Τρίτη, 18 Ιούν, 2024
Ο πρόεδρος της Λετονίας Έγκιλς Λέβιτς εκφωνεί ομιλία στο πλαίσιο συνεδρίασης της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Γαλλία, στις 14 Φεβρουαρίου 2023. (Frederick Florin/AFP via Getty Images)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 8 Νοεμβρίου σχετικά με τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Το εργαλείο αυτό, που συχνά αναφέρεται ως πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ (EUDI), έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε «ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση και πιστοποίηση» στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο του EUDI, τα κράτη μέλη θα «προσφέρουν» στους πολίτες της ΕΕ «ψηφιακά πορτοφόλια» που θα συνδέονται με τις εθνικές ψηφιακές ταυτότητές τους μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως οι άδειες οδήγησης και οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

Θα αποθηκεύουν επίσης επίσημα έγγραφα, όπως το εκπαιδευτικό ιστορικό του ατόμου, τις ιατρικές συνταγές και τα προσόντα του.

Στη συνέχεια, οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τα EUDIs για να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες, να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, καταργώντας την ανάγκη «παροχής ιδιωτικών μεθόδων ταυτοποίησης» ή «άσκοπης ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων».

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εν λόγω εργαλείο θα παρέχει «πλήρη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη».

Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία της 8ης Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι «εξ ορισμού ελεύθερο προς χρήση για τα φυσικά πρόσωπα», αλλά τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν διάφορα μέτρα για να «διασφαλίσουν ότι η δωρεάν χρήση περιορίζεται σε μη επαγγελματικούς σκοπούς».

Συμφώνησαν επίσης για το «επιχειρηματικό μοντέλο» του πορτοφολιού, για τον κωδικό που θα χρησιμοποιούν τα πορτοφόλια και ότι «διασφαλίστηκε η συνοχή μεταξύ του πορτοφολιού ως μέσου ηλεκτρονικής ταυτότητας και του υποστηρικτικού συστήματος βάσει του οποίου εκδίδεται».

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, τα μέσα ταυτοποίησης θα χρησιμοποιούν στοιχεία λογισμικού ανοικτού κώδικα, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ που τα παρέχουν θα έχουν επίσης «το απαραίτητο περιθώριο» για διάφορους «δικαιολογημένους λόγους», οπότε «συγκεκριμένα στοιχεία εκτός από εκείνα που εγκαθίστανται στις συσκευές των χρηστών δεν μπορούν να αποκαλυφθούν».

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με τον επίτροπο της ΕΕ για την εσωτερική αγορά σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, στις 3 Ιουνίου 2021. (Stephanie Lecocq/Pool/AFP via Getty Images)

 

«Μοναδική, ασφαλής ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα»

Οι αξιωματούχοι καθόρισαν επίσης ότι τα κράτη μέλη θα παρέχουν δωρεάν μηχανισμούς επικύρωσης για την «επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του πορτοφολιού και της ταυτότητας των συμβαλλομένων μερών».

Η προσωρινή συμφωνία αποσαφηνίζει το «πεδίο εφαρμογής των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ελέγχου ταυτότητας ιστού (QWAC), το οποίο διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να επαληθεύουν ποιος βρίσκεται πίσω από έναν ιστότοπο, διατηρώντας παράλληλα τους ισχύοντες καθιερωμένους κανόνες και πρότυπα ασφαλείας του κλάδου».

«Με την έγκριση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ψηφιακή ταυτότητα, κάνουμε ένα θεμελιώδες βήμα ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν μια μοναδική και ασφαλή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα», δήλωσε η Νάντια Καλβίνιο, εκτελούσα χρέη πρώτης αντιπροέδρου της Ισπανίας και υπουργού Οικονομίας και Ψηφιοποίησης.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο για να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον ψηφιακό τομέα, προστατεύοντας τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και τις αξίες μας».

Οι αξιωματούχοι θα επεξεργαστούν τώρα το συνοδευτικό νομικό κείμενο της προσωρινής συμφωνίας, το οποίο θα υποβληθεί στους εκπροσώπους των κρατών μελών για έγκριση.

Μετά από νομική εξέταση, η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ εντός 24 μηνών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Απρίλιο τέσσερα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας, τα οποία επικεντρώνονται στην άδεια οδήγησης στο κινητό, την ηλεκτρονική υγεία, τις ψηφιακές πληρωμές καθώς και την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά προσόντα, επενδύοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στα πιλοτικά προγράμματα. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερες από 250 ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές σε 25 κράτη μέλη και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας, όπως η Amazon και το Facebook, θα υποχρεωθούν επίσης νομικά να αποδέχονται το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας.

Μια κάμερα παρακολούθησης τοποθετείται σε ένα αυτοκίνητο έξω από το ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη στις 3 Απριλίου 2023. (Kena Betancur/Getty Images)

 

Ανησυχίες για την ιδιωτική ζωή, την ελευθερία

Ενώ οι αξιωματούχοι έχουν προβάλει τα διάφορα πλεονεκτήματα του ψηφιακού πορτοφολιού ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι οι χρήστες θα μπορούν να μην μοιράζονται προσωπικά δεδομένα και υποστηρίζοντας ότι δεν θα χρησιμοποιείται για «παράνομη παρακολούθηση, ιχνηλάτηση ή κυβερνητική υποκλοπή», οι εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει ανησυχίες.

Σε ανοιχτή επιστολή που υπογράφηκε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκούς και ερευνητικά ιδρύματα τον Ιούνιο, εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι το πορτοφόλι ταυτότητας της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να «δημιουργήσει έναν άνευ προηγουμένου κίνδυνο για κάθε Ευρωπαίο στην ηλεκτρονική και μη ηλεκτρονική του ζωή».

«Οι τρέχουσες τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν κάνει κακή διάκριση μεταξύ των νόμιμων περιπτώσεων χρήσης και των δόλιων ή καταχρηστικών σεναρίων», γράφουν.

«Οι λειτουργίες που σέβονται την ιδιωτική ζωή δεν προτιμώνται έναντι των παρεμβατικών λειτουργιών του πορτοφολιού».

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι νομικές απαιτήσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών για τη γνώση του πελάτη «τίθενται σε ίσο επίπεδο με τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών Μεγάλης Τεχνολογίας που βασίζονται στην επιτήρηση».

«Στην τρέχουσα μορφή του, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ψηφιακής Ταυτότητας θα ήταν ένα δώρο για την Google και το Facebook για την υπονόμευση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ. Αυτό θα επηρεάσει όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα τους θέσει σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ό,τι τους πολίτες σε άλλες περιοχές του κόσμου», ανέφεραν.

Ο Ρομπ Ρους, ολλανδός πολιτικός και νυν ανεξάρτητο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε την τελευταία συμφωνία «πολύ κακά νέα».

Σε δήλωσή του στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, ο κ. Ρους εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του ψηφιακού πορτοφολιού ταυτότητας και των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών, τα οποία οι ειδικοί πιστεύουν ότι παρουσιάζουν «σημαντικούς κινδύνους» για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ιδιωτικότητα των καταναλωτών, και υποστήριξε ότι οι ειδικοί σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας «αγνοήθηκαν» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την τελευταία προσωρινή συμφωνία.

«Το προωθούν σε όλο το μήκος του δρόμου. Δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά δεν είναι ακόμη πολύ αργά. Το Κοινοβούλιο πρέπει ακόμη να ψηφίσει σχετικά με αυτό. Ενημερώστε τον ευρωβουλευτή σας [μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου] ότι αντιτίθεστε στην ψηφιακή ταυτότητα και ότι θέλετε ο ευρωβουλευτής σας να ψηφίσει εναντίον της», έγραψε.

Η τελευταία εξέλιξη είναι άσχημα νέα για την «ιδιωτικότητα και την ελευθερία» των Ευρωπαίων, δήλωσε ο κ. Ρους.

Πως μπορείτε να μας βοηθήσετε ώστε να συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενημερωμένους

Ποιος είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας για την χρηματοδότηση του ερευνητικού ρεπορτάζ μας; Επειδή είμαστε ένας ανεξάρτητος οργανισμός ειδήσεων που δεν επηρεάζεται από καμία κυβέρνηση, εταιρεία ή πολιτικό κόμμα. Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με προσπάθειες αποσιώπησης της αλήθειας κυρίως από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν θα λυγίσουμε. Η ελληνική έκδοση της Epoch Times βασίζεται ολοκληρωτικά στις γενναιόδωρες συνεισφορές σας για να διατηρήσει την παραδοσιακή δημοσιογραφία ζωντανή και υγιή στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαδίδουμε την αλήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχολιάστε