορούσαν επίσης να συνδεθούν με τον υποδοχέα ACE2 και να διαταράξουν τη σηματοδότηση ACE2, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις που σχετίζονται με τον long COVID.

«Στην πρακτική μου, οι πιο σοβαρές περιπτώσεις μακροχρόνιου COVID είναι σε εμβολιασμένους ασθενείς που είχαν επίσης σοβαρά και ή πολλαπλά επεισόδια λοίμωξης SARS-CoV-2», έγραψε ο Δρ ΜακΚάλοου στο X. Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Substack, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα συμπτώματα μακροχρόνιου COVID οφείλονται στη διατήρηση της πρωτεΐνης-ακίδας του SARS-CoV-2 στα κύτταρα και τους ιστούς μετά τη λοίμωξη SARS-CoV-2.

Όταν οι άνθρωποι λαμβάνουν ένα εμβόλιο mRNA COVID-19, αυτό παράγει ένα «τεράστιο πρόσθετο φορτίο πρωτεΐνης-ακίδας πλήρους μήκους» που μπορεί να κυκλοφορεί στο αίμα για έξι μήνες ή και περισσότερο, έγραψε.

Επιστήμονες από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας το 2022 διεξήγαγαν μια μελέτη παρατήρησης (που δημοσιεύτηκε ως προδημοσίευση, αλλά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ) σε 23 άτομα με μακροχρόνιο COVID. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι «μια ποικιλία νευροπαθητικών συμπτωμάτων μπορεί να εκδηλωθεί μετά τον εμβολιασμό SARS-CoV-2 και σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να είναι μια ανοσοδιαμεσολαβούμενη διαδικασία».

Σε μια μελέτη του Φεβρουαρίου που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medical Virology, οι ερευνητές εξέτασαν τα επίπεδα της πρωτεΐνης-ακίδας και του ιικού RNA που κυκλοφορούν σε ασθενείς που νοσηλεύονται για COVID-19 με και χωρίς μακροχρόνιο COVID. Διαπίστωσαν ότι η πρωτεΐνη-ακίδα και το ιικό RNA ήταν πιο πιθανό να υπάρχουν σε ασθενείς με μακροχρόνιο COVID. Στους ασθενείς με μακροχρόνιο COVID, το 30 % ήταν θετικό για πρωτεΐνη-ακίδα και ιικό RNA, ενώ κανένα από τα άτομα χωρίς μακροχρόνιο COVID δεν ήταν θετικό και για τα δύο.

Σε μια μελέτη του 2023 στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση Ιατρικών και Φαρμακολογικών Επιστημών, οι ερευνητές ανέλυσαν τον ορό 81 ατόμων με σύνδρομο long COVID και βρήκαν ιική πρωτεΐνη-ακίδα σε έναν ασθενή αφού η λοίμωξη είχε υποχωρήσει και έδωσε αρνητικό τεστ COVID-19, καθώς και πρωτεΐνη ακίδα του εμβολίου σε δύο ασθενείς δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό.

«Η μελέτη αυτή, σε συμφωνία με άλλες δημοσιευμένες έρευνες, καταδεικνύει ότι τόσο η φυσική πρωτεΐνη-ακίδα όσο και η πρωτεΐνη-ακίδα του εμβολίου μπορεί να εξακολουθούν να είναι παρούσες σε ασθενείς με μακροχρόνιο σύνδρομο COVID, υποστηρίζοντας έτσι την ύπαρξη ενός πιθανού μηχανισμού που προκαλεί την παραμονή της πρωτεΐνης-ακίδας στον ανθρώπινο οργανισμό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προέβλεπαν οι πρώτες μελέτες», γράφουν οι συγγραφείς.

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

Σχολιάστε