Πέμπτη, 23 Μαΐ, 2024

Η ΕΕ δίνει την τελική έγκριση στις αναθεωρημένες γεωργικές πολιτικές, μετά από μήνες διαμαρτυριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε στις 13 Μαΐου τις αναθεωρήσεις των γεωργικών κανόνων της, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι αγρότες κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, ενέκρινε τις αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια, τη χρηματοδότηση και τους κανονισμούς παρακολούθησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της 13ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η πολιτική επικαιροποιήθηκε για την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους διαμορφωτές του μπλοκ. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 27 εκπροσώπους – ένας από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο, ομαδοποιημένος ανά τομέα πολιτικής – ψήφισε υπέρ των αναθεωρήσεων, ενώ μόνο η Γερμανία απείχε.

Οι τροποποιήσεις προτάθηκαν τον Μάρτιο από την Επιτροπή της ΕΕ, τον εκτελεστικό βραχίονα του μπλοκ, ως απάντηση στις διαμαρτυρίες των αγροτών. Οι διαμαρτυρίες στρέφονταν κατά των περιορισμών που επέβαλε το σχέδιο της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα από την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, για την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί «υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο», σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο προτάσεων για να καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία κατάλληλες για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990», με απώτερο στόχο «να μην υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050», αναφέρει η Επιτροπή στη δήλωσή της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γεωργική πολιτική της ΕΕ διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα. Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα.

Αυτοί οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί αυξάνουν το κόστος καλλιέργειας των αγροτών, καθιστώντας τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αγροδιατροφικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Για παράδειγμα, η ουκρανική γεωργική παραγωγή δεν χρειάζεται να πληροί τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, επιτρέποντας στα ουκρανικά αγροδιατροφικά προϊόντα να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές στην αγορά της ΕΕ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς στις ουκρανικές εισαγωγές τροφίμων, γεγονός που επηρέασε τους αγρότες της ΕΕ, ιδίως σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως η Πολωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις αναθεωρήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στα τέλη Απριλίου.

Αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ

Οι πρόσφατα εγκριθείσες αναθεωρήσεις τροποποιούν την ΚΓΠ των ετών 2017-2023 και η νέα τροποποιημένη ΚΓΠ «εφαρμόζεται πλήρως από τον Ιανουάριο του 2023», σύμφωνα με το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι μικρότερες των 10 εκταρίων γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με ορισμένους γεωργικούς κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι εξαιρέσεις αυτές θα ισχύουν για το 65% των γεωργών που λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ, αλλά θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των εκτάσεων της ΕΕ. Αυτό θα μειώσει «το διοικητικό βάρος για πολλούς», ενώ θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της, δήλωσε το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έχουν επίσης περισσότερα περιθώρια κινήσεων κατά την εφαρμογή της απαίτησης να διατηρείται η αναλογία των μόνιμων βοσκοτόπων προς τη γεωργική έκταση πάνω από το 5%.

Οι χώρες θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία να χορηγούν στους αγρότες τους εξαιρέσεις από τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα της ΕΕ σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Farm machinery is used to harvest maize plants near Jessen, Germany, on Aug. 24, 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)
Αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή φυτών αραβοσίτου κοντά στο Γιέσεν. Γερμανία, 24 Αυγούστου 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)

 

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί για να λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ έχουν επίσης αποδυναμωθεί. Για παράδειγμα, η απαίτηση να διατηρείται το 4% της γεωργικής εκμετάλλευσης σε αγρανάπαυση για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας δεν θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι γεωργοί επιδοτήσεις, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο.

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα επιτρέπουν στους γεωργούς να διαφοροποιούν τις καλλιέργειες αντί να εφαρμόζουν πρακτικές αμειψισποράς.

Διαμαρτυρίες αγροτών

Οι διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων αγροτών ξεκίνησαν στην Ολλανδία το 2019, όταν περισσότερα από 2.000 ολλανδικά τρακτέρ απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ως αντίδραση στην ανακοίνωση ότι οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να εξαγοραστούν και να κλείσουν για να μειωθούν οι εκπομπές αζώτου.

Νωρίτερα φέτος, διαμαρτυρίες αγροτών ξέσπασαν σε όλη την Ευρώπη. Οι αγρότες στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και την Ισπανία πραγματοποίησαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά των περιορισμών που τους επιβάλλουν οι πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα και των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους και του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ.

Ο κανόνας της ΕΕ που υποχρέωνε τους αγρότες να διατηρούν το 4% της καλλιεργήσιμης γης τους σε αγρανάπαυση ή μη παραγωγική – που τώρα χαλαρώνει με τις τροπολογίες – επηρέασε ιδιαίτερα τους μικρής κλίμακας αγρότες.

Οι Πολωνοί αγρότες έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους για τις επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από τη γειτονική Ουκρανία.

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη έχουν υποχωρήσει, αλλά οι Πολωνοί αγρότες συνεχίζουν να διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Trade union 'Solidarnosc' and Polish farmers protest against the EU Green Deal in Warsaw, Poland, on May 10, 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)
Το συνδικάτο «Solidarnosc» και Πολωνοί αγρότες διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ στη Βαρσοβία. Πολωνία, 10 Μαΐου 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)

 

Το πολωνικό συνδικάτο αγροτών «Αλληλεγγύη» διοργάνωσε μαζική διαμαρτυρία στις 10 Μαΐου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία, κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η συμφωνία έχει προκαλέσει την καταστροφή της πολωνικής γεωργίας, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έναν τεράστιο φόρο στα καύσιμα, την απαγόρευση των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό αέριο, τις υψηλές τιμές στα καταστήματα και το τεράστιο κόστος μεταφοράς.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων κλάδων του συνδικάτου Solidarity, όπως ανθρακωρύχοι και εργαζόμενοι από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μέσα σε μια θάλασσα από ερυθρόλευκες πολωνικές σημαίες και πανό της «Αλληλεγγύης», οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω η πράσινη συμφωνία» και «Πράσινο δηλητήριο». Ορισμένοι διαμαρτυρόμενοι αγρότες μοίρασαν μήλα.

«Γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί αυτό που μας προσφέρουν οι Βρυξέλλες, το Green Deal, δεν είναι μια πράσινη συμφωνία, είναι μια κόκκινη συμφωνία», δήλωσε στο Reuters ο Βιεσλάβ Τσερβίνσκι, συνταξιούχος αγρότης από το Γκρούγετς της Πολωνίας.

Polish farmers protest as they launch a hunger strike in parliament over the EU's Green Deal, in Warsaw, Poland, on May 13, 2024. (Reuters/Kacper Pempel)
Πολωνοί αγρότες διαμαρτύρονται, ξεκινώντας απεργία πείνας στο κοινοβούλιο για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 13 Μαΐου 2024. (Reuters/Kacper Pempel)

 

Στις 9 Μαΐου, μια ομάδα 14 Πολωνών αγροτών μπήκε στο πολωνικό κοινοβούλιο. Στις 10 Μαΐου, πέντε από αυτούς που παρέμειναν ξεκίνησαν απεργία πείνας, λέγοντας ότι δεν θα φάνε μέχρι να εξασφαλίσουν συνάντηση με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν θέλουμε να οδηγούμε τρακτέρ στους δρόμους και να μπλοκάρουμε απλούς, φυσιολογικούς ανθρώπους, δυσκολεύοντας τη ζωή τους. Αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι σε ένα ή δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν άγροτικές οικογένειες στην Πολωνία”, δήλωσε ο αγρότης Γιάροσλαβ Ζαρέμπα, 37 ετών, ένας από τους απεργούς πείνας.

Ένας άλλος αγρότης σε απεργία πείνας, ο Χούμπερτ Κραφτ, 54 ετών, δήλωσε: «Είμαι χρεωμένος. Πίστευα ότι η τιμή θα ήταν σωστή και θα πουλούσα τα προϊόντα με κάποιο ελάχιστο κέρδος. Αυτή τη στιγμή, έπρεπε να χρεωθώ για να φυτέψω νέες καλλιέργειες. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία προοπτική κέρδους. Δεύτερον, το άδειασμα των αποθηκών μου δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή κανένας δεν είναι πρόθυμος να αγοράσει τα σιτηρά μας. Διότι τα σιτηρά έρχονται από το εξωτερικό».

Οι διαφωνίες των Πρασίνων

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά της αποδυνάμωσης των περιβαλλοντικών κανόνων για τους αγρότες.

Η Ομάδα των Πρασίνων/EΕΣ είχε υποβάλει «συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων των γεωργών [μέσω] μιας δικαιότερης ανακατανομής των επιδοτήσεων της ΚΓΠ προς τις μικρές & μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μιας εγγύησης ότι οι τιμές που καταβάλλονται στους γεωργούς αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του κόστους παραγωγής και καλύτερης προστασίας από αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά την ψήφιση της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο.

«Με την ψήφο αυτή, το Κοινοβούλιο κάνει ένα λάθος, με σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση των αγροτών και την επισιτιστική μας ασφάλεια», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Μπας Άικχαουτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων/EΕΣ.

Οι αλλαγές στη γεωργική πολιτική της ΕΕ αφαίρεσαν ή αποδυνάμωσαν «τα πρότυπα ορθής γεωργικής πρακτικής που επιτρέπουν στους αγρότες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις εξαρτήσεις από τα δαπανηρά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές», πρόσθεσε.

Ο κος Άικχαουτ υποστήριξε ότι οι αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής θα ευνοήσουν «τις αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη εις βάρος των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος».

Περισσότερες από 140 μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Greenpeace, δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή με την οποία επικρίνουν την ΕΕ για τη χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανόνων σε μια «καιροσκοπική προσπάθεια να συγκεντρώσει μερικές ακόμα ψήφους στις επερχόμενες εκλογές», αναφερόμενοι στις κοινοβουλευτικές εκλογές της ΕΕ τον Ιούνιο.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι η ήπειρος είναι θλιβερά απροετοίμαστη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα φυσικά οικοσυστήματα που μας προστατεύουν από τα χειρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ξηρασία, τους καύσωνες και τις πλημμύρες εξαφανίζονται, ενώ θα έπρεπε να τα αποκαθιστούμε», αναφέρεται στην επιστολή.

Το λόμπι των αγροτών υποστηρίζει την αναθεώρηση

Η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Ευρώπης, η Copa-Cogeca, εξέφρασε την υποστήριξή της στις αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής μετά την έγκρισή τους από το κοινοβούλιο.

«Η έγκριση […] θεωρείται θετικό μήνυμα για την επείγουσα αντιμετώπιση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι αγρότες τους τελευταίους μήνες όσον αφορά το διοικητικό βάρος που συνδέεται με την εφαρμογή της ΚΓΠ και την ανάγκη για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες και να θεσπίσουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες για την εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής της ΕΕ, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης φέτος.

Η οργάνωση κάλεσε επίσης την Επιτροπή της ΕΕ να απλοποιήσει περαιτέρω τους κανονισμούς.

Της Ella Kietlinska, με τη συμβολή του Reuters και του Adam Morrow

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Ποιες προτεραιότητες θέτει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το φθινόπωρο

Τρεις κύριες προτεραιότητες θέτει για το φθινόπωρο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ προεξάρχουσα είναι πάντα η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους.

Οι εν λόγω προτεραιότητες αφορούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, στη νομοθετική ρύθμιση για τους servicers και στην ενίσχυση της υγείας του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Παράπλευρα, το υπουργείο θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, κυρίως μέσω της ΕΤΑΔ.

Το φορολογικό νομοσχέδιο θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου, δρομολογούνται έως και τους πρώτους μήνες του 2024:

*Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η επέκταση της χρήσης POS σε περισσότερα επαγγέλματα.

*Η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας στην ΑΑΔΕ.

*Η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Παράλληλα, συνεχίζονται εντός του επόμενου έτους τα ψηφιακά μέτρα, όπως:

*Η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών

*Η εισαγωγή κυρώσεων για τη μη διαβίβαση στοιχείων στο MyDATA, ύστερα από μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.

Επίσης, προχωρούν:

*Η αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

*Η κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

*Ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων.

-Η νομοθετική ρύθμιση για τους servicers, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, θα ορίζει ένα πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων. Με υποχρέωση να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες. Και με ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους οφειλέτες.

Προκλήσεις σχετικές με το τραπεζικό σύστημα

Στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον υπουργό, μία από τις κυριότερες προκλήσεις είναι η αντιμετώπιση της «ψαλίδας» μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, μέσα από πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Μια άλλη πρόκληση, είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων. Ενώ, μελετώνται νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι διαδικασίες να είναι λιγότερο γραφειοκρατικές και ταχύτερες προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα «Ηρακλής», έτσι ώστε μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται από τους θεσμούς της ΕΕ, να αντιμετωπιστούν οι όποιες τυχόν εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα, προς όφελος τελικά της υγείας του τραπεζικού συστήματος.

Φυσικά, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός, στόχος παραμένει και η απομείωση της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο τραπεζικό σύστημα, εξέλιξη που θα στείλει διεθνώς ένα μήνυμα δυναμικής πορείας των ελληνικών τραπεζών.

Δημόσια περιουσία 

Τέλος, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σημαίνει, σύμφωνα με τον κο Χατζηδάκη, έσοδα για το Δημόσιο και ανάπτυξη για τη χώρα. Εξ αυτού του λόγου, άλλωστε, ιδρύθηκε και χωριστή Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα επιδιωχθεί ο ριζικός εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης του πλούσιου χαρτοφυλακίου της, προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρονται το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και τα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και τα δύο θα μπορούσαν να δώσουν πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Του Ομήρου Εμμανουηλίδη

Η νέα ιδεολογία της κυκλικής οικονομίας για την προστασία του περιβάλλοντος: Αναλύει ο Γ. Κρεμλής

Η 5η Ιουνίου σηματοδοτεί την 50η επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1972.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος επικεντρώνεται στις λύσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας #BeatPlasticPollution.

Ο Γιώργος Κρεμλής, ένας από τους “γκουρού” της προστασίας του περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο με θητεία σε κορυφαίες θέσεις, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σκιαγραφεί τις καίριες προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και διασφαλίζει την ποιότητα της ζωής μας. Με την Πράσινη Συμφωνία έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη προτεραιότητα. Είναι μια «νέα ιδεολογία», αυτή της κυκλικής οικονομίας που όλοι πρέπει να ασπαστούμε και που μεταξύ άλλων θα συμβάλει στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και σε ένα κοινό όραμα, την προστασία και διάσωση του πλανήτη υπέρ των νέων γενεών».

Αναλυτικά όπως επισημαίνει ο κ. Κρεμλής: «Ο πλανήτης κατακλύζεται από πλαστικά που είναι πανταχού παρόντα. Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών παράγονται ετησίως, τα μισά από τα οποία είναι μιας χρήσης. Τα μιας χρήσης κλείνουν τον κύκλο της ζωής τους με τη χρήση τους και μετατρέπονται σε απόβλητα, εκτός αν ενταχθούν σε συστήματα συλλογής προκειμένου να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν ενεργειακά. Αλλά και τα άλλα πλαστικά πολλαπλών χρήσεων ανάλογα με τη χρήση τους έχουν ένα σχετικά περιορισμένο κύκλο ζωής, μετά από τον οποίο έχουν συνήθως την ίδια μοίρα, εκτός αν ενταχθούν σε συστήματα συλλογής και αξιοποιηθούν».

Σύμφωνα με τον κ. Κρεμλή: «Το μεγάλο πρόβλημα της μη ορθολογικής διαχείρισης των πλαστικών – ιδίως των μιας χρήσης – είναι ότι συχνά καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πλημύρες μεταφέρουν πλαστικά στη θάλασσα, αλλά και πολλά καταλήγουν εκεί λόγω του παράκτιου ή θαλάσσιου τουρισμού και της αλιείας. Το αποτέλεσμα είναι η αυξανόμενη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από μικροπλαστικά που έχουν διεισδύσει στην τροφική αλυσίδα και η καταστροφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις την οποία η ΕΕ αντιμετωπίζει τόσο μέσω της Πράσινης Συμφωνίας και των δράσεων της Γαλάζιας οικονομίας, αλλά και με επιτυχία μέσω της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά, που έχει μεταφερθεί και στο ελληνικό δίκαιο».

Οι επιταγές της Ευρώπης

Σημαντική, όπως επισημαίνει ο κ. Κρεμλής, για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι και η Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ) που καθορίζει μια κοινή προσέγγιση και κοινούς στόχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη, την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενόψει των πιέσεων και των επιπτώσεων που επιφέρουν οι καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες, επιτρέποντας παράλληλα τη βιώσιμη χρήση του, μέσω μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα, καθώς και η Οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

«Οι δυο αυτές Οδηγίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ και ένα τεράστιο νησιωτικό χώρο, ως χώρας όπου ο τουρισμός λειτουργεί ως «βαριά βιομηχανία» αλλά και χώρας που θα αξιοποιήσει τη γαλάζια οικονομία στο έπακρο με υπεράκτια αιολικά, αξιοποίηση των βραχονησίδων για υβριδικά έργα ΑΠΕ, αποθήκευση και παραγωγή υδρογόνου, υποθαλάσσιους αγωγούς ,αλλά και με έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών που θα προβλέπουν τα σχετικά έργα αποτελεί αιρεσιμότητα και είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Στη χώρα μας έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην εκπόνησή τους, που μπορεί να επηρεάσει και τη χρηματοδοτήσή τους από πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο και του Κανονισμού Taxonomy για τις πράσινες επενδύσεις», επισημαίνει.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Κρεμλή, «η άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την άποψη τόσο του μετριασμού των επιπτώσεων της όσο και της προσαρμογής-ανθεκτικότητας σε αυτήν. Τόσο η Πράσινη Συμφωνία, όσο και ο Κανονισμός της ΕΕ για το κλίμα, αλλά και ο ελληνικός κλιματικός νόμος προβλέπουν μέτρα και οδικό χάρτη αντιμετώπισης της. Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτήν, λόγω και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που την επηρεάζει περισσότερο από άλλα κράτη της ΕΕ. Το παράδειγμα της Δήλου, που είναι και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, είναι χαρακτηριστικό».

Όπως λέει: «Η ελληνική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, έχει ακριβώς ως στόχο της την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η πρόκληση και φιλοδοξία μας είναι να αποκτήσει οικουμενικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο και της COP29.»

Το κυκλικό οικονομικό μοντέλο 

Ο κ. Κρεμλής επισημαίνει: «Η μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ και τη Χώρα μας είναι η εμπέδωση της κυκλικής οικονομίας, του νέου οικονομικού μοντέλου που θα ενισχύσει την ενεργειακή μετάβαση και θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η κυκλική οικονομία επιτρέπει τη μείωση του κλιματικού, ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω της ενσωμάτωσης της σε όλες τις πολιτικές προκειμένου να τις καταστήσει κυκλικές και μέσω της κυκλικής επιχειρηματικότητας, της C-ESG. Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία μιας νέας «κουλτούρας» κυκλικής οικονομίας που θα οδηγήσει και στο «κυκλικό νοικοκυριό» και τον «κυκλικό πολίτη».

Όπως αναφέρει: «Η χώρα μας έχει εκπονήσει ολιστική στρατηγική κυκλικής οικονομίας με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και οδικό χάρτη που επείγει να υλοποιηθεί, για τις πάνω από εβδομήντα δράσεις που προβλέπει, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που διαχρονικά ταλάνιζε τη χώρα μας, είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση με δεδομένα ότι οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που έχει θέσει η ΕΕ πρέπει να υλοποιηθούν και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς είμαι ακόμη μεγάλη».

Και συνεχίζει: «Τα απόβλητα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δευτερογενή προϊόντα ή ως πρώτες ύλες και να μην καταλήγουν σε χωματερές – που ακόμη, έστω και λίγες, υπάρχουν – ή ΧΥΤΑ που ιδανικά πρέπει να λειτουργούν ως ΧΥΤΥ μόνο για το υπόλειμμα που μπορεί να αξιοποιηθεί και ενεργειακά και να βελτιώσει το ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Πρόκληση, επίσης, είναι και η διαχείριση των λυμάτων και η αξιοποίηση της λυματολάσπης για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών ή ενέργειας. «Η ορθή λειτουργία των ΚΕΛ είναι, επίσης, κεφαλαιώδους σημασίας μιας που κάποια από αυτά χρειάζονται αναβάθμιση. Τέλος, πρόκληση είναι και η προστασία των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά και των πράσινων υποδομών που προσφέρουν υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Ο στόχος της στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ είναι μέχρι το 2030 να φυτευτούν τρία  δισεκατομμύρια δέντρα και στο πλαίσιο αυτό η αναλογία που αντιστοιχεί στη Χώρα μας είναι σημαντική» καταλήγει ο κ. Κρεμλής.

Ο Γιώργος Κρεμλής είναι διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και πρόεδρος του Ινστιτούτου κλίματος και  κυκλικής οικονομιας του. Είναι μέλος του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της EBRD (ESAC) καθώς και πρόεδρος δυο διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και πρόεδρος της επιτροπής κυκλικής οικονομίας του AmCham.

Ηλίας Παλιαλέξης

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Εξαγοράσθηκε από την JPMorgan η First Republic Bank

Οι αμερικανικές αρχές έθεσαν σήμερα υπό τον έλεγχό τους την τράπεζα First Republic και μεταπώλησαν το μεγαλύτερο μέρος της στην JPMorgan Chase, ελπίζοντας να βάλουν τέλος με αυτό τον τρόπο στο επεισόδιο τραπεζικής κρίσης που προέκυψε το Μάρτιο.

Το ίδρυμα δεχόταν ισχυρή πίεση μετά τις πτωχεύσεις δύο ιδρυμάτων παρόμοιου προφίλ στις αρχές Μαρτίου, της Silicon Valley Bank και της Signature.

Με βάση το ύψος του ενεργητικού (229 δισεκ. δολάρια στις 13 Απριλίου), πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών (πλην των τραπεζών επενδύσεων, όπως η Lehman Brothers) έπειτα από εκείνη της Washington Mutual το Σεπτέμβριο 2008.

Βάσει της συμφωνίας, η JPMorgan θα πάρει όλες τις καταθέσεις της τράπεζας, καθώς και «σχεδόν» όλο το ενεργητικό της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων (FDIC).

«Η κυβέρνησή μας, μας κάλεσε, καθώς και άλλους, να παρέμβουμε και το πράξαμε», ανέφερε ο Τζέιμι Ντάιμον, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, σε χωριστή ανακοίνωση.

«Η χρηματοπιστωτική σταθερότητά μας, οι δυνατότητές μας και το επιχειρηματικό μοντέλο μας, μας επέτρεψαν να προτείνουμε μια προσφορά που επιτρέπει να εκτελέσουμε τη συναλλαγή με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τα κόστη για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων», τη FDIC, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, τα δάνεια της First Republic πρόκειται να επανεκτιμηθούν προς τα κάτω και η FDIC δέχθηκε να αναλάβει ένα μέρος αυτών των απωλειών: η υπηρεσία εκτιμά πως η επιχείρηση αυτή θα της κοστίσει περίπου 13 δισεκ. δολάρια.

Τα καταστήματα της τράπεζας θα μπορέσουν να ανοίξουν σήμερα όπως συνήθως.

Το τραπεζικό ίδρυμα βρισκόταν σε αναταραχή μετά τις πτωχεύσεις της SVB και της Signature, τη λειτουργία των οποίων ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές έπειτα από μαζικές αποχωρήσεις πελατών που ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητά τους.

Οι αρχές και άλλες μεγάλες τράπεζες είχαν σπεύσει τότε να διασώσουν την First Republic για να αποφύγουν να έχει την ίδια τύχη, με 11 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δέχονται να εκταμιεύσουν συνολικά για το σκοπό αυτό 30 δισεκ. δολάρια.

Όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να καθησυχάσει τους επενδυτές και η μετοχή συνέχισε να πέφτει στη Γουόλ Στριτ.

Η τράπεζα δεν κατάφερε να βρει ένα ικανοποιητικό σχέδιο διάσωσης και, όταν επιβεβαίωσε, την περασμένη Δευτέρα, πως πολλοί πελάτες είχαν αποσύρει τις καταθέσεις τους το πρώτο φετινό τρίμηνο, συνολικά περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια, η μετοχή της σημείωσε κάθετη πτώση.

Στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, η αξία της First Republic δεν ήταν πλέον παρά 654 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στην αρχή της χρονιάς άξιζε περισσότερα από 20 δισεκ. δολάρια και περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια στην καλύτερη περίοδό της, το Νοέμβριο 2021.

Οι αρχές, οι οποίες έμοιαζαν απρόθυμες να σπεύσουν προς διάσωση άλλης μιας τράπεζας, ανέλαβαν τελικά δράση.

Η FDIC και το υπουργείο Οικονομικών ζήτησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και την Παρασκευή επέτρεψαν σε λίγες απ’ αυτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τη First Republic.

Η διαδικασία της υποβολής προσφορών ήταν «πολύ ανταγωνιστική» και κατέληξε σε μια συναλλαγή «συμβατή με την απαίτηση για μικρότερο κόστος», διαβεβαίωσε η FDIC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Telegram @epochtimesgreece
Ακολουθήστε μας στο Facebook @epochtimesgreece
Ακολουθήστε μας στο Twitter @epochtimesgreece

Η Αργεντινή εγκαταλείπει το δολάριο στις συναλλαγές της με την Κίνα

Η Αργεντινή θα πληρώνει προσεχώς τις εισαγωγές που κάνει από την Κίνα σε γιούαν μάλλον, παρά σε δολάρια, ακολουθώντας τα βήματα του έτερου γίγαντα της Λατινικής Αμερικής, της Βραζιλίας, που έλαβε την ίδια απόφαση στα τέλη του Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αργεντινός υπουργός Οικονομίας Σέρχιο Μάσα.

«Κατόπιν συμφωνίας με διάφορες επιχειρήσεις, τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας και την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής, αναδιαρθρώσαμε το μέσο πληρωμών 1,04 δισεκ. δολαρίων αυτόν τον μήνα για τις εισαγωγές από την Κίνα», είπε ο υπουργός Οικονομίας Μάσα έχοντας στο πλάι του τον πρεσβευτή της Κίνας στο Μπουένος Άιρες, τον Ζου Σιαολί.

Ο κ. Μάσα πρόσθεσε πως θα είναι εφικτό να «προγραμματίσουμε όγκο εισαγωγών αποτιμημένων σε γιούαν αξίας (ίσης με) ένα δισεκατομμύριο δολάρια από τον επόμενο μήνα, κάτι που θα αντικαταστήσει τη χρήση δολαρίων».

Η εγκατάλειψη του δολαρίου στις συναλλαγές με την Κίνα θα «βελτιώσει τις προοπτικές του καθαρού (συναλλαγματικού) αποθέματος της Αργεντινής» και «θα επιτρέψει να διατηρηθούν το επίπεδο της δραστηριότητας, ο όγκος των εισαγωγών, ο ρυθμός των συναλλαγών» ανάμεσα στις δύο χώρες και «τα επίπεδα οικονομικής λειτουργίας που έχει ανάγκη η Αργεντινή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την δική του πλευρά, ο κ. Ζου τόνισε τη σημασία αυτής της απόφασης προκειμένου να «προστατευθούν και να αναπτυχθούν οι παγκόσμιες αγορές και να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τοπικά νομίσματα για να διευθετούν τις συναλλαγές».

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται την ώρα που το πέσο της Αργεντινής υφίσταται εδώ και μέρες νέα θεαματική πτώση έναντι του δολαρίου, καθώς στην παράλληλη, ανεπίσημη αγορά η ισοτιμία πλησιάζει τα 500 πέσος για ένα δολάριο, ενώ η επίσημη ισοτιμία βρίσκεται στο επίπεδο 227:1, με άλλα λόγια απώλεσε κάπου 20% της αξίας του μέσα σε μια εβδομάδα.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου ότι έκλεισε συμφωνία με την Κίνα δυνάμει της οποίας οι εμπορικές συναλλαγές των δυο κρατών θα γίνονται στα νομίσματά τους, το χεάλ και το γιούαν. Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα στα μέσα του Απριλίου: «Γιατί να είναι υποχρεωμένες όλες οι χώρες να κάνουν τις συναλλαγές τους σε δολάρια;».

Η Κίνα, δεύτερη οικονομία του κόσμου και μείζων πολιτικός αντίπαλος των ΗΠΑ, διεθνοποιεί το νόμισμά της τα τελευταία χρόνια.

Όμως το δολάριο συνέχισε μολαταύτα τον Απρίλιο να αντιπροσωπεύει το 42% των νομισμάτων που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, έναντι του 33% του ευρώ, του 6% της βρετανικής λίρας, του 5% του ιαπωνικού γεν και μόλις ενός 2% του γιούαν, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του διεθνούς συστήματος διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων SWIFT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Telegram @epochtimesgreece
Ακολουθήστε μας στο Facebook @epochtimesgreece
Ακολουθήστε μας στο Twitter @epochtimesgreece

Επιστροφές φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ για φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την Τετάρτη

Για όσες φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν έως και την προσεχή Τετάρτη 26 Απριλίου και το εκκαθαριστικό που θα προκύψει είναι πιστωτικό, τότε η επιστροφή φόρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου, όπως διευκρινίζεται από την ΑΑΔΕ.

Για όσες δηλώσεις υποβληθούν από την Πέμπτη 28 Απριλίου και μετά και τα εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά τότε θα προηγείται συμψηφισμός με οφειλές από ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Απριλίου.

Όπως διευκρινίζεται, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν χρέη σε ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ, περιμένουν επιστροφή από δήλωση φόρου εισοδήματος και δεν θέλουν να συμψηφιστεί αυτή με τον ΕΝΦΙΑ, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι την Τετάρτη 26/4 ή να αναμείνουν την έκδοση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ, να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ και να υποβάλουν στη συνέχεια τη φορολογική τους δήλωση.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τα πιστωτικά σημειώματα που ήδη έχουν λάβει οι φορολογούμενοι, έχουν μπει τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τους τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τους 44.217 φορολογούμενους με επιστροφή φόρου, έχουν πληρωθεί 33.998 οι οποίοι έχουν λάβει συνολικά το ποσό των 9,656 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι 10.219 φορολογούμενοι θα λάβουν εντός της εβδομάδας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ με το οποίο θα πληροφορούνται ότι το ποσό της επιστροφής φόρου εισοδήματος που δικαιούνται θα συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου η ΑΑΔΕ να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών.

Τέλος να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 67 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εκπνέει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2023, έχουν υποβληθεί 236.856 δηλώσεις.

Θανάσης Παπαδής

«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και αύξηση 13 αναπηρικών επιδομάτων

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει προγραμματίσει την υλοποίηση δύο δράσεων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

Η πρώτη αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και η δεύτερη αφορά την αύξηση κατά 8%, από την 1η Μαΐου 2023, 13 συνολικά αναπηρικών επιδομάτων, μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μάλιστα, η εξέλιξη του προγράμματος του «Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4837/2021, παρουσιάστηκε εκτενώς από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη, σε πρόσφατη εκδήλωση του υπουργείου.

Όπως αναφέρθηκε, η νέα υπηρεσία, η οποία εφαρμόζεται ήδη στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι ένα παλαιό αίτημα του αναπηρικού κινήματος, το οποίο ξεκινάει πλέον να γίνεται πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέσπισε και υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και της ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής ζωής και, γενικότερα, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Η νέα αυτή υπηρεσία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που έχει τελείως διαφορετικούς σκοπούς, παρέχει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να υποστηριχθούν στην καθημερινότητά τους από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η προσωπική βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά του, ενδεικτικά ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές, γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Έτσι, το άτομο με αναπηρία έχει τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων για τη ζωή του, στη βάση της αυτονομίας και του αυτοπροσδιορισμού.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συμβάλλει στη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης, καθώς δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα, με αμοιβή, ασφάλιση και δωρεάν εκπαίδευση των Προσωπικών Βοηθών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ήδη, είναι σε εξέλιξη η πρώτη φάση του προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας στόχος είναι να καλυφθούν με Προσωπικό Βοηθό 1.000 άτομα με αναπηρία στην Αττική, ενώ, από τα μέσα Μαΐου του 2023, αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του προγράμματος, με την έναρξη των αιτήσεων για όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι, στη β΄ φάση, θα προστεθούν επιπλέον 1.000 ωφελούμενοι από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Κατόπιν, για το 2025, το πρόγραμμα προγραμματίζεται να εφαρμοστεί καθολικά, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Αύξηση 13 αναπηρικών επιδομάτων

Ταυτόχρονα, αυξάνονται κατά 8%, από την 1η Μαΐου 2023, 13 συνολικά αναπηρικά επιδόματα (10 αναπηρικά επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τρία επιδόματα του e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, αυξάνονται κατά 8% τα εξής αναπηρικά επιδόματα:

Καταβαλλόμενα από τον e-ΕΦΚΑ:

– Επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154).

– Επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

– Εξωιδρυματικό επίδομα του e-ΕΦΚΑ του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68).

Καταβαλλόμενα από τον ΟΠΕΚΑ:

– Επίδομα κίνησης.

– Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ..

– Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία.

– Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση.

– Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

– Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

– Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων.

– Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης.

– Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

– Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

Γ.Μπ.

 

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Οι «άμυνες» του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη νέα διεθνή αναταραχή

Τελικά ο μήνας Μάρτιος «στοιχειώνει» τις αγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι «Μαύροι Κύκνοι» εμφανίζονται στις αγορές σχεδόν κάθε Μάρτιο, τα τελευταία έτη: Μάρτιος 2020 η πανδημία, Μάρτιος 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία και Μάρτιος 2023 η πτώχευση της SVB και η κατάρρευση της Credit Suisse Group.

Από τις αρχές Μαρτίου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες 9,66%, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρεί πάνω από 7 δισ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες περίπου 20,85%.

Η αγορά είχε συμπληρώσει πέντε μήνες ανοδικής κίνησης που έφεραν τον βασικό δείκτη στα υψηλά των 1.133 μονάδων, από τα χαμηλά των 790 μονάδων που ήταν στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Στο πεντάμηνο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε ενισχυθεί κατά περίπου 43%, η κεφαλαιοποίηση της αγορά στο ίδιο διάστημα ενισχύθηκε κατά 20 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες ήταν οι πρωταγωνιστές της ανόδου με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει μεγάλα κέρδη 83%.

Όπως σημειώνουν οι χρηματιστηριακοί αναλυτές η διεθνής τραπεζική αναταραχή ήταν η αφορμή για διόρθωση και στην ελληνική αγορά, η οποία είχε καταγράψει και τα μεγαλύτερα κέρδη διεθνώς για το 2022.

Το ελληνικό χρηματιστήριο είχε ολοκληρώσει ένα «θερμό» δίμηνο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αποδόσεων ανάμεσα στους μεγάλους παγκοσμίους δείκτες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε το πρώτο δίμηνο του 2023 με κέρδη 21,45%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 45,18%.

Όμως, τα νέα τραπεζικά επεισόδια με την SVB και την Credit Suisse Group «δυναμιτίζουν» μια από τις αγαπημένες επιλογές των επενδυτών για φέτος, τις ευρωπαϊκές τράπεζες και φυσικά τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.

Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα σε θέση να απορροφήσουν τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές. Οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος “Ηρακλής”. Τα «κόκκινα» δάνεια στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών από το 44%, σήμερα έχουν υποχωρήσει στο 8%. Οι τράπεζες διατηρούν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αρκετά πιο υψηλά του ελάχιστου όρου και φυσικά έχουν επανέλθει σε κερδοφορία μετά από μία σειρά ζημιογόνων χρήσεων.

Τα ποιοτικά δεδομένα (κεφαλαιακή επάρκεια και χαμηλό ύψος «κόκκινων» δανείων), σε συνδυασμό με το χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις (στο 61,12% στο 3ο τρίμηνο, με τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στα 184,1 δισ. τον Ιανουάριο 2023 και τα δάνεια στα 113,5 δισ.) παρέχουν ασπίδα στις ελληνικές τράπεζες.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει σημαντικές «άμυνες». Στήριγμα στην αγορά μπορεί να δώσει η αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της αύξησης των επενδύσεων λόγω των αυξημένων ροών ευρωπαϊκών κονδυλίων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κυρίως).

Η Κομισιόν στις χειμερινές της προβλέψεις ανεβάζει τον πήχη για την φετινή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,2% φέτος και στο 2,2% το 2024, σαφώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν, όμως, και προβλέψεις διεθνών οίκων όπως η UBS που βάζουν τον πήχη υψηλότερα ακόμη και στο 3%.

Και φυσικά τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες για το 2022, οι οποίες έχουν ανακοινώσει διανομή μερισμάτων και επιστροφές κεφαλαίου που ήδη ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αναμένει και την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, η οποία φαίνεται να έχει προς το παρόν «παγώσει» κυρίως λόγω των εκλογών.

Οι αποδόσεις

Από τα υψηλά της 1ης Μαρτίου (1.133,11 μονάδες), στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο παρουσιάζουν μόνο οι μετοχές της Jumbo (+13,08%) και της Coca Cola HBC (+0,54%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσιάζουν οι μετοχές των: Alpha Bank (-27,54%), Πειραιώς (-23,80%), Εθνικής (-18,21%), Eurobank (-16,88%), Motor Oil (-16,34%), Ελλάκτωρ (-15,56%), ΟΤΕ (-13,85%), ΕΛΠΕ (-13,25%), ΑΔΜΗΕ (-12,71%), Elvalhalcor (-11,24%), Lamda Development (-11,03%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-10,17%).

Μικρότερες απώλειες σημειώνουν οι μετοχές των: Τιτάν (-8,92%), Quest Συμμετοχών (-8,85%), Viohalco (-8,42%), ΔΕΗ (-7,14%), Τέρνα Ενεργειακή (-6,80%), Σαράντης (-4,78%), Μυτιληναίος (-4,69%), ΟΠΑΠ (-2,37%) και ΟΛΠ (-1,83%).

Η συμβολή του yachting στην ανάπτυξη του τουρισμού

Η συμβολή του yachting στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου, που ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του συνόλου των φορέων και των επαγγελματιών του κλάδου.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας επικεντρώθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του yachting στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και τη συμβολή του στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας γενικότερα. Ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας Ευάγγελος Κυριαζόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχει ειδικός σχεδιασμός στο υπουργείο Ναυτιλίας για το θέμα των λιμενικών υποδομών σχετικά με το yachting, ενώ όσον αφορά τους τουριστικούς λιμένες υπάρχει σχετική συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού.

Μεταξύ των άλλων χαιρετισμών, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έδωσε έμφαση στον Στρατηγικό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής για τον Θαλάσσιο και Yachting Τουρισμό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ως προαπαιτούμενο για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος.

Η Ολυμπία Αναστασοπούλου, γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, του υπουργείου Τουρισμού, επιβεβαίωσε τους κύριους άξονες στρατηγικής, τη χρονική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη χωρική επέκταση του τουριστικού προϊόντος, σημειώνοντας ότι ο κλάδος του yachting συνεισφέρει περίπου 1,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ‘Αντζελα Γκερέκου στάθηκε στις ειδικές πτυχές του προγράμματος τουριστικής προβολής που συνδέονται με την προβολή των δραστηριοτήτων του yachting, σημειώνοντας ότι «από το παραδοσιακό, εποχικό “ήλιος και θάλασσα” θα πρέπει πλέον να περάσουμε στο yachting των 365 ημερών».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, επεσήμανε ότι πρέπει ο κλάδος να αξιοποιήσει τα χιλιάδες τουριστικά γραφεία ως σημεία προώθησης και προβολής, ενώ σημείωσε ότι μπορούν να υποβοηθηθούν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες που έχει η Fed HATTA.

 

Από τους Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών περνά το μέλλον του ελληνικού τουρισμού

Απαντήσεις στις αναπτυξιακές προκλήσεις του τομέα του τουρισμού φιλοδοξούν να δώσουν οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών ( DMΜOs) που με τον νόμο 4875/2021 εισέρχονται σε τροχιά υλοποίησης. Πολιτική ηγεσία και φορείς του κλάδου ποντάρουν στους DMΜOs σημειώνοντας ότι αυτοί θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τουριστικών προορισμών, καθώς θα έχουν ως στόχο την προβολή τους, την προσέλκυση  επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, οι DMΜOs  θα παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη προϊόντων που θα ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη, την ταυτότητα και την έκφραση της επωνυμίας του προορισμού.

Σε πρόσφατη παρέμβαση του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στους DMOs, επεσήμανε “πως πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο marketing και management στον τουρισμό, το οποίο επεξεργάστηκε το Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και κυρίως τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη”.

Τι λένε οι φορείς για τους Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών

Σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρης Τάσιος σημειώνει “ότι επιτέλους στην Ελλάδα έχουμε ένα ΦΕΚ για το πως θα λειτουργήσουν οι DΜMOs, κάτι πολύ σημαντικό για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού”. Στο ίδιο μήκος κύματος και το μέλος του ΞΕΕ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας Άγγελος Καλλίας σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το εν λόγω ΦΕΚ δίνει τη δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν οι Δήμοι να μετασχηματιστούν και σε Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα εξέλιξη είναι προς όφελος της τουριστικής οικονομίας και για τον λόγο αυτό οι αναπτυξιακές εταιρίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά τους DΜMOs.
Αναφορικά με τους προβληματισμούς που εκφράζουν οι φορείς του ελληνικού τουρισμού, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Κωνσταντίνα Σβήνου είναι ξεκάθαρη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: “Θα πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά η χρηματοδότηση των DΜMOs και πώς αυτή θα υλοποιηθεί, τι θα γίνει με τις περιοχές της χώρας που δεν έχουν αναπτυξιακή, όπως επίσης πώς θα στελεχωθούν οι νέοι οργανισμοί”. Στο σημείο αυτό επισημαίνει πως πρέπει να  διασφαλιστεί η συμμετοχή των φορέων που γνωρίζουν τα θέματα του τουρισμού.

Ποιες τάσεις επιβάλλουν τη δημιουργία των DMΜOs και ποιες οι αρμοδιότητες τους

Τα τελευταία χρόνια η δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών σε ελληνικούς προορισμούς έχει αποτελέσει πεδίο έντονης ζύμωσης με τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Ελλάδας να έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στην περιφέρεια Κρήτης από το Δήμο Χερσονήσου αλλά και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τον Δήμο Σαντορίνης έχει ήδη δοθεί ένα σημαντικό παράδειγμα.
Στην πρόσφατη εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού τονίστηκε ότι η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα ενός τουριστικού προορισμού, η καινοτομία αλλά και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών αποτελούν τις βασικές τάσεις που υπαγορεύουν την υλοποίηση των DMΜOs.
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες τους είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η τουριστική πολιτική, η γνώση της αγοράς, το τουριστικό προϊόν και ανάπτυξη επιχειρήσεων, η ψηφιοποίηση και καινοτομία, η εποπτεία, η διαχείριση κρίσεων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων, η προώθηση μάρκετινγκ και δημιουργία σήματος αλλά και η χρηματοδότηση και ενίσχυση επενδύσεων.

Οι προτεινόμενοι φορείς (ενδεικτικά) κατά την πρώτη φάση δημιουργίας και λειτουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι:

-Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
-Περιφέρειες
-Λοιποί Αναπτυξιακοί Οργανισμοί
-Φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης θεματικών ΟΧΕ Πολιτισμού – Τουρισμού

Κωστής Χαλκιαδάκης