Σάββατο, 13 Ιούλ, 2024
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, την Παρασκευή 30 Ιουνίου το απόγευμα (17:00 - 21:00) θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στο Γκάζι, το 1ο "OPEN DAY ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ".

Ποιες είναι οι νέες ειδικότητες των Επαγγελματικών σχολών της Δ.ΥΠ.Α. – Αιτήσεις μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου

Open Day την Παρασκευή 30 Ιουνίου

Της κας Γιάννας Χορμόβας, υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δίνει διαρκώς έμφαση στην ενίσχυση, στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θεωρώντας, βάσει απτών αποτελεσμάτων, ότι, μέσω των ΕΠΑ.Σ., προσφέρουμε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέες και νέους να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να βρουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, προχωράμε σε αλλαγές, με στόχο να κάνουμε αυτόν τον θεσμό ακόμη πιο λειτουργικό, ακόμη πιο ικανό να αφουγκράζεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων της χώρας, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια στις μαθήτριες και στους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), για να καλύψουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Επιθυμία μας είναι ο θεσμός της Μαθητείας, τον οποίο ο τ. ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) εφαρμόζει από το 1952, να αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό «όπλο» στη διαρκή προσπάθεια για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης συνδυάζει, άλλωστε, τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την αμειβόμενη Μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Σήμερα, η Δ.ΥΠ.Α. διαθέτει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα. Στις ΕΠΑ.Σ., κάθε χρόνο, φοιτούν κατά μέσο όρο 7.500 έως 8.000 μαθητές, ενώ, παράλληλα, λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας. Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολών παρακολουθούν τα απογεύματα τα μαθήματά τους στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολούνται ως ασκούμενοι/-ες σε επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του στόχου τον οποίο έχουμε θέσει ως διοίκηση της ΔΥΠΑ για τη διαρκή ενίσχυση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των ΕΠΑ.Σ., έχουμε προγραμματίσει και υλοποιούμε μία σειρά από μελέτες και έργα.

Ορισμένες από τις πιο ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

– Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας-COMPETE GR, εκπονήθηκε Μελέτη Στρατηγικού Προσανατολισμού Ειδικοτήτων, προκειμένου να διαγνωστούν και να αντιστοιχηθούν οι διδασκόμενες ανά Σχολή ειδικότητες με τις προσφερόμενες ανά περιοχή θέσεις εργασίας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το αναπτυξιακό πρόσημο των περιοχών και τις λοιπές εκπαιδευτικές προσφερόμενες δυνατότητές τους. Αποτέλεσμα της μελέτης αποτελούν οι αναμορφωμένες ειδικότητες που θα εισαχθούν σταδιακά στις ΕΠΑΣ το αργότερο έως το σχολικό έτος 2025-2026.

– Με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οδηγοί κατάρτισης των ειδικοτήτων αυτών ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

– Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 135 εκατ. ευρώ, για 43 ιδιόκτητα κτιριακά συγκροτήματα ΕΠΑ.Σ.. Τα έργα αφορούν σε μελέτες και τεχνικά έργα εφαρμογής για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων.

Τα έργα χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με 133 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, έργα, ύψους 5 εκατ. ευρώ, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ήδη υλοποιούνται, ενώ 1,1 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση μελετών.

– Αναβαθμίζονται λειτουργικά 350 εργαστήρια. Εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός τους, μέσω έργων και προμηθειών, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενων από το ΤΑΑ.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει συνάψει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με Εμπορικά Επιμελητήρια.

Μεταξύ αυτών είναι το Ελληνο-αμερικανικό Επιμελητήριο. Η συνεργασία αφορά τη βελτιστοποίηση της συνάφειας μεταξύ προσφερόμενων ειδικοτήτων και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ειδικά για επιχειρήσεις που αναζητούν εργατικό δυναμικό με στοχευμένα σύνολα δεξιοτήτων και άτομα τα οποία αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης.

Επιπλέον, η συνεργασία της ΔΥΠΑ με το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο έχει εδραιώσει τη λειτουργία των 7 Πειραματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) στον χώρο του Τουρισμού. Οι σχολές αυτές κατοχυρώνουν ότι όλοι οι μαθητευόμενοι και οι μαθητευόμενες εξασφαλίζουν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων.

Από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Δεδομένων των σημαντικών εφοδίων που μπορούν να λάβουν οι νέοι και οι νέες από τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, για να βρουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ., για το σχολικό έτος 2023-2024, σε 30 ειδικότητες, έχει ξεκινήσει από τις 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2023. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι και όσες γεννήθηκαν τα έτη 1994-2008 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών και των μαθητριών ανέρχεται σε 104,52 ευρώ την εβδομάδα για 2 έτη (4 εξάμηνα). Σημειώνεται ότι οι μαθητές των σχολών μας που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια μπορούν να λαμβάνουν επίδομα σίτισης και στέγασης.

Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνουν οι ΕΠΑΣ

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι οι εξής:

Αισθητικής Τέχνης, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας, Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου, Κομμωτικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων, Τεχνίτης Αμαξωμάτων, Τεχνίτης έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτης Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων, Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος, Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ωρολογοποιίας.

Σημειώνεται ότι 8 ειδικότητες από αυτές (Τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων, κ.ά.) έχουν εμπλουτιστεί γνωστικά στο πλαίσιο καλλιέργειας πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Open Day Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Επίσης, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, η ΔΥΠΑ διοργανώνει το 1ο «Open Day Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», την Παρασκευή 30 Ιουνίου, από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Η εκδήλωση, στην οποία θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, είναι ανοικτή για όσες νέες και νέους φοιτούν στις ΕΠΑΣ και στις Π.ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ ή αποφοίτησαν ή επιθυμούν ευρύτερα να λάβουν πολύτιμες πληροφορίες σε σχέση με τις προοπτικές, που ανοίγονται, μέσω της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Προσκαλούμε, λοιπόν, στο 1ο «Open Day Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» τις νέες και τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν εφόδια ικανά να τους προσφέρουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Μέσω του θεσμού της Μαθητείας, μπορούν να κατακτήσουν τα όνειρά τους και να έχουν μία πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

 

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

Σχολιάστε