Τρίτη, 21 Μαΐ, 2024

Η ΕΕ δίνει την τελική έγκριση στις αναθεωρημένες γεωργικές πολιτικές, μετά από μήνες διαμαρτυριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε στις 13 Μαΐου τις αναθεωρήσεις των γεωργικών κανόνων της, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι αγρότες κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, ενέκρινε τις αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια, τη χρηματοδότηση και τους κανονισμούς παρακολούθησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της 13ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η πολιτική επικαιροποιήθηκε για την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους διαμορφωτές του μπλοκ. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 27 εκπροσώπους – ένας από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο, ομαδοποιημένος ανά τομέα πολιτικής – ψήφισε υπέρ των αναθεωρήσεων, ενώ μόνο η Γερμανία απείχε.

Οι τροποποιήσεις προτάθηκαν τον Μάρτιο από την Επιτροπή της ΕΕ, τον εκτελεστικό βραχίονα του μπλοκ, ως απάντηση στις διαμαρτυρίες των αγροτών. Οι διαμαρτυρίες στρέφονταν κατά των περιορισμών που επέβαλε το σχέδιο της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα από την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, για την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί «υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο», σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο προτάσεων για να καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία κατάλληλες για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990», με απώτερο στόχο «να μην υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050», αναφέρει η Επιτροπή στη δήλωσή της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γεωργική πολιτική της ΕΕ διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα. Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα.

Αυτοί οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί αυξάνουν το κόστος καλλιέργειας των αγροτών, καθιστώντας τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αγροδιατροφικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Για παράδειγμα, η ουκρανική γεωργική παραγωγή δεν χρειάζεται να πληροί τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, επιτρέποντας στα ουκρανικά αγροδιατροφικά προϊόντα να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές στην αγορά της ΕΕ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς στις ουκρανικές εισαγωγές τροφίμων, γεγονός που επηρέασε τους αγρότες της ΕΕ, ιδίως σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως η Πολωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις αναθεωρήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στα τέλη Απριλίου.

Αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ

Οι πρόσφατα εγκριθείσες αναθεωρήσεις τροποποιούν την ΚΓΠ των ετών 2017-2023 και η νέα τροποποιημένη ΚΓΠ «εφαρμόζεται πλήρως από τον Ιανουάριο του 2023», σύμφωνα με το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι μικρότερες των 10 εκταρίων γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με ορισμένους γεωργικούς κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι εξαιρέσεις αυτές θα ισχύουν για το 65% των γεωργών που λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ, αλλά θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των εκτάσεων της ΕΕ. Αυτό θα μειώσει «το διοικητικό βάρος για πολλούς», ενώ θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της, δήλωσε το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έχουν επίσης περισσότερα περιθώρια κινήσεων κατά την εφαρμογή της απαίτησης να διατηρείται η αναλογία των μόνιμων βοσκοτόπων προς τη γεωργική έκταση πάνω από το 5%.

Οι χώρες θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία να χορηγούν στους αγρότες τους εξαιρέσεις από τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα της ΕΕ σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Farm machinery is used to harvest maize plants near Jessen, Germany, on Aug. 24, 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)
Αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή φυτών αραβοσίτου κοντά στο Γιέσεν. Γερμανία, 24 Αυγούστου 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)

 

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί για να λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ έχουν επίσης αποδυναμωθεί. Για παράδειγμα, η απαίτηση να διατηρείται το 4% της γεωργικής εκμετάλλευσης σε αγρανάπαυση για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας δεν θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι γεωργοί επιδοτήσεις, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο.

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα επιτρέπουν στους γεωργούς να διαφοροποιούν τις καλλιέργειες αντί να εφαρμόζουν πρακτικές αμειψισποράς.

Διαμαρτυρίες αγροτών

Οι διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων αγροτών ξεκίνησαν στην Ολλανδία το 2019, όταν περισσότερα από 2.000 ολλανδικά τρακτέρ απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ως αντίδραση στην ανακοίνωση ότι οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να εξαγοραστούν και να κλείσουν για να μειωθούν οι εκπομπές αζώτου.

Νωρίτερα φέτος, διαμαρτυρίες αγροτών ξέσπασαν σε όλη την Ευρώπη. Οι αγρότες στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και την Ισπανία πραγματοποίησαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά των περιορισμών που τους επιβάλλουν οι πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα και των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους και του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ.

Ο κανόνας της ΕΕ που υποχρέωνε τους αγρότες να διατηρούν το 4% της καλλιεργήσιμης γης τους σε αγρανάπαυση ή μη παραγωγική – που τώρα χαλαρώνει με τις τροπολογίες – επηρέασε ιδιαίτερα τους μικρής κλίμακας αγρότες.

Οι Πολωνοί αγρότες έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους για τις επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από τη γειτονική Ουκρανία.

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη έχουν υποχωρήσει, αλλά οι Πολωνοί αγρότες συνεχίζουν να διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Trade union 'Solidarnosc' and Polish farmers protest against the EU Green Deal in Warsaw, Poland, on May 10, 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)
Το συνδικάτο «Solidarnosc» και Πολωνοί αγρότες διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ στη Βαρσοβία. Πολωνία, 10 Μαΐου 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)

 

Το πολωνικό συνδικάτο αγροτών «Αλληλεγγύη» διοργάνωσε μαζική διαμαρτυρία στις 10 Μαΐου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία, κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η συμφωνία έχει προκαλέσει την καταστροφή της πολωνικής γεωργίας, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έναν τεράστιο φόρο στα καύσιμα, την απαγόρευση των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό αέριο, τις υψηλές τιμές στα καταστήματα και το τεράστιο κόστος μεταφοράς.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων κλάδων του συνδικάτου Solidarity, όπως ανθρακωρύχοι και εργαζόμενοι από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μέσα σε μια θάλασσα από ερυθρόλευκες πολωνικές σημαίες και πανό της «Αλληλεγγύης», οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω η πράσινη συμφωνία» και «Πράσινο δηλητήριο». Ορισμένοι διαμαρτυρόμενοι αγρότες μοίρασαν μήλα.

«Γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί αυτό που μας προσφέρουν οι Βρυξέλλες, το Green Deal, δεν είναι μια πράσινη συμφωνία, είναι μια κόκκινη συμφωνία», δήλωσε στο Reuters ο Βιεσλάβ Τσερβίνσκι, συνταξιούχος αγρότης από το Γκρούγετς της Πολωνίας.

Polish farmers protest as they launch a hunger strike in parliament over the EU's Green Deal, in Warsaw, Poland, on May 13, 2024. (Reuters/Kacper Pempel)
Πολωνοί αγρότες διαμαρτύρονται, ξεκινώντας απεργία πείνας στο κοινοβούλιο για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 13 Μαΐου 2024. (Reuters/Kacper Pempel)

 

Στις 9 Μαΐου, μια ομάδα 14 Πολωνών αγροτών μπήκε στο πολωνικό κοινοβούλιο. Στις 10 Μαΐου, πέντε από αυτούς που παρέμειναν ξεκίνησαν απεργία πείνας, λέγοντας ότι δεν θα φάνε μέχρι να εξασφαλίσουν συνάντηση με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν θέλουμε να οδηγούμε τρακτέρ στους δρόμους και να μπλοκάρουμε απλούς, φυσιολογικούς ανθρώπους, δυσκολεύοντας τη ζωή τους. Αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι σε ένα ή δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν άγροτικές οικογένειες στην Πολωνία”, δήλωσε ο αγρότης Γιάροσλαβ Ζαρέμπα, 37 ετών, ένας από τους απεργούς πείνας.

Ένας άλλος αγρότης σε απεργία πείνας, ο Χούμπερτ Κραφτ, 54 ετών, δήλωσε: «Είμαι χρεωμένος. Πίστευα ότι η τιμή θα ήταν σωστή και θα πουλούσα τα προϊόντα με κάποιο ελάχιστο κέρδος. Αυτή τη στιγμή, έπρεπε να χρεωθώ για να φυτέψω νέες καλλιέργειες. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία προοπτική κέρδους. Δεύτερον, το άδειασμα των αποθηκών μου δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή κανένας δεν είναι πρόθυμος να αγοράσει τα σιτηρά μας. Διότι τα σιτηρά έρχονται από το εξωτερικό».

Οι διαφωνίες των Πρασίνων

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά της αποδυνάμωσης των περιβαλλοντικών κανόνων για τους αγρότες.

Η Ομάδα των Πρασίνων/EΕΣ είχε υποβάλει «συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων των γεωργών [μέσω] μιας δικαιότερης ανακατανομής των επιδοτήσεων της ΚΓΠ προς τις μικρές & μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μιας εγγύησης ότι οι τιμές που καταβάλλονται στους γεωργούς αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του κόστους παραγωγής και καλύτερης προστασίας από αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά την ψήφιση της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο.

«Με την ψήφο αυτή, το Κοινοβούλιο κάνει ένα λάθος, με σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση των αγροτών και την επισιτιστική μας ασφάλεια», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Μπας Άικχαουτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων/EΕΣ.

Οι αλλαγές στη γεωργική πολιτική της ΕΕ αφαίρεσαν ή αποδυνάμωσαν «τα πρότυπα ορθής γεωργικής πρακτικής που επιτρέπουν στους αγρότες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις εξαρτήσεις από τα δαπανηρά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές», πρόσθεσε.

Ο κος Άικχαουτ υποστήριξε ότι οι αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής θα ευνοήσουν «τις αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη εις βάρος των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος».

Περισσότερες από 140 μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Greenpeace, δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή με την οποία επικρίνουν την ΕΕ για τη χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανόνων σε μια «καιροσκοπική προσπάθεια να συγκεντρώσει μερικές ακόμα ψήφους στις επερχόμενες εκλογές», αναφερόμενοι στις κοινοβουλευτικές εκλογές της ΕΕ τον Ιούνιο.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι η ήπειρος είναι θλιβερά απροετοίμαστη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα φυσικά οικοσυστήματα που μας προστατεύουν από τα χειρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ξηρασία, τους καύσωνες και τις πλημμύρες εξαφανίζονται, ενώ θα έπρεπε να τα αποκαθιστούμε», αναφέρεται στην επιστολή.

Το λόμπι των αγροτών υποστηρίζει την αναθεώρηση

Η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Ευρώπης, η Copa-Cogeca, εξέφρασε την υποστήριξή της στις αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής μετά την έγκρισή τους από το κοινοβούλιο.

«Η έγκριση […] θεωρείται θετικό μήνυμα για την επείγουσα αντιμετώπιση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι αγρότες τους τελευταίους μήνες όσον αφορά το διοικητικό βάρος που συνδέεται με την εφαρμογή της ΚΓΠ και την ανάγκη για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες και να θεσπίσουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες για την εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής της ΕΕ, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης φέτος.

Η οργάνωση κάλεσε επίσης την Επιτροπή της ΕΕ να απλοποιήσει περαιτέρω τους κανονισμούς.

Της Ella Kietlinska, με τη συμβολή του Reuters και του Adam Morrow

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Το αγρόκτημα των Ρόδων: μία ιστορία λατρείας για τα τριαντάφυλλα που εξελίχθηκε σε ακμάζουσα επιχείρηση

Κάποιοι μπορεί να πουν ότι παρασύρθηκε. Όμως, η Ντανιέλ Νταλ’ Άρμι Χαν (Danielle Dall’Armi Hahn), φυτεύοντας τριαντάφυλλα, ήθελε απλώς να ομορφύνει το νέο σπίτι της οικογένειάς της, στους παράκτιους λόφους της Καλιφόρνια κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα. Σχεδόν τρεισήμισι δεκαετίες αργότερα, στο Rose Story Farm φύονται 40.000 θαμνώδεις τριανταφυλλιές.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε; Όχι, ποτέ. Αν είχα περισσότερη γη, θα φύτευα περισσότερα», δήλωσε η κα Χαν, αντιδρώντας με προσποιητή αγανάκτηση στην ιδέα ότι μπορεί και να το παρακάνει με τα τριαντάφυλλα. «Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βρω ένα σημείο όπου θα μπορούσα να προσθέσω μερικές εκατοντάδες δενδροειδείς τριανταφυλλιές έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν λαβύρινθο.»

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα σταματούσαν πολύ πριν τα 40.000 φυτά, αλλά η αγάπη της κας Χαν είναι απέραντη στον κόσμο της κηπουρικής. Τα τριαντάφυλλα είναι παγκοσμίως το πιο δημοφιλές φυτό για τον κήπο.

Το Rose Story Farm είναι τώρα μια ακμάζουσα, οικογενειακή επιχείρηση και ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές κομμένων τριαντάφυλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες που πουλάει εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη από τα άνθη που καλλιεργεί στο αγρόκτημα ετησίως. Όχι ότι η κα Χαν και ο σύζυγός της, Μπιλ, σκόπευαν ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μόνο που ήθελαν ήταν ένα σπίτι στην εξοχή.

The farm is located at the foot of the Santa Ynez Mountains. (Victoria Pearson)
Το Αγρόκτημα των Ρόδων βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Σάντα Υνέζ. (Victoria Pearson)

 

Αναμνήσεις γεμάτες άρωμα

Το Rose Story Farm βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Σάντα Υνέζ. Με θέα τον απέραντο γαλαζοπράσινο Ειρηνικό προς το νότο και υπέροχα δάση βελανιδιάς στα νώτα του, μοιάζει να είναι το ιδανικό σκηνικό για τη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας ρόδων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ίδια η κα Χαν είναι τόσο κομψή όσο και τα φυτά που καλλιεργεί.

Το ψηλό, ευθυτενές παρουσιαστικό της απηχεί την ιταλική καταγωγή του πατέρα της, Λορέντζο Νταλ’ Άρμι, η οικογένεια του οποίου έεγκατέλειψε τους πρόποδες των Δολομιτικών Άλπεων το 1931, για να γλιτώσει από την επερχόμενη λαίλαπα του φασισμού του Μουσολίνι, καταφεύγοντας στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα στις ΗΠΑ. Αν και ο Λορέντζο γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1922, η οικογένεια επέστρεψε στην Ιταλία λίγα χρόνια αργότερα, μόνο και μόνο για να αναγκαστεί να ξαναγυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι. Ήταν στο σπίτι των παππούδων της, πριν από πολύ καιρό, που η πολύ μικρή τότε δεσποινίδα Νταλ’ Άρμι είχε μια καθοριστική για τη ζωή της εμπειρία.

Young Danielle in her grandmother's garden. (Courtesy of Danielle Dall’Armi Hahn)
Η μικρή Ντανιέλ στον κήπο της γιαγιάς της. (Ευγενική παραχώρηση της Danielle Dall’Armi Hahn)

 

«Είχαν τόσο απολαυστικό άρωμα, τόσο πλούσιο χρώμα και κάθε άνθος ήταν διαφορετικό», αναπολεί η κα Χαν δεκαετίες αργότερα. Μια οικογενειακή φωτογραφία έχει καταγράψει με γλαφυρό τρόπο εκείνη την παιδική ανακάλυψη – την ίδια ως κοριτσάκι, με λιναρόχρωμα μαλλιά σε πλεξούδα που λάμπει στον ήλιο, να σκύβει για να μυρίσει τα τριαντάφυλλα της γιαγιάς της. Η φωτογραφία είναι επίσης μια εξαίσια απεικόνιση της υπερβατικής γοητείας που ασκούν τα τριαντάφυλλα στους ανθρώπους.

Η κα Χαν έχει μερικούς θάμνους Sutter’s Gold τώρα, αλλά τα άνθη αυτής της ποικιλίας δεν πουλιούνται πολύ για ανθοδέσμες: «Το κίτρινο δεν είναι πολύ δημοφιλές χρώμα στη λιανική αγορά. Επίσης, στους πελάτες δεν αρέσει το γεγονός ότι τα λουλούδια δεν είναι όλα ομοιόμορφα», εξηγεί.

Όταν εκείνη και ο σύζυγός της αγόρασαν το αγρόκτημα των 15 στρεμμάτων τον Ιανουάριο του 1990, ο ροδόκηπος της γιαγιάς της ήταν από τα πρώτα πράγματα που της ήρθαν στο μυαλό. Στην οικογένεια του Μπιλ υπήρχε επίσης μια γιαγιά που ασχολιόταν με τα τριαντάφυλλα, καθώς και κήποι και αγροκτήματα, με σημαντικότερο ένα αγρόκτημα με άχυρο και βοοειδή κοντά στο Έλενσμπουργκ της Ουάσιγκτον. Η επιθυμία να μετακομίσουν σε ένα πιο αγροτικό περιβάλλον, αφήνοντας τον πλούσιο παραθαλάσσιο θύλακα του Μοντεσίτο, τούς οδήγησε στο σημερινό τους κτήμα όταν τα δύο αγόρια τους ήταν ακόμα μικρά.

«Θέλαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ένα αγροτικό περιβάλλον, όχι σε ένα μέρος όπου οι συμμαθητές τους θα αναρωτιόνταν γιατί δεν πήγαιναν για σκι στις Άλπεις για τις πασχαλινές διακοπές», εξήγησε η κα Χαν. Τα δύο αγόρια τους πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια περιπλανώμενα στους πρόποδες των λόφων, ιππεύοντας άλογα, κάνοντας αγροτικές εργασίες και μαθαίνοντας να βρίσκουν τον δρόμο τους στη ζωή. Τώρα, ο ένας γιος τους είναι ογκολόγος και ο άλλος τραγουδιστής όπερας που μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

(Victoria Pearson)
(Victoria Pearson)

 

Στην αρχή, οι Χαν δεν είχαν καμία πρόθεση να μετατρέψουν τον κήπο με τις τριανταφυλλιές του νέου τους σπιτιού – όσο πλούσιος κι αν ήταν – σε επιχείρηση. Και οι δύο είχαν καλά αμειβόμενες καριέρες: ο κος Χαν είναι γαστρεντερολόγος και η Ντανιέλ ήταν σχεδιάστρια εκδηλώσεων στη βιομηχανία του κινηματογράφου, έχοντας διευθύνει στο παρελθόν μια μικρή αλυσίδα μπουτίκ λιανικής πώλησης. Αλλά η νέα τους ιδιοκτησία είχε τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις, καθώς περιελάμβανε τέσσερεις εξοχικές κατοικίες μαζί με την κύρια κατοικία με τα 10 υπνοδωμάτια του 1880. Ενίσχυαν το εισόδημά τους νοικιάζοντας τα εξοχικά, ένα από τα οποία σε έναν φίλο τους που ήταν ανθοδέτης. Αυτός ο φίλος μαγεύτηκε από τα τριαντάφυλλα της κας Χαν και άρχισε να τα χρησιμοποιεί στις συνθέσεις του.

«Σκέφτηκα: “Αφού αρέσουν σε αυτόν τόσο πολύ, γιατί να μην αρέσουν και σε πολλούς άλλους;”», μας είπε η κα Χαν.

Τα εκατοντάδες τριαντάφυλλα έγιναν χιλιάδες και μετά δεκάδες χιλιάδες. Μια από τις πρώτες τους περιπέτειες ήταν όταν έκαναν μία παραγγελία για 10.000 τριαντάφυλλα. Τα φυτά έφτασαν σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα απ’ ό,τι περίμεναν οι Χαν. «Κυρία, στέλνουμε τα τριαντάφυλλα όταν είναι αυτά έτοιμα, όχι όταν είστε εσείς έτοιμοι», είπαν οι καλλιεργητές στην κα Χαν. Για να τα φυτέψουν επιστράτευσαν 40 φίλους – με ένα φτυάρι ο καθένας έσκαψαν τις τρύπες και τοποθέτησαν τα φυτά. «Ήταν σαν ταινία του Χοντρού και του Λιγνού», θυμάται η κα Χαν.

Ms. Hahn grows over 160 varieties on her farm. (Victoria Pearson)
Η κα Χαν καλλιεργεί πάνω από 160 ποικιλίες τριαντάφυλλων στο αγρόκτημά της. (Victoria Pearson)

 

Όπως συμβαίνει σε κάθε νεοσύστατη επιχείρηση, τα λάθη μετατράπηκαν σε εμπειρίες μάθησης. Από τις πέντε αρχικές ποικιλίες που αποφάσισαν να καλλιεργήσουν εμπορικά, μία απέτυχε εντελώς στο κλίμα τους και μία άνθιζε μόνο μία φορά το χρόνο. «Δύσκολο να διατηρήσεις τις ταμειακές ροές αν έχεις λουλούδια μόνο για ένα μήνα», λέει γελώντας η κα Χαν.

Σήμερα, καλλιεργούν 160 ποικιλίες, μεταξύ των οποίων παλιομοδίτικες ευρωπαϊκές και αμερικανικές που χρονολογούνται πριν από το 1950, έχοντας κάθε χρώμα στο πάνθεον των ρόδων. Περίπου 90 από αυτές τις ποικιλίες πωλούνται ως κομμένα λουλούδια. Η κα Χαν έχει επίσης γράψει ένα πλούσια εικονογραφημένο βιβλίο για το πάθος της, το «The Color of Roses: A Curated Spectrum of 300 Blooms» (2023).

Το αγρόκτημα δεν είναι ανοιχτό στο κοινό για επισκέψεις, αλλά οι Χαν φιλοξένησαν πρόσφατα μια φιλανθρωπική εκδήλωση κατά την οποία το ιστορικό σπίτι τους διακοσμήθηκε αφειδώς με τριαντάφυλλα από διάφορους σχεδιαστές. Τα τριαντάφυλλα βρίσκονταν παντού, κυριολεκτικά. «Ξεχείλιζαν ακόμα κι από το πλυντήριο πιάτων στην κουζίνα», περιγράφει η κα Χαν. «Ακούγεται τρελό, αλλά ήταν πανέμορφο. Και αυτό ακριβώς είχα ονειρευτεί τόσα χρόνια πριν: ένα σπίτι γεμάτο τριαντάφυλλα από τον κήπο μας, από το δάπεδο μέχρι την οροφή σε κάθε δωμάτιο».

Και ποιο είναι το νόημα όλης αυτής της ομορφιάς και της ανάπτυξης;

«Απλό», είπε. «Αν το θέλεις πραγματικά, μπορείς να κάνεις ένα όνειρο πραγματικότητα».

Rose varieties. 1. Pope John Paul II, 2. Mister Lincoln, 3. Queen of Sweden, 4. Sweet Mademoiselle. (Victoria Pearson)
Ποικιλίες τριαντάφυλλων: 1. Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄, 2. Κύριος Λίνκολν, 3. Βασίλισσα της Σουηδίας, 4. Γλυκιά δεσποινίς. (Victoria Pearson)

 

Danielle Dall’Armi Hahn’s Rose Story Farm in Carpinteria, Calif. (Victoria Pearson)
Η Ντανιέλ Νταλ’ Άρμι Χαν στο αγρόκτημα Rose Story Farm, στην Καρπιντέρια της Καλιφόρνια. (Victoria Pearson)

 

Συμβουλές για εκκολαπτόμενους ροδοκαλλιεργητές

Οι συμβουλές της Ντανιέλ Νταλ’ Άρμι Χαν για τους ερασιτέχνες κηπουρούς που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τριαντάφυλλα είναι σχετικά λίγες και απλές:

* Ξεκινήστε με μια ποικιλία των τελευταίων 20 ετών, όταν οι καλλιεργητές τριανταφυλλιάς επικεντρώθηκαν στη δημιουργία σκληροτράχηλων και ανθεκτικών στις ασθένειες ειδών. Στις αγαπημένες της περιλαμβάνονται τα Love Song, Queen of Sweden, Golden Celebration και Pope John Paul II, με το τελευταίο να είναι ιδιαίτερα αρωματικό.

* Κατά τη φύτευση, το κλειδί η διασφάλιση της σωστής αποστράγγισης: «Τα τριαντάφυλλα απλά δεν θέλουν να βρέχουν τα πόδια τους», δήλωσε η κα Χαν. Εάν το έδαφός σας είναι βαρύ (συνήθως ο ένοχος είναι ο πηλός), τα τριαντάφυλλα θα ωφεληθούν από ένα στρώμα χαλικιού, χαλαρού χώματος ή άμμου που τοποθετείται σε βάθος ενός μέτρου ή περισσότερο, κάτω από το βελτιωμένο μητρικό έδαφος στο οποίο φυτεύετε τον θάμνο. Η κα Χαν πηγαίνει σε βάθος 45 έως 60 εκατοστών όταν τοποθετεί ένα νέο φυτό.

* Να είστε συνεπείς στον τρόπο φροντίδας της τριανταφυλλιάς σας: «Μπορείτε να ασχολείστε με τα τριαντάφυλλά σας κάθε 2 λεπτά και να έχετε όμορφα λουλούδια. Μπορείτε να μην κάνετε σχεδόν τίποτα και πάλι να έχετε όμορφα λουλούδια», επεσήμανε η κα Χαν. «Αλλά δεν μπορείτε να πηγαινοέρχεστε μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Διαλέξτε μία και να είστε συνεπείς».

* Οι δύο εργασίες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι καλλιεργητές ρόδων είναι το σωστό κλάδεμα και ο φθινοπωρινός ψεκασμός για τον λήθαργο με σπρέι όπως το πολυθειούχο ασβέστιο για την καταστολή των ασθενειών. Η κα Χαν προτείνει στους κηπουρούς να κλαδεύουν ελαφρά τις τριανταφυλλιές τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια, ένα ελαφρύ κλάδεμα στα τέλη του καλοκαιριού – ίσως το ένα τρίτο του φυτού – οδηγεί σε όψιμη ανθοφορία το φθινόπωρο. Στο τέλος του φθινοπώρου, ένα πιο σχολαστικό κλάδεμα προετοιμάζει το φυτό για τον χειμερινό λήθαργο.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο αμερικανικό περιοδικό Essence.

Του Eric Lucas

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Η Ρωσία ανακαλύπτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανταρκτική

Τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ανακαλυφθεί από τη Ρωσία στην περιοχή της Ανταρκτικής. Πιθανές γεωτρήσεις στην περιοχή θα παραβίαζαν τη διεθνή πολιτική και την υπάρχουσα Συνθήκη για την περιοχή.

Σύμφωνα με έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου Περιβάλλοντος (EAC) του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, τα αποθέματα, που βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος, περιέχουν πετρέλαιο αξίας περίπου 511 δισεκατομμυρίων βαρελιών. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 10 φορές την παραγωγή πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας τα τελευταία 50 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε από την RosGeo, την κρατική γεωλογική υπηρεσία της Ρωσίας.

Η Συνθήκη της Ανταρκτικής του 1959, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, απαγορεύει τις έρευνες πετρελαίου, την εξόρυξη και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με άλλους ορυκτούς πόρους στην Ανταρκτική, για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της περιοχής, με μόνη εξαίρεση τη μη στρατιωτική, επιστημονική έρευνα.

Η Ρωσία έχει ανακαλύψει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Ανταρκτικής, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην περιοχή, κίνηση που θα παραβίαζε τη διεθνή πολιτική.

Σύμφωνα με έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου Περιβάλλοντος (EAC) του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, τα αποθέματα, που βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος, περιέχουν πετρέλαιο αξίας περίπου 511 δισεκατομμυρίων βαρελιών. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 10 φορές την παραγωγή πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας τα τελευταία 50 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε από την RosGeo, την κρατική γεωλογική υπηρεσία της Ρωσίας.

Η Συνθήκη της Ανταρκτικής του 1959, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, απαγορεύει τις έρευνες πετρελαίου, την εξόρυξη και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με άλλους ορυκτούς πόρους στην Ανταρκτική, για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της περιοχής, με μόνη εξαίρεση τη μη στρατιωτική, επιστημονική έρευνα.

«Η Ανταρκτική θα χρησιμοποιείται πάντα αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και δεν θα γίνει σκηνικό ή αντικείμενο διεθνούς διχόνοιας», αναφέρει η συνθήκη.

Ενώ η κίνηση της Ρωσίας να μετρήσει το υπεράκτιο δυναμικό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι θα πυροδοτήσει πολιτικές εντάσεις, ο Ντέιβιντ Ράτλεϊ, κοινοβουλευτικός υφυπουργός Εξωτερικών για την Αμερική και την Καραϊβική, δήλωσε ότι η τελευταία ανακάλυψη έγινε μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.

Δήλωσε στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι η Ρωσία «επιβεβαίωσε πρόσφατα τη δέσμευσή της στα βασικά σημεία της συνθήκης».

Η Κλαιρ Κρίστιαν, εκτελεστική διευθύντρια του Συνασπισμού της Ανταρκτικής και του Νότιου Ωκεανού (ASOC), σημείωσε ότι η Ανταρκτική «ήταν πάντα ένα μέρος όπου οι χώρες μπορούσαν να παραμερίσουν τις πολιτικές τους διαφορές».

«Έτσι, το να τεθεί αυτό σε κίνδυνο θα ήταν εξαιρετικά ατυχές σε μια εποχή που υπάρχουν τόσο πολλές γεωπολιτικές συγκρούσεις», είπε.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκαλώντας εκκλήσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο. Η ρωσική κυβέρνηση περιόρισε σταδιακά και την παροχή φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ευρώπη, οδηγώντας σε ελλείψεις φυσικού αερίου στην περιοχή.

«Η εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 οδήγησε σε σημαντική αλλαγή στις στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι δυτικές χώρες προχώρησαν στη μείωση της εξάρτησης από τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές και η Ρωσία περιόρισε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη», ανέφερε η έκθεση της επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2023.

«Μέχρι το 2022, ένα σημαντικό ποσοστό του πετρελαίου και του ντίζελ που καταναλώνονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο εισαγόταν απευθείας από τη Ρωσία. Το 2021, λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του ντίζελ του Ηνωμένου Βασιλείου προερχόταν από τη Ρωσία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επίσης προμηθευτεί περίπου το 5% των καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών από τη Ρωσία».

«Αν και δεν εξαρτάται άμεσα από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες, η συνεχιζόμενη εξάρτηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τα ορυκτά καύσιμα το αφήνει σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένο στη μεταβλητότητα των διεθνών αγορών εμπορευμάτων για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου καθορίζει την τιμή της ενέργειας που παρέχεται στους οικιακούς και εμπορικούς πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έγινε ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, εισάγοντας 1,82 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου ημερησίως μέσω θαλάσσης τον Μάρτιο.

Της Nina Nguyen

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

‘Ηλιακό τσουνάμι’ χτυπά τη Γη, υποσχόμενο Βόρειο Σέλας εν μέσω πιθανών διαταραχών

Μια ασυνήθιστα ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που πλήττει τη Γη θα μπορούσε να δημιουργήσει βόρειο σέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως να διαταράξει την ηλεκτροδότηση και τις επικοινωνίες.

Πριν από το χτύπημα της ηλιακής καταιγίδας, το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού (SWPC) της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) εξέδωσε την πρώτη προειδοποίηση για σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα από τον Ιανουάριο του 2005.

Η ηλιακή έκρηξη έφτασε στη Γη το απόγευμα της Παρασκευής, ώρες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Οι επιπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα έχει χαρακτηριστεί ως G4, η δεύτερη ισχυρότερη μορφή του είδους της και είναι αποτέλεσμα ενός τεράστιου και «πολύπλοκου» σμήνους ηλιακών κηλίδων στην περιοχή 3664 της NOAA, σύμφωνα με το SWPC. Το σμήνος των ηλιακών κηλίδων φέρεται να έχει διάμετρο περίπου 16 φορές μεγαλύτερη από τη Γη.

Η πιο έντονη ηλιακή καταιγίδα στην καταγεγραμμένη ιστορία, το 1859, προκάλεσε σέλας στην Κεντρική Αμερική και πιθανώς ακόμη και στη Χαβάη. «Δεν προβλέπουμε κάτι τέτοιο», αλλά θα μπορούσε να το προσεγγίσει, δήλωσε ο προγνώστης διαστημικού καιρού της NOAA Σων Νταλ.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες προκαλούνται όταν οι Στεμματικές Εκτινάξεις Μάζας (ΣΕΜ) αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της SWPC την Πέμπτη, οι επιστήμονες παρατήρησαν τουλάχιστον πέντε κατευθυνόμενες προς τη Γη ΣΕΜ από την τεράστια ηλιακή κηλίδα. Αργότερα ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε σε επτά.

Ο φυσικός Κηθ Στρονγκ περιέγραψε στο X (πρώην Twitter) τη γεωμαγνητική καταιγίδα ως «ηλιακό τσουνάμι»:

«Περιμένουμε το ένα κύμα μετά το άλλο από στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας να πλήξουν [sic] τη Γη στις 11 και 12 Μαΐου. Είναι πιθανό να σημειωθούν ταχύτητες ηλιακού ανέμου περίπου 800 km/s. Ισχυρές και εκτεταμένες γεωμαγνητικές καταιγίδες πιθανόν με σέλας ορατό σε χαμηλότερα από το κανονικό γεωγραφικά πλάτη. Μείνετε συντονισμένοι.»

Καθώς οι γεωμαγνητικές καταιγίδες προκαλούνται όταν οι ΣΕΜ αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης, ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία των δορυφόρων, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα επικοινωνίας και πολλά άλλα.

«Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν τις υποδομές σε κοντινή γήινη τροχιά και στην επιφάνεια της Γης, διαταράσσοντας δυνητικά τις επικοινωνίες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την πλοήγηση, το ραδιόφωνο και τις δορυφορικές λειτουργίες», δήλωσε η SWPC.

Η SWPC δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τους διαχειριστές αυτών των συστημάτων ώστε να λάβουν μέτρα προστασίας.

«Οι φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών έχουν ειδοποιηθεί να αναλάβουν δράση για τον μετριασμό τυχόν επιπτώσεων. Πιθανά αυξημένα και συχνότερα προβλήματα ελέγχου τάσης – κανονικά μετριάζονται. Αυξημένη πιθανότητα ανωμαλιών ή επιπτώσεων στις δορυφορικές λειτουργίες. Πιθανές συχνότερες και μεγαλύτερες περίοδοι υποβάθμισης του GPS», δήλωσε το κέντρο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ στον πλανήτη Γη δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτα», δήλωσε ο Ρομπ Στήνμπεργκ, επιστήμονας του SWPC.

Ωστόσο, μια γεωμαγνητική καταιγίδα τόσο σοβαρή όσο αυτή μπορεί επίσης «να προκαλέσει θεαματικές επιδείξεις σέλαος στη Γη».

Η SWPC δήλωσε ότι το σέλας θα μπορούσε να παρατηρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες «μέχρι την Αλαμπάμα και τη Βόρεια Καλιφόρνια».

Αλλά ήταν δύσκολο να προβλεφθεί και οι ειδικοί, όπως ο κος Στήνμπεργκ, τόνισαν ότι δεν θα ήταν οι έντονες χρωματικές ‘κουρτίνες’ που συνήθως συνδέονται με το βόρειο σέλας, αλλά περισσότερο σαν πιτσιλιές πρασινωπών αποχρώσεων.

«Αυτό είναι πραγματικά το δώρο του διαστημικού καιρού – το σέλας», δήλωσε ο κος Στήνμπεργκ. Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του δήλωσαν ότι οι καλύτερες εικόνες του σέλαος μπορεί να προέρχονται από κάμερες τηλεφώνων, οι οποίες είναι καλύτερες στην καταγραφή του φωτός από ό,τι το γυμνό μάτι.

Το  συνέβαλε σε αυτό το ρεπορτάζ.

Του Samyarup Chowdhury, με τη συμβολή του Associated Press

Πηγή: NTD News

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Τι είδους πλάσματα είναι τα δέντρα;

Τα δέντρα είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Γνωρίζουμε τη σημασία τους στην παραγωγή του πολύτιμου για τον ανθρώπινο οργανισμό οξυγόνου και απολαμβάνουμε τα άλλα οφέλη που μας προσφέρουν. Αλλά καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είδους οντότητες είναι

Αρκετοί πολιτισμοί ανά τους αιώνες έχουν αντιμετωπίσει τα δέντρα με τον δέοντα σεβασμό, ως έμβια και έμψυχα πλάσματα. Ορισμένοι, όπως οι Ιάπωνες για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν ορισμένα είδη δέντρων ως θεότητες. Πολλοί ιαπωνικοί ναοί έχουν υπέροχα δέντρα διακοσμημένα με ειδικές τελετουργικές κορδέλες με επιγραφές. Οι Ιάπωνες είναι σίγουροι ότι η Ψυχή ζει σε αυτά τα δέντρα. Το κόνταμα είναι αυτό που οι Ιάπωνες αποκαλούν την ψυχή ενός δέντρου και την ηχώ του.

Στην αρχαία Ελλάδα, πίστευαν ότι στα δέντρα κατοικούσαν νύμφες, οι δρυάδες και οι αμαδρυάδες, που γεννιούνταν με τα δέντρα και αναπτύσσονταν μαζί τους και ευλαβείς ή απλώς σώφρονες άνθρωποι τα προστάτευαν. Όσοι τα αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση και τα κακοποιούσαν ανεξέλεγκτα έρχονταν αντιμέτωποι με την οργή και την αναπόφευκτη τιμωρία των θεών και των νυμφών, όπως ο αλαζονικός Ερυσίχθονας, που θέλησε να κόψει τα δέντρα ενός άλσους που είχαν αφιερώσει οι Πελασγοί στη θεά Δήμητρα, αλλά τιμωρήθηκε από τη θεά με ασίγαστη πείνα.

Στη Ρωσία, η βελανιδιά ήταν σεβαστή και αντιμετωπιζόταν με ευλάβεια. Κάτω από τη βελανιδιά, γίνονταν δικαστήρια και παίρνονταν οι αποφάσεις από τους κοινοτικούς άρχοντες. Το δέντρο «παρακινούσε» τον άρχοντα να πάρει τη σωστή απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι παλιά επικοινωνούσαν με τα δέντρα και κατανοούσαν την ομιλία τους;

Γεγονότα από τη ζωή

Στην περιοχή του Νίζνυ Τατζίλ στην Ρωσία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κάποιοι εργάτες έκοψαν ένα ξέφωτο. Ένας από τους ξυλοκόπους, στα «διαλείμματα για τσιγάρο», είχε μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα – μετρούσε τους ετήσιους δακτυλίους των κομμένων δέντρων. Πολλά δέντρα ήταν 80-90 ετών. Ο περίεργος ξυλοκόπος παρατήρησε το εξής: κάθε δέντρο είχε πολλούς ελαττωματικούς δακτυλίους ακριβώς στη μέση. Το χρώμα τους έδειχνε άρρωστο και ήταν στενοί και στραβοί. Ο ξυλοκόπος μέτρησε τα χρόνια κατά τα οποία σχηματίστηκαν οι ελαττωματικοί δακτύλιοι και αποδείχθηκε ότι ήταν την περίοδο 1941-1945: τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι πραγματικά τόσο απλά τα δέντρα;
Δακτύλιοι σε κομμένο κορμό δέντρου. (wal_172619 από Pixabay)

 

Το συμπέρασμα είναι εκπληκτικό: τα δέντρα που επέζησαν από τα τρομερά χρόνια του πολέμου, είχαν υποφέρει επίσης εκείνη την περίοδο.

Στα νησιά του Σολομώντα, οι άνθρωποι δεν κόβουν δέντρα όταν θέλουν να καθαρίσουν χώρο για τα χωράφια τους. Πηγαίνουν σε εκείνο το μέρος με όλη τη φυλή και βρίζουν τα δέντρα. Μετά από λίγες μέρες, τα δέντρα αρχίζουν να μαραίνονται. Αργά αλλά σταθερά, τα δέντρα δίνουν τη θέση τους στους ανθρώπους. Το δέντρο συμφωνεί με τη θέληση του ανθρώπου. Πόσο σοφοί είναι οι ιθαγενείς! Αντιμετωπίζουν το δέντρο ως ίσο, μπαίνουν σε ίση μάχη για την επικράτεια με το δέντρο, κατανοώντας τη νοοτροπία του. Και το δέντρο ανταποκρίνεται με τη δική του ελεύθερη βούληση.

Τα δέντρα μεταδίδουν σήματα

Επιστήμονες διεξήγαγαν το εξής πείραμα: μια μεγάλη καρυδιά χτυπήθηκε αλύπητα στα κλαδιά της με ξύλα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν εργαστηριακή ανάλυση του φυλλώματος του χτυπημένου δέντρου και διαπίστωσαν ότι μέσα σε λίγα λεπτά μετά το χτύπημα, άλλαξε η χημική σύσταση των φύλλων. Το ποσοστό της τανίνης, μιας ουσίας που έχει επιζήμια επίδραση στα παράσιτα, είχε αυξηθεί ραγδαία στο φύλλωμα της καρυδιάς. Επιπλέον, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες, τα φύλλα του δέντρου έγιναν μη βρώσιμα για τα ζώα. Τι απέγινε η βελανιδιά που φύτρωνε εκεί κοντά και δεν την σκότωσε κανείς; Η βελανιδιά έλαβε σήμα συναγερμού από την καρυδιά – και το ποσοστό τοξικής τανίνης στο φύλλωμά της επίσης αυξήθηκε απότομα.

Η καρυδιά: Το κατεξοχήν δένδρο της Βυτίνας | Arcadia Portal
Οι καρυδιές και οι αμυγδαλιές είναι από τα σημαντικότερα δέντρα της Βυτίνας. (arcadiaportal.gr)

 

Πολυάριθμα πειράματα που έγιναν από Άγγλους επιστήμονες έχουν δείξει ότι τα δέντρα, με κάποιον ακατανόητο τρόπο, μεταδίδουν σήματα το ένα στο άλλο. Ίσως το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας ένα είδος web system; Ή μήπως απλώς φωνάζουν στη δική τους ειδική γλώσσα, η οποία δεν είναι προσβάσιμη στους ανθρώπους;

Τα δέντρα έχουν νευρικό σύστημα, απλά είναι διαφορετικό. Νιώθουν, γνωρίζουν, κατανοούν, θυμούνται, αντιδρούν σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους.  Πονούν όταν τα κόβουν, όταν σπάνε τα κλαδιά τους ή όταν σκίζονται τα φύλλα και τα άνθη τους.

Τα δέντρα καταλαβαίνουν

Ο διάσημος Αμερικανός βοτανολόγος Λούθερ Μπέρμπανκ (1849-1926), προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα ποικιλία φυτών, μίλησε με έναν κάκτο για αρκετή ώρα, επαναλαμβάνοντας: «Δεν χρειάζεσαι αγκάθια, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Θα σε προστατεύσω.»

The Thorny Tale of America's Favorite Botanist and His Spineless Cacti - Gastro Obscura
Ο Λούθερ Μπέρμπανκ (και το καπέλο του) ανάμεσα στους κάκτους χωρίς αγκάθια. (Συλλογή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Βιβιλιοθήκης της Κομητείας Σονόμα)

 

Τελικά, ο Μπέρμπανκ ‘έπεισε’ τον κάκτο να αναπτυχθεί χωρίς αγκάθια – και, μάλιστα, η ποικιλία που προέκυψε ήταν σε θέση να μεταδώσει νέες πληροφορίες στους απογόνους της. Ο επιστήμονας δημιούργησε πολλά άλλα ακόμα είδη φυτών, δέντρων και φρούτων, όπως για παράδειγμα δαμάσκηνα χωρίς σπόρους. Και αυτό απλώς μιλώντας με τα φυτά σαν να είναι όντα με ίδια με τη δική του ευφυΐα.

Ο Μπέρμπανκ ανέπτυξε πάνω από 200 ποικιλίες οπωροφόρων φυτών, περιλαμβανομένων νέων ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων: δαμασκηνιές, καρυδιές, αμυγδαλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, κερασιές και μηλιές. Όλα φέρουν το όνομά του μέχρι σήμερα.

Τα δέντρα θυμούνται

Ήδη από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν παρατηρήσει ότι κάθε δέντρο έχει συνείδηση, άρα και ψυχή. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτό σε πολλά αρχαία χρονικά. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται σε ακόμα πιο αρχαία στοιχεία και κείμενα. Πολλοί λαοί πίστευαν ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορούσε να ζήσει στα δέντρα. Πιστεύεται ότι η ψυχή του Βούδα έζησε 23 ζωές σε σώματα δέντρων πριν ενσαρκωθεί σε ανθρώπινο σώμα.

Αποδεικνύεται ότι τα δέντρα βιολογικά δεν διαφέρουν πολύ από τους εκπροσώπους του ζωικού κόσμου. Το μόνο «αλλά» που εμποδίζει την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει τα δέντρα και τα φυτά ως πλήρως νοήμονα όντα είναι ότι δεν μπορούν να κινηθούν. Από άλλες απόψεις, είναι συγκρίσιμα με ένα άτομο και μάλιστα, ίσως έχουν και ηθική υπεροχή.

Του Chava Tor

Επιμέλεια: Βαλεντίνα Λισάκ & Αλία Ζάε

Εν μέσω αυξανόμενης αντίστασης, ο ΠΟΥ εντείνει την πίεση προς τα μέλη για την υπογραφή της συνθήκης για την πανδημία

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την υπογραφή από τα 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συμφωνιών που παρέχουν ευρείες νέες εξουσίες σε αυτή τη θυγατρική του ΟΗΕ, οι υποστηρικτές του εντείνουν την πίεση προς τις χώρες μέλη να προσχωρήσουν, παρά την αυξανόμενη αντίσταση στη συμφωνία.

Στις 20 Μαρτίου, ο πρεσβευτής του ΠΟΥ και πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Γκόρντον Μπράουν χαιρέτισε την εκστρατεία ενός «πανθέου 100 και πλέον παγκόσμιων ηγετών» που προτρέπει τα κράτη μέλη να υπογράψουν.

«Σήμερα πραγματοποιείται μια παρέμβαση υψηλής ισχύος από 23 πρώην προέδρους κρατών, 22 πρώην πρωθυπουργούς, έναν πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και 3 νομπελίστες, προκειμένου να πιέσουν για μια επείγουσα συμφωνία από τους διεθνείς διαπραγματευτές για μια συμφωνία για την πανδημία, στο πλαίσιο του καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ώστε να ενισχυθεί η συλλογική ετοιμότητα και η αντίδραση του κόσμου σε μελλοντικές πανδημίες», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου από το γραφείο του Γκόρντον και της Σάρα Μπράουν.

Ο πρέσβης του ΠΟΥ κάλεσε επίσης σε παγκόσμια δράση για την «έκθεση των εκστρατειών παραπληροφόρησης των ψευδών ειδήσεων από οπαδούς θεωριών συνωμοσίας που προσπαθούν να ‘τορπιλίσουν’ τη διεθνή συμφωνία για τη Συμφωνία για την Πανδημία».

Το διακύβευμα είναι μια νέα παγκόσμια ιατρική συνθήκη, καθώς και τροποποιήσεις στους υφιστάμενους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (International Health Regulations-IHRs), οι οποίες μαζί θα καταστήσουν τον ΠΟΥ την κεντρική αρχή κατά τη διάρκεια πανδημιών και άλλων κρίσεων υγείας που κηρύσσονται από τον ΠΟΥ, ενώ παράλληλα θα στείλουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτή τη θυγατρική του ΟΗΕ. Οι επικριτές λένε ότι ο ΠΟΥ απέφυγε επιμελώς να αποκαλέσει τη συμφωνία συνθήκη, επειδή οι συνθήκες συνήθως απαιτούν έγκριση από τα εθνικά νομοθετικά σώματα, και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών από τα δύο τρίτα της Γερουσίας.

Αντ’ αυτού, αυτό που έχει θεωρηθεί ως συμφωνία για την πανδημία ή συμφωνία για την πανδημία, μαζί με τις τροποποιήσεις των IHRs, έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί στη Γενεύη της Ελβετίας, κατά την ετήσια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία στις 27 Μαΐου-1 Ιουνίου.

Στις 18 Μαρτίου, περισσότεροι από 80 υπουργοί και εκκλησιαστικές οργανώσεις πρόσθεσαν τη φωνή τους στο «πάνθεον», λέγοντας στους αντιπροσώπους των χωρών μελών ότι «η επίτευξη μιας συμφωνίας που διασφαλίζει ότι όλοι, παντού, θα μπορούν να επωφεληθούν από την επιστημονική πρόοδο» αποτελεί ηθική υποχρέωση.

Συνδέοντας την υπογραφή των συμφωνιών του ΠΟΥ με τα θρησκευτικά ημερολόγια, η επιστολή τους ανέφερε ότι η συγκέντρωση των αντιπροσώπων του ΠΟΥ «ξεκινάει καθώς οι μουσουλμάνοι παρατηρούν τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού … όταν ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων, οι ινδουιστές θα γιορτάσουν το Χόλι … οι χριστιανοί θα τηρούν τη Σαρακοστή και θα ολοκληρώσετε τη Μεγάλη Παρασκευή … το κείμενο της Συμφωνίας για την Πανδημία θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Πάσχα … και η Συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας αμέσως μετά τον εορτασμό της Βεσάκ από τους βουδιστές».

 

Πόση ισχύ θα αποκτήσει ο ΠΟΥ;

Παρά τις προσπάθειες αυτές, ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες.

Μία από τις κύριες ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι επικριτές είναι ότι οι χώρες θα εκχωρήσουν εξουσία στον ΠΟΥ, μόλις ο οργανισμός αυτός κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία». Οι υποστηρικτές του ΠΟΥ, ωστόσο, λένε ότι οι ανησυχίες αυτές είναι αβάσιμες και ότι η έκφρασή τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαδικασία έγκρισης.

«Η συμφωνία τίθεται σε κίνδυνο από μια εκστρατεία παραπληροφόρησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατηγορεί ψευδώς τον ΠΟΥ», δήλωσε ο κ. Μπράουν.

«Καμία χώρα δεν θα εκχωρήσει καμία κυριαρχία και καμία χώρα δεν θα δει τους εθνικούς της νόμους να παραμερίζονται», δήλωσε. «Ήρθε η ώρα οι χώρες να εκθέσουν την εκστρατεία παραπληροφόρησης με ψευδείς ειδήσεις από θεωρητικούς συνωμοσίας για να ‘τορπιλίσουν’ μια αναγκαία συμφωνία».

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το Associated Press (AP) εξέδωσε μια «επαλήθευση δεδομένων» τον Φεβρουάριο του 2023, δηλώνοντας ότι η ιδέα ότι τα κράτη μέλη θα χάσουν την κυριαρχία τους ήταν «ψευδής». Το AP επικαλέστηκε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (Health and Human Services-HHS), το οποίο διαπραγματεύεται επί του παρόντος τη συμφωνία για λογαριασμό της Αμερικής, το οποίο δήλωσε: «Είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τώρα ή θα έχει, χάρη σε αυτές τις δραστηριότητες, οποιαδήποτε εξουσία να κατευθύνει την πολιτική υγείας των ΗΠΑ ή τις εθνικές δράσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών υγείας».

Το AP επικαλέστηκε επίσης μια διάψευση από τον καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου Georgetown Λόρενς Γκόστιν, ο οποίος βοήθησε στη σύνταξη της συνθήκης ως διευθυντής του Κέντρου Συνεργασίας του ΠΟΥ για το Εθνικό και Παγκόσμιο Δίκαιο Υγείας του πανεπιστημίου. Ο κ. Γκόστιν δήλωσε στο AP ότι η συνθήκη χρησιμοποιεί όρους όπως «θα έπρεπε», υποδεικνύοντας προτάσεις, αντί για «πρέπει», για να υπογραμμίσει ότι ο ΠΟΥ παραμένει συμβουλευτικό και όχι εξουσιαστικό όργανο.

Ωστόσο, η γλώσσα στο προσχέδιο της συνθήκης της 13ης Μαρτίου φαίνεται να είναι υποχρεωτική, αναφέροντας σε όλο το έγγραφο ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να […]» και «τα συμβαλλόμενα μέρη θα […]», με τη λέξη «θα» να χρησιμοποιείται περισσότερες από 160 φορές.

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις της IHR αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη «αναγνωρίζουν τον ΠΟΥ ως την καθοδηγητική και συντονιστική αρχή της διεθνούς αντίδρασης στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις συστάσεις του ΠΟΥ κατά τη διεθνή δράση τους στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Άλλοι τομείς που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά την κυριαρχία περιλαμβάνουν την οδηγία ότι τα «υγειονομικά μέτρα» που προβλέπονται από τον ΠΟΥ «πρέπει να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση από όλα τα μέρη» και ότι «τα κράτη μέρη λαμβάνουν επίσης μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι μη κρατικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα εδάφη τους συμμορφώνονται με τα μέτρα αυτά».

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν οι αναφορές ότι τα έγγραφα είναι «μη δεσμευτικά» για τα κράτη μέλη.

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι πρόκειται για μια ήπια συμφωνία που δεν θα επηρεάσει πραγματικά κανέναν και επομένως δεν χρειάζεται να πάει στα εθνικά νομοθετικά σώματα», δήλωσε στους Epoch Times ο Δρ Ντέιβιντ Μπελ, ιατρός δημόσιας υγείας, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν με τον ΠΟΥ σε θέματα διάγνωσης μολυσματικών ασθενειών. Ο Δρ Μπελ παρακολουθεί την πρόοδο των συμφωνιών με κριτική ματιά.

Οι υποστηρικτές των συμφωνιών έχουν επίσης ισχυριστεί ότι, ανεξάρτητα από το τι λένε τα έγγραφα, η συνθήκη και οι τροποποιήσεις της IHR είναι άνευ σημασίας, επειδή ο ΠΟΥ δεν θα έχει καμία εξουσία να επιβάλει οποιαδήποτε από τις οδηγίες ή συστάσεις του και δεν μπορεί να επιβάλει αποκλεισμούς κυκλοφορίας ή καραντίνες στα έθνη-μέλη.

Ωστόσο, μια αίτηση του 2022 που υπογράφεται από 15 γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών υποστηρίζει ότι το HHS θα μπορούσε να έχει τέτοια εξουσία μόλις ο ΠΟΥ κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Οι πολιτειακοί γενικοί εισαγγελείς έγραψαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση του HHS στις 19 Ιανουαρίου 2017, «μία ημέρα πριν λήξει η δεύτερη θητεία του προέδρου [Μπαράκ] Ομπάμα», να δώσει στον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ την εξουσία να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το να επιτρέπεται σε έναν διεθνή οργανισμό να καθορίζει πότε υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει αναγκαστικά στον οργανισμό αυτό να χρησιμοποιεί αστυνομικές εξουσίες που δεν δόθηκαν ούτε σε αυτόν ούτε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τις Πολιτείες», δήλωσαν οι εισαγγελείς, κάνοντας λόγο για «ακραία παραβίαση τόσο της κρατικής όσο και της ομοσπονδιακής κυριαρχίας».

Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, έγραψαν οι εισαγγελείς των πολιτειών, «το HHS μπορεί να προβλέπει τη σύλληψη και εξέταση ατόμων σε ορισμένες πολιτείες που έχουν μολυνθεί. Κατόπιν σύστασης του Υπουργού Υγείας, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί επίσης να εγκρίνει την κράτηση ατόμων υπό ορισμένες συνθήκες».

 

Είναι μια συνθήκη για την πανδημία η λύση;

Μια άλλη ανησυχία, λένε οι επικριτές, είναι ότι η διαδικασία υπογραφής νέων εξουσιών στον ΠΟΥ έχει επισπευσθεί άσκοπα και έχει αποφύγει τις δημόσιες συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις που θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της διαδικασίας όταν οι χώρες συνάπτουν συνθήκες.

Σύμφωνα με μια έκθεση μιας ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία συνυπογράφει ο Δρ Μπελ, «ο κίνδυνος πανδημίας χαρακτηρίζεται ως ‘υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα’ και χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των Διεθνών Κανονισμών Υγείας και μια νέα νομικά δεσμευτική συμφωνία για την πανδημία».

Ωστόσο, η έκθεση υποστηρίζει ότι, με βάση τα ίδια τα στοιχεία του ΠΟΥ, τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την επείγουσα ανάγκη ή τα οφέλη από την ανάθεση περισσότερων εξουσιών στον ΠΟΥ.

Αυτό που ο ΠΟΥ ισχυρίζεται ότι είναι μια κλιμακούμενη συχνότητα πανδημιών μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των διαγνωστικών δοκιμών τις τελευταίες δεκαετίες, λένε οι συντάκτες, και η προτεινόμενη λύση της συγκεντροποίησης της αντιμετώπισης των πανδημιών εντός του ΠΟΥ δε δικαιολογείται από αντικειμενικά γεγονότα.

«Απαιτούν από τις χώρες να συμμορφωθούν επειδή λένε ότι, κατά τη διάρκεια του COVID, οι χώρες δεν ενήργησαν αρκετά γρήγορα, και ως εκ τούτου πρέπει να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν», δήλωσε ο Δρ Μπελ. Αλλά ο ΠΟΥ δεν έχει εξηγήσει πώς, αν είχε την εξουσία που ζητά τώρα, θα είχε σώσει περισσότερες ζωές.

«Το όλο αφήγημα, περί της ανάγκης αυτού, δεν υποστηρίζεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο που προβάλλουν», είπε.

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι οι ενέργειες του ΠΟΥ κατά τη διάρκεια του COVID-19 δεν βοήθησαν ιδιαίτερα το κοινό και μπορεί ακόμη και να επιδείνωσαν την κρίση.

«Ο ΠΟΥ θα έπρεπε να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας, αλλά αντ’ αυτού έδειξε ότι δεν μπορούσε και δεν ήθελε να μοιραστεί πληροφορίες εγκαίρως και με ακρίβεια», έγραψαν οι πολιτειακοί γενικοί εισαγγελείς στην αίτησή τους. «Αντί να αναφέρει πληροφορίες για τη δημόσια υγεία, ο ΠΟΥ επέλεξε να επαναλάβει την κινεζική προπαγάνδα σχετικά με το COVID».

Οι συμφωνίες του ΠΟΥ απαιτούν επίσης την καταβολή δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ΠΟΥ από τα κράτη μέλη για να μπορέσει να εκτελέσει τα νέα του καθήκοντα.

«Αυτή η ατζέντα υποστηρίζεται από πρωτοφανή ετήσια οικονομικά αιτήματα», αναφέρει η έκθεση του Πανεπιστημίου Leeds, συμπεριλαμβανομένων 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέες εισφορές μελών και επιπλέον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αυτό που ο ΠΟΥ αποκαλεί παρεμβάσεις «One Health» («Μία Υγεία»).

Η «One Health», όπως ορίζεται στην Πανδημική Συμφωνία, είναι «μια ολοκληρωμένη, ενοποιητική προσέγγιση που αποσκοπεί στη βιώσιμη ισορροπία και τη βελτιστοποίηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων». Η προσέγγιση «One Health» θα μπορούσε να επεκτείνει αποτελεσματικά την εξουσία των υγειονομικών υπαλλήλων σε τομείς όπως η γεωργία, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή.

 

Οι πολιτείες των ΗΠΑ αντιδρούν

Σε απάντηση στη συνθήκη για την πανδημία, αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η κρατική εξουσία δεν θα αντικατασταθεί από τις συμφωνίες του ΠΟΥ.

Τον Μάιο του 2023, η Φλόριντα ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι αξιωματούχοι υγείας των πολιτειών «δεν μπορούν να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν ή να επιβάλουν τις πολιτικές ή τις κατευθυντήριες γραμμές ενός διεθνούς οργανισμού υγείας για τη δημόσια υγεία, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται να το πράξουν βάσει νόμου, κανόνα ή εκτελεστικής εντολής της πολιτείας που εκδίδεται από τον κυβερνήτη».

«Με αυτό το νομοσχέδιο απορρίπτουμε επίσημα τον ΠΟΥ και οποιονδήποτε από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς», δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις.

Τον Μάρτιο, η πολιτειακή γερουσία της Λουιζιάνα ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που ανέφερε ότι «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Ηνωμένα Έθνη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν έχουν καμία δικαιοδοσία ή εξουσία εντός της πολιτείας της Λουιζιάνα». Το εν λόγω νομοσχέδιο μεταφέρθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας για την εξέτασή του.

Οι νομοθέτες του Τενεσί επεξεργάζονται επί του παρόντος νομοθεσία για να δώσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να «ακυρώνουν» εντολές που έρχονται σε σύγκρουση με τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Η δημόσια υποστήριξη για τη νομοθεσία αυτή αυξάνεται, λένε οι ειδικοί.

«Η ακύρωση είναι ουσιαστικά η εναντίωση σε έναν αντισυνταγματικό νόμο, κανόνα, κανονισμό ή εκτελεστική εντολή», δήλωσε στους Epoch Times η Κάρεν Μπράκεν, ιδρύτρια της οργάνωσης Tennessee Citizens for State Sovereignty (Πολίτες του Τενεσί για την Πολιτειακή Κυριαρχία). «Είμαστε μια ομάδα που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της κρατικής κυριαρχίας, ελπίζουμε να την αποκαταστήσουμε σε κάθε πολιτεία, αλλά ξεκινάμε με το Τενεσί».

Ενόψει της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον επόμενο μήνα, οι επικριτές λένε ότι εκτός από την παράκαμψη της νομοθετικής έγκρισης από τα κράτη μέλη, ο ΠΟΥ μπορεί να παραβιάζει τις δικές του διαδικασίες για να υπογράψει τα έγγραφα αυτή την άνοιξη. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο ΠΟΥ μπορεί να φύγει από τη σύνοδο της Γενεύης χωρίς συμφωνία.

«Φαίνεται πολύ πιθανό ότι δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν, σίγουρα για τη συμφωνία για την πανδημία και πιθανώς για τον IHR, πριν από την προθεσμία», δήλωσε ο Δρ Μπελ. Οι χώρες δεν είχαν το χρόνο να εκτιμήσουν πώς οι συμφωνίες θα επηρεάσουν τους προϋπολογισμούς, τους πόρους και τα συστήματα υγείας τους ή το βαθμό στον οποίο είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους όρους, είπε.

Η Δρ Μέριλ Νας, γιατρός που έχει ασκήσει κριτική στον ΠΟΥ, δήλωσε ότι αρκετές χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Σλοβακία και η Ολλανδία, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις συμφωνίες. Και μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές περικοπές για να εγκριθεί η νέα συμφωνία για την υγεία αυτή την άνοιξη, είπε.

Το καταστατικό του ΠΟΥ «είναι πολύ συγκεκριμένο σχετικά με τα είδη των κανονισμών που μπορεί να εκδώσει ο ΠΟΥ και είναι περιορισμένα», δήλωσε η Δρ Νας στους Epoch Times. «Αυτό που έχει μπει στις τροπολογίες [των IHR] υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που επιτρέπεται να εκδώσουν ως κανονισμούς και θα έπρεπε να εκδοθεί ως συνθήκη».

Από τον Kevin Stocklin

Ο Kevin Stocklin είναι οικονομικός δημοσιογράφος, παραγωγός ταινιών και πρώην τραπεζίτης της Wall Street. Έγραψε και έκανε την παραγωγή του «We All Fall Down: The American Mortgage Crisis», ένα ντοκιμαντέρ του 2008 για την κατάρρευση του συστήματος χρηματοδότησης των ενυπόθηκων δανείων. Το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του είναι το «The Shadow State», μια έρευνα για τη βιομηχανία ESG.

Φωτογραφία: Οι ιπτάμενοι σκίουροι Έζο ή «νίντζα των δασών» της Ιαπωνίας

Ο Χιρόκι Τακαχάσι, Ιάπωνας φωτογράφος, γοητευμένος από την αξιολάτρευτη φιγούρα και τα απίστευτα κατορθώματα του ιπτάμενου σκίουρου Έζο, έχει αφιερώσει άπειρες ώρες αναμονής στο ‘κυνήγι’ τους. Η υπομονή και η αφοσίωσή του έχουν ανταμειφθεί με εντυπωσιακά στιγμιότυπα πτήσης από δέντρο σε δέντρο ή ξεκούρασης στα κλαδιά.

Γνωστά και ως «νεράιδες του δάσους» ή «νίντζα του δάσους», αυτά τα νυκτόβια πλάσματα ζουν στις πεδιάδες του Χοκάιντο, στην Ιαπωνία και φωλιάζουν στα δέντρα του δάσους.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Στην αρχή της καριέρας του, ο κος Τακαχάσι ειδικευόταν σε τοπία και πορτραίτα. Ωστόσο, όταν πριν από δύο χρόνια τράβηξε μια φωτογραφία των ιπτάμενων σκίουρων Έζο, το ενδιαφέρον του άρχισε να μετατοπίζεται σταδιακά στα ζώα.

«Γνώριζα για την ύπαρξη του ιπτάμενου σκίουρου Έζο, αλλά δεν ήξερα άλλα στοιχεία για τη ζωή και τη συμπεριφορά του», δήλωσε ο κος Τακαχάσι, ο οποίος ζει στο Χοκάιντο, στους Epoch Times. «Ωστόσο, η γλυκύτητά του αιχμαλώτισε το ενδιαφέρον μου κι έτσι άρχισα να ερευνώ το θέμα». Για να τους συλλάβει, όμως, ο φακός της φωτογραφικής μηχανής απαιτείται ιώβεια υπομονή. Όχι μόνο είναι μικροσκοπικοί (έχουν μήκος περίπου 15 εκατοστά και βάρος γύρω στα 85 γραμμάρια), αλλά  είναι και ντροπαλοί.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

«Οι ιπτάμενοι σκίουροι Έζο είναι πολύ επιφυλακτικοί και δεν πλησιάζουν πολύ τους ανθρώπους. [Αν τους παρακολουθείτε] καλοπροαίρετα και δεν τους ασκείτε μεγάλη πίεση, ίσως ενδιαφερθούν για εσάς και σας πλησιάσουν κάποια στιγμή», εξηγεί ο κος Τακαχάσι.

Για τον φωτογράφο, όταν συμβαίνει αυτό, είναι μια απερίγραπτα γλυκιά στιγμή, ύστερα από την οποία νιώθει «θεραπευμένος».

Εκτός από την επιφυλακτική φύση τους, μια άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κος Τακαχάσι φωτογραφίζοντας τους ιπτάμενους σκίουρους Έζο είναι η ώρα, αφού τα χαριτωμένα αυτά πλάσματα βγαίνουν από τις φωλιές τους μετά τη δύση του ηλίου και επιστρέφουν πριν από την ανατολή.

«Σκοτεινιάζει πολύ γρήγορα για να τραβήξω φωτογραφίες, ακόμη και με μια mirrorless SLR [φωτογραφική μηχανή], οπότε το πρωί, πριν από την ανατολή του ήλιου κι ενώ το φεγγάρι και τα αστέρια λάμπουν ακόμα στον ουρανό, τους αναζητώ σε δάση που είναι ακόμα θεοσκότεινα και το σούρουπο στοχεύω τις τρύπες από τις οποίες είναι πιθανό να ξεπροβάλλουν», εξηγεί.

Για να φωτογραφίσει με τόσο λίγο φως, ο κος Τακαχάσι χρησιμοποιεί τηλεφακό 300 χιλιοστών με διάφραγμα F2.8.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν είναι ιδιαίτερα τυχερός, μπορεί κάποιο σκιουράκι να εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά ως επί το πλείστον, μία επιτυχημένη λήψη προϋποθέτει πολλές ώρες αναμονής μέσα στις παγωμένες νύχτες του Χοκάιντο, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάνουν και μέχρι τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου.

«Όταν είναι έτσι, μπορεί να μην μπορείς να πατήσεις το κλείστρο γιατί τα χέρια σου μπορεί να πάθουν κρυοπαγήματα από το κρύο!», λέει ο φωτογράφος.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Σταδιακά, ο κος Τακαχάσι παρατήρησε ότι οι ιπτάμενοι σκίουροι Έζο φαίνονται πιο χαριτωμένοι τους χειμερινούς μήνες, καθώς η γούνα τους φουντώνει τότε:

«Γι’ αυτό [είναι] τόσο δημοφιλείς τον χειμώνα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, η θερμοκρασία είναι υψηλότερη, έτσι οι σκίουροι είναι λιγότερο [φουντωτοί].»

Εκτός από την αξιολάτρευτη εμφάνισή τους, αναμφίβολα, μια από τις πιο αξιοσημείωτες χάρες τους είναι η ικανότητά τους να ‘γλιστρούν’ στον αέρα – δεν είναι συνηθισμένο θέαμα ένας σκίουρος που πετάει!

«Είναι δύσκολο να απαθανατίσεις μία τέτοια στιγμή, επειδή πετούν με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα. Όταν καταφέρνω να πετύχω μια καλή λήψη, νιώθω πολύ χαρούμενος», λέει ο φωτογράφος.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Όταν ο κος Τακαχάσι άρχισε να μοιράζεται εικόνες των ιπτάμενων σκίουρων Έζο στη σελίδα του στο Instagram, άνθρωποι από όλο τον κόσμο εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτούς.

«Οι άνθρωποι λένε πράγματα όπως: “Τι χαριτωμένο ζώο”, “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν τέτοιες νεράιδες”, “Μοιάζει σαν να βγήκε από τον κόσμο του Ντίσνεϋ”.»

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Αυτά τα σχόλια δίνουν μεγάλη χαρά στον κο Τακαχάσι, ο οποίος πιστεύει ότι η γλυκύτητα δεν γνωρίζει σύνορα.

«Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να συνεχίσω να κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται χαρούμενοι [βλέποντας] χαριτωμένα ζώα», δηλώνει.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Ο ιπτάμενος σκίουρος Έζο ήταν γνωστός στους Αϊνού ως «Ακκαμούι», αλλά καθώς είναι νυκτόβιο ζώο, καταγράφηκε επίσημα μόλις το 1921.

Ωστόσο, ο ιπτάμενος σκίουρος Έζο δεν είναι το μόνο χαριτωμένο πλάσμα του Χοκάιντο.

«Το Χοκάιντο φιλοξενεί πολλά χαριτωμένα ζώα, όπως ο ιπτάμενος σκίουρος Έζο, η νυχτοπεταλούδα με τη μακριά ουρά, το σκιουράκι (ταμίας) Έζο, η ερμίνα Έζο και το πίκα Έζον», λέει ο κος Τακαχάσι.

Με τις υπέροχες εικόνες του, ο Ιάπωνας φωτογράφος ελπίζει να μεταφέρει τη γοητεία της περιοχής του στον υπόλοιπο κόσμο.

«Ίσως [οι φωτογραφίες μου] κάνουν τους ανθρώπους να θελήσουν να επισκεφθούν το Χοκάιντο κάποια μέρα», λέει.

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

(Courtesy of Hiroki Takahashi)
(Ευγενική παραχώρηση του Hiroki Takahashi)

 

Οι ελληνικοί Epoch Times ευχαριστούν θερμά τον κο Τακαχάσι για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία του!

Της Anna Mason

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

 

Τα τρισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την «κλιματική αλλαγή» βασίζονται σε εσφαλμένα δεδομένα θερμοκρασίας, λένε ειδικοί σε θέματα κλίματος

Για να διαφυλαχθεί ένας «βιώσιμος πλανήτης», η Γη δεν θα πρέπει να θερμανθεί περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η αποτυχία διατήρησης αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ξηρασίας και των καταστροφών που σχετίζονται με τον καιρό, περισσότερες ασθένειες και θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, λιγότερα τρόφιμα και περισσότερη φτώχεια, σύμφωνα με τη NASA.

Για να αποτρέψουν τις διαφαινόμενες αντιξοότητες και να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, 194 κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν το 2016 τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών των Παρισίων, μια νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη με στόχο τη «σημαντική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Μετά τη συμφωνία, οι παγκόσμιες δαπάνες για έργα που σχετίζονται με το κλίμα αυξήθηκαν εκθετικά.

Το 2021 και το 2022, οι φορολογούμενοι του κόσμου δαπάνησαν, κατά μέσο όρο, 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για τέτοια έργα ανά έτος, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική συμβουλευτική ομάδα Climate Policy Initiative.

Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού δαπανών το 2019 και το 2020, το οποίο ανήλθε σε 653 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, και είναι σημαντικά υψηλότερο από τα 364 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2011 και το 2012, σύμφωνα με την έκθεση.

Παρά τα χρήματα που διοχετεύονται, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ανέφερε ότι το 2023 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι σταθμοί παρακολούθησης του κλίματος της NOAA διαπίστωσαν ότι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της γης και των ωκεανών το 2023 ήταν 1,35 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο.

«Το 2023 δεν ήταν μόνο το θερμότερο έτος στα 174 χρόνια κλιματικών καταγραφών του NOAA – ήταν το θερμότερο μακράν», δήλωσε η Σάρα Κάπνικ, επικεφαλής επιστήμονας του NOAA.

«Ένας πλανήτης που θερμαίνεται σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που συμβαίνουν εδώ και τώρα, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται τόσο πιο συχνά όσο και πιο έντονα».

Όμως μια αυξανόμενη φωνή επιστημόνων του κλίματος λέει ότι οι μετρήσεις της θερμοκρασίας είναι λανθασμένες και ότι τα τρισεκατομμύρια δολάρια που εισρέουν βασίζονται σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει.

Περισσότερο από το 90 τοις εκατό των σταθμών παρακολούθησης της θερμοκρασίας της NOAA έχουν μία μεροληπτική τάση ως προς τη θερμότητα, σύμφωνα με τον Άντονι Γουάτς, μετεωρολόγο, ανώτερο συνεργάτη για το περιβάλλον και το κλίμα στο Ινστιτούτο Heartland, συγγραφέα της ιστοσελίδας για το κλίμα Watts Up With That, και διευθυντή μιας μελέτης που εξέτασε τους κλιματικούς σταθμούς της NOAA.

Ένας μετεωρολόγος παρακολουθεί τον καιρό στο κέντρο πρόβλεψης καιρού και κλίματος της NOAA στο Ρίβερντεϊλ, Μασαχουσέτη, στις 2 Ιουλίου 2013. (Mark Wilson/Getty Images)

 

Ο μετεωρολόγος Ρόι Σπένσερ συμφωνεί.

«Τα δεδομένα των θερμόμετρων επιφάνειας εξακολουθούν να έχουν ψευδή αποτελέσματα θέρμανσης λόγω της αστικής θερμικής νησίδας, η οποία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο κ. Σπένσερ.

Ο κ. Σπένσερ είναι κύριος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας των ΗΠΑ για το προηγμένο ραδιόμετρο σάρωσης μικροκυμάτων στον δορυφόρο Aqua της NASA και κάτοχος του μεταλλίου της NASA για εξαιρετικές επιστημονικές επιδόσεις για το έργο του στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσω δορυφόρου.

Ο κ. Σπένσερ δήλωσε επίσης ότι τα ηλεκτρονικά κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν σε αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική είναι ακόμη πιο ελαττωματικά.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζον Σιούτσουκ, πιστοποιημένος σύμβουλος μετεωρολόγος, δήλωσε ότι τα προβλήματα με τις μετρήσεις της θερμοκρασίας υπερβαίνουν τη μεροληψία της θερμότητας. Ο συνταξιούχος αντισυνταγματάρχης ήταν ανώτερος αξιωματικός καιρού στην Πολεμική Αεροπορία.

«Αφού είδα πολλές αναφορές σχετικά με τις προσαρμογές της NOAA στα δεδομένα θερμοκρασίας του USHCN [U.S. Historical Climatology Network], αποφάσισα να κατεβάσω και να αναλύσω ο ίδιος τα δεδομένα», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Σιούτσουκ στην εφημερίδα The Epoch Times.

Υποστηρίζει ότι η NOAA και η NASA έχουν προσαρμόσει τα ιστορικά δεδομένα θερμοκρασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν το παρελθόν να φαίνεται ψυχρότερο και, με τον τρόπο αυτό, να κάνουν πιο έντονη την τρέχουσα τάση θέρμανσης.

Ελαττωματικές μετρήσεις θερμοκρασίας

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας προκαλεί υψηλότερες θερμοκρασίες σε περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερα κτίρια, δρόμοι και άλλες μορφές υποδομής που απορροφούν και στη συνέχεια εκπέμπουν τη θερμότητα του ήλιου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι «οι ημερήσιες θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές είναι κατά 1-7 βαθμούς Φαρενάιτ υψηλότερες από τις θερμοκρασίες στις απομακρυσμένες περιοχές και οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι περίπου 2-5 βαθμούς Φαρενάιτ υψηλότερες».

Κατά συνέπεια, ο NOAA απαιτεί όλοι οι σταθμοί παρατήρησης του κλίματος να βρίσκονται τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά από στοιχεία όπως το τσιμέντο, η άσφαλτος και τα κτίρια.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις μεταφέρουν έναν μετεωρολογικό σταθμό κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ημέρας της NOAA για τους ανεμοστρόβιλους, στο Μέμφις στις 8 Φεβρουαρίου 2023. (Seth Herald/AFP via Getty Images)

 

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2009, ο κ. Γουάτς δημοσίευσε μια έκθεση που δείχνει ότι το 89% των σταθμών της NOAA είχαν προβλήματα θερμικής μεροληψίας λόγω του ότι βρίσκονταν σε απόσταση 100 μέτρων από τα στοιχεία αυτά, και πολλοί βρίσκονταν δίπλα σε διαδρόμους προσγείωσης αεροδρομίων.

«Βρήκαμε σταθμούς που βρίσκονταν δίπλα στους ανεμιστήρες εξάτμισης των κλιματιστικών μονάδων, περιτριγυρισμένους από ασφαλτοστρωμένους χώρους στάθμευσης και δρόμους, σε καυτές στέγες και κοντά σε πεζοδρόμια και κτίρια που απορροφούν και εκπέμπουν θερμότητα», δήλωσε ο κ. Γουάτς.

«Βρήκαμε 68 σταθμούς που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου η διαδικασία της επεξεργασίας των αποβλήτων προκαλεί υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στις γύρω περιοχές».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγραφή της θερμοκρασίας στις ΗΠΑ ήταν αναξιόπιστη, και επειδή θεωρούνταν «η καλύτερη στον κόσμο», οι παγκόσμιες βάσεις δεδομένων για τη θερμοκρασία ήταν επίσης «εκτεθειμένες και αναξιόπιστες».

Μετά την έκθεση, το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ (OIG) και το Γραφείο Κυβερνητικής Λογοδοσίας επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του κ. Γουάτ και δήλωσαν ότι η ΝΟΑΑ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων.

«Η NOAA αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα με τα δεδομένα USHCN που οφείλονται σε μεροληψίες που εισάγονται από μέσα όπως η μη τεκμηριωμένη μετεγκατάσταση τοποθεσιών, η κακή χωροθέτηση ή οι αλλαγές οργάνων», αναφέρεται στην έκθεση της OIG.

«Όλοι οι εμπειρογνώμονες θεώρησαν ότι ένα βελτιωμένο, εκσυγχρονισμένο σύστημα αναφοράς του κλίματος είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί η ανάγκη προσαρμογής των δεδομένων».

Παρά τις διαβεβαιώσεις, ο κ. Γουάτς είχε αμφιβολίες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων από τη NOAA και τον Απρίλιο του 2022 και τον Μάιο του 2022, ο ίδιος και η ομάδα του επισκέφθηκαν εκ νέου πολλούς από τους ίδιους σταθμούς θερμοκρασίας που είχαν παρατηρήσει το 2009.

Δημοσίευσε τα ευρήματά του σε μια νέα μελέτη στις 27 Ιουλίου 2022. Διαπίστωσε ότι ακόμη περισσότεροι, περίπου το 96%, των σταθμών θερμοκρασίας της NOAA εξακολουθούσαν να μην πληρούν τα δικά της πρότυπα.

«Υπάρχουν δύο κύρια μεροληπτικά σφάλματα στο δίκτυο επιφανειακής θερμοκρασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πιθανότατα για τον κόσμο, τα οποία έχω εντοπίσει», δήλωσε ο κ. Γουάτς.

«Η μεγαλύτερη μεροληψία είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή η θερμότητα συγκρατείται από τις επιφάνειες και απελευθερώνεται στον αέρα τη νύχτα, η χαμηλή θερμοκρασία της νύχτας δεν είναι τόσο χαμηλή όσο θα μπορούσε να είναι αν το θερμόμετρο βρισκόταν έξω από την πόλη και σε ένα χωράφι».

Οι παγκόσμιες μέσες επιφανειακές θερμοκρασίες ήταν μεταβλητές, αλλά παρουσιάζουν αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες. (Εικονογράφηση από The Epoch Times)

 

Με τα χρόνια, είπε, όλο και περισσότερες υποδομές έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις θέσεις των θερμομέτρων και τη νύχτα, η άσφαλτος και το τσιμέντο απελευθερώνουν την απορροφούμενη θερμότητα και ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

«Μπορείτε να κοιτάξετε οποιοδήποτε σύνολο κλιματικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει, και μπορείτε να δείτε αυτό το αποτέλεσμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες τείνουν προς τα πάνω πολύ πιο γρήγορα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Αλλά είναι η μέση θερμοκρασία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο κ. Γουάτς.

Είπε ότι παρόλο που τόσο η NOAA όσο και η NASA ισχυρίζονται ότι μπορούν να προσαρμόσουν τα δεδομένα τους ώστε να λάβουν υπόψη τους το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, η μεροληψία είναι αδύνατο να ξεπεραστεί, επειδή το πρόβλημα επηρεάζει το 96% των σταθμών μέτρησης της επιφανειακής θερμότητας.

Είπε ότι τα λίγα θερμόμετρα που βρίσκονται σε κλιματικούς σταθμούς που δεν αντιμετωπίζουν θερμική μεροληψία δείχνουν το μισό ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας που αναφέρεται σήμερα.

Η σχέση μας με τη φύση

Μεγάλωσα στη Νέα Αγγλία, σε ένα ύψωμα με θέα τον ποταμό Κοννέκτικατ. Ζούσα σε μια ήσυχη πόλη, που είχε ένα πάρκο, ένα τοπικό γαλακτοκομείο στη γωνία και τα σπίτια κατά μήκος της κεντρικής οδού χρονολογούνταν από τα μέσα του 1700.

Η πόλη μου ήταν νότια του Βερμόντ, σε μια περιοχή γνωστή για τις θρυλικές παγοθύελλες που την επισκέπτονται, αντί για το βαθύ χιόνι που σκεπάζει τον Βορρά, τον χειμώνα. Σε εμάς, είναι σαν ο καιρός να μην μπορεί να αποφασίσει αν θα βρέξει ή θα χιονίσει – έτσι, πρώτα βρέχει και μετά παγώνει.

Όταν ήμουν στο λύκειο, ζήσαμε μια από τις χειρότερες παγοθύελλες όλων των εποχών. Η παγωμένη βροχή είχε αφήσει σχεδόν 1,5 εκατοστό πάγου στα πάντα, από τους δρόμους και τις στέγες μέχρι τα πιο μικρά κλαδιά. Το βάρος του πάγου έσπαζε τα κλαδιά ή ακόμα και ξερίζωνε εντελώς τα δέντρα από το έδαφος. Τα κλαδιά και τα πεσμένα δέντρα έκλεισαν τους δρόμους και κατέβασαν τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Περάσαμε σχεδόν μία εβδομάδα στριμωγμένοι μπροστά από το τζάκι, φτιάχνοντας γεύματα στο γκαζάκι, χωρίς ρεύμα ή θέρμανση.

Η παγωνιά παρέμεινε για αρκετές ημέρες. Και ξαφνικά, ένα βράδυ, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε από το μείον μηδέν στους 10 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγες ώρες. Ο μπαμπάς μου και εγώ βγήκαμε έξω για να παρακολουθήσουμε την αλλαγή του καιρού. Από τον λόφο μας, μπορούσαμε να δούμε τι συνέβαινε σε ένα μεγάλο μέρος της κοιλάδας του ποταμού Κοννέκτικατ.

Καθώς η θερμοκρασία ανέβαινε γρήγορα, οι πάγοι άρχισαν να πέφτουν από τα δέντρα και τις στέγες με εκκωφαντικό θόρυβο. Τα σπασμένα καλώδια της ΔΕΗ ξεπάγωσαν, φωτίζοντας τον ουρανό με επικίνδυνες μπλε ηλεκτρικές εκρήξεις.

Ο μπαμπάς κι εγώ παρακολουθούσαμε με θαυμασμό την τήξη του παγωμένου μας κόσμου. Γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: “Αυτή η νύχτα θα σου μείνει αλησμόνητη”.

Ο μπαμπάς μου έχει φύγει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά προτιμώ να τον θυμάμαι εκείνο το βράδυ, όπως και το σχόλιό του. Το δέος μας μπροστά στη Μητέρα Φύση ήταν αξέχαστο. Αλλά ήταν επίσης το γεγονός ότι ο πατέρας μου, ένας μηχανικός, δεν δίστασε να εκφράσει στην έφηβη και ανώριμη τότε κόρη του τον θαυμασμό του για τον κόσμο. Αυτό είναι που θυμάμαι περισσότερο.*

Επιλέγω να ανατρέχω σε εκείνο το βράδυ και σε εκείνη τη στιγμή, όταν σκέφτομαι τον μπαμπά μου, αφ’ ενός γιατί με κάνει να χαμογελάω. Αλλά και επειδή ήταν μια βαθιά στιγμή, επειδή ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, αναγνώριζε σιωπηρά ότι η σχέση μας με τη φύση αφορά επίσης τη σχέση μας με τον Θεό ή το σύμπαν ή όπως αλλιώς ορίζετε το θείο.

 (Jelleke Vanooteghem/Unsplash)
(Jelleke Vanooteghem/Unsplash)

 

Πώς μπορεί κανείς να μην αισθάνεται δέος, παρατηρώντας τα εκπληκτικά λειτουργικά σύστηματα της φύσης; Η φύση έχει την ικανότητα να μετατρέπει έναν μικροσκοπικό σπόρο σε δέντρο ή σε στάχυ καλαμποκιού, απλά προσθέτοντας αέρα, νερό και ηλιακό φως. Διατηρεί τους ωκεανούς ακριβώς στη σωστή ποσότητα αλατότητας για να συντηρεί τη ζωή των ψαριών και άλλων υδρόβιων ζώων.Ο πλανήτης μας παρέχει σε εκατομμύρια είδη φυτών, ζώων και εντόμων όλα όσα χρειάζονται για να επιβιώνουν.

Κι όμως, εμείς αναλωνόμαστε στην καθημερινότητά μας και συχνά χάνουμε την επαφή με τη φύση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αρκετά μεγάλα, ώστε κρίσιμοι βιότοποι να μετατρέπονται, εν τω μεταξύ, σε χώρους στάθμευσης και τροπικά δάση να κόβονται. Αρκετά μεγάλα για να γίνεται ο αέρας μας τοξικός και ο ποταμός Κολοράντο να φτάνει άδειος στον ωκεανό.

Δεν προσποιούμαι ότι έχω απαντήσεις, εκτός από το μικρό βήμα της επανεξέτασης της σχέσης σας με τον φυσικό κόσμο. Κάντε μια μικρή παύση και ακούστε τα πουλιά, παρατηρήστε πώς τα βρύα μοιάζουν με μικροσκοπικό δάσος, αναρωτηθείτε για την επιμονή αυτών των φυτών που φυτρώνουν μέσα από τις ρωγμές του πεζοδρομίου και θαυμάστε τα δέντρα που γνωρίζουν πότε να πετάξουν τους πρώτους τους βλαστούς. Γίνετε αυτός που μαζεύει την πλαστική σακούλα που την έχει πάρει ο άνεμος ή που περπατάει αντί να πάρει αυτοκίνητο, όταν είναι δυνατόν, ή που φυτεύει γηγενή φυτά στην αυλή του.

Όπως ήταν εκείνη η στιγμή εν μέσω ενός τηκόμενου παγωμένου κόσμου, έτσι είναι και οι μικρές στιγμές, οι συνειδητοποιήσεις και οι δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση του πλανήτη μας. Η ανανέωση της σύνδεσής σας με τη φύση σε συνδυασμό με εμπνευσμένη δράση, πολλαπλασιασμένη με τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων στον πλανήτη, μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

Αναδημοσίευση από το AcupunctureTwinCities.com

*Απόσπασμα από το βιβλίο Love Pain: Stories of Loss and Survival (Αγάπη και πόνος: Ιστορίες απώλειας και επιβίωσης)

Της  Lynn Jaffee

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Πάνω από 200 περιοδικά υγείας ζητούν από τον ΠΟΥ να κηρύξει «Παγκόσμια Έκτακτη Κατάσταση Υγείας» επικαλούμενα την κλιματική αλλαγή

Περισσότερα από 200 περιοδικά υγείας δημοσίευσαν ταυτόχρονα ένα κύριο άρθρο που καλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει την «κρίση του κλίματος και της φύσης» ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, ακόμη και όταν πολλοί επιστήμονες αμφισβητούν την προπαγάνδα των οικολόγων.

«Ο κόσμος ανταποκρίνεται σήμερα στην κλιματική κρίση και στην κρίση της φύσης σαν να πρόκειται για ξεχωριστές προκλήσεις. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο λάθος», αναφέρει το κύριο άρθρο της 25ης Οκτωβρίου, όπως δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ). «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πρέπει να ανακηρύξει την αδιαίρετη κρίση του κλίματος και της φύσης ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία». Το κύριο άρθρο υποστήριξε ότι η κλιματική αλλαγή πρόκειται να «ξεπεράσει την αποψίλωση των δασών και άλλες αλλαγές στις χρήσεις γης ως ο κύριος παράγοντας απώλειας της φύσης».

Η «αδιαίρετη πλανητική κρίση» θα οδηγήσει σε ελλείψεις γης, στέγης, τροφίμων και νερού, επιδεινώνοντας έτσι τη φτώχεια και οδηγώντας σε μαζική μετανάστευση και συγκρούσεις, αναφέρεται.

«Η άνοδος της θερμοκρασίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών είναι μερικές από τις σημαντικότερες απειλές για την υγεία που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή».

Επιπλέον, η έκθεση υποστήριξε ότι (α) η ρύπανση έχει βλάψει την ποιότητα των υδάτων και έχει προκαλέσει αύξηση των ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό, (β) έχει σημειωθεί «εντυπωσιακή απώλεια» της γενετικής ποικιλότητας στα συστήματα διατροφής, η οποία απειλεί την πρόσβαση σε καλή διατροφή, και (γ) χιλιάδες είδη έρχονται σε στενή επαφή λόγω των αλλαγών στη χρήση της γης, αυξάνοντας την ανταλλαγή παθογόνων μικροοργανισμών και ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση νέων ασθενειών και πανδημιών.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (Conference of the Parties-COP) συμφώνησε για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση τουλάχιστον του 30% της γης, των παράκτιων περιοχών και των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030. Ωστόσο, «πολλές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στις COP δεν έχουν τηρηθεί», αναφέρεται στο κύριο άρθρο.

«Αυτό επέτρεψε στα οικοσυστήματα να ωθηθούν ακόμη περισσότερο στο χείλος του γκρεμού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να φτάσουμε σε ‘σημεία καμπής’ -διαταραχές στη λειτουργία της φύσης», αναφέρεται. «Εάν αυτά τα γεγονότα συνέβαιναν, οι επιπτώσεις στην υγεία θα ήταν παγκοσμίως καταστροφικές».

«Οι τρεις προϋποθέσεις για να κηρύξει ο ΠΟΥ μια κατάσταση ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος είναι ότι είναι σοβαρή, ξαφνική, ασυνήθιστη ή απροσδόκητη, έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία πέραν των εθνικών συνόρων του πληγέντος κράτους και μπορεί να απαιτήσει άμεση διεθνή δράση. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις».

Εκτός από το BMJ, άλλες εκδόσεις που συγκαταλέγονται στα 200 περιοδικά που δημοσιεύουν το κύριο άρθρο περιλαμβάνουν τα The Lancet, JAMA, The National Medical Journal of India, MJA και East African Medical Journal.

Το κύριο άρθρο έρχεται καθώς περισσότεροι από 1.800 επιστήμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν πρόσφατα μια κοινή Παγκόσμια Διακήρυξη για το Κλίμα (World Climate Declaration) στην οποία δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη για το κλίμα». Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε από την Παγκόσμια Ομάδα Πληροφοριών για το Κλίμα (Global Climate Intelligence Group-CLINTEL), ένα ανεξάρτητο ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής.

Στη διακήρυξη επισημαίνεται ότι το κλίμα της Γης ποικίλλει από τότε που υπάρχει, με τον πλανήτη να βιώνει διάφορες ψυχρές και θερμές φάσεις. Η Μικρή Εποχή των Παγετώνων έληξε μόλις το 1850, ανέφεραν. «Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τώρα βιώνουμε μια περίοδο θέρμανσης».

Η δήλωση διέψευσε την ιδέα ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) βλάπτει το περιβάλλον. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι «απαραίτητο» για όλη τη ζωή στη γη και είναι «ευνοϊκό» για τη φύση. Το επιπλέον CO2 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας βιομάζας των φυτών, ενώ παράλληλα ενισχύει τις αποδόσεις των καλλιεργειών παγκοσμίως, αναφέρεται.

Άνθιση της φύσης

Οι ισχυρισμοί ότι η κλιματική αλλαγή βλάπτει το περιβάλλον έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς εμπειρογνώμονες. Σε ένα άρθρο της 29ης Σεπτεμβρίου στο CLINTEL, η Τζοάν Νόβα (Joanne Nova), πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας, επισήμανε ότι ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος της Αυστραλίας -το μεγαλύτερο σύστημα υφάλων στον κόσμο- έχει δει τώρα «δύο χρόνια με ρεκόρ υψηλής κάλυψης κοραλλιών».

Οι κινδυνολόγοι της κλιματικής αλλαγής συνήθιζαν να επισημαίνουν τη μείωση της κάλυψης των κοραλλιών ως ένδειξη περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος.

Το 2012, η κάλυψη των κοραλλιών στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο ήταν τόσο φτωχή που ήταν λιγότερη από το ήμισυ των πρόσφατων αριθμών. Αλλά από τότε, ο ύφαλος έχει αυξηθεί ραγδαία, παρά τους ισχυρισμούς περί αύξησης του CO2, υποτιθέμενων θερμότερων ωκεανών και ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Πράσινη χελώνα στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, στις 13 Ιουλίου 2021. (Melanie Sun/The Epoch Times)

 

Ένα άλλο αφήγημα που διαδίδεται από τους κινδυνολόγους είναι ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία. Σε ένα άρθρο του CLINTEL στις 3 Ιουλίου, ο φιλοξενούμενος συγγραφέας Γιόργκεν Κάινικε (Jorgen Keinicke) επεσήμανε ότι οι θερμοκρασίες στη Γροιλανδία έφτασαν στο μέγιστο το 2010, ενώ η μαζική απώλεια πάγου κορυφώθηκε το 2011/2012.

«Το λιώσιμο κατά την επόμενη δεκαετή περίοδο είναι αξιοσημείωτα χαμηλότερο από εκείνο της προηγούμενης δεκαετίας», ανέφερε. «Από το 2010, στη Γροιλανδία επικρατεί πιο κρύο και η ετήσια απώλεια μάζας έχει αντίστοιχα μειωθεί. Η NASA δείχνει ότι η ταχύτητα ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι επίσης χαμηλότερη από το 2016».

Επιπλέον, ο ισχυρισμός του κύριου άρθρου του BMJ ότι υπάρχει «κρίση της φύσης» και «απώλεια της φύσης» είναι ύποπτος, δεδομένου ότι τα στοιχεία της NASA δείχνουν ότι η πράσινη κάλυψη του πλανήτη έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε μια ανάρτηση του Απριλίου 2019, η NASA ανέφερε ότι «ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα πιο πράσινο μέρος από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια», επικαλούμενη στοιχεία από τη δορυφορική της επιτήρηση.

«Το ‘πρασίνισμα’ του πλανήτη τις τελευταίες δύο δεκαετίες αντιπροσωπεύει μια αύξηση της φυλλικής επιφάνειας των φυτών και των δέντρων που ισοδυναμεί με την έκταση που καλύπτουν όλα τα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Υπάρχουν τώρα περισσότερα από δύο εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια επιπλέον πράσινης φυλλικής επιφάνειας ετησίως, σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000 – μια αύξηση 5 τοις εκατό», αναφέρεται.