Τρίτη, 21 Μαΐ, 2024

Η ΕΕ δίνει την τελική έγκριση στις αναθεωρημένες γεωργικές πολιτικές, μετά από μήνες διαμαρτυριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε στις 13 Μαΐου τις αναθεωρήσεις των γεωργικών κανόνων της, για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι αγρότες κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα δύο νομοθετικά όργανα της ΕΕ, ενέκρινε τις αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια, τη χρηματοδότηση και τους κανονισμούς παρακολούθησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της 13ης Μαΐου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η πολιτική επικαιροποιήθηκε για την απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους διαμορφωτές του μπλοκ. Η πλειοψηφία του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 27 εκπροσώπους – ένας από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο, ομαδοποιημένος ανά τομέα πολιτικής – ψήφισε υπέρ των αναθεωρήσεων, ενώ μόνο η Γερμανία απείχε.

Οι τροποποιήσεις προτάθηκαν τον Μάρτιο από την Επιτροπή της ΕΕ, τον εκτελεστικό βραχίονα του μπλοκ, ως απάντηση στις διαμαρτυρίες των αγροτών. Οι διαμαρτυρίες στρέφονταν κατά των περιορισμών που επέβαλε το σχέδιο της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα από την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, για την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί «υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο», σύμφωνα με δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σύνολο προτάσεων για να καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία κατάλληλες για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990», με απώτερο στόχο «να μην υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050», αναφέρει η Επιτροπή στη δήλωσή της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γεωργική πολιτική της ΕΕ διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα. Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα.

Αυτοί οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί αυξάνουν το κόστος καλλιέργειας των αγροτών, καθιστώντας τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αγροδιατροφικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Για παράδειγμα, η ουκρανική γεωργική παραγωγή δεν χρειάζεται να πληροί τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, επιτρέποντας στα ουκρανικά αγροδιατροφικά προϊόντα να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές στην αγορά της ΕΕ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς στις ουκρανικές εισαγωγές τροφίμων, γεγονός που επηρέασε τους αγρότες της ΕΕ, ιδίως σε χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, όπως η Πολωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις αναθεωρήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στα τέλη Απριλίου.

Αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ

Οι πρόσφατα εγκριθείσες αναθεωρήσεις τροποποιούν την ΚΓΠ των ετών 2017-2023 και η νέα τροποποιημένη ΚΓΠ «εφαρμόζεται πλήρως από τον Ιανουάριο του 2023», σύμφωνα με το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι μικρότερες των 10 εκταρίων γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με ορισμένους γεωργικούς κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι εξαιρέσεις αυτές θα ισχύουν για το 65% των γεωργών που λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ, αλλά θα αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% των εκτάσεων της ΕΕ. Αυτό θα μειώσει «το διοικητικό βάρος για πολλούς», ενώ θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της, δήλωσε το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα έχουν επίσης περισσότερα περιθώρια κινήσεων κατά την εφαρμογή της απαίτησης να διατηρείται η αναλογία των μόνιμων βοσκοτόπων προς τη γεωργική έκταση πάνω από το 5%.

Οι χώρες θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία να χορηγούν στους αγρότες τους εξαιρέσεις από τη συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα της ΕΕ σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών.

Farm machinery is used to harvest maize plants near Jessen, Germany, on Aug. 24, 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)
Αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή φυτών αραβοσίτου κοντά στο Γιέσεν. Γερμανία, 24 Αυγούστου 2022. (Jens Schlueter/Getty Images)

 

Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί για να λαμβάνουν επιδοτήσεις της ΕΕ έχουν επίσης αποδυναμωθεί. Για παράδειγμα, η απαίτηση να διατηρείται το 4% της γεωργικής εκμετάλλευσης σε αγρανάπαυση για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας δεν θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για να λαμβάνουν οι γεωργοί επιδοτήσεις, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο.

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα επιτρέπουν στους γεωργούς να διαφοροποιούν τις καλλιέργειες αντί να εφαρμόζουν πρακτικές αμειψισποράς.

Διαμαρτυρίες αγροτών

Οι διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων αγροτών ξεκίνησαν στην Ολλανδία το 2019, όταν περισσότερα από 2.000 ολλανδικά τρακτέρ απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και δρόμους ως αντίδραση στην ανακοίνωση ότι οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να εξαγοραστούν και να κλείσουν για να μειωθούν οι εκπομπές αζώτου.

Νωρίτερα φέτος, διαμαρτυρίες αγροτών ξέσπασαν σε όλη την Ευρώπη. Οι αγρότες στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και την Ισπανία πραγματοποίησαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά των περιορισμών που τους επιβάλλουν οι πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα και των μέτρων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους και του αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ.

Ο κανόνας της ΕΕ που υποχρέωνε τους αγρότες να διατηρούν το 4% της καλλιεργήσιμης γης τους σε αγρανάπαυση ή μη παραγωγική – που τώρα χαλαρώνει με τις τροπολογίες – επηρέασε ιδιαίτερα τους μικρής κλίμακας αγρότες.

Οι Πολωνοί αγρότες έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους για τις επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από τη γειτονική Ουκρανία.

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη έχουν υποχωρήσει, αλλά οι Πολωνοί αγρότες συνεχίζουν να διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Trade union 'Solidarnosc' and Polish farmers protest against the EU Green Deal in Warsaw, Poland, on May 10, 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)
Το συνδικάτο «Solidarnosc» και Πολωνοί αγρότες διαδηλώνουν κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ στη Βαρσοβία. Πολωνία, 10 Μαΐου 2024. (Reuters/Kuba Stezycki)

 

Το πολωνικό συνδικάτο αγροτών «Αλληλεγγύη» διοργάνωσε μαζική διαμαρτυρία στις 10 Μαΐου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία, κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η συμφωνία έχει προκαλέσει την καταστροφή της πολωνικής γεωργίας, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έναν τεράστιο φόρο στα καύσιμα, την απαγόρευση των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό αέριο, τις υψηλές τιμές στα καταστήματα και το τεράστιο κόστος μεταφοράς.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων κλάδων του συνδικάτου Solidarity, όπως ανθρακωρύχοι και εργαζόμενοι από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μέσα σε μια θάλασσα από ερυθρόλευκες πολωνικές σημαίες και πανό της «Αλληλεγγύης», οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω η πράσινη συμφωνία» και «Πράσινο δηλητήριο». Ορισμένοι διαμαρτυρόμενοι αγρότες μοίρασαν μήλα.

«Γι’ αυτό είμαστε εδώ, γιατί αυτό που μας προσφέρουν οι Βρυξέλλες, το Green Deal, δεν είναι μια πράσινη συμφωνία, είναι μια κόκκινη συμφωνία», δήλωσε στο Reuters ο Βιεσλάβ Τσερβίνσκι, συνταξιούχος αγρότης από το Γκρούγετς της Πολωνίας.

Polish farmers protest as they launch a hunger strike in parliament over the EU's Green Deal, in Warsaw, Poland, on May 13, 2024. (Reuters/Kacper Pempel)
Πολωνοί αγρότες διαμαρτύρονται, ξεκινώντας απεργία πείνας στο κοινοβούλιο για την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στις 13 Μαΐου 2024. (Reuters/Kacper Pempel)

 

Στις 9 Μαΐου, μια ομάδα 14 Πολωνών αγροτών μπήκε στο πολωνικό κοινοβούλιο. Στις 10 Μαΐου, πέντε από αυτούς που παρέμειναν ξεκίνησαν απεργία πείνας, λέγοντας ότι δεν θα φάνε μέχρι να εξασφαλίσουν συνάντηση με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν θέλουμε να οδηγούμε τρακτέρ στους δρόμους και να μπλοκάρουμε απλούς, φυσιολογικούς ανθρώπους, δυσκολεύοντας τη ζωή τους. Αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για το γεγονός ότι σε ένα ή δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν άγροτικές οικογένειες στην Πολωνία”, δήλωσε ο αγρότης Γιάροσλαβ Ζαρέμπα, 37 ετών, ένας από τους απεργούς πείνας.

Ένας άλλος αγρότης σε απεργία πείνας, ο Χούμπερτ Κραφτ, 54 ετών, δήλωσε: «Είμαι χρεωμένος. Πίστευα ότι η τιμή θα ήταν σωστή και θα πουλούσα τα προϊόντα με κάποιο ελάχιστο κέρδος. Αυτή τη στιγμή, έπρεπε να χρεωθώ για να φυτέψω νέες καλλιέργειες. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία προοπτική κέρδους. Δεύτερον, το άδειασμα των αποθηκών μου δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή κανένας δεν είναι πρόθυμος να αγοράσει τα σιτηρά μας. Διότι τα σιτηρά έρχονται από το εξωτερικό».

Οι διαφωνίες των Πρασίνων

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε κατά της αποδυνάμωσης των περιβαλλοντικών κανόνων για τους αγρότες.

Η Ομάδα των Πρασίνων/EΕΣ είχε υποβάλει «συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων των γεωργών [μέσω] μιας δικαιότερης ανακατανομής των επιδοτήσεων της ΚΓΠ προς τις μικρές & μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μιας εγγύησης ότι οι τιμές που καταβάλλονται στους γεωργούς αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του κόστους παραγωγής και καλύτερης προστασίας από αθέμιτες εισαγωγές από τρίτες χώρες», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα μετά την ψήφιση της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο.

«Με την ψήφο αυτή, το Κοινοβούλιο κάνει ένα λάθος, με σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση των αγροτών και την επισιτιστική μας ασφάλεια», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Μπας Άικχαουτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων/EΕΣ.

Οι αλλαγές στη γεωργική πολιτική της ΕΕ αφαίρεσαν ή αποδυνάμωσαν «τα πρότυπα ορθής γεωργικής πρακτικής που επιτρέπουν στους αγρότες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις εξαρτήσεις από τα δαπανηρά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές», πρόσθεσε.

Ο κος Άικχαουτ υποστήριξε ότι οι αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής θα ευνοήσουν «τις αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη εις βάρος των αγροτών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος».

Περισσότερες από 140 μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Greenpeace, δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή με την οποία επικρίνουν την ΕΕ για τη χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανόνων σε μια «καιροσκοπική προσπάθεια να συγκεντρώσει μερικές ακόμα ψήφους στις επερχόμενες εκλογές», αναφερόμενοι στις κοινοβουλευτικές εκλογές της ΕΕ τον Ιούνιο.

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι η ήπειρος είναι θλιβερά απροετοίμαστη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα φυσικά οικοσυστήματα που μας προστατεύουν από τα χειρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ξηρασία, τους καύσωνες και τις πλημμύρες εξαφανίζονται, ενώ θα έπρεπε να τα αποκαθιστούμε», αναφέρεται στην επιστολή.

Το λόμπι των αγροτών υποστηρίζει την αναθεώρηση

Η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Ευρώπης, η Copa-Cogeca, εξέφρασε την υποστήριξή της στις αναθεωρήσεις της γεωργικής πολιτικής μετά την έγκρισή τους από το κοινοβούλιο.

«Η έγκριση […] θεωρείται θετικό μήνυμα για την επείγουσα αντιμετώπιση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι αγρότες τους τελευταίους μήνες όσον αφορά το διοικητικό βάρος που συνδέεται με την εφαρμογή της ΚΓΠ και την ανάγκη για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τους αναθεωρημένους κανόνες και να θεσπίσουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες για την εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής της ΕΕ, ώστε οι αλλαγές να εφαρμοστούν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης φέτος.

Η οργάνωση κάλεσε επίσης την Επιτροπή της ΕΕ να απλοποιήσει περαιτέρω τους κανονισμούς.

Της Ella Kietlinska, με τη συμβολή του Reuters και του Adam Morrow

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Η Σερβία υποδέχεται τον ηγέτη της Κίνας με «προληπτικές κρατήσεις» ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ

Στις 7 Μαΐου, ακριβώς πριν από την επίσκεψη του ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) Σι Τζινπίνγκ, οι σερβικές αρχές συνέλαβαν αρκετούς ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, τους οποίους απελευθέρωσαν μετά την αναχώρηση του Σι από τη χώρα.

Η κίνηση των σερβικών αρχών έγινε λίγες ημέρες μετά την έφοδο των ρωσικών αρχών σε πέντε σπίτια και τη σύλληψη τεσσάρων ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ, που έλαβε χώρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι.

Ένας από τους Σέρβους συλληφθέντες, ο Ντέγιαν Μάρκοβιτς, δήλωσε ότι οι σερβικές αρχές συνέλαβαν έξι ασκούμενους και δύο συγγενείς τους και τους κράτησαν για περίπου 24 ώρες σε διάφορες τοποθεσίες. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο αδελφός του και μια 80χρονη γυναίκα.

Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για τον κο Μάρκοβιτς ανέφερε ότι ήταν ύποπτος ως «σοβαρή απειλή για πρόσωπα που τελούν υπό διεθνή προστασία».

Αφού ο Σι εγκατέλειψε τη χώρα, ο κος Μάρκοβιτς και οι άλλοι κρατούμενοι παρέλαβαν έγγραφο που ανέφερε ότι η απειλή δεν υφίσταται πλέον, σύμφωνα με αρχεία που μοιράστηκαν με τους Epoch Times.

Η δήλωση αυτή ήταν η «μεγαλύτερη ανοησία» στην όλη υπόθεση, δήλωσε ο κος Μάρκοβιτς στους Epoch Times. Είπε ότι ένας ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ βρέθηκε σε ένα κελί μαζί με έναν ακτιβιστή χορτοφάγο, ο οποίος είχε συμμετάσχει πριν από μια δεκαετία σε εκστρατεία κατά της κατανάλωσης κρέατος σκύλου στην Κίνα.

«Ακολουθώντας αυτήν τη λογική, οποιοσδήποτε είπε ποτέ κάτι εναντίον της Κίνας μπορεί να κρατηθεί για λόγους ασφαλείας», είπε, σημειώνοντας ότι είναι πεπεισμένος ότι οι στοχευμένες συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα εντολών του ΚΚΚ.

Οι σερβικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις συλλήψεις και οι συλληφθέντες δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας δεν απάντησε μέχρι την ώρα της δημοσίευσης του παρόντος σε ερώτημα των Epoch Times.

Στενοί δεσμοί

Η Σερβία, μέλος της κινεζικής πρωτοβουλίας «Μία ζώνη, ένας δρόμος», βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κινεζικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που προκαλεί αυξημένες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Σερβία επιδιώκει εδώ και καιρό να ενταχθεί.

«Προειδοποιούμε όλους τους εταίρους μας και όλους τους συνομιλητές μας να δώσουν προσοχή στην ατζέντα της Κίνας για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή κοινότητα», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Εσκόμπαρ, απεσταλμένος των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Σι.

Οι σερβικές αρχές πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής του Σι, μεταφέροντας με λεωφορεία χιλιάδες ανθρώπους από όλη τη χώρα στο Παλάτι της Σερβίας για να φωνάξουν «Κίνα, Σερβία» και να ανεμίσουν σημαίες μπροστά από το κτίριο. Μια τεράστια κινεζική σημαία κάλυπτε έναν ουρανοξύστη κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ μικρότερες σημαίες ήταν ανηρτημένες κατά μήκος του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου και στο κέντρο της πόλης.

Serbian President Aleksandar Vucic (R) stands next to Chinese Communist Party leader Xi Jinping during a welcome ceremony in Belgrade, on May 8, 2024. (ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images)
Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς (δεξιά στην εξέδρα) στέκεται δίπλα στον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ (αριστερά στην εξέδρα) κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής του δεύτερου στο Βελιγράδι, στις 8 Μαΐου 2024. (ELVIS BARUKCIC/AFP μέσω Getty Images)

 

Πιέσεις από το ΚΚΚ

Το 1999, ο τότε ηγέτης του ΚΚΚ Τζιανγκ Ζεμίν ξεκίνησε μια εκστρατεία δίωξης για την εξάλειψη του Φάλουν Γκονγκ. Εκείνη την εποχή, υπολογιζόταν ότι 70 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν υιοθετήσει την εν λόγω διαλογιστική πρακτική. Μέχρι σήμερα, η εξάλειψή της αποτελεί προτεραιότητα του κινεζικού καθεστώτος και οι ασκούμενοι ακόμα υφίστανται συλλήψεις, βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία, πλύση εγκεφάλου και εξαναγκαστικές αφαιρέσεις οργάνων στην Κίνα.

Το Πεκίνο ασκεί σταθερά διπλωματική πίεση και χρησιμοποιεί βίαιες μεθόδους για να υποβαθμίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν οι αξιωματούχοι του ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Σι στην Ουάσιγκτον το 2015, το κινεζικό προξενείο στη Νέα Υόρκη χρηματοδότησε εκατοντάδες διαδηλωτές για να αντικρούσουν τις διαδηλώσεις του Φάλουν Γκονγκ. Μία παρόμοια κατάσταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο Σαν Φρανσίσκο τον Νοέμβριο του 2023, με ύποπτους κινέζους πράκτορες να επιτίθενται σε διαδηλωτές που εξέθεταν τις παραβιάσεις του καθεστώτος στο εσωτερικό της χώρας.

Falun Gong practitioner Dejan Markovic meditates in Belgrade, Serbia, on May 9, 2024. (Courtesy of Dejan Markovic)
Ο ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ Ντέγιαν Μάρκοβιτς εν ώρα διαλογισμού σε πάρκο του Βελιγραδίου. Σερβία, 9 Μαΐου 2024. (Ευγενική προσφορά του Dejan Markovic)

 

Οι πρόσφατες συλλήψεις στη Σερβία δεν αποτελούν την πρώτη φορά που ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ συλλαμβάνονται στη συγκεκριμένη χώρα ενόψει της επίσκεψης ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ΚΚΚ. Το 2014, η σερβική αστυνομία συνέλαβε 11 ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, οι οποίοι σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν ειρηνικές διαδηλώσεις για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά με τις εξαναγκαστικές αφαιρέσεις οργάνων που διεξάγει το κινεζικό κράτος, πριν από την επίσκεψη του τότε πρωθυπουργού της Κίνας Λι Κετσιάνγκ για μια συνάντηση ηγετών, στην οποία συμμετείχαν αξιωματούχοι από την Κίνα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Παρομοίως στην Ελλάδα, πριν από επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ το 2019, η καθιερωμένη ομαδική δημόσια εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ είχε παρεμποδιστεί από την ελληνική αστυνομία και τέσσερεις Έλληνες ασκούμενοι είχαν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ, όπου κρατήθηκαν για δύο ώρες [1]. Ομάδα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε ασκήσει μήνυση, αλλά η υπόθεση αρχειοθετήθηκε. [2]

Η ενέργεια της Σερβίας θυμίζει την εποχή που η χώρα ήταν ακόμη μέρος της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας και οι αρχές στόχευαν όποιον θεωρούσαν ύποπτο στο πλαίσιο αυτού που είναι γνωστό ως «προληπτική κράτηση», δήλωσε ο κος Μάρκοβιτς.

«Αυτό γίνεται σίγουρα στην Κίνα σήμερα», είπε. «Αλλά στη Σερβία, η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και συμβαίνει λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και της Κίνας».

Ο κος Μάρκοβιτς ανέφερε ότι το 2019, όταν ο ίδιος και η κόρη του δημιούργησαν και κυκλοφόρησαν ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Blacklisted» («Στη μαύρη λίστα»), το οποίο αναδεικνύει την παρενόχληση των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ στη Σερβία υπό την πίεση της κομμουνιστικής Κίνας, οι αρχές τους εμπόδισαν να προβάλουν την ταινία σε αρκετούς χώρους. Τελικά, η ταινία προβλήθηκε σε χώρο που ανήκε σε αυστριακή εταιρεία που δεν υπόκειται στον έλεγχο της σερβικής κυβέρνησης.

Daughter Li Xiaohua and mother Ju Reihjong attend a candlelight vigil to commemorate the victims of the 23-year-long persecution of Falun Gong in China, held at the Washington Monument on July 21, 2022. Ms. Ju holds a photo of her husband and Ms. Li's father, Li Delong, who died in the persecution. (Samira Bouaou/The Epoch Times)
Η Λι Σιαοχούα και η μητέρα της Τζου Ρέιχτζονγκ συμμετέχουν σε ολονυκτία με κεριά για να τιμήσουν τα θύματα της μακρόχρονης δίωξης του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα, που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο της Ουάσιγκτον στις 21 Ιουλίου 2022. Η κα Τζου κρατάει μια φωτογραφία του συζύγου της και πατέρα της κας Λι, Λι Ντελόνγκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της δίωξης. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

 

Στις 7 Μαΐου, όταν ήρθε η αστυνομία για να πάρει τον κο Μάρκοβιτς στο τμήμα, οι αστυνομικοί κατέστησαν σαφές ότι ακολουθούν μόνο εντολές, είπε.

«Γνωρίζουν ότι είμαστε ειρηνικοί», πρόσθεσε.

Ο κος Μάρκοβιτς αφηγήθηκε ότι ο αρχηγός της αστυνομίας του Βελιγραδίου είπε: «Ξέρω ότι είστε καλοί άνθρωποι. Δεν θα σας ανακρίνω. Δεν χρειάζεται να σας ανακρίνω. Αλλά ο εισαγγελέας μάς ζήτησε 48 ώρες κράτησης».

Ο κος Μάρκοβιτς δήλωσε ότι οι συλληφθέντες ασκούμενοι σχεδιάζουν να μηνύσουν την κυβέρνηση για την κράτησή τους. Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στη Σερβία έχουν ασκήσει στο παρελθόν δύο αγωγές κατά της κυβέρνησης, περιλαμβανομένης μιας για τις συλλήψεις του 2014, την οποία κέρδισαν στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

«Θα τους μηνύσουμε και για αυτή την κράτηση και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε», δήλωσε.

Της Eva Fu

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Η Εύα Φου είναι συντάκτρια των Epoch Times στη Νέα Υόρκη. Ασχολείται με την πολιτική των ΗΠΑ, τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικοινωνήστε με την Εύα στο eva.fu@epochtimes.com

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. «Σε κατασταλτικό παροξυσμό» της Γιώτας Τέσση, Εφημερίδα των Συντακτών, 14 Νοεμβρίου 2019

2. Προσθήκη στο αρχικό άρθρο από την επιμελήτρια

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Σι πυροδοτεί δράσεις που εκθέτουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα

Ακτιβιστές και ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα οργανώνουν δράσεις στην Ευρώπη που αφορούν τις συστηματικές εξαναγκαστικές αφαιρέσεις οργάνων που πραγματοποιεί το κινεζικό καθεστώς, καθώς ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) Σι Τζινπίνγκ ξεκινά την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδεία μετά από πέντε χρόνια.

Περισσότερες από δώδεκα ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνισαν την ανάγκη για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από την παθητική συνενοχή τους στα εγκλήματα του κινεζικού καθεστώτος, σε επιστολή που απηύθυναν στον Ζοζέπ Μπορέλ, τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ένωσης, ενόψει της επίσκεψης του Σι.

Οι ακτιβιστές ζήτησαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες να θεσπίσουν νομοθεσία σχετικά με την «υποχρεωτική αναφορά από τους επαγγελματίες υγείας για εξωεδαφικές μεταμοσχεύσεις οργάνων, με επακόλουθη δημόσια διαφάνεια σχετικά με τον όγκο του τουρισμού μεταμοσχεύσεων εκτός της ΕΕ ανά χώρα επίσκεψης».

Στην Κίνα, ο χρόνος αναμονής για τη μεταμόσχευση ενός ζωτικού οργάνου μπορεί να είναι μόνο λίγες εβδομάδες, κάτι ανήκουστο σε χώρες που βασίζονται σε ένα σύστημα εθελοντικής δωρεάς. Ο σύντομος χρόνος αναμονής προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ταξιδέψουν στην Κίνα για να κάνουν την επέμβαση που μπορεί να σώσει τη ζωή τους.

Ένα ανεξάρτητο λαϊκό δικαστήριο στο Λονδίνο κατέληξε το 2019 στο συμπέρασμα ότι το κινεζικό καθεστώς σκότωνε κρατούμενους συνείδησης «σε σημαντική κλίμακα» για να τροφοδοτήσει την αγορά μεταμοσχεύσεων. Τα κυριότερα θύματα, σύμφωνα με το πόρισμα του δικαστηρίου, είναι οι φυλακισμένοι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ, μιας πνευματικής πρακτικής που αποτελεί στόχο βάναυσης δίωξης από το ΚΚΚ από το 1999.

Η Ευρώπη «κινδυνεύει να γίνει συνένοχη στην υποβοήθηση και υποκίνηση της εξαναγκαστικής συλλογής οργάνων” εάν συνεχίσει να υποστηρίζει ιατρικά ιδρύματα και επαγγελματίες που συνεργάζονται με τους Κινέζους ομολόγους τους στον τομέα των μεταμοσχεύσεων οργάνων, αναφέρουν οι ακτιβιστές στην επιστολή τους.

Η επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 6 Μαΐου, συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας του Κινέζου προέδρου, η οποία πρόκειται να διαρκέσει μία εβδομάδα. Πρώτος σταθμός του είναι η Γαλλία, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν τριμερείς συνομιλίες μαζί του στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι στις 7 Μαΐου.

Το ΚΚΚ φοβάται τη διεθνή προσοχή

Εν τω μεταξύ, ομάδες δικαιωμάτων και ακτιβιστές πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στο Παρίσι, καλώντας τους Γάλλους και Ευρωπαίους ηγέτες να μιλήσουν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του ΚΚΚ κατά των εθνοτικών μειονοτήτων, των οπαδών των θρησκειών και των πνευματικών πρακτικών και των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των επαφών τους με την κινεζική πλευρά.

Ανάμεσά τους ήταν ο Ντινγκ Λεμπίν, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος προέτρεψε τον Γάλλο πρόεδρο να αναφερθεί στη δεινή θέση του πατέρα του, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης τριών ετών για την άσκηση του Φάλουν Γκονγκ, πνευματικής πρακτικής που περιλαμβάνει ασκήσεις διαλογισμού και ηθικές διδασκαλίες που βασίζονται στις αρχές της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας.

Η πρακτική απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα τη δεκαετία του 1990, καθώς εκτιμάται ότι 70-100 εκατομμύρια Κινέζοι την υιοθέτησαν μέσα σε έξι μόλις χρόνια, ξεπερνώντας έτσι σε αριθμό τα μέλη του ΚΚΚ εκείνη την εποχή. Θεωρώντας το αυτό ως απειλή για το κόμμα, ο τότε ηγέτης του Τζιανγκ Ζεμίν ξεκίνησε μια βίαιη δίωξη κατά της πρακτικής τον Ιούλιο του 1999.

Ο κος Ντινγκ, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Μακρόν, αναφέρει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ και του πατέρα του.

Επισημαίνει το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και το οποίο καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη της ομάδας από το ΚΚΚ. Δηλώνει επίσης ότι πέρπει να τερματιστεί η δίωξη και να αφεθούν ελεύθεροι ο πατέρας του και οι υπόλοιποι οπαδοί του Φάλουν Γκονγκ χωρίς όρους.

Τα τελευταία 25 χρόνια, εκατομμύρια ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν ριχτεί σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, κέντρα πλύσης εγκεφάλου και φυλακές σε όλη την Κίνα, όπου έχουν υποστεί βασανιστήρια και κακοποίηση προκειμένου να αποκηρύξουν τις πεποιθήσεις τους. Πιστεύεται ότι ένας μεγάλος, ακόμη απροσδιόριστος αριθμός οπαδών έχουν βασανιστεί μέχρι θανάτου ή έχουν δολοφονηθεί για τα όργανά τους.

Falun Gong practitioner Ding Lebin holds a sign appealing for global attention to the persecution to his family in China over their spiritual practice, beside the Luxembourg Palace in Paris, on May 6, 2024. (David Vives/NTD)
Ο ασκούμενος του Φάλουν Γκονγκ Ντινγκ Λεμπίν προσπαθεί να προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή στη δίωξη που υφίστανται η οικογένειά του και όλοι οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα για τα πιστεύω τους. Παλάτι του Λουξεμβούργου, Παρίσι, 6 Μαΐου 2024. (David Vives/NTD)

 

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στις 6 Μαΐου, ο κος Ντινγκ χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό ψήφισμα «καλή προστασία» για τους γονείς του στην κομμουνιστική Κίνα, «επειδή το ΚΚΚ φοβάται πολύ κάποια είδη διεθνούς προσοχής».

Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τις εκτεταμένες προσπάθειες του καθεστώτος να φιμώσει και όσους μιλούν εναντίον του στο εξωτερικό, αναφέροντας ότι στοχοποιήθηκε από Κινέζους πράκτορες κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκστρατείας του για την απελευθέρωση του πατέρα του.

Ο κος Ντινγκ ρώτησε τους νομοθέτες κατά την ενημέρωση για το πώς σκέπτεται η γαλλική κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διακρατική καταστολή του ΚΚΚ κατά των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ στη Γαλλία.

Απαντώντας, η Κονστάνς Λε Γκριπ, μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου με το κόμμα της Αναγέννησης του προέδρου Μακρόν, δήλωσε ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης ψηφίσματος για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πίστης, του λόγου και της έκφρασης, την οποία χαρακτήρισε «ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα».

Των Dorothy Li και Eva Fu

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Η Ρωσία προφυλακίζει ασκούμενη του Φάλουν Γκονγκ

Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε στις 4 Μαΐου τη δίμηνη κράτηση μιας Ρωσίδας ασκούμενης του Φάλουν Γκονγκ λόγω των πεποιθήσεών της, εν αναμονή έρευνας. Είναι η πρώτη τέτοια ενέργεια στη Ρωσία, καθώς το έθνος κλίνει όλο και περισσότερο προς την κομμουνιστική Κίνα.

Η Νατάλια Μινένκοβα, 46 ετών, θα κρατηθεί μέχρι τις 27 Ιουνίου βάσει ενός αμφιλεγόμενου νόμου κατά της «διεξαγωγής δραστηριοτήτων μιας ανεπιθύμητης οργάνωσης», αποφάσισε το περιφερειακό δικαστήριο Τουσίνσκι της Μόσχας. Ο κατάλογος των «ανεπιθύμητων οργανώσεων» περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογραφικές ομάδες και αμερικανικές δεξαμενές σκέψης.

Στη σύντομη σύνοψη της υπόθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική αστυνομία, η κ. Μινένκοβα κατηγορήθηκε για παράνομη οργάνωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πνευματικής και Σωματικής Βελτίωσης Φάλουν Ντάφα. Το κέντρο δεν είναι μία από τις οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ρωσικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το περιφερειακό δικαστήριο Tushinsky της Μόσχας στη Ρωσία στις 4 Μαΐου 2024.

 

Η ακρόαση έγινε μετά την έφοδο της αστυνομίας στα σπίτια πέντε ασκούμενων της πνευματικής άσκησης, η οποία αντιμετωπίζει βάναυση δίωξη στην Κίνα από το 1999. Η κ. Μινένκοβα ήταν ένα από τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν. Ένας άνδρας αφέθηκε ελεύθερος. Η αστυνομία ανέκρινε την κ. Μινένκοβα και άλλους δύο, αλλά κράτησε την κ. Μινένκοβα κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι την εμφάνισή της στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

«Διατάσσοντας την κράτηση της κας Μινένκοβα, η Ρωσία συμπράττει με την κομμουνιστική Κίνα ως η μόνη άλλη χώρα όπου ένας δικαστής έχει φυλακίσει έναν πολίτη απλά και μόνο επειδή διαλογίζεται και προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Φάλουν Γκονγκ για την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα», δήλωσε στους Epoch Times ο Λίβαϊ Μπράουντ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Πληροφόρησης για το Φάλουν Ντάφα. «Αυτή η επαίσχυντη πράξη διαβρώνει περαιτέρω τις ελευθερίες στη Ρωσία και καταδεικνύει τους αυξανόμενους και ανησυχητικούς δεσμούς της Ρωσίας με το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας».

Στην Κίνα, εκτιμάται ότι 70 έως 100 εκατομμύρια άνθρωποι ασκούν το Φάλουν Γκονγκ και το πιστώνουν για την ανύψωση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Το κινεζικό καθεστώς είδε αυτή τη δημοτικότητα ως απειλή και ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη συστηματική εξάλειψη της πνευματικής άσκησης, καταφεύγοντας σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική εργασία και η εξαναγκαστική αφαίρεση οργάνων από ανθρώπους εν ζωή.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου στις 4 Μαΐου, δήλωσε ότι «δεν αποτελεί έκπληξη … ότι η Ρωσία θα επιδείξει κατασταλτική συμπεριφορά εναντίον όλων των ειδών των ανθρώπων, είτε πρόκειται για θέματα που αφορούν την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης».

Ο κ. Σάλιβαν, ο οποίος μιλούσε σε πάνελ στο φεστιβάλ FT Weekend Festival, επεσήμανε επίσης τους αυξημένους δεσμούς μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας.

«Η Ρωσία βασίζεται όλο και περισσότερο στην Κίνα για πολλά πράγματα, ιδίως καθώς έχει χάσει άλλες οδούς- οικονομικές, τεχνολογικές και άλλες. Έτσι, αυτή είναι μια σχέση που εξετάζουμε προσεκτικά», είπε.

Ο βουλευτής Τομ Τίφανι (R-Wis.) εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με την τάση αυτή.

«Δεν είναι μυστικό ότι ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του ΚΚΚ είναι η καταπίεση και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε στους Epoch Times.

 

«Ψευδής παρουσίαση»

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν ποινική έρευνα με στόχο την κ. Μινένκοβα στις 27 Απριλίου, μια εβδομάδα πριν από την επιδρομή, όπως δείχνουν τα δικαστικά αρχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή των Epoch Times. Σύμφωνα με τα αρχεία, οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν για τη διάπραξη «σοβαρού εγκλήματος κατά των θεμελίων της συνταγματικής τάξης και της ασφάλειας του κράτους», σημειώνοντας ότι είχε οργανώσει συναντήσεις σχετικές με το Φάλουν Γκονγκ και είχε διανείμει έντυπα του Φάλουν Γκονγκ.

Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ ζητούν τον τερματισμό της δίωξης της πνευματικής ομάδας στην Κίνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 24 χρόνια από την έναρξη της δίωξης, στον λόφο του Καπιτωλίου, στις 20 Ιουλίου 2023. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

 

Ο κ. Μπράουντ υποστήριξε ότι τέτοιες δραστηριότητες δύσκολα συνιστούν έγκλημα.

«Το σύνολο αυτού που έκανε η κ. Μινένκοβα ήταν να φέρει μουσική σε ένα πάρκο και να καθοδηγήσει άλλους να κάνουν ασκήσεις διαλογισμού, ενώ φιλοξενούσε αναγνώσεις πνευματικών κειμένων στο σπίτι της, όλα αυτά ως εθελοντής, επειδή ήθελε να μοιραστεί τα οφέλη που έλαβε από την άσκηση του Φάλουν Ντάφα με άλλους». δήλωσε ο κ. Μπράουντ. «Το Φάλουν Γκονγκ δεν είναι ούτε ‘αίρεση’ ούτε η κ. Μινένκοβα ‘αρχηγός’, γεγονός που καταδεικνύει την εντελώς ψευδή παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τον ελεγχόμενο από την κυβέρνηση της Ρωσίας Τύπο».

Κατά την εξέταση ενός από τους δύο μάρτυρες πριν από τη δίκη, ένας ερευνητής ρώτησε για το μέγεθος της ομάδας στη χώρα, τα κύρια βιβλία του Φάλουν Γκονγκ και αν είχαν παρακολουθήσει εκδηλώσεις του Φάλουν Γκονγκ στο εξωτερικό.

Οι άνθρωποι που γνωρίζουν την κα Μινένκοβα την περιέγραψαν ως ευγενική, πάντα χαμογελαστή και έτοιμη να βοηθήσει τους άλλους. Έκοψε το ποτό και το κάπνισμα αφού ξεκίνησε την πρακτική το 2010, έχοντας διαπιστώσει ότι η κακή όραση της μητέρας της βελτιώθηκε μετά την εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ.

Η κλιμακούμενη πίεση στη Ρωσία για το Φάλουν Γκονγκ έρχεται καθώς η Μόσχα πλησιάζει περισσότερο στην Κίνα, στηριζόμενη στη στρατιωτική της υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα αυτόν τον μήνα, η τελευταία επίδειξη φιλίας των χωρών από τότε που κήρυξαν μια «χωρίς όρια» συνεργασία λίγο πριν από την εισβολή.

Στις 3 Μαΐου, ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NTD, αδελφό μέσο ενημέρωσης των Epoch Times, ότι «ανησυχούμε για αυτό, είτε συμβαίνει στην Κίνα είτε στη Ρωσία είτε αλλού στον κόσμο».

«Δεν είναι μυστικό ότι ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα του ΚΚΚ είναι η καταπίεση, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην τελευταία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «κάνει κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών και αντι-εξτρεμιστικών νόμων, καθώς και άλλων μέτρων»για να κυνηγήσει ένα περιφερειακό παράρτημα του Φάλουν Γκονγκ και επτά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συνδέονται με το Φάλουν Γκονγκ «χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις για βίαιες ενέργειες ή προθέσεις», απαγορεύοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητες των ομάδων και υποβάλλοντας σε κακοποίηση όσους το ασκούν.

Εν μέσω στενότερων δεσμών με την Κίνα, η Ρωσία εισβάλλει σε σπίτια ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ

Οι ρωσικές αρχές πραγματοποίησαν στις 3 Μαΐου έφοδο στα σπίτια πέντε ασκούμενων της πνευματικής άσκησης Φάλουν Γκονγκ και συνέλαβαν τέσσερις από αυτούς, βάσει του αμφιλεγόμενου νόμου κατά της «διεξαγωγής δραστηριοτήτων ανεπιθύμητης οργάνωσης».

Οι κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποίησε η αστυνομία της Μόσχας αποτελούν την τελευταία κλιμάκωση της εκστρατείας κατά της πνευματικής άσκησης, η οποία περιλαμβάνει την απαγόρευση βιβλίων, την κατάσχεση λογοτεχνίας, την παρενόχληση και τις ανακρίσεις.

Οι επιδρομές της 3ης Μαΐου δημοσιοποιήθηκαν από τις ρωσικές αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Περιγράφοντας το Φάλουν Γκονγκ, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επανέλαβαν την παραπληροφόρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας σχετικά με την ειρηνική πρακτική.

Το Φάλουν Γκονγκ είναι μια παραδοσιακή κινεζική πρακτική διαλογισμού που έχει τις ρίζες της στις αρχές της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας. Ασκείται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Κίνα, όπου εκτιμάται ότι 70 έως 100 εκατομμύρια ασκούνταν στο Φάλουν Γκονγκ μέχρι το 1999, τη χρονιά που το κινεζικό καθεστώς ξεκίνησε μια εκστρατεία διώξεων που περιελάμβανε καταναγκαστική εργασία, ψυχολογική κακοποίηση και εξαναγκαστική αφαίρεση οργάνων.

Η Κίνα και η Ρωσία κατέληξαν σε μια συνεργασία «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε οι δύο χώρες έχουν συνάψει μια σειρά από συμφωνίες για την προώθηση της «στρατηγικής τους συνεργασίας». Κινεζικές εταιρείες έχουν παράσχει στήριξη στη Ρωσία για τη διατήρηση του πολέμου της στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εξασφάλιση της επανεκλογής του τον Μάρτιο.

Η αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την Κίνα φαίνεται να ευνοεί την εντεινόμενη πίεση στο Φάλουν Γκονγκ.

«Οι ασκούμενοι λειτουργούσαν νόμιμα χρησιμοποιώντας έναν εγγεγραμμένο οργανισμό», δήλωσε στους Epoch Times ένας ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα με έδρα τη Μόσχα, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό τράβηξε επίσης την προσοχή του Λευκού Οίκου.

«Ανησυχούμε γι’ αυτό, είτε συμβαίνει στην Κίνα είτε στη Ρωσία είτε αλλού στον κόσμο», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου στο NTD, αδελφό μέσο ενημέρωσης των Epoch Times.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να μιλούν ενάντια στις θρησκευτικές διώξεις ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Φάλουν Γκονγκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ποινικός νόμος που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις επιδρομές – «διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανεπιθύμητης οργάνωσης» – πέρασε το 2015 και έχει χρησιμοποιηθεί από τις ρωσικές αρχές για να στοχοποιήσει περισσότερες από 100 οργανώσεις, καθώς και δημοσιογράφους και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο νόμος επισύρει ποινή φυλάκισης έως και έξι ετών.

«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές συλλαμβάνουν ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ απλά και μόνο επειδή θέλουν να διαλογιστούν, να μελετήσουν τις διδασκαλίες του Φάλουν Γκονγκ και να υιοθετήσουν τις αρχές της αλήθειας, καλοσύνης και ανεκτικότητας στην καθημερινή τους ζωή», δήλωσε ο Λίβαϊ Μπράουντ (Levi Browde), εκτελεστικός διευθυντής του Falun Dafa Information Center (Κέντρο Πληροφόρησης για το Φάλουν Ντάφα).

«Κάνουμε έκκληση στις ρωσικές αρχές να αντισταθούν σε οποιαδήποτε παρασκηνιακή πίεση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών τους».

«Σήμερα, το Φάλουν Γκονγκ ασκείται ελεύθερα σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπου είναι ευπρόσδεκτο και συχνά γιορτάζεται. Μόνο η κομμουνιστική Κίνα έχει προσπαθήσει να δαιμονοποιήσει και να διώξει τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ».

 

Μεγάλης δημοσιότητας επιδρομή

Βίντεο που αναρτήθηκαν από την επιδρομή της αστυνομίας της Μόσχας στον επίσημο λογαριασμό της στο Telegram δείχνουν την αστυνομία να κλωτσάει μια πόρτα διαμερίσματος και να ρίχνει στο έδαφος έναν νεαρό άνδρα κοντά στην πόρτα του υπνοδωματίου του. Ένας αστυνομικός βάζει το γόνατό του στην πλάτη του άνδρα.

«Τα χέρια πίσω από την πλάτη», είπε ένας αστυνομικός. «Τι, δεν κατάλαβες την πρώτη φορά;»

Οι Epoch Times έμαθαν από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα ότι ο άνδρας είναι ο αδελφός ενός ασκούμενου του Φάλουν Γκονγκ.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας αστυνομικός απαίτησε μια απάντηση για την καθυστέρηση στο άνοιγμα της πόρτας.

«Επειδή έπρεπε να ντυθώ», απάντησε μια γυναίκα.

Η ρωσική αστυνομία εισβάλλει στο σπίτι ενός ασκούμενου του Φάλουν Γκονγκ στη Μόσχα, στις 3 Μαΐου 2024. Το βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την αστυνομία της Μόσχας. (Στιγμιότυπο μέσω The Epoch Times)

 

Το ίδιο βίντεο έδειχνε έναν άνδρα με δύο παιδιά δίπλα στο κρεβάτι του να εξηγεί στους αστυνομικούς ότι δεν έκαναν τίποτα κακό ή παράνομο.

«Απλώς κάνουμε τις ασκήσεις, αυτό είναι όλο», είπε στους αστυνομικούς.

Οι αρχές κατέσχεσαν ως αποδεικτικά στοιχεία υλικό όπως βιβλία και εισαγωγικά φυλλάδια για την πρακτική. Οι Epoch Times έμαθαν από την πηγή με έδρα τη Μόσχα ότι τέσσερις ασκούμενοι συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για ανάκριση.

Η Ναταλία Μινένκοβα (Nataliya Minenkova), μία από τις συλληφθείσες, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο το Σάββατο, όπως έμαθαν οι Epoch Times από διαφορετική πηγή.

Ο κ. Μπράουντ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις να «ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση αυτών των αδίκως κρατούμενων ασκούμενων».

Η U.S. Commission on International Religious Freedom (Επιτροπή των ΗΠΑ για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία), ένα ομοσπονδιακό όργανο που διατυπώνει συστάσεις πολιτικής, δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα την πρόσφατη κράτηση τεσσάρων ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ στη Μόσχα, που φέρεται να οφείλεται στη θρησκευτική τους ιδιότητα και στη διανομή θρησκευτικού υλικού».

«Η απαγόρευση από τη Ρωσία των ιδρυμάτων που συνδέονται με το Φάλουν Γκονγκ ως ‘ανεπιθύμητα’ αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνώς προστατευόμενου δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων», δήλωσε η Επίτροπος Σούζι Γκέλμαν (Susie Gelman) στους Epoch Times.

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τη δίωξη όλων των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ και άλλων θρησκευτικών ομάδων που χαρακτηρίζονται άδικα ως ‘ανεπιθύμητες’ και να διασφαλίσει την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων για όλους».

 

Αυξημένη καταστολή

Με την πάροδο των ετών, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στη Ρωσία αντιμετώπισαν κάποια πίεση από τις αρχές. Το κύριο βιβλίο του Φάλουν Γκονγκ, το Τζουάν Φάλουν, απαγορεύτηκε στη χώρα το 2011, μια κίνηση την οποία καυτηρίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2023 έκρινε ότι η ρωσική απαγόρευση του υλικού του Φάλουν Γκονγκ είναι παράνομη.

Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στη Ρωσία που είχαν αποκτήσει το καθεστώς πρόσφυγα του ΟΗΕ επαναπατρίστηκαν βίαια στην Κίνα, για παράδειγμα, το 2017 η υπόθεση της Μα Χούι και της 8χρονης κόρης της, Μα Τζινγκ.

Τον Νοέμβριο του 2023, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στα σπίτια ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, του Ιρκούτσκ και της περιοχής του Ιρκούτσκ.

Η κόρη Li Xiaohua και η μητέρα Ju Reihjong παρευρίσκονται σε ολονυκτία με κεριά για να τιμήσουν τα θύματα της 23χρονης δίωξης του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα, που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο της Ουάσιγκτον στις 21 Ιουλίου 2022. Η Ju κρατάει μια φωτογραφία του συζύγου της και πατέρα της Li, Li Delong, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της δίωξης (Samira Bouaou/The Epoch Times).

 

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, στην πιο πρόσφατη έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι η Ρωσία «έκανε κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών και αντι-εξτρεμιστικών νόμων, καθώς και άλλων μέτρων» για να στοχοποιήσει ένα περιφερειακό παράρτημα του Φάλουν Γκονγκ και επτά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συνδέονται με το Φάλουν Γκονγκ «χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις για βίαιες ενέργειες ή προθέσεις».

«Αυτοί οι χαρακτηρισμοί απαγόρευσαν ουσιαστικά τη άσκηση και τις δραστηριότητες αυτών των ασκούμενων και τα μέλη υποβλήθηκαν σε παρατεταμένη φυλάκιση, σκληρές συνθήκες κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμό και κατ’ οίκον επιδρομές, διακρίσεις, παρενοχλήσεις και ποινικές έρευνες για συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας απαγορευμένης οργάνωσης», αναφέρει η έκθεση.

Διαδηλωτές απαιτούν την ίδρυση Ισλαμικού Χαλιφάτου στη Γερμανία

Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Αμβούργο της Γερμανίας, με τον ηγέτη της ομάδας να απαιτεί την ίδρυση ενός ισλαμικού χαλιφάτου στην ευρωπαϊκή χώρα.

Το χαλιφάτο είναι μια πολιτικοθρησκευτική μορφή διακυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός ισλαμικού επιτρόπου, ο οποίος φέρει τον τίτλο του χαλίφη ή «διαδόχου του προφήτη» και ο οποίος είναι ένας υψηλόβαθμος ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης και τις γερμανικές αρχές, η διαμαρτυρία οργανώθηκε από τον ηγέτη της εξτρεμιστικής ομάδας Muslim Interaktiv. Σε διάφορα βίντεο της διαμαρτυρίας που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, ακούγεται ένας ομιλητής που απευθύνεται στο πλήθος να περιγράφει το χαλιφάτο ως ένα «σύστημα που παρέχει ασφάλεια», το οποίο έχει «δαιμονοποιηθεί» από τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης της Γερμανίας.

Οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι η συγκέντρωση ήταν μια διαμαρτυρία κατά των ισλαμοφοβικών, όπως τις χαρακτήρισαν, πολιτικών της γερμανικής κυβέρνησης και των εκστρατειών παραπληροφόρησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τους μουσουλμάνους στη Γερμανία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και στον εξελισσόμενο πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

«Θα υψώσουμε μαζί τη φωνή μας […] ενάντια στην ισλαμοφοβική δημοσιογραφία, τόσο των τελευταίων εβδομάδων όσο και των τελευταίων μηνών», γράφηκε σε ανάρτηση στο Χ.

Σύνδεση της Muslim Interaktiv με τρομοκρατική ομάδα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Πληροφοριών της Γερμανίας (BKA) και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Αμβούργου λένε ότι η Muslim Interaktiv είναι μέρος της Hizb ut-Tahrir («Κόμμα της Απελευθέρωσης»), ενός παγκόσμιου σαλαφιστικού ισλαμιστικού κινήματος με στόχο την ενοποίηση του κόσμου υπό ένα ισλαμικό χαλιφάτο και την εφαρμογή της σαρία, δηλαδή του ισλαμικού νόμου.

Η δράση της Χιζμπ ουτ-Ταχρίρ, η οποία ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1953, απαγορεύεται στη Γερμανία από το 2003. Απαγορεύεται επίσης σε πολλές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία και αντιμετωπίζει αντίσταση από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, όπου υποστηρίζει την αποκατάσταση ενός χαλιφάτου με μη στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την ομάδα τον Ιανουάριο βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων του, παρά την επιμονή της ομάδας ότι είναι ένα μη βίαιο πολιτικό κόμμα. Ο αναλυτής του εξτρεμισμού Γκαφάρ Χουσεΐν [Ghaffar Hussain] διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό. Προειδοποίησε, όμως, σε φόρουμ τον Ιανουάριο ότι, ενώ δεν πιστεύει ότι η Χιζμπ ουτ-Ταχρίρ είναι τρομοκρατική ομάδα, καθώς δεν καλεί άμεσα τα μέλη της να διαπράξουν πράξεις βίας, η ιδεολογία της ωστόσο διαδίδει βίαιη και αντισημιτική ρητορική και δικαιολογεί και ενθαρρύνει τη βία και την τρομοκρατία άλλων ισλαμιστικών ομάδων.

Στον ορισμό του, ο υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέημς Κλέβερλι αναφέρθηκε στους κινδύνους υποκίνησης της βίας και του αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το διάταγμα που χαρακτηρίζει τη Χιζμπ ουτ-Ταχρίρ τρομοκρατική οργάνωση καθιστά την ένταξη στην εν λόγω ομάδα ή το κάλεσμα για την υποστήριξή της ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης ή πρόστιμο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η διαδήλωση της Muslim Interaktiv στη Γερμανία παραβίασε το νόμο, παρά το γεγονός ότι η ομάδα Muslim Interaktiv έχει χαρακτηριστεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως εξτρεμιστική. Τον Οκτώβριο του 2023, λίγο μετά τη δολοφονική επίθεση τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ, η Muslim Interaktiv πραγματοποίησε παρόμοια διαδήλωση που κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φαίζερ, του αριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε τοπικά γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι η αστυνομία πρέπει να δράσει εάν διαπράττονται αδικήματα κατά τη διάρκεια πολιτικών διαδηλώσεων, προσθέτοντας:

«Το να βλέπουμε μια ισλαμιστική διαδήλωση αυτού του είδους στους δρόμους μας είναι δύσκολο να το αντέξουμε. Είναι καλό που η αστυνομία του Αμβούργου αντιμετώπισε τα αδικήματα με μεγάλη παρουσία.

»Η κόκκινη γραμμή στην οποία τελειώνει η προστασία του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του λόγου από τη Γερμανία έπρεπε να είναι ξεκάθαρη. Όχι τρομοκρατική προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς, όχι ρητορική μίσους που στρέφεται κατά των Εβραίων. Αν συμβαίνουν αδικήματα όπως αυτό, πρέπει να υπάρχει άμεση και δυναμική παρέμβαση στις διαδηλώσεις.»

Οι οπαδοί της Muslim Interaktiv χαρακτηρίζονται ως «ισλαμιστές ποπ» και η αυξανόμενη εμβέλεια και επιρροή της στους νέους ανησυχεί τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με την κα Φαίζερ, η ομάδα παρακολουθείται.

«Άλλες ομάδες που ξεσηκώνουν συναισθηματικά, ριζοσπαστικοποιούν και στρατολογούν νέους ισλαμιστές παρακολουθούνται επίσης από τις αρχές ασφαλείας μας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η ομάδα που συμμετείχε στη διαδήλωση στο Αμβούργο», δήλωσε η ίδια.

Του Stephen Katte, με τη συμβολή της Melanie Sun

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Αμφιλεγόμενο το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρει η ΕΕ στην Αίγυπτο

Αν και η πρόσφατη κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει χρηματοδότηση στην Αίγυπτο με αντάλλαγμα τον περιορισμό της μετανάστευσης, επικρίθηκε ευρέως για παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, η ΕΕ την υπερασπίστηκε σθεναρά.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Epoch Times, η Υπηρεσία Εκπροσώπου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SPP) επιβεβαίωσε εκ νέου την επιθυμία του μπλοκ των 27 χωρών να αναβαθμίσει τη σχέση της με την Αίγυπτο στο επίπεδο μιας «στρατηγικής και συνολικής εταιρικής σχέσης» σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με βάση τη Συμφωνία Σύνδεσης του 2004 και τις Προτεραιότητες Εταιρικής Σχέσης του 2022.

Οι ηγέτες της ΕΕ σφράγισαν στα τέλη του περασμένου μήνα μια συμφωνία ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Αίγυπτο, για να βοηθήσουν αφ’ ενός στην τόνωση της παραπαίουσας οικονομίας της βορειοαφρικανικής χώρας και να ανακόψουν αφ’ ετέρου τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Η τριετής στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αιγύπτου περιλαμβάνει 5,11 δισ. ευρώ σε ευνοϊκά δάνεια για τη στήριξη των οικονομικών αλλαγών, 1,84 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και 613,71 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, εκ των οποίων 204,57 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

«Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, και η διαχείρισή της πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η SPP στους Epoch Times σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Αυτό συνάδει πλήρως με το Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο καλεί στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

»Με αυτή την εταιρική σχέση, η ΕΕ στοχεύει να στηρίξει την Αίγυπτο και τον λαό της στην αντιμετώπιση των διαφόρων κρίσεων που αντιμετωπίζει, να προστατεύσει την κοινή ευημερία και σταθερότητα και να συνοδεύσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τις μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις της Αιγύπτου», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Από το 2016, η ΕΕ έχει σφραγίσει παρόμοιες συμφωνίες με τη Μαυριτανία, την Τυνησία, την Τουρκία και άλλες χώρες, καθώς επιδιώκει να μειώσει τις παράτυπες αφίξεις στα εδάφη της.

Όπως και στις προηγούμενες συμφωνίες, οι οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει το τελευταίο σύμφωνο ότι αγνοεί το ανθρωπιστικό δίκαιο.

Η πρώτη μεγάλη ανησυχία εκφράστηκε από την παρατηρητή δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έμιλυ Ο’Ράιλι, η οποία επέμεινε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες συνεργασίας θα έπρεπε να συνυπολογίζουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβλέποντας παράλληλα για επανόρθωση σε περίπτωση παραβίασης.

«Διότι διαφορετικά μοιάζει να δίνονται τα χρήματα, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στη συνέχεια είναι ελαφρώς πιο αδιαφανή”, δήλωσε η κα Ο’Ράιλι σε ομιλία της στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ που χειρίζεται τέτοιες συμφωνίες.

Τις απόψεις της συμμερίζεται και η Έμιλυ Ουίγκενς, διευθύντρια της ΕΕ στη διεθνή οργάνωση εκστρατειών και υπεράσπισης ONE Campaign, η οποία ηγείται της δράσης για τον τερματισμό της έσχατης ένδειας.

Η κα Ουίγκενς περιέγραψε το πακέτο βοήθειας της ΕΕ προς την Αίγυπτο ως «ατυχή συνέχεια» μιας ανησυχητικής τάσης της ΕΕ να συμβιβάζει σχετικά εύκολα τις θεμελιώδεις της αξίες προς όφελος βραχυπρόθεσμων πολιτικών κερδών.

«Αυτές οι συμφωνίες, μαζί με την πρόσφατη αναθεώρηση του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής για την “Παγκόσμια Ευρώπη”», δήλωσε η κα Ουίγκενς στους Epoch Times σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Το να αφήνουμε τους διεθνείς εταίρους του μπλοκ να πληρώνουν τον λογαριασμό για εσωτερικές προτεραιότητες όπως η μετανάστευση είναι κοντόφθαλμο και ενέχει τον κίνδυνο να βλάψει την αξιοπιστία και τη σημασία της ΕΕ σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόσμο», γράφει.

Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi sits with the German Chancellor during their meeting in Cairo on Oct. 18, 2023. (Michael Kappeler/Pool/AFP via Getty Images)
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τη Γερμανίδα καγκελάριο στο Κάιρο στις 18 Οκτωβρίου 2023. (Michael Kappeler/Pool/AFP μέσω Getty Images)

 

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προηγουμένως κατηγορήσει τις Βρυξέλλες ότι «χρηματοδοτούν δικτάτορες» λόγω μιας παρόμοιας συμφωνίας με την Τυνησία πέρυσι.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε την τελευταία συμφωνία «ως εξαγορά του ελέγχου της μετανάστευσης», ισχυριζόμενο ότι «επιβραβεύει τον αυταρχικό ηγέτη της Αιγύπτου», τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Υπό το ίδιο πρίσμα, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην γίνου συνένοχοι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Αίγυπτο.

Όμως, η SPP αντέδρασε, δηλώνοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν «υψηλή προτεραιότητα στη σχέση μας με την Αίγυπτο».

Επισήμανε επίσης ότι το πολιτικό πλαίσιο για τις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με την Αίγυπτο παραμένει η συμφωνία σύνδεσης και οι προτεραιότητες εταιρικής σχέσης που συμφωνήθηκαν αμοιβαία το 2022, στις οποίες και τα δύο μέρη δεσμεύονται να «προωθήσουν περαιτέρω τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες».

Είπε επίσης ότι η ΕΕ συνεχίζει να συζητά τακτικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους Αιγύπτιους ομολόγους της μέσω πλατφορμών όπως η υποεπιτροπή για τα πολιτικά θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (η τελευταία συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2022), η επιτροπή σύνδεσης (22 Μαΐου 2023) και το συμβούλιο σύνδεσης (23 Ιανουαρίου 2024), καθώς και μέσω της εμπλοκής του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ξεκαθαρίζουμε σταθερά στους Αιγύπτιους εταίρους μας ότι η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις», έγραψε η SPP στους Epoch Times.

«Επιπλέον, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα τίθενται συστηματικά σε όλα τα επίπεδα και τα φόρουμ, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τις διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους διακηρυγμένους στόχους της Αιγύπτου στην Εθνική Στρατηγική της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.»

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία ορόσημο ΕΕ-Αιγύπτου, μια ομάδα 27 διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων – μεταξύ των οποίων οι Egyptian Human Rights Forum, Refugees International, Refugees International και Sudanese Women Rights Action (SUWRA) – κατηγόρησε τις αιγυπτιακές αρχές για τη σύλληψη και κράτηση Σουδανών προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε απάνθρωπες συνθήκες, την υποβολή τους σε άδικες δίκες και τη βίαιη επιστροφή τους στο Σουδάν, κατά παράβαση του συντάγματος της Αιγύπτου και των διεθνών υποχρεώσεών της.

Η Αίγυπτος φιλοξενεί σήμερα 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες (περίπου το 10% των περίπου 106 εκατομμυρίων κατοίκων της), συμπεριλαμβανομένων 4 εκατομμυρίων από το Σουδάν και 1,5 εκατομμυρίου Σύρων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Περίπου 480.000 έχουν καταγραφεί ως πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Πολλοί από αυτούς τους μετανάστες έχουν δημιουργήσει τις δικές τους επιχειρήσεις, ενώ άλλοι εργάζονται στην τεράστια παραοικονομία ως πλανόδιοι πωλητές και καθαριστές σπιτιών.

Η Αίγυπτος είναι ένα από τα κύρια σημεία διέλευσης των μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική με προορισμό την Ευρώπη και μετατρέπεται γρήγορα σε χώρα διέλευσης των διεθνών μεταναστών που φιλοδοξούν να φθάσουν σε παράκτιες περιοχές αναχώρησης με λιγότερο αποτελεσματικά μέτρα θαλάσσιας περιπολίας, όπως η Λιβύη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, αριθμούσαν περίπου 186.000 άτομα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο Οργανισμός Ασύλου της ΕΕ αναφέρει ότι οι αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν από Αιγύπτιους σε ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν από 6.616 το 2021 σε 26.512 πέρυσι.

Οι Αιγύπτιοι ήταν η μεγαλύτερη ομάδα παράνομων μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη διασχίζοντας τα ύδατα της Μεσογείου, διασρομή για την οποία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σημείωσε ότι χρησιμοποίησαν περισσότεροι από 100.000 μετανάστες το 2022, όπως αναφέρει το Middle East Monitor.

Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής κυβέρνησης, το 2023 κατέφυγαν στην Ιταλία περισσότεροι από 11.000 Αιγύπτιοι.

Το Κάιρο έχει επανειλημμένα αξιώσει αναγνώριση για τον αποκλεισμό σε μεγάλο βαθμό της παράτυπης μετανάστευσης από τις βόρειες ακτές του από το 2016.

Τα ελληνικά νησιά Κρήτη και Γαύδος έχουν δει μια απότομη αύξηση στις αφίξεις των μεταναστών τους τελευταίους μήνες – κυρίως από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν – κάτι που εγείρει υποψίες για μια νέα διαδρομή λαθρεμπορίου στη Μεσόγειο.

Η ΕΕ αντιμετώπισε επίσης αύξηση των αφίξεων των μεταναστών μέσω της Μεσογείου κατά τη διάρκεια του 2023, μετά από μια ύφεση το 2022. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν και πάλι το 2024.

Οι έξι πυλώνες της συμφωνίας ΕΕ-Αιγύπτου

Το χρηματοδοτικό και επενδυτικό πακέτο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει έξι τομείς «αμοιβαίου ενδιαφέροντος» για την ΕΕ και την Αίγυπτο: Έντονος πολιτικός διάλογος, μακροοικονομική σταθερότητα, βιώσιμες επενδύσεις και εμπόριο, μετανάστευση και κινητικότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Με αυτή την εταιρική σχέση, η ΕΕ στοχεύει να στηρίξει την Αίγυπτο και τον λαό της στην αντιμετώπιση των διαφόρων κρίσεων που αντιμετωπίζουν, να προστατεύσει την κοινή ευημερία και σταθερότητα και να συνοδεύσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τις μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις της Αιγύπτου.

«Η εταιρική σχέση θα καλύψει συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας, περιλαμβανομένων των πολιτικών σχέσεων, της οικονομικής σταθερότητας, των επενδύσεων και του εμπορίου – σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό, η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η κινητικότητα, η ασφάλεια, καθώς και η δημογραφία και το ανθρώπινο κεφάλαιο – και θα αποτελέσει πλατφόρμα για τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων», δήλωσε η SPP στους Epoch Times.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, εξήγησε η εκπρόσωπος, η ΕΕ και η Αίγυπτος θα συνεργαστούν με «ολιστικό τρόπο», με έμφαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία, την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς και βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης, καθώς και στις νόμιμες οδούς.

Η Υπηρεσία Εκπροσώπου της Επιτροπής της ΕΕ έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες: «Η Επιτροπή – εξ ονόματος της ΕΕ – και οι αιγυπτιακές αρχές θα συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο μέτρων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα καθοριστούν σε δύο μνημόνια συμφωνίας, ένα για κάθε μία από τις δύο πράξεις.

»Αυτά τα μεταρρυθμιστικά μέτρα θα στηρίξουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των αρχών και θα συμπληρώσουν τα προγράμματα που συμφωνήθηκαν με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δωρητές. Η εκταμίευση θα εξαρτηθεί, στη συνέχεια, από την ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρμογή αυτών των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.»

Ωστόσο, η κα Ουίγκενς λέει ότι η ΕΕ πρέπει να «επανεξετάσει» αυτή την προσέγγιση, δεδομένου ότι η διατήρηση της «ήπιας ισχύος» είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της θέσης της ως «παγκόσμιου» και «αξιόπιστου» ηγέτη.

«Βλέπουμε τη χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τον επιδιωκόμενο στόχο της μακροπρόθεσμης εξάλειψης της φτώχειας, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία της ΕΕ και μειώνει την εμπιστοσύνη των εταίρων», δήλωσε στους Epoch Times.

Ένα «πολύ καθυστερημένο» πακέτο βοήθειας

Εν τω μεταξύ, σε ολόκληρη την Αίγυπτο, πολιτικοί παράγοντες και αναλυτές χαρακτήρισαν το πρόσφατο πακέτο βοήθειας της ΕΕ ως πολύ καθυστερημένο, ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να δουν πώς θα διαχυθεί στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους οικοδεσπότες τους.

Ο Ιμπραχίμ Ελ Νατάρ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αραβοαφρικανικού Συμβουλίου Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης (AACSED), αναφέρει ότι η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να «υποστηρίξει τη σταθερότητα” σε ολόκληρη την περιοχή μέσω της κοινής εργασίας του ελέγχου της μετανάστευσης:

«Δεν υπάρχει περιθώριο για κριτική σε μια τέτοια [ευγενή] προσπάθεια», δήλωσε ο κος Ελ Νατάρ στους Epoch Times σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο πρέσβης Δρ Μοχάμεντ Αμπντ Ελ Γκαφάρ, πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής του Παναφρικανικού Κινήματος για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και τον αραβικό κόσμο, λέει ότι η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Αιγύπτου και της ΕΕ – που έπεται ανάλογων συμφωνιών με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα – είναι ένα «σημαντικό βήμα» που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση «ορισμένων πτυχών των μεταναστευτικών προβλημάτων».

«Οι μετανάστες στην Αίγυπτο ζουν ελεύθερα σε διάφορες πόλεις ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας και απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες και ενισχύσεις, όπως θέσεις εργασίας, χρηματική βοήθεια, σχολική εκπαίδευση, υποτροφίες, υγειονομική περίθαλψη”, δήλωσε ο κος Γκαφάρ τηλεφωνικά στους Epoch Times.

«Η [παρουσία τους] υπερφορτώνει τα αιγυπτιακά προβλήματα ασφάλειας, οικονομίας και κοινωνίας. Πρέπει να τους περιορίσουμε, όπως και τους επίδοξους νέους μας από την παράνομη μετανάστευση πέρα από τα σύνορα ή πέρα από τη θάλασσα στην Ευρώπη, όπου βρίσκονται τα πλησιέστερα κράτη πρόνοιας», είπε.

Από την πλευρά του, ο κος Μοχάμεντ Ζαγιέντ, πρόεδρος του Αραβοαφρικανικού Συμβουλίου Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης (AACSED) και της Διεθνούς Συμβουλευτικής Εταιρείας (ICLEG), λέει ότι το κόστος της μη ύπαρξης της νέας κοινής ευρωπαϊκής/αιγυπτιακής συνεργασίας που θα ηγείται της πορείας προς τη σταθερότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ωχριούσε μπροστά στο κόστος της μη ύπαρξης μιας τέτοιας «έγκαιρης, έξυπνης και ισχυρής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας».

«Ο πρόεδρος της ΕΕ – μαζί με τους ηγέτες του Βελγίου, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Κύπρου και της Ελλάδας – κατανόησε τις συνέπειες της αποτυχίας να δράσει από κοινού με την Αίγυπτο για την καταστολή και τον έλεγχο των προφανών αρνητικών επιπτώσεων της μετανάστευσης, η οποία έχει διογκωθεί έντονα τα τελευταία χρόνια λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από ορισμένους δυτικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που κατοικούν σήμερα στον Λευκό Οίκο και άλλους», δήλωσε ο κος Ζαγιέντ στους Epoch Times σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι οικονομικοί εταίροι κατανοούν όλοι τη σημασία και τις επιπτώσεις της μη θέσπισης μιας κοινής συνδυασμένης προσπάθειας σε όλα τα μέτωπα (πολιτική, οικονομική και στρατηγική ασφάλεια).

«Η Αίγυπτος διαθέτει ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό σώμα και ένα προηγμένο διεθνές λόμπι, του οποίου η σκληρή δουλειά των τελευταίων χρόνων απέδωσε επιτέλους καρπούς και μάλιστα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να συμβεί μια άνευ προηγουμένου αύξηση των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μπορεί να ανέλθουν σε πολύ περισσότερα εκατομμύρια αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά», πρόσθεσε ο κος Ζαγιέντ.

«Η κοινή οικονομική στήριξη δεν είναι καθόλου πρόωρη!»

Του Nalova Akua

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Ιρλανδία: Καχυποψία για το σύστημα της Χρυσής Βίζας

Εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε μέσω αιτημάτων για την ελευθερία της πληροφόρησης αναφέρει ότι το σύστημα της Χρυσής Βίζας στην Ιρλανδία χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι ελάχιστη σχέση έχουν με την Ιρλανδία.

Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Right to Know (Δικαίωμα στη γνώση) από το ιρλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρει επίσης ότι ήταν «εξαιρετικά δύσκολο» να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα επιμέλεια οι αιτήσεις.

Το επενδυτικό πρόγραμμα διαμονής, που αποκαλείται «Χρυσή Βίζα», θεσπίστηκε το 2012 μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση για να τονωθεί η αγορά ακινήτων και ο επιχειρηματικός τομέας εν γένει, δίνοντας την ευκαιρία σε ξένους υπηκόους να κατοχυρώνουν δικαίωμα μόνιμης άδειας παραμονής με την αγορά ακινήτου ορισμένης αξίας, επενδύσεων σε έργα ή δωρεές.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο εν αναμονή πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, τότε υπουργός Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι το πρόγραμμα δεν θα δέχεται πλέον νέες αιτήσεις από το τέλος της επόμενης ημέρας.

Στις 19 Μαρτίου, η Right to Know δημοσίευσε ένα σχέδιο υπομνήματος για την κυβέρνηση, το οποίο αναφέρει ότι η Κίνα ήταν το «συνηθέστερο κράτος» από το οποίο προέρχονταν οι αιτούντες και ότι οι κινεζικές επενδύσεις αυξήθηκαν από 37% το 2012 σε περισσότερες από 90% το 2022.

Η ποσοστιαία αύξηση των επενδύσεων «συνδυάστηκε επίσης με την αύξηση του αριθμού των μεμονωμένων επενδυτών», αναφέρεται στο έγγραφο.

Αυξημένος κίνδυνος

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το πρόγραμμα θεσπίστηκε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι πόροι της ιρλανδικής διασποράς.
Ωστόσο, εκτός από την απότομη αύξηση των Κινέζων αιτούντων, το είδος των αιτήσεων είχε επίσης μετατοπιστεί από επενδύσεις που δημιουργούσαν θέσεις εργασίας τα πρώτα χρόνια (2012-2018), σε δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, αθλητικούς συλλόγους και ακαδημαϊκά ιδρύματα, που «έχουν επιρροή σε αυτό το κράτος», μεταξύ 2019 και 2022.

Τα άτομα «δεν έχουν, σχεδόν σε καμία περίπτωση, καμία αναγνωρίσιμη σχέση» με την Ιρλανδία παρά μόνο μέσω του προγράμματος, και η γνώση τους για το πρόγραμμα προήλθε από ενδιάμεσους πράκτορες που διαφημίζουν το πρόγραμμα στην Κίνα. Και «η δέουσα επιμέλεια σε αυτό το περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολη, για διάφορους λόγους», αναφέρει το έγγραφο.

Στο έντονα επεξεργασμένο αρχείο αναφέρεται η αύξηση της παθητικής δωρεάς από ιδιώτες έχοντες ελάχιστη σχέση με την Ιρλανδία ως ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε «σημαντική αύξηση επικινδυνότητας», ενώ άλλοι κίνδυνοι που παραμένουν αδιαβάθμητοι περιλαμβάνουν την έγκριση δανεισμού σε ιδιώτες ή έργα και ζητήματα ασφάλειας των συνόρων σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Το υπόμνημα επικαλείται έκθεση του 2019 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εντοπίζει τομείς ανησυχίας γύρω από συστήματα θεωρήσεων όπως η Χρυσή Βίζα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των συνόρων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της καταστρατήγησης των κανόνων της ΕΕ.

Κάνει αναφορά, επίσης, στο κλείσιμο ενός παρόμοιου συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι είχαν καταβληθεί προσπάθειες για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με το σύστημα.

Κλείνοντας τον κύκλο του Tier 1 Investor Visa, το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε δηλώσει τότε ότι ορισμένες περιπτώσεις είχαν «προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια, μεταξύ των οποίων αυτές που αφορούσαν άτομα που αποκτούν τον πλούτο τους παράνομα και συνδέονται με ευρύτερη διαφθορά».

Εναλλακτική λύση

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι το κλείσιμο του προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση των αιτήσεων στην Ιρλανδία το 2022.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι αιτήσεις για τη Χρυσή βίζα ήταν 443 το 2019, 339 το 2020 και 258 το 2021, αλλά το 2022 ο αριθμός τετραπλασιάστηκε σε 1.316.

«Αν και είναι πολύ νωρίς για να αποδειχθεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του κλεισίματος του Ηνωμένου Βασιλείου και της αύξησης των αιτήσεων στην Ιρλανδία, δεν θεωρείται παράλογο να υποθέσουμε ότι πιθανώς υπάρχει μια σχέση», αναφέρει το έγγραφο.

Η χρυσή βίζα της Ιρλανδίας διαφημιζόταν πάντα ως μία ελκυστική εναλλακτική λύση στη διαδρομή Tier 1 Investor Visa του Ηνωμένου Βασιλείου από πράκτορες και σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της απλούστερης διαδικασίας υποβολής αίτησης και της εύκολης πρόσβασης τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ηπειρωτική Ευρώπη με ιρλανδικό διαβατήριο.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο αιτών υποχρεούται να παραμείνει στην Ιρλανδία μόνο μία ημέρα το χρόνο.

Λίγο μετά το κλείσιμο της χρυσής βίζας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πράκτορες έστρεψαν τους δυνητικούς πελάτες στην Ιρλανδία.

Της Lily Zhou

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

 

 

O ISIS-K αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση στη ρωσική αίθουσα συναυλιών

Το βράδυ της Παρασκευής, ομάδα αγνώστων εισέβαλε και άνοιξε πυρ μέσα στην κατάμεστη αίθουσα συναυλιών του Crocus City Hall  στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας, πυροδοτώντας επιπλέον άγνωστο αριθμό εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της ρωσικής Επιτροπής Ερευνών στο TASS, οι νεκροί ανέρχονται σε 133, ενώ οι τραυματίες σε 152, μέχρις στιγμής τουλάχιστον. Η επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ερευνητική επιτροπή δήλωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ένοπλοι έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας βενζίνη από δοχεία που μετέφεραν σε σακίδια.

Την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα λίγες μόλις ημέρες μετά την επανεκλογή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση ISIS-K (Ισλαμικό Κράτος Χορασάν), ενώ ο κος Πούτιν σε τηλεοπτικό διάγγελμα υπαινίχθηκε συσχετισμούς με την Ουκρανία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας περιέγραψε το μακελειό ως «αιματηρή τρομοκρατική επίθεση».

«Ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα είναι υποχρεωμένη να καταδικάσει αυτό το τερατώδες έγκλημα», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ανθρώπων».

Το Σάββατο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στη Μόσχα για να δώσουν οι άνθρωποι αίμα. Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν χαρακτήρισε την επίθεση «τεράστια τραγωδία».

A massive blaze is seen over the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia, on March 22, 2024. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP)
Μια μεγάλη πυρκαγιά διακρίνεται πάνω από το Crocus City Hall σε βορειοδυτικό προάστιο της Μόσχας. Ρωσία, στις 22 Μαρτίου 2024. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency μέσω AP)

 

A Russian Rosguardia (National Guard) servicemen secures an area as a massive blaze seen over the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia, on March 22, 2024. (AP Photo/Dmitry Serebryakov)
Ένας στρατιώτης της ρωσικής εθνοφρουράς Rosguardia διασφαλίζει μια περιοχή. Πίσω του διακρίνονται οι φλόγες από την πυρκαγιά στο Crocus City Hall. Ρωσία, 22 Μαρτίου 2024. (AP Photo/Dmitry Serebryakov)

 

Το 2004, περίπου 30 Τσετσένοι μαχητές είχαν καταλάβει ένα σχολείο στο Μπεσλάν στη νότια Ρωσία και πήραν εκατοντάδες ομήρους. Η πολιορκία κατέληξε σε λουτρό αίματος δύο ημέρες αργότερα, με περισσότερους από 330 νεκρούς, εκ των οποίων οι μισοί περίπου παιδιά.

A medic stands near ambulances parked outside the burning building of the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia, on March 22, 2024. (AP Photo/Vitaly Smolnikov)
Ένας γιατρός στέκεται κοντά σε ασθενοφόρα σταθμευμένα έξω από το φλεγόμενο κτίριο του δημαρχείου στο δυτικό άκρο της Μόσχας. Ρωσία, 22 Μαρτίου 2024. (AP Photo/Vitaly Smolnikov)

 

Russian Rosguardia (National Guard) servicemen help a man to leave an area near the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia on March 22, 2024. (AP Photo/Vitaly Smolnikov)
Άντρες της Rosguardia (ρωσική εθνοφρουρά) βοηθούν έναν άνδρα να απομακρυνθεί από την περιοχή του Crocus City Hall, στη δυτική άκρη της Μόσχας. Ρωσία, 22 Μαρτίου 2024. (AP Photo/Vitaly Smolnikov)

 

Προειδοποιήσεις

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το κτίριο. Υπήρξαν αναφορές εκείνη την ώρα που κατήγγειλαν ότι ένοπλοι είχαν οχυρωθεί στο κτίριο.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα μέτρα ασφαλείας είχαν ενισχυθεί στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας ακύρωσε όλες τις μαζικές συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι δεν ήταν σε θέση να μιλήσει για όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ότι οι εικόνες ήταν «φρικτές και δύσκολο να τις παρακολουθήσει κανείς».

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα αυτής της τρομερής επίθεσης», είπε. «Υπάρχουν μαμάδες και μπαμπάδες, αδελφοί και αδελφές, γιοι και κόρες που δεν έχουν λάβει ακόμη τα νέα. Αυτή θα είναι μια δύσκολη μέρα.»

Της επίθεσης είχε προηγηθεί ανακοίνωση, που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, η οποία καλούσε τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα πολυσύχναστα μέρη στη ρωσική πρωτεύουσα ενόψει των ‘επικείμενων’ σχεδίων εξτρεμιστών να στοχεύσουν μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών. Και άλλες δυτικές πρεσβείες στη ρωσική πρωτεύουσα εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Άντριεν Γουότσον δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι η συμβουλή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς είχα βασιστεί σε πληροφορίες που είχε η αμερικανική κυβέρνηση για σχεδιαζόμενη επίθεση στη Μόσχα.

Η αμερικανική κυβέρνηση μοιράστηκε τις πληροφορίες αυτές με τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τη μακροχρόνια πολιτική της «υποχρέωσης προειδοποίησης», δήλωσε η κα Γουότσον.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε λίγες ώρες αφότου Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι απέτρεψαν με επιτυχία μια επίθεση του ISIS-K με στόχο μια συναγωγή στην πόλη. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (η υπηρεσία αντικατασκοπείας της χώρας) δήλωσε ότι οι τρομοκράτες «ετοιμάζονταν να επιτεθούν στους πιστούς μιας συναγωγής χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα» και «εξουδετερώθηκαν» κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που το πλήθος γέμιζε τον χώρο για να παρακολουθήσει το ρωσικό ροκ συγκρότημα Picnic. Το Crocus City Hall μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από 6.000 άτομα. Τα εισιτήρια για τη συναυλία ήταν εξαντλημένα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές και αραβικές δυνάμεις και πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους και έστειλαν τα συλλυπητήριά τους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «φρικτή και άνανδρη τρομοκρατική επίθεση».

Τι είναι ο ISIS-K;

Αναδύθηκε στο ανατολικό Αφγανιστάν στα τέλη του 2014 και παραμένει μία από τις πιο ενεργές τρομοκρατικές ομάδες που μάχονται υπό το έμβλημα του ISIS. Έχει δηλώσει ότι στοχεύει στη δημιουργία ενός ισλαμικού χαλιφάτου που θα εκτείνεται σε όλη τη Δυτική και Κεντρική Ασία.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ISIS-K έχει αποκτήσει τη φήμη βίαιης οργάνωσης, πολεμώντας ενίοτε κατά των Ταλιμπάν, οι οποίοι διοικούν πλέον τη χώρα μετά την αποχώρηση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους τον Αύγουστο του 2021. Στους στόχους της ομάδας περιλαμβάνεται επίσης το Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία στην οποία κυριαρχεί μια ιεραρχία κληρικών που ακολουθούν τη σιιτική σχολή, την οποία [οι σουνίτες του ISIS] θεωρούν αιρετική.

Τον Ιανουάριο, σχεδόν 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο εκρήξεις στο Ιράν, κατά τη διάρκεια τελετής προς τιμήν του διοικητή Qassem Soleimani, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αμερικανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν από τέσσερα χρόνια. Ο ISIS-K ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο ISIS-K ανέλαβε την ευθύνη για μια θανατηφόρα βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη ρωσική πρεσβεία στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Η Ρωσία είναι μία από τις λίγες χώρες που διατήρησαν διπλωματική αποστολή στην Καμπούλ μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Ενώ το Κρεμλίνο δεν αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν, έχουν γίνει συζητήσεις για μια πιθανή συμφωνία εισαγωγής ρωσικών πετρελαιοειδών με αντάλλαγμα αφγανικά ορυκτά.

Η ενεργός αντίθεση του ISIS-K κατά της κυριαρχίας των Ταλιμπάν επεκτείνεται επίσης στο Πεκίνο, το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με το νέο καθεστώς σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εμπορικές οδούς και πρόσβαση σε πρώτες ύλες απαραίτητες για τη στρατιωτική του ανάπτυξη. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο ISIS-K βομβάρδισε ένα κινεζικής ιδιοκτησίας ξενοδοχείο στην Καμπούλ, το οποίο εξυπηρετούσε κυρίως Κινέζους υπηκόους.

What We Know About ISIS-K, Alleged Perpetrators of Moscow Concert Hall Massacre
Το έμβλημα της τρομοκρατικής ομάδας ISIS. (φωτογραφία αρχείου, Hussein Malla/AP Photo)

 

Εν μέσω της χαοτικής εκκένωσης του 2021, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών και περισσότεροι από 150 Αφγανοί που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη χώρα. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε στις οικογένειες των 11 πεζοναυτών, του ναύτη και του στρατιώτη που σκοτώθηκαν στην έκρηξη ότι ο ηγέτης του ISIS-K που οργάνωσε την επίθεση στο αεροδρόμιο «σκοτώθηκε σε επιχείρηση των Ταλιμπάν».

Στις 7 Μαρτίου, ο ανώτατος στρατηγός που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ότι ο ISIS-K φαίνεται να αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο τις δυνάμεις του προς την κατεύθυνση της εξαπόλυσης επιθέσεων στο έδαφος δυτικών χωρών:

«Εκτιμώ ότι ο ISIS-Khorasan διατηρεί την ικανότητα και τη βούληση να επιτεθεί σε αμερικανικά και δυτικά συμφέροντα στο εξωτερικό σε διάστημα μόλις έξι μηνών και με ελάχιστη έως καθόλου προειδοποίηση», δήλωσε ο στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Η Ρωσία προσπαθεί να συνδέσει τους δράστες με την Ουκρανία

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο κος Πούτιν υπαινίχθηκε την πιθανότητα σύνδεσης μεταξύ της σφαγής της Παρασκευής και της Ουκρανίας, με την οποία η πολεμική σύγκρουση έχει μπει στον τρίτο χρόνο.

«Σας μιλάω σήμερα για την αιματηρή, βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια, θύματα της οποίας ήταν δεκάδες αθώοι, ειρηνικοί άνθρωποι», δήλωσε ο κος Πούτιν.

«Τέσσερεις δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης που πυροβόλησαν και σκότωσαν ανθρώπους έχουν συλληφθεί. Ταξίδευαν προς την Ουκρανία όπου, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, είχαν ένα ‘παράθυρο’ για να περάσουν τα σύνορα», είπε.

Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη και κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι εκμεταλλεύεται την επίθεση για να αυξήσει την εγχώρια υποστήριξη για την πολεμική του προσπάθεια, τόσο μέσω του υπουργείου Εξωτερικών όσο και μέσω του συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

Ο Μιχαήλ Ποντόλιακ, σύμβουλος του κου Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Η Ουκρανία δεν έχει καταφύγει ποτέ στη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα αποφασιστεί αποκλειστικά στο πεδίο της μάχης.

»Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι τα γεγονότα στα προάστια της Μόσχας θα συμβάλουν στην απότομη αύξηση της στρατιωτικής προπαγάνδας, στην επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης, στη διευρυμένη κινητοποίηση και, τελικά, στην κλιμάκωση του πολέμου. Και επίσης για να δικαιολογήσει τα προφανή γενοκτονικά χτυπήματα κατά του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, από την πλευρά του, κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί την επίθεση για να κερδίσει υποστήριξη για την πολεμική της προσπάθεια.

«Θεωρούμε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι μια προγραμματισμένη πρόκληση του Κρεμλίνου για να τροφοδοτήσει περαιτέρω την αντι-ουκρανική υστερία στη ρωσική κοινωνία, να δημιουργήσει συνθήκες που θα κινητοποιήσουν περαιτέρω τους Ρώσους πολίτες να συμμετάσχουν στην εγκληματική επίθεση εναντίον της χώρας μας και να δυσφημήσει την Ουκρανία στα μάτια της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Των Andrew Thornebrooke και Bill Pan, με τη συμβολή των Associated Press και Reuters

Επιμέλεια: Αλία Ζάε

Ηγέτες περισσότερων από 30 χωρών συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για να υποστηρίξουν την αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας

Ηγέτες και εκπρόσωποι περισσότερων από 30 χωρών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια. Συζήτησαν επίσης τις δυνατότητές της ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις τρομερές συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η σύνοδος κορυφής, υπό τη συμπροεδρία του πρωθυπουργού του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρου και του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, αποτέλεσε την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην πυρηνική ενέργεια.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνουμε τη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε ο κ. Γκρόσι. «Είναι ξεκάθαρο: η πυρηνική ενέργεια είναι εδώ. Έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει», πρόσθεσε.

Οι ηγέτες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και άλλων χωρών, καθώς και εκπρόσωποι άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συγκεντρώθηκαν δίπλα στο Atomium του 1958, την ύψους 335 μέτρων κατασκευή από εννέα άτομα σιδήρου. Το Atomium επεδίωκε να προωθήσει την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας μετά τις εκρήξεις πυρηνικών βομβών στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη χρήση τους ως γεωπολιτικού αποτρεπτικού μέσου έκτοτε.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι χώρες δεσμεύτηκαν «να εργαστούν για την πλήρη απελευθέρωση του δυναμικού της πυρηνικής ενέργειας με τη λήψη μέτρων, όπως οι ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη και την ανταγωνιστική χρηματοδότηση της επέκτασης της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων».

Η δήλωση δεσμεύεται επίσης για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών και την έγκαιρη ανάπτυξη προηγμένων αντιδραστήρων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων παγκοσμίως, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας.

Η πυρηνική ενέργεια έχασε την εύνοιά της στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011. Το ατύχημα αυτό ώθησε τη Γερμανία να κλείσει αμέσως έξι πυρηνικούς σταθμούς και να θέσει σταδιακά εκτός λειτουργίας τους υπόλοιπους αντιδραστήρες της. Οι τρεις τελευταίοι έκλεισαν τον Απρίλιο του 2023.

Ωστόσο, η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022 και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν διχασμένες όσον αφορά την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχουν δύο παγιωμένα στρατόπεδα – το ένα με επικεφαλής τη Γαλλία, η οποία πιστεύει ότι η επέκταση της πυρηνικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, και το άλλο που περιλαμβάνει τις αντιπυρηνικές χώρες Αυστρία και Γερμανία, οι οποίες θέλουν να παραμείνει η εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να απαλλαγεί από το να είναι «όμηρος ιδεολογικών προσεγγίσεων».

Ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε: «Χωρίς την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας δεν έχουμε καμία πιθανότητα να επιτύχουμε εγκαίρως τους κλιματικούς μας στόχους. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν τον κύριο ρόλο όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως η ηλιακή ενέργεια με την υποστήριξη της αιολικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο κ. Μπιρόλ. «Αλλά χρειαζόμαστε επίσης την πυρηνική ενέργεια, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου δεν έχουμε σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε την τρέχουσα πυρηνική δυναμικότητα, η οποία σήμερα είναι μόνο λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε.

Ο κ. Ντε Κρου πρότεινε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση νέων αντιδραστήρων.

«Δεν υπάρχει έλλειψη ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αντιθέτως, αυτό που λείπει είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσει η ιδιωτική χρηματοδότηση και μια πολυμερής τράπεζα θα πρέπει να αποτελέσει μοχλό για τον πολλαπλασιασμό των επενδύσεων», δήλωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ντε Κρου είπε επίσης ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού της ευρωπαϊκής πυρηνικής βιομηχανίας πρέπει να αποσυνδεθούν από τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, εξισορροπώντας παράλληλα τις υφιστάμενες δραστηριότητες.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται από τη ρωσική τεχνολογία και το ουράνιο για τον εφοδιασμό και τη συντήρηση των αντιδραστήρων τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, επιδιώκουν να αναβιώσουν τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

«Υποστηρίζουμε τη γαλλική πρωτοβουλία να ενθαρρύνουμε την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες να εξαλείψουν τον περιορισμό στη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζον Ποντέστα, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για την καθαρή ενέργεια.

Πρόσθεσε ότι το Κογκρέσο ενέκρινε πρόσφατα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την επανεκκίνηση ενός προγράμματος εμπλουτισμού, ιδίως για προηγμένα καύσιμα όπως το ήλιο.

Πυρηνική Γαλλία

Στην Ευρώπη, όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, η Γαλλία κατέχει ηγετική θέση και αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών προβλέψεών της.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «χάρη στο πυρηνικό μοντέλο, η Γαλλία είναι μία από τις λίγες χώρες που εξάγει την ηλεκτρική της ενέργεια, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία».

«Θα πρέπει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο, για παράδειγμα, για τις εκπομπές CO2, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο σε εσάς και σε μένα και στην υγεία μας καθημερινά», είπε. «Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να εγκαταλείψουμε τον άνθρακα και το φυσικό αέριο και να κινηθούμε προς την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ακόμη και ένα χρόνο πριν από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέπληξε τον κόσμο λέγοντας ότι η ΕΕ χρειάζεται την πυρηνική ενέργεια ως «σταθερή πηγή» ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια χαρακτηρίστηκε στη συνέχεια από την ΕΕ ως «βιώσιμη» επένδυση.

Μέχρι το 2023, η Γαλλία ήταν επικεφαλής μιας ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής με επίκεντρο δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Ολλανδία.

Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, καθώς τον περασμένο Ιούνιο η Γαλλία εξασφάλισε μια αλλαγή στους κανόνες της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να αναγνωριστεί η πυρηνική ενέργεια ως τρόπος παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με το AFP.