Παρασκευή, 07 Οκτ, 2022

Μια τραπεζική κρίση ελλοχεύει

Σχολιασμός

Οι στήλες μου έχουν γίνει τελευταία μάλλον αποκαλυπτικές, αλλά για έναν βάσιμο λόγο. Μόλις αυτή την εβδομάδα, λάβαμε την επιβεβαίωση ότι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα βρίσκεται, και πάλι, στα πρόθυρα κατάρρευσης, όταν η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) αναγκάστηκε να θεσπίσει, de facto, μια διάσωση των συνταξιοδοτικών ταμείων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, γύρω στο μεσημέρι, η Τράπεζα της Αγγλίας μπήκε (ξανά) στις αγορές ομολόγων και άρχισε να αγοράζει κρατικά ομόλογα με μεγαλύτερες διάρκειες για να σταματήσει την κατάρρευση της αξίας τους, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ήρθαν αντιμέτωπα με μεγάλες απαιτήσεις για κάλυψη περιθωρίου, οι οποίες απειλούσαν να προκαλέσουν ταχέως κλιμακούμενη πτώση των υποχρεώσεών τους, καθώς η εμπιστοσύνη στη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά τους θα είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση από έναν διευρυνόμενο κύκλο επενδυτών και πελατών.

Ουσιαστικά, η Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη για να περιορίσει τον φαύλο κύκλο των margin calls που αντιμετώπιζαν τα συνταξιοδοτικά ταμεία λόγω της συντριβής των τιμών των ομολόγων.

Χωρίς την παρέμβαση της Τράπεζας της Αγγλίας, μαζικές πτωχεύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων, με περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – και επομένως πιθανότατα και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει εκείνο το απόγευμα. Είναι προφανές ότι αν ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, το Σίτι του Λονδίνου, αντιμετώπιζε χρηματοπιστωτικό πανικό, αυτός θα εξαπλωνόταν ακαριαία στον υπόλοιπο κόσμο.

Φαίνεται ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα απομακρύνθηκε από το χείλος της κατάρρευσης, για άλλη μια φορά, από τους κεντρικούς τραπεζίτες. Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο μια προσωρινή λύση.

Είναι πλέον σαφές ότι μια ολοκληρωτική χρηματοπιστωτική κατάρρευση απειλεί όλες τις δυτικές οικονομίες, διότι αν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που συχνά θεωρούνται πολύ βαρετοί επενδυτές λόγω του επενδυτικού τους προφίλ που αποφεύγει το ρίσκο, αντιμετωπίζουν απειλή χρεοκοπίας, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Θεωρώ ότι ο τραπεζικός τομέας θα είναι ο επόμενος στη σειρά.

Ο τραπεζικός τομέας είναι μια επιχείρηση εμπιστοσύνης. Εάν η εμπιστοσύνη σε μια τράπεζα ή στην απεριόριστη υποστήριξη των αρχών προς την τράπεζα, εξαφανιστεί, αρχίζει ένα bank run.

Ένας από τους σημαντικότερους μελετητές των χρηματοπιστωτικών κρίσεων, ο Gary B. Gorton, ορίζει τη χρηματοπιστωτική κρίση στο βιβλίο του “Misunderstanding Financial Crises: Why We Don’t See Them Coming” ως «ένα γεγονός κατά το οποίο οι κάτοχοι βραχυπρόθεσμου χρέους που εκδίδεται από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές αποσύρονται μαζικά ή αρνούνται να ανανεώσουν τα δάνειά τους».

Σε απλή γλώσσα, ο Gorton λέει ότι κατά τη διάρκεια των χρηματοπιστωτικών κρίσεων, ένας μεγάλος αριθμός κατόχων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των τραπεζών, όπως οι καταθέσεις, θέλουν να εξαργυρώσουν. Εξ ου και η ονομασία: bank run.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Πανικού του 1819 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι σχημάτιζαν μεγάλες ουρές έξω από τις τράπεζες για να αλλάξουν τις νέες οικονομικές καινοτομίες τους, τα χαρτονομίσματα, σε μεταλλικό νόμισμα. Ο Πανικός του 1819 συνέβαλε στη δημιουργία της πρώτης οικονομικής ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, ένα bank run μπορεί να μην είναι ορατό, με την έννοια ότι άλλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα “τρέχουν” στις υποχρεώσεις μιας τράπεζας. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2007-2008, υπήρξε ένα τρέξιμο στην αγορά συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς (repo), στην αγορά εμπορικών χρεογράφων και στα υπόλοιπα των prime brokers. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλήφθηκαν αυτά τα πρώτα στάδια του πανικού, επειδή οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έτρεξαν σε υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία άλλων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Το κύριο σημείο είναι ότι, καθώς οι υποχρεώσεις αποσύρονται με οποιαδήποτε μορφή, μαζικά, η τράπεζα τελικά ξεμένει από περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να ενεχυριάσει/πωλήσει για να ικανοποιήσει τα αιτήματα απόσυρσης, και η τράπεζα χρεοκοπεί.

Μελλοντικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενός συστημικού bank run βρίσκεται πιθανότατα στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες και τα νοικοκυριά έχουν αποδεκατιστεί και συνεχίζουν να αποδεκατίζονται από τον καταστροφικό πληθωρισμό, τα ταχέως αυξανόμενα επιτόκια και τις ραγδαίες τιμές της ενέργειας. Χτυπιούνται από όλες τις πλευρές και αυτό θα προκαλέσει, πιθανότατα, την οικονομική αποτυχία πολλών από αυτές.

Οι τράπεζες πλήττονται επί του παρόντος και από τη μεγάλη μείωση της αξίας των κρατικών ομολόγων, τα οποία χρησιμοποιούν ως εγγύηση. Αυτά μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αλυσιδωτές ζημίες στις τράπεζες, ενδεχομένως με πρωτόγνωρη ταχύτητα, μέγεθος και πλάτος.

Δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς αυτές οι εξελίξεις δεν θα οδηγήσουν σε τραπεζική κρίση, χωρίς μαζική παρέμβαση από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες, τουλάχιστον. Και όπως έχω αναφέρει λεπτομερώς, μια τραπεζική κρίση που θα ξεκινήσει στην Ευρώπη, δεν θα παραμείνει εκεί.

Πώς προετοιμάζεστε γι’ αυτό τότε;

Χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας τραπεζικής κρίσης είναι ότι πολλές τράπεζες, ενδεχομένως όλες, θα κλείσουν τις πόρτες τους στους πελάτες και θα εκδώσουν όρια αναλήψεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι οι διαταραχές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κυρίως στις πληρωμές με κάρτες, με αποτέλεσμα το σύστημα πληρωμών λιανικής να μπορεί να καταρρεύσει εντελώς.

Ενώ βρισκόμουν στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2015 με την πρώην σύζυγό μου, ολόκληρη η οικονομία μετατράπηκε σε μια οικονομία που βασίζεται ουσιαστικά στα μετρητά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Η ελληνική τραπεζική κρίση του 2015 προκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν αυτή, εντελώς ανεύθυνα και πιθανότατα καθοδηγούμενη από πολιτικά κίνητρα, απέκλεισε τις ελληνικές τράπεζες από την έκτακτη βοήθεια ρευστότητας που παρείχε.

Ορίστηκαν όρια ανάληψης μετρητών, τα μηχανήματα πιστωτικών καρτών «εξαφανίστηκαν» ή «χάλασαν» σε εστιατόρια, καταστήματα και άλλα, και τελικά, τα μετρητά σταμάτησαν να βγαίνουν από τα ΑΤΜ. Τέθηκαν σε ισχύ τα capital controls και η δυνατότητα των απλών Ελλήνων να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό παρεμποδίστηκε σοβαρά. Εμείς φυσικά είχαμε επαρκή μετρητά, κάτι που συμβαίνει συχνά, όταν κάποιος ταξιδεύει με έναν ερευνητή κρίσης σε μια χώρα που απειλείται από κρίση.

Το κύριο σημείο είναι (ήταν), ότι κατά τη διάρκεια τραπεζικών κρίσεων, δεν θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις καταθέσεις σας στην τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως οι τραπεζικές κάρτες, μπορεί να καταστούν άχρηστες. Στην ακραία περίπτωση, οι καταθέσεις σας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση προβληματικών τραπεζών σε μια διαδικασία που ονομάζεται “bail-in”.

Τέτοιοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ μετά την κρίση του 2008 και τέθηκαν για πρώτη φορά σε ισχύ για την επίλυση της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο το 2013.

Τυπικά, κάθε ποσό που έχετε στην τράπεζα πάνω από το όριο ασφάλισης καταθέσεων, ένα όριο που επίσης δεν μπορεί να είναι «χαραγμένο σε πέτρα», απειλείται από τα bail-in σε μια τραπεζική κρίση.

Είχαμε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2017 ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ξέσπασε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, δεν έχει ποτέ πραγματικά θεραπευτεί. Σημειώσαμε ότι αυτό και η παγκόσμια οικονομία κρατήθηκαν όρθια μόνο με τις συνεχείς παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων και τις σχεδόν απεριόριστες χορηγήσεις πιστώσεων. Στις 28 Σεπτεμβρίου, πήραμε μια τελική επιβεβαίωση από την Τράπεζα της Αγγλίας ότι αυτό ισχύει πραγματικά.

Διατρέχουμε ένα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Ο Tuomas Malinen επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Peter Nyberg για τα διορατικά σχόλια και τις υποδείξεις του.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Ο Tuomas Malinen είναι διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής οικονομολόγος της GnS Economics, μιας εταιρείας μακροοικονομικών συμβούλων με έδρα το Ελσίνκι, και αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών. Μελετάει την οικονομική ανάπτυξη και τις οικονομικές κρίσεις επί 10 χρόνια. Στο ενημερωτικό του δελτίο (MTMalinen.Substack.com), ο Malinen ασχολείται με τις προβλέψεις και τον τρόπο προετοιμασίας για την ύφεση και την επερχόμενη κρίση.

Οι διαμεσολαβητές δεδομένων κατασκοπεύουν τους πολίτες των ΗΠΑ

Σχολιασμός

Ποιο είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στον κόσμο; Το σιτάρι, ο καφές, τα πολύτιμα μέταλλα; Όχι. Tο πιο πολύτιμο εμπόρευμα στον κόσμο, πλέον, είναι τα δεδομένα. Ένα εμπόρευμα, όπως γνωρίζετε, είναι κάτι που αγοράζεται και πωλείται. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αγοράζονται και πωλούνται. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τα δεδομένα σας αγοράζονται και πωλούνται.

Η Κίνα πήρε πρόσφατα μια γεύση από το δικό της φάρμακο. Μια χώρα συνώνυμη με το χάκινγκ βρέθηκε και η ίδια παραβιασμένη. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ένας χάκερ έκλεψε τα δεδομένα ενός δισεκατομμυρίου Κινέζων πολιτών και προσφέρθηκε να τα πουλήσει όλα για 200.000 δολάρια. Τα πάντα έχουν την τιμή τους, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων. Φυσικά, οι Κινέζοι δεν είναι οι μόνοι που πρέπει να ανησυχούν για την κατάχρηση και την κακοποίηση των δεδομένων τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Μπένετ Σάιφερς, έναν τεχνολόγο που επικεντρώνεται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών και στην κρατική νομοθεσία, οι διαμεσολαβητές δεδομένων έχουν σχηματίσει μια ανίερη συμμαχία με τον στρατό της χώρας, τις κοινότητες πληροφοριών και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Αυτή η τεράστια, άκρως μυστικοπαθής σύμπραξη δημιουργήθηκε για έναν και μόνο λόγο – για την παρακολούθηση των ενεργειών και των δραστηριοτήτων των πολιτών των ΗΠΑ.

Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, είναι σημαντικό να βάλουμε σε τάξη τους ορισμούς μας. Γνωστοί και ως μεσίτες πληροφοριών, οι διαμεσολαβητές δεδομένων συλλέγουν πληροφορίες για τους πολίτες του δικτύου και πωλούν τα ευρήματά τους με υγιές κέρδος. Όπως σημείωσε πρόσφατα ο Σάιμον Μπρέιθγουεϊτ, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι μεσίτες δεδομένων είναι πανούργοι επιχειρηματίες. Όπως τα ρακούν που ψάχνουν τα αποφάγια, οι μεσίτες δεδομένων είναι αδυσώπητοι, προσεγγίζοντας συχνά εταιρείες πιστωτικών καρτών για πληροφορίες. Μπορούν επίσης να βρεθούν «σέρνοντας το διαδίκτυο για δημόσιες πηγές πληροφοριών (όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Instagram, το Facebook κ.λπ.) και πολλά άλλα νόμιμα μέσα», γράφει ο Μπρέιθγουεϊτ.

Κάθε χρόνο, ο κλάδος της μεσιτείας δεδομένων παράγει έσοδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Μπρέιθγουεϊτ. Ο κλάδος αυτός αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς. Μέχρι το 2030, η αξία της θα ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μεσίτες δεδομένων επωφελούνται από τις πολλές εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει στα κινητά μας τηλέφωνα, οι οποίες εντοπίζουν τις κινήσεις μας και τις συμπεριφορές περιήγησης με ανησυχητική ακρίβεια. Την επόμενη φορά που μια εφαρμογή στείλει μια ειδοποίηση ζητώντας άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία σας, παρακαλούμε αρνηθείτε.

Παρακολούθηση των κινήσεών σας

Τον Μάιο, οι βουλευτές Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (D-Conn.) και Κρις Μέρφι (D-Conn.) καταδίκασαν δημοσίως τις SafeGraph και Placer.ai, δύο εξέχουσες εταιρείες μεσιτείας δεδομένων, για τη συλλογή και πώληση δεδομένων θέσης κινητών τηλεφώνων ατόμων που είχαν επισκεφθεί κλινικές αμβλώσεων.

«Αυτή η ενοχλητική πρακτική είναι εντελώς ανήθικη», δήλωσε ο Μπλούμενταλ. Οι εταιρείες, πρόσθεσε, «έχουν ηθική υποχρέωση να τερματίσουν αμέσως αυτή την πρακτική».

Όποια κι αν είναι η γνώμη σας για τις αμβλώσεις, η ιδέα ότι οι κινήσεις των Αμερικανών πολιτών παρακολουθούνται και μοιράζονται με ποιος ξέρει ποιον (όλοι ξέρουμε ποιον, αλλά περισσότερα γι’ αυτό σε λίγο) θα πρέπει να ανησυχεί κάθε αναγνώστη. Η υπέρμετρη εξάπλωση των μεσιτών δεδομένων επηρεάζει όλους όσους έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, σχεδόν κάθε πολίτη των ΗΠΑ.

Όπως προειδοποίησε ο Σάιφερς στο άρθρο του, αφού συλλέξουν τα δεδομένα θέσης μας από τους προγραμματιστές εφαρμογών, οι μεσίτες στη συνέχεια πωλούν αυτές τις πληροφορίες σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Μόλις τα δεδομένα βρεθούν στα χέρια της κυβέρνησης, λέει, «χρησιμοποιούνται από τον στρατό για να κατασκοπεύουν ανθρώπους στο εξωτερικό, από το ICE για να παρακολουθούν ανθρώπους μέσα και γύρω από τις ΗΠΑ και από εγκληματολόγους όπως το FBI και η Μυστική Υπηρεσία».

Όπως δήλωσε στο The Markup ο Τζάστιν Σέρμαν, συνεργάτης για την πολιτική στον κυβερνοχώρο στο Duke Tech Policy Lab, οι μεσίτες δεδομένων λειτουργούν με πλήρη ατιμωρησία. Γιατί; Επειδή «το ευρύ κοινό και οι άνθρωποι στην Ουάσινγκτον και σε άλλα ρυθμιστικά κέντρα δεν δίνουν προσοχή σε αυτό που κάνουν».

Λοιπόν, είναι καιρός να αλλάξει αυτό, δεν συμφωνείτε;

Ένα κινητό τηλέφωνο κρατιέται με το λογότυπο της εταιρείας αναγνώρισης προσώπου Clearview AI στην οθόνη μπροστά από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. (T. Schneider/Shutterstock)

 

Τρεις από τους μεγαλύτερους καταχραστές δεδομένων στην αγορά, όπως ανέφερε πρόσφατα ο Μπράιαν Σορτ, αναλυτής της Open Media, είναι η Clearview AI, η Thomson Reuters και η Pelmorex Corp. Ας ξεκινήσουμε με την Clearview, ένα μεγαθήριο αναγνώρισης προσώπου που παρέχει λογισμικό σε εταιρείες, αρχές επιβολής του νόμου και πανεπιστήμια. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία «έκλεψε δισεκατομμύρια εικόνες των προσώπων μας από το Διαδίκτυο», σύμφωνα με τον Σορτ, παραβιάζοντας μια σειρά από νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ενώ η Clearview AI κερδίζει αδρά από τη συλλογή των δεδομένων μας και ουσιαστικά από την κλοπή των προσώπων μας, δεν προσφέρει «κανένα απτό όφελος στους ανθρώπους».

Φυσικά, δεν προσφέρει. Εμείς είμαστε οι φτωχοί που ξεζουμίζονται, τα πορτοκάλια που στύβονται.

Η Thomson Reuters, που υποτίθεται ότι είναι «ο κορυφαίος πάροχος ειδήσεων και εργαλείων που βασίζονται σε πληροφορίες για επαγγελματίες», φαίνεται να είναι εξίσου κακή με την Clearview, αν πιστέψουμε τις αναφορές. Όπως ανέφερε ο Σορτ, η ροή εσόδων της εταιρείας βασίζεται στη συλλογή και πώληση εξαιρετικά ευαίσθητων, βαθιά προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με το οικονομικό ιστορικό ενός ατόμου, ασφαλιστήρια συμβόλαια, προηγούμενες συλλήψεις, εκκρεμείς νομικές ενέργειες, προηγούμενες πληροφορίες απασχόλησης, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνδέσμους κοινωνικών μέσων και πολλά άλλα.

Η Thomson Reuters, όπως μας λένε, «συνδυάζει αυτά τα δεδομένα και τα πουλάει σε όποιον ενδιαφέρεται». Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Τελωνείων (Immigration and Customs Enforcement-ICE) σίγουρα ενδιαφέρεται. Σύμφωνα με αξιόπιστες αναφορές, το ICE έχει συμβόλαιο με την Thomson Reuters αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ICE χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κατασκοπεύει δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς.

Τέλος, υπάρχει και η Pelmorex. Ίσως δεν έχετε ακούσει ποτέ γι’ αυτή την εταιρεία, αλλά, όπως τόνισε ο Σορτ στο άρθρο του, σίγουρα έχουν ακούσει για εσάς. Βλέπετε, κάθε φορά που ελέγχετε για ενημερώσεις για τον καιρό στο τηλέφωνο, το τάμπλετ ή το φορητό σας υπολογιστή, «τους δίνετε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων σας».

Για περισσότερα από 30 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, «η Pelmorex Weather Networks βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει πληροφορίες και δεδομένα για τον καιρό. Πάντα με γνώμονα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας», και πάντα με γνώμονα τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις.

Εκτός από την ιδιοκτησία και τη λειτουργία του The Weather Network, η Pelmorex έχει επίσης σημαντική συμμετοχή στο Weather Source, έναν οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ που προσφέρει στους χρήστες παρόντα και προγνωστικά δεδομένα καιρού. Με περισσότερους από 60 εκατομμύρια χρήστες, η Pelmorex έχει πρόσβαση σε ασύλληπτες ποσότητες δεδομένων. Αυτή η υποτιθέμενα καλοήθης εφαρμογή καιρού στο τηλέφωνό σας δεν είναι τελικά και τόσο καλοήθης.

Αλλά και πάλι, με τη συλλογή δεδομένων, τίποτα δεν είναι καλοήθες. Προστατέψτε τον εαυτό σας και απενεργοποιήστε τον εντοπισμό θέσης. Όταν σας ρωτούν αν είναι εντάξει να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας με τρίτους (όπως κυβερνητικές υπηρεσίες), απαντήστε όχι. Αυτό δεν θα σας κρατήσει απολύτως ασφαλείς, φυσικά. Αλλά είναι μια καλή αρχή.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Γιατί χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στους ειδικούς

Σχολιασμός

Για χρόνια, οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαβεβαίωναν τον κόσμο ότι η σχετικά γρήγορη «μετάβαση» στην «πράσινη» ενέργεια ήταν το προδιαγεγραμμένο μέλλον του κόσμου – ανεξαρτήτως κόστους.

Κατά συνέπεια, πολλές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησαν τις συμβουλές των πράσινων ειδικών. Με μεγάλη προθυμία έκλεισαν τα εργοστάσια άνθρακα, φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας για να μεταβούν αμέσως στις «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Οι περισσότεροι πολίτες φοβήθηκαν να αντιτείνουν ότι στη συννεφιασμένη, κρύα Γερμανία οι ηλιακοί συλλέκτες δεν ήταν βιώσιμες μέθοδοι ηλεκτροπαραγωγής -ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα τεράστια κοιτάσματα άνθρακα της χώρας και τη μεγάλη, πρότυπη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, οι Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αυτόν τον χειμώνα, με τον παραδοσιακό τρόπο του 19ου αιώνα, οι οικογένειες θα πρέπει να καίνε ξύλα -το πιο βρώμικο από τα σύγχρονα καύσιμα- για να αντέξουν το κρύο. Και υπάρχει περαιτέρω συζήτηση για «ζεστά δωμάτια», όπου όπως οι προ-πολιτισμικοί φυλετικοί άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι θα συγκεντρώνονται σε ένα καθορισμένο θερμαινόμενο δωμάτιο για να κρατηθούν ζωντανοί.

Η Σρι Λάνκα μπορεί να είναι το πρώτο σύγχρονο έθνος που υιοθετεί σκόπιμα πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε μαζική πείνα και χρεοκοπία. Η κυβέρνηση, για διάφορους λόγους, άκουσε τους ξένους υποστηρικτές της επιστροφής στη φύση της βιολογικής γεωργίας, και συγκεκριμένα την πλήρη εγκατάλειψη των εξαιρετικά αποτελεσματικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Το αποτέλεσμα ήταν η ενδημική αποτυχία των καλλιεργειών. Οι καλλιέργειες για εξαγωγή απέτυχαν. Ακολούθησε εκτεταμένη πείνα. Χωρίς συνάλλαγμα, κατέστη αδύνατη η εισαγωγή βασικών ειδών διατροφής, όπως τρόφιμα και καύσιμα.

Η Σρι Λάνκα είχε κάποτε κατά κεφαλήν εισόδημα διπλάσιο από αυτό της γειτονικής Ινδίας. Τώρα δεν μπορεί να τραφεί ή να καταναλώσει καύσιμα.

Δυστυχώς, η ανίκανη κυβέρνησή της εμπιστεύτηκε ριζοσπαστικούς περιβαλλοντικούς συμβούλους, πολλοί από τους οποίους ήταν ξένοι εμπειρογνώμονες. Η Σρι Λάνκα πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει η αγαπημένη του κινήματος «Περιβαλλοντική, Κοινωνική, Διακυβέρνηση» και με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει απεριόριστες δυτικές επενδύσεις.

Αντ’ αυτού, υιοθέτησε μια πολιτική εθνικής αυτοκτονίας.

Πρόσφατα, μια ομάδα 55 διακεκριμένων οικονομολόγων υπέρ της διοίκησης μας διαβεβαίωσε ότι ο μαζικός δανεισμός του προέδρου Τζο Μπάιντεν και η ατζέντα νέων δικαιωμάτων δεν ήταν πληθωριστικές. Τον Σεπτέμβριο του 2021, αυτοί οι οικονομολόγοι με 14 νομπελίστες ανάμεσά τους δήλωσαν ότι οι πληθωριστικές πολιτικές του Μπάιντεν θα «διευκολύνουν» στην πραγματικότητα τον πληθωρισμό.

Τον περασμένο μήνα, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε σε ετήσιο ρυθμό 9,1%.

Κανένας από αυτούς τους «γαλαζοαίματους» οικονομολόγους δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που δάνεισαν το κύρος τους για να πείσουν τους Αμερικανούς για το παράλογο: ότι η διόγκωση της προσφοράς χρήματος, η εκτόξευση νέων κρατικών δαπανών, η παροχή κινήτρων για τη μη συμμετοχή στην εργασία και η διατήρηση των επιτοκίων σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα δεν θα προκαλούσαν πληθωρισμό.

Στα τέλη Ιουλίου του 2021, ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστήριξε ότι η κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν «δεν ήταν δεδομένη». Καυχιόταν ότι 34 πρωτεύουσες επαρχιών βρίσκονταν ακόμη στα χέρια της αφγανικής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έγνεψε επιδοκιμαστικά. Λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, ολόκληρη η αφγανική κυβέρνηση κατέρρευσε. Ο αμερικανικός στρατός διέφυγε με την πιο ατιμωτική υποχώρηση των τελευταίων 50 ετών. Ο Μίλεϊ αναπαρήγαγε την προηγούμενη προτροπή του Μπάιντεν ότι μια νίκη των Ταλιμπάν μετά την αμερικανική εκκένωση ήταν «εξαιρετικά απίθανη».

Την παραμονή των εκλογών του 2020, οι ειδήσεις αποκάλυψαν ορισμένα από τα ανατριχιαστικά περιεχόμενα του χαμένου φορητού υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι φωτογραφίες άρχισαν να ενοχοποιούν ολόκληρη την οικογένεια Μπάιντεν για την αξιοποίηση εκατομμυρίων δολαρίων από ξένους μεγαλοεπιχειρηματίες για πρόσβαση σε έναν εξαγορασμένο Τζο Μπάιντεν.

Πενήντα συνταξιούχοι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών, ωστόσο, χωρίς αποδείξεις, ορκίστηκαν ότι η εμφάνιση του φορητού υπολογιστή θα μπορούσε να οφείλεται σε «ρωσική παραπληροφόρηση». Ωστόσο, μετά τον έλεγχο ταυτότητας -ο ίδιος ο Χάντερ δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ο χαμένος φορητός υπολογιστής ήταν δικός του- λίγοι, αν όχι κανένας από αυτούς τους επιφανείς «ειδικούς», ζήτησαν συγγνώμη για την προεκλογική τους παραπλάνηση.

Στο αποκορύφωμα της μαζικής καραντίνας και των lockdown που επιβλήθηκαν το 2020, περίπου 1.200 ιατρικοί και υγειονομικοί «επαγγελματίες» υπέγραψαν μια αίτηση που υποστήριζε ότι χιλιάδες αριστεροί διαδηλωτές θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την ίδια καραντίνα στην οποία επέμεναν για τους άλλους.

Οι ειδικοί ισχυρίστηκαν παράλογα ότι η άρνηση σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους του δικαιώματος να σπάσουν την καραντίνα για να διαμαρτυρηθούν στο δρόμο αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή για την υγεία από την COVID-19.

Ο διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ συνέχισε επίμονα την απάτη περί «ρωσικής συνωμοσίας». Κάποια στιγμή προσέλαβε τον αναξιόπιστο Κρίστοφερ Στιλ για να προμηθεύσει το FBI με πληροφορίες από τον φανταστικό του φάκελο.

Όταν κλήθηκε να λογοδοτήσει, σε περίπου 245 περιπτώσεις ενώπιον του Κογκρέσου, ο Κόμεϊ ορκίστηκε ότι είτε δεν θυμόταν είτε δεν είχε γνώση για τις ερωτήσεις που του έγιναν.

Ο διάδοχός του, προσωρινός διευθυντής του FBI, Άντριου Μακέιμπ, παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα σε τέσσερις περιπτώσεις σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Ο ίδιος ο ειδικός σύμβουλος και πρώην διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ ορκίστηκε ενόρκως ότι δεν γνώριζε τίποτα ούτε για τον φάκελο Στιλ ούτε για την Fusion GPS -τους δίδυμους καταλύτες για ολόκληρη την έρευνά του.

Ο δικηγόρος του FBI Κέβιν Κλάινσμιθ παραδέχθηκε ότι αλλοίωσε ένα έγγραφο ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην προσπάθειά του να καταδικάσει έναν αθώο ύποπτο.

Όλα αυτά τα θλιβερά παραδείγματα έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Ελίτ εμπειρογνωμόνων και πτυχιούχων επαγγελματιών παραποίησαν και διαστρέβλωσαν τις γνώσεις τους για να εξυπηρετήσουν ιδεολογικούς αφέντες, αντί για την αλήθεια.

Κατά τη διαδικασία αυτή, προκάλεσαν ανυπολόγιστη ζημιά στη χώρα τους και στους συμπολίτες τους. Ατίμασαν το επάγγελμά τους. Αμαύρωσαν την επιστημονική κοινότητα. Και πούλησαν τις ψυχές τους σε ιδεολόγους.

Είναι να απορεί κανείς γιατί το δυτικό κοινό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στις ελίτ του με πτυχία και διαπιστευτήρια;

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι οι απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Ο αγώνας για την ελευθερία του λόγου στη Βραζιλία

Σχολιασμός

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούνται συχνά ότι λογοκρίνουν τις συντηρητικές φωνές. Ωστόσο, το Σύνταγμα της Βραζιλίας απαγορεύει ρητά κάθε μορφή λογοκρισίας ή οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της σκέψης.

Αυτές οι σημαντικές ελευθερίες φάνηκε να αποκαθίστανται σημαντικά στη Βραζιλία όταν ο πρόεδρος της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, υπέγραψε στις 6 Σεπτεμβρίου ένα μέτρο που εμπόδιζε προσωρινά τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρούν αναρτήσεις με βάση αυτό που αυθαίρετα αποφάσιζαν ότι συνιστούν «ψευδείς ειδήσεις». Αυτοί οι προσωρινοί κανόνες απαιτούσαν από τις εν λόγω εταιρείες να επαναφέρουν την ανάρτηση ή τον λογαριασμό ενός λογοκριμένου προσώπου, εκτός εάν μια δικαστική απόφαση αποφάσιζε ρητά ότι η αφαίρεση ήταν δικαιολογημένη.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βραζιλίας, ο πρόεδρος είναι νομικά εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει, να εκδίδει και να δημοσιεύει ομοσπονδιακή νομοθεσία, καθώς και να ασκεί βέτο σε κοινοβουλευτικά νομοσχέδια εν όλω ή εν μέρει. Επιπλέον, ο πρόεδρος έχει την εξουσία να επιβάλλει ομοσπονδιακή παρέμβαση αφού εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και να κηρύξει πόλεμο με νομοθετική εξουσιοδότηση.

Αν και το Σύνταγμα καθιερώνει ουσιαστικά το προεδρικό σύστημα, εντούτοις περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Για να αποκατασταθεί η υπεροχή της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής, τα προεδρικά διατάγματα έχουν ουσιαστικά καταργηθεί.

Ωστόσο, ο πρόεδρος εξακολουθεί να μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση νόμους και medidas provisórias (προσωρινά μέτρα). Τα πρώτα μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μετά από κατάλληλη εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Τα προσωρινά μέτρα, αντίθετα, μπορούν να θεσπιστούν από τον πρόεδρο για λόγους συνάφειας και επείγοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέτρο πρέπει να υποβληθεί στο Εθνικό Κογκρέσο μετά τη δημοσίευσή του και χάνει την ισχύ του μόλις απορριφθεί ή το Κογκρέσο δεν το μετατρέψει σε νομοθεσία εντός 60 ημερών, με την επιφύλαξη μιας μόνο περαιτέρω ανανέωσης του ίδιου μέτρου.

Υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου

Παραδόξως, οι προηγούμενοι πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να νομοθετήσουν τακτικά μέσω αυτών των προσωρινών μέτρων. Για παράδειγμα, ο πρώην πρόεδρος Φερνάντο Ε. Καρντόσο ήταν «ο πρωταθλητής των προσωρινών μέτρων», θεσπίζοντας περισσότερα από 5.000 τέτοια μέτρα κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησής του.

Πριν από αυτόν, ο πρόεδρος Φερνάντο Κόλορ, ο οποίος είναι πασίγνωστο ότι επανέφερε πολλά προσωρινά μέτρα μετά την απόρριψή τους από το Κογκρέσο. Τον Ιούνιο του 1992, μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου καθόρισε ότι η επαναπροκήρυξη προσωρινών μέτρων που είχαν ήδη απορριφθεί από το Κογκρέσο είναι συνταγματικά άκυρη.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο (πάνω Κ) συμμετέχει στην εναρκτήρια ολομέλεια της IX Συνόδου Κορυφής της Αμερικής στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις 9 Ιουνίου 2022. (Mario Tama/Getty Images)

 

Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Μπολσονάρο ψήφισε ένα σημαντικό μέτρο που εμπόδιζε προσωρινά τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης να αφαιρούν αναρτήσεις με βάση τη λογοκρισία πολιτικών, ιδεολογικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών ή θρησκευτικών εκφράσεων.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η κυβέρνησή του «πρωτοστατεί παγκοσμίως στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου στα κοινωνικά δίκτυα και στην προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης». Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή «της αφαίρεσης περιεχομένου που μπορεί να οδηγήσει σε κάθε είδους λογοκρισία πολιτικής, ιδεολογικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής ή θρησκευτικής τάξης».

Κατά την ψήφιση του μέτρου, η Βραζιλία έγινε προσωρινά η πρώτη στον κόσμο που κατέστησε ορισμένους τύπους κατάργησης περιεχομένου από τις εν λόγω πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παράνομους βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Το μέτρο στόχευε αυτό που ο πρόεδρος χαρακτήρισε ορθά ως αυθαίρετη αφαίρεση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών, προφίλ και αναρτήσεων. Σύμφωνα με τους κανόνες του, οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να αφαιρούν αναρτήσεις μόνο εάν υποκινούσαν πράγματα όπως τρομοκρατία, βία, σεξουαλικά εγκλήματα και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, εκτός εάν λάμβαναν δικαστική εντολή.

Ρητορική μίσους ή ελεύθερος λόγος

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί οποιοσδήποτε εκλεγμένος πολιτικός θα απέρριπτε ένα τέτοιο μέτρο που θα ενίσχυε την ελευθερία της πολιτικής επικοινωνίας. Ωστόσο, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου αντιτάχθηκαν δημοσίως στο μέτρο και έξι σοσιαλιστικά πολιτικά κόμματα κατέθεσαν ακόμη και αγωγές στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας με σκοπό να το εμποδίσουν.

«Η ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα για την προστασία της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους», υποστήριξε ο Ραφαέλ Καρνέιρο, σύμβουλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βραζιλίας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ροντρίγκο Πατσέκο, ανακοίνωσε από το βήμα της Γερουσίας ότι «απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες» το μέτρο υπέρ της ελευθερίας και κλείνει όλες τις σχετικές διαδικασίες στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο (Κ), ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αρθούρος Λίρα (Α), και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερουσίας, Ροντρίγκο Πατσέκο, προσφέρουν συνέντευξη Τύπου στο παλάτι Planalto στην Μπραζίλια της Βραζιλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 2021. (Sergio Lima/AFP via Getty Images)

 

Στέλνοντας το μέτρο αυτό πίσω στον πρόεδρο χωρίς καν μια προκαταρκτική συζήτηση επ’ αυτού -μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση- ο γερουσιαστής αυτός αποκάλυπτε μια ανησυχητική περιφρόνηση όχι μόνο για τη δημοκρατική συζήτηση αλλά και για τους βασικούς κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Αν και η απόφαση του Πατσέκο ήταν υπεραρκετή για να το εξουδετερώσει πλήρως, μια ώρα αργότερα, η δικαστής Ρόζα Βέμπερ του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε να αναστείλει το προσωρινό αυτό μέτρο στο σύνολό του. Η ίδια χαρακτήρισε το προσωρινό μέτρο «κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας», διότι, κατά τη γνώμη της, τέτοια μέτρα δεν πρέπει ποτέ να αφορούν το ζήτημα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Βέμπερ υποστήριξε επίσης ότι το δικαστήριο θα πρέπει να παρεμβαίνει σε ένα θέμα που αφορά το Κογκρέσο μόνο σε «απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις», αλλά ότι το συγκεκριμένο μέτρο του προέδρου απαιτούσε μια τέτοια έκτακτη αντίδραση, καθώς, είτε το πιστεύετε είτε όχι, πιστεύει ότι η αποτροπή της λογοκρισίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι «μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα»!

Η απόφασή της δόθηκε ως απάντηση σε κοινή έκκληση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βραζιλίας και άλλων πέντε αριστερών κομμάτων. Παραδόξως, ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας, Αουγκούστο Αράς, φαίνεται να συμμερίζεται τη γνώμη της. Στις 13 Σεπτεμβρίου υπέβαλε στο Δικαστήριο γνωμοδότηση υπέρ της αναστολής του σημαντικού μέτρου.

Αγώνας κατά της λογοκρισίας

Περιέργως, τα βραζιλιάνικα δικαστήρια έχουν επανειλημμένα διατάξει πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, να αφαιρέσουν αναρτήσεις «ψευδών ειδήσεων», ιδίως εκείνες που σχετίζονται με εναλλακτικές θεραπείες COVID-19 και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Από το 2022, ο δικαστής Αλεξάντρε ντι Μοράες του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει εκδώσει πολλές διαταγές κατά των «ψευδών ειδήσεων», εκτός από το να στείλει στη φυλακή μερικούς από τους πιο γνωστούς φίλους και υποστηρικτές του Μπολσονάρο για «ρητορική μίσους» εναντίον του ιδίου και άλλων αμφιλεγόμενων μελών του Δικαστηρίου.

Είναι αρκετά εκπληκτικό το γεγονός ότι ακόμη και ένα ευαίσθητο μέτρο που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου απορρίφθηκε τόσο ωμά. Φυσικά, ο Μπολσονάρο προσπαθούσε απλώς να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν επιτρέπεται να κατεβάζουν οτιδήποτε, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι οι ενέργειες αυτές είναι ουσιαστικά νόμιμες, ιδίως γύρω από τον πολιτικό λόγο.

Αλλά ακόμη και αν αυτό το μέτρο τελικά απορρίφθηκε, τουλάχιστον η προσπάθεια αυτή αποκαλύπτει τη σοβαρή δέσμευση του προέδρου για την προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά του να αποκαταστήσει την ελευθερία του λόγου στη Βραζιλία μπορεί τουλάχιστον να αποτελέσει έμπνευση και πρότυπο για άλλους δημοκρατικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορέσουν να επεξεργαστούν κανόνες που καταπολεμούν την αυθαίρετη λογοκρισία ενοχλητικών αληθειών από αυτά τα ισχυρά αφεντικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Χωρίς αγρότες, χωρίς φαγητό, χωρίς ζωή

Σχολιασμός

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια ανθρωπογενή διατροφική καταστροφή. Φτάνει σε επίπεδα κρίσης.

Οι τρέχουσες πολιτικές σε πολλά μέρη του κόσμου θέτουν ως προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή για την υλοποίηση μιας πράσινης νέας συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, αυτές οι πολιτικές θα συμβάλουν στο να πεθαίνουν παιδιά από σοβαρό υποσιτισμό λόγω των διαλυμένων συστημάτων διατροφής, με ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, άγχος, αγωνία, φόβο και επικίνδυνη έκθεση σε χημικά.

Περισσότερη αρνητική πίεση στους αγρότες και το διατροφικό σύστημα είναι σαν να ζητάμε μια καταστροφή. Το ανοσοποιητικό σύστημα πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα των παιδιών, έχει χάσει την ανθεκτικότητά του και έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ με υψηλούς κινδύνους για δηλητηριάσεις, λοιμώξεις, μη μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες, θανάτους και υπογονιμότητα.

Οι Ολλανδοί αγρότες, από τους οποίους πολλοί θα αντιμετωπίσουν κρίση κόστους ζωής μετά το 2030, έχουν τραβήξει κόκκινη γραμμή. Υποστηρίζονται από έναν αυξανόμενο αριθμό αγροτών και πολιτών παγκοσμίως.

Δεν είναι οι αγρότες η κύρια αιτία ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν τα προϊόντα που απαιτούνται για την τεχνοκρατική επανάσταση προς την πράσινη ενέργεια, την εξόρυξη δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς όλο και περισσότερα από τα σχέδια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αναπτύσσονται από τους πολιτικούς, οι ανισότητες αυξάνονται και οι συγκρούσεις αυξάνονται σε όλο τον κόσμο.

Η έντονη εξέγερση των αγροτών στην Ολλανδία είναι μια έκκληση για μια επείγουσα μετάβαση σε έναν κόσμο προσανατολισμένο στον άνθρωπο, ελεύθερο και υγιή, με θρεπτικά τρόφιμα που καλλιεργούνται και συλλέγονται με σεβασμό στις φυσικές διαδικασίες. Η συνεργασία των απλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο βρίσκεται σε άνοδο για να αποτραπεί μια μαζική καταστροφή πείνας που θα προκληθεί από το σχέδιο του επιστημονισμού και της τεχνοκρατίας για την κυριαρχία και τον έλεγχο του κόσμου από μη εκλεγμένους επιστήμονες και ελίτ.

Η πρόσβαση στα τρόφιμα είναι το πρόβλημα

Οι αγρότες σε όλο τον κόσμο συνήθως καλλιεργούν αρκετές θερμίδες (2.800) ανά άτομο (ενώ 2.100 θερμίδες/ημέρα θα ήταν αρκετές) για να συντηρήσουν έναν πληθυσμό εννέα έως δέκα δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, πάνω από 828 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πολύ λίγα τρόφιμα να φάνε σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα δεν είναι πάντα η τροφή- είναι η πρόσβαση. Τα Ηνωμένα Έθνη έγραψαν το 2015 στον στόχο 2 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: «Δεν θα επιτευχθεί η εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού για όλους το 2030».

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας πολλές φορές φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές οδήγησαν σε επισιτιστική ανασφάλεια για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα την πείνα, τον υποσιτισμό και τη θνησιμότητα. Η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε την κατάσταση. Από την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας, οι εκτιμήσεις για την πρόσβαση σε τρόφιμα δείχνουν ότι η επισιτιστική ανασφάλεια έχει πιθανότατα διπλασιαστεί, αν όχι τριπλασιαστεί σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η παγκόσμια πείνα αυξήθηκε σε 150 εκατομμύρια και τώρα επηρεάζει 828 εκατομμύρια ανθρώπους, με 46 εκατομμύρια στα πρόθυρα της πείνας να αντιμετωπίζουν επίπεδα πείνας έκτακτης ανάγκης ή και χειρότερα. Στα μέρη που έχουν πληγεί περισσότερο, αυτό σημαίνει λιμό ή συνθήκες που μοιάζουν με λιμό. Τουλάχιστον 45 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από δυστροφία, η οποία είναι η πιο ορατή και σοβαρή μορφή υποσιτισμού και δυνητικά απειλητική για τη ζωή.

Με τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων και των λιπασμάτων να έχουν ήδη φθάσει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, οι πολιτικές δυνάμεις για την υλοποίηση των στόχων της κλιματικής αλλαγής και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περαιτέρω έξαρση της έλλειψης τροφίμων, ωθώντας περισσότερες οικογένειες παγκοσμίως σε κίνδυνο σοβαρού υποσιτισμού. Οι κοινότητες που επιβίωσαν από προηγούμενες κρίσεις μένουν πιο ευάλωτες σε ένα νέο σοκ από ό,τι πριν και θα συσσωρεύσουν τις επιπτώσεις, βουτώντας στον λιμό (οξεία πείνα και απότομη αύξηση της θνησιμότητας).

Επιπλέον, η μεγέθυνση των οικονομιών και η ανάπτυξη των εθνών επιβραδύνεται σήμερα λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού λόγω της απότομης μείωσης της ευημερίας και των υψηλότερων ποσοστών θνησιμότητας.

Στον απόηχο των νέων ορίων αζώτου που απαιτούν από τους αγρότες να περιορίσουν ριζικά τις εκπομπές αζώτου κατά 70% μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια, δεκάδες χιλιάδες Ολλανδοί αγρότες ξεσηκώθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης.

Οι αγρότες θα αναγκαστούν να χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα και να μειώσουν ακόμη και τον αριθμό των ζώων τους, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 95%. Για τις μικρότερες οικογενειακές φάρμες θα είναι αδύνατο να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Πολλές θα αναγκαστούν να κλείσουν, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων των οποίων οι οικογένειες καλλιεργούν εδώ και οκτώ γενιές.

Επιπλέον, η σημαντική μείωση και ο περιορισμός των Ολλανδών γεωργών θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Η Ολλανδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, η ολλανδική κυβέρνηση επιδιώκει την ατζέντα της για την κλιματική αλλαγή, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν νόμος που να υποστηρίζει την εφαρμογή της, ενώ δεν θα αλλάξει πολλά στη μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση του πλανήτη. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξει η ολλανδική κυβέρνηση στην απόφασή της συζητούνται από αναγνωρισμένους επιστήμονες.

Σε καμία ανακοίνωση οι Ολλανδοί πολιτικοί δεν εξέτασαν τις επιπτώσεις της απόφασής τους στην παραβίαση ενός πολύ σημαντικού στόχου της συμφωνίας του ΟΗΕ: τον τερματισμό της πείνας, της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού σε όλους το 2030.

Δυστυχώς, η Σρι Λάνκα, μια χώρα της οποίας ο πολιτικός ηγέτης εισήγαγε πολιτική μηδενικών εκπομπών αζώτου και CO2, αντιμετωπίζει τώρα οικονομικά προβλήματα, σοβαρή πείνα και δυσκολίες στην πρόσβαση σε τρόφιμα μετά από πολιτική απόφαση ότι οι αγρότες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Παρόλα αυτά, οι πολιτικοί που είναι υπεύθυνοι για τις εκπομπές αζώτου/κλιματική αλλαγή σε άλλες χώρες ακολουθούν την ίδια πράσινη πολιτική.

Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η ζέστη, οι πλημμύρες, η ξηρασία, οι πυρκαγιές και άλλες καταστροφές έχουν προκαλέσει οικονομικό όλεθρο, με τα χειρότερα να έρχονται. Οι ελλείψεις τροφίμων και νερού έχουν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Συν τοις άλλοις, οι Αυστραλοί ειδικοί ανακοινώνουν κίνδυνο για ξέσπασμα μιας ιογενούς ασθένειας στα βοοειδή. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πλήγμα 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας στην οικονομία της Αυστραλίας και ακόμη πιο πραγματικά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αμέτρητες επιχειρήσεις και παραγωγοί χρεοκοπούν. Η συναισθηματική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν για την ευθανασία των υγιών κοπαδιών τους είναι τεράστια και δύσκολα υποφερτή. Αυτό ωθεί όλο και περισσότερους αγρότες να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Ας ελπίσουμε ότι η ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη η κυβέρνηση της Δανίας, καθώς μια ερευνητική έκθεση σχετικά με τη θανάτωση περισσότερων από 15 εκατομμυρίων μινκ τον Νοέμβριο του 2020 επέκρινε την ενέργεια που οδήγησε στην παραπλάνηση των εκτροφέων μινκ και του κοινού και τις σαφώς παράνομες οδηγίες προς τις αρχές, θα βοηθήσει τους πολιτικούς να επανεξετάσουν τέτοια δραστικά μέτρα για τους αγρότες.

Παγκοσμίως, οι διαμαρτυρίες των αγροτών αυξάνονται, υποστηριζόμενες από όλο και περισσότερους πολίτες που αντιστέκονται στις δαπανηρές εντολές για αλλαγές στις «πράσινες πολιτικές» που ήδη έφεραν μαζικές δυστυχίες και αστάθεια.

Σε μια υπουργική διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια στις 29 Ιουνίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η επιδεινούμενη έλλειψη τροφίμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παγκόσμια «καταστροφή».

Ο υποσιτισμός ευθύνεται για περισσότερες ασθένειες από οποιαδήποτε άλλη αιτία

Ο αυξημένος κίνδυνος έλλειψης τροφίμων και νερού που αντιμετωπίζει τώρα ο κόσμος θα φέρει την ανθρωπότητα στο χείλος του γκρεμού. Η πείνα είναι ένα πολυκέφαλο τέρας. Εδώ και δεκαετίες η πάταξη της παγκόσμιας πείνας έχει γίνει πολιτικό ζήτημα με τρόπο που δεν θα μπορούσε να είναι στο παρελθόν. Η χρήση της αυταρχικής πολιτικής εξουσίας οδήγησε σε καταστροφικές κυβερνητικές πολιτικές, καθιστώντας αδύνατο για εκατομμύρια ανθρώπους να κερδίσουν τα προς το ζην. Η χρόνια πείνα και η επανάληψη των ιογενών λιμών πρέπει να θεωρηθούν ηθικά εξωφρενικές και πολιτικά απαράδεκτες, λένε οι Ντρέζε και Σεν στο «Hunger and Public Action» (Πείνα και δημόσια δράση) που δημοσιεύτηκε το 1991.

«Για εκείνους που βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της κοινωνικής κλίμακας, ο τερματισμός της πείνας στον κόσμο θα ήταν καταστροφή. Για εκείνους που χρειάζονται διαθεσιμότητα φτηνού εργατικού δυναμικού, η πείνα είναι το θεμέλιο του πλούτου τους, είναι ένα πλεονέκτημα», έγραψε ο Δρ Τζορτζ Κεντ το 2008 στο δοκίμιο «The Benefits of World Hunger» (Τα οφέλη της παγκόσμιας πείνας).

Ο υποσιτισμός δεν επηρεάζεται μόνο από την έλλειψη τροφής και νερού, αλλά και από την έκθεση σε ακραίο στρες, φόβο, αβεβαιότητα ασφάλειας και τροφής, κοινωνικούς παράγοντες, χημικά, μικροπλαστικά, τοξίνες και υπερ-ιατρικοποίηση. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει την πολυτέλεια να παραβλέπει αυτή την καταστροφή σε όλες τις μορφές της, η οποία πλήττει κυρίως τα παιδιά και τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για υγιεινή διατροφή. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι μόνο ένα πρόβλημα των χωρών με χαμηλό εισόδημα.

Ακόμη και πριν ξεκινήσει η πανδημία COVID-19, περίπου το 8% του πληθυσμού στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη δεν είχε τακτική πρόσβαση σε θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα. Το ένα τρίτο των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας είναι αναιμικές, ενώ το 39% των ενηλίκων στον κόσμο είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Κάθε χρόνο περίπου 20 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται λιποβαρή. Το 2016 το 9,6 τοις εκατό των γυναικών ήταν λιποβαρείς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2017, το 22,2 τοις εκατό των παιδιών κάτω των πέντε ετών είχαν καχεξία, ενώ ο υποσιτισμός εξηγεί περίπου το 45 τοις εκατό των θανάτων μεταξύ των παιδιών κάτω των πέντε ετών.

Όπως δήλωσε ο Λόρενς Χαντάντ, συμπροεδρεύων της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Έκθεσης Διατροφής, «ζούμε πλέον σε έναν κόσμο όπου το να υποσιτίζεται κανείς είναι το νέο φυσιολογικό. Είναι ένας κόσμος που όλοι πρέπει να διεκδικήσουμε ως εντελώς απαράδεκτο». Ενώ ο υποσιτισμός είναι ο κυριότερος παράγοντας πρόκλησης ασθενειών με σχεδόν το 50% των θανάτων να οφείλονται σε μη μεταδοτικές ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή το 2014, δόθηκαν μόνο 50 εκατομμύρια δολάρια από δωρητές.

Ο υποσιτισμός σε όλες του τις μορφές επιβάλλει απαράδεκτα υψηλό κόστος -έμμεσο και άμεσο- σε άτομα, οικογένειες και έθνη. Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία από τον χρόνιο υποσιτισμό 800 εκατομμυρίων ανθρώπων θα μπορούσε να ανέλθει σε 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, όπως αναφέρεται σε παγκόσμια έκθεση για τη διατροφή το 2018. Ενώ οι παιδικοί θάνατοι, η πρόωρη θνησιμότητα των ενηλίκων και οι λοιμώδεις και μη μεταδοτικές ασθένειες που σχετίζονται με τον υποσιτισμό μπορούν να προληφθούν με τη σωστή διατροφή.

Αυτό θα γίνει πολύ περισσότερο αυτή την κρίσιμη στιγμή, καθώς ο πληθυσμός αυξάνει απότομα την υπερβάλλουσα θνησιμότητα και τις μη μεταδοτικές ασθένειες μεταξύ των ατόμων σε ηλικία εργασίας, όπως πρόσφατα έδειξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι λιμοί προκαλούν διαγενεακές επιπτώσεις

Ο λιμός είναι μια ευρέως διαδεδομένη κατάσταση κατά την οποία ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε μια χώρα ή περιοχή έχει ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε επαρκή αποθέματα τροφίμων. Η Ευρώπη και άλλα ανεπτυγμένα μέρη του κόσμου έχουν ως επί το πλείστον εξαλείψει την πείνα, αν και από την ιστορία είναι γνωστοί εκτεταμένοι λιμοί που σκότωσαν χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους, όπως ο Ολλανδικός λιμός της πατάτας από το 1846-1847, ο Ολλανδικός χειμώνας της πείνας 1944-1945 και ο Κινεζικός λιμός του 1959-1961.

Ο τελευταίος ήταν ο σοβαρότερος λιμός τόσο από άποψη διάρκειας όσο και από άποψη αριθμού ανθρώπων που επλήγησαν (600 εκατομμύρια και περίπου 30 εκατομμύρια θάνατοι) και οδήγησε σε εκτεταμένο υποσιτισμό του κινεζικού πληθυσμού την περίοδο 1959-1961. Επί του παρόντος, η υποσαχάρια Αφρική και η Υεμένη είναι χώρες με αναγνωρισμένο λιμό.

Δυστυχώς, η παγκόσμια αποσταθεροποίηση, η πείνα και η μαζική μετανάστευση αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, ενώ αναμένονται περισσότεροι λιμοί, αν δεν δράσουμε σήμερα.

Οι επιδημιολογικές μελέτες του Μπάρκερ και αργότερα του Χέιλς δείχνουν μια σχέση μεταξύ της διαθεσιμότητας της διατροφής στα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης και στα πρώτα χρόνια της ζωής και των ασθενειών αργότερα στη ζωή. Οι μελέτες τους έδειξαν ότι τα μωρά με μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν συχνά μικρότερα κατά τη γέννηση. Όλο και περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν το ρόλο των μηχανισμών που σχετίζονται με τη διατροφή και επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων. Ακόμα και η περίοδος πριν από την εγκυμοσύνη μπορεί να επηρεάσει έναν μεταγενέστερο κίνδυνο για αντίσταση στην ινσουλίνη ή άλλες επιπλοκές του εμβρύου.

Όπως αποδείχθηκε σε μια μελέτη με 3.000 συμμετέχοντες στη Βόρεια Κίνα, η προγεννητική έκθεση σε λιμό αύξησε σημαντικά την υπεργλυκαιμία στην ενήλικη ζωή σε δύο διαδοχικές γενιές. Η σοβαρότητα της πείνας κατά την προγεννητική ανάπτυξη σχετίζεται με τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με ζωικά μοντέλα που έχουν δείξει την επίδραση της προγεννητικής διατροφικής κατάστασης σε νευροενδοκρινικές αλλαγές που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και μπορούν να προγραμματιστούν να μεταδοθούν φυσιολογικά σε πολλές γενιές μέσω αρσενικών και θηλυκών γενεών. Οι συνθήκες υγειονομικού σοκ στην πρώιμη ζωή μπορούν να προκαλέσουν επιγενετικές αλλαγές στον άνθρωπο που επιμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, επηρεάζουν τη θνησιμότητα σε μεγάλη ηλικία και έχουν επιπτώσεις σε πολλές γενεές. Ανάλογα με το ποιο τρίμηνο το έμβρυο εκτίθεται σε στέρηση τροφής ή ακόμη και μόνο σε στρες μια σχετική ασθένεια αργότερα στη ζωή μπορεί να ποικίλλει από σχιζοφρένεια, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έως νεφρική ανεπάρκεια και υπέρταση, μεταξύ άλλων. Άλλες μελέτες έκθεσης σε λιμό σε ανθρώπους έχουν δώσει στοιχεία για αλλαγές στο ενδοκρινικό σύστημα και στην προγεννητική έκφραση γονιδίων στα αναπαραγωγικά συστήματα.

Οι επιπτώσεις των περιόδων πείνας ή υποσιτισμού έχουν παρατηρηθεί κυρίως σε άτομα με χαμηλό κοινωνικό οικονομικό εισόδημα. Ωστόσο, 1 στα 3 άτομα στον κόσμο υπέφερε από κάποια μορφή υποσιτισμού το 2016. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν το 70% των πεινασμένων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο υποσιτισμός αυξήθηκε περαιτέρω τα τελευταία έξι χρόνια. Η καχεξία και η δυστροφία αυξήθηκαν στα πιο ευάλωτα άτομα. Δύο στα τρία παιδιά δεν τρέφονται με την ελάχιστη ποικιλόμορφη διατροφή που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Οι πεινασμένοι άνθρωποι σε χώρες όπως η Σρι Λάνκα, η Αϊτή, η Αρμενία και ο Παναμάς είναι η κορυφή του παγόβουνου, ανοίγοντας τα μάτια πολλών πολιτών παγκοσμίως σε ένα ταχέως αυξανόμενο πρόβλημα ως αποτέλεσμα των εγκλεισμών, των εντολών και των καταναγκαστικών πολιτικών στην κλιματική αλλαγή, την ξηρασία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι πολίτες του κόσμου αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια: υπερβολική θνησιμότητα, ταχεία μείωση της υπογονιμότητας και των γεννήσεων με απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και περισσότερες ασθένειες.

Σοκαριστικές εκθέσεις του ΟΗΕ και του ΠΟΥ αναγνώρισαν ότι η υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος μειώνεται. Ο κόσμος κινείται προς τα πίσω όσον αφορά την εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι οι αριθμοί αυτοί θα ανέβουν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Η αλήθεια είναι ότι οι κόμβοι καινοτομίας τροφίμων, τα διαμερίσματα τροφίμων (κάθετη γεωργία), τα τεχνητά κρέατα και η χειραγώγηση γονιδίων και μυαλού δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καταθλιπτική κατάσταση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η πολιτική μηδενικού COVID έχει θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα στην ύπαρξή της. Τα εμβόλια COVID-19 με κίνδυνο βλάβης από παρενέργειες έχουν κυκλοφορήσει ακόμη και για παιδιά κάτω των πέντε ετών, που ελάχιστα κινδυνεύουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, αλλά η υποθρεψία που αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία σε σημαντικές ανθρώπινες μολυσματικές ασθένειες δεν έχει ληφθεί μέριμνα.

Οι συγκρούσεις αυξάνονται παγκοσμίως, αυξάνοντας την αστάθεια. Οι πολίτες δεν θα αποδέχονται πλέον πολιτικές χωρίς σαφή ανάλυση βλάβης-κόστους-οφέλους.

Πρέπει να δράσουμε τώρα για να μειώσουμε άμεσα τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, στηρίζοντας τους αγρότες και τα αποτελεσματικά συστήματα τροφίμων για θρεπτικά τρόφιμα που θα θεραπεύσουν τους πιο υποσιτισμένους (παιδιά και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία) του πληθυσμού.

Ας ελπίσουμε στην επιστροφή της αρχής του Ιπποκράτη: «Η τροφή ας είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου».

Από το Ινστιτούτο Brownstone

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι γνώμες του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Η Κάρλα Πίτερς είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της COBALA Good Care Feels Better. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Ανοσολογία από την Ιατρική Σχολή της Ουτρέχτης, σπούδασε Μοριακές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Wageningen και στην Έρευνα και ακολούθησε τετραετή κύκλο σπουδών στην Ανώτατη Φυσική Επιστημονική Εκπαίδευση με εξειδίκευση στην ιατρική εργαστηριακή διάγνωση και έρευνα. Σπούδασε σε διάφορες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, όπως το London Business School, το INSEAD και το Nyenrode Business School.

Ευλογιά των πιθήκων: Πραγματικά στοιχεία εναντίον φόβου

Η ανακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της ευλογιάς των πιθήκων ως «Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας» (Public Health Emergency of International Concern -PHEIC), έγινε από έναν άνθρωπο, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος, ο οποίος δεν έχει καμία ιατρική εκπαίδευση, παρά τις αντιρρήσεις της πλειοψηφίας της δικής του επιτροπής εμπειρογνωμόνων ιατρικών και επιστημονικών συμβούλων. Η ίδια επιτροπή συνήλθε μόλις πριν από ένα μήνα και αρνήθηκε να κηρύξει την ευλογιά των πιθήκων ως επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας με ψήφους έντεκα κατά και τριών υπέρ. Τώρα, τον Ιούλιο, εννέα από τα μέλη της επιτροπής πίστευαν ότι δεν πρέπει να κηρυχθεί PHEIC και έξι υποστήριζαν την κήρυξη. «Εννέα και έξι είναι πολύ, πολύ κοντά. Δεδομένου ότι ο ρόλος της επιτροπής είναι να συμβουλεύει, έπρεπε στη συνέχεια να ενεργήσω ως ισοπαλία», δήλωσε ο Τέντρος σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε για να ανακοινώσει την απόφαση.

Ίσως είναι τα «νέα μαθηματικά» που οδηγούν στο συμπέρασμα της «ισοπαλίας» με πλειοψηφία 3 ψήφων στη μία πλευρά;

Για να παραθέσουμε περαιτέρω τα λόγια της Ρόζαμουντ Λιούις, της τεχνικής επικεφαλής του ΠΟΥ για την ευλογιά των πιθήκων, σε συνέντευξη Τύπου στις 20 Ιουλίου 2022: «Περίπου το 98% των κρουσμάτων (ευλογιάς των πιθήκων) είναι μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες – και κυρίως εκείνων που έχουν πολλαπλούς πρόσφατους ανώνυμους ή νέους συντρόφους». Στη συνέχεια είπε ότι είναι συνήθως νεαρής ηλικίας και κυρίως σε αστικές περιοχές.

Αυτό εγείρει το προφανές ερώτημα για τους σκεπτόμενους ανθρώπους: Γιατί μια ασθένεια που εμφανίζεται κατά 98% σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες εφαρμόζεται τώρα σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό ανθρώπων -ανδρών, γυναικών, παιδιών- όλων των ηλικιών, οι οποίοι δεν ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ κινδύνου;

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων;

Η ευλογιά των πιθήκων είναι γνωστή στην Αφρική κυρίως ως ασθένεια των εδαφόβιων σκίουρων από το 1958. Πρόκειται για έναν τύπο ζωονοσογόνων ιογενών λοιμώξεων. Ζωονοτικός σημαίνει ένας ιός που ζει σε ένα ζώο ξενιστή (π.χ. εδαφόβιων σκίουρων) αλλά μπορεί να μεταδοθεί σε πιθήκους και ανθρώπους με στενή επαφή και κακή υγιεινή, αν και χρειάζεται πολύ υψηλότερο ιικό φορτίο για να προκληθεί νόσος σε πιθήκους και ανθρώπους.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μία από τις διάφορες λοιμώξεις από τον ιό της «σύφιλης», αν και είναι πολύ ηπιότερη από την ευλογιά (ιός variola), η οποία ουσιαστικά εξαλείφθηκε με τον επιτυχή μακροχρόνιο παγκόσμιο εμβολιασμό. Είναι ένας ιός DNA, πιο σταθερός από τους ιούς RNA όπως οι COVID, ιός Marburg, Έμπολα, Λάσσα και άλλοι. Ηπιότερες λοιμώξεις του ιού variola είναι σε αυτή την ομάδα.

Πώς το κολλάτε;

Όπως μόλις επιβεβαίωσε ο εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ στις 20 Ιουλίου 2022, η ευλογιά των πιθήκων μεταδίδεται κυρίως μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες. Οι γυναίκες μπορούν να μολυνθούν από σπέρμα που εκσπερματώνεται στον κόλπο από μολυσμένο άνδρα. Ο ιός προκαλεί μια ιαιμία στην κυκλοφορία του αίματος που προκαλεί τις δερματικές βλάβες (φλύκταινες). Ο ιός στην κυκλοφορία του αίματος σημαίνει επίσης ότι υπάρχει ζωντανός ιός σε σωματικές εκκρίσεις: σάλιο, σπέρμα, αίμα, ανοικτές δερματικές βλάβες, εσχάρα (κακάδι) από ευλογιά, κολπικές εκκρίσεις, κόπρανα και λερωμένα λευκά είδη ή ρούχα από μολυσμένο άτομο.

Εκτός από την άμεση σεξουαλική επαφή, οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν από τη ευλογιά των πιθήκων όταν έρθουν σε άμεση επαφή με το αίμα, τα σωματικά υγρά ή τα περιττώματα ενός μολυσμένου ζώου ή ατόμου. Στη συνέχεια μπορεί να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους που έρχονται σε άμεση επαφή με σωματικές εκκρίσεις από μολυσμένα, συμπτωματικά άτομα.

Η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι αναπνευστικός ιός. Είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί η εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων από ό,τι να ελεγχθεί η εξάπλωση της γρίπης, του COVID-19 ή του κοινού κρυολογήματος που μεταδίδονται με βήχα και φτέρνισμα στα σταγονίδια του αναπνευστικού συστήματος.

Για να ελέγξετε την εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων, δεν χρειάζεστε μάσκες, μαζικά lockdown και καραντίνες για όλους. Απλώς πρέπει να αποφεύγετε την άμεση επαφή με τις σωματικές εκκρίσεις ενός μολυσμένου ατόμου! Για να συνοψίσουμε, αυτά είναι τα εξής:

 • Αίμα
 • Σπέρμα, κολπικές και βλεννώδεις εκκρίσεις
 • Περιττώματα
 • Ανοιχτές πληγές, τόσο αυτές που «στάζουν» όσο και αυτές με κρούστες που περιέχουν τον ζωντανό ιό
 • Λερωμένα λευκά είδη ή ρούχα από μολυσμένο άτομο

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από την ευλογιά των πιθήκων;

Βασικά, οι παράγοντες κινδύνου είναι οι ίδιοι με κάθε ζωονοσογόνο νόσο: άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με ζώα-φορείς του ιού. Στην Αφρική το μοτίβο ήταν κυρίως παιδιά που έφερναν στο σπίτι άρρωστα ζώα, τα οποία στη συνέχεια έτρωγαν.

Εκτός της Αφρικής, τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων είναι οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Η πρόσφατη επιδημία εκδηλώθηκε στην Κεντρική και Δυτική Αφρική με άτομα που είχαν στενή επαφή με μολυσμένο άτομο ή ζώο. Τα μεγαλύτερα κρούσματα που εξαπλώθηκαν σε άλλες χώρες πρώτα στην Ευρώπη εντοπίστηκαν κυρίως στη μεγάλη διεθνή εκδήλωση PRIDE στα Κανάρια Νησιά νωρίτερα αυτή την άνοιξη.

Εκτός από τους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, άλλοι που κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση ευλογιάς των πιθήκων είναι οι εξής

 • Άτομα που ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες ή σε περιοχές με λίγες ή καθόλου ιατρικές υπηρεσίες
 • Άτομα που έχουν σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας που προκαλείται από το πειραματικό εμβόλιο COVID
 • Ανοσοκατεσταλμένα άτομα, το οποίο συμβαίνει σε θεραπεία καρκίνου, χρόνιες ασθένειες, μετά από μεταμοσχεύσεις οργάνων ή μετά από έκθεση σε ακτινοβολία («σύνδρομο της Αβάνας»), έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες, όπως φυτοφάρμακα και άλλα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων;

Εάν το ιικό φορτίο είναι αρκετά υψηλό, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες με πρόκληση αερολύματος και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αγγειακά στρώματα των πνευμόνων. Δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις/πνευμονία μπορεί επίσης να εμφανιστούν εάν το ιικό φορτίο είναι αρκετά υψηλό. Με σοβαρή νόσο, δεν προκαλεί συνήθως υπερκυτοκιναιμία ή θρόμβους αίματος, όπως έχουμε δει με την ασθένεια COVID-19 και όσους έχουν κάνει τα πειραματικά εμβόλια COVID και στη συνέχεια αναπτύσσουν ασθένεια COVID.

Υπάρχουν τρεις φάσεις της ιογενούς ασθένειας και τα πρώιμα συμπτώματα μιμούνται πολλές άλλες ιογενείς ασθένειες (COVID-19, ιό Marburg και άλλες), καθώς και μιμούνται τα συμπτώματα της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:

Φάση 1: Προδρομική φάση (επώαση): 7-17 ημέρες από την έκθεση

Φάση 2: Φάση ιαιμίας: ζωντανός ιός στο σάλιο, το σπέρμα και άλλες σωματικές εκκρίσεις που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο της συστηματικής νόσου. Η ιαιμία μεταφέρει τον ιό στο δέρμα, οδηγώντας στις αλλοιώσεις της «σύφιλη ς». Τα συστηματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Πυρετός
 • Κόπωση
 • Πονοκέφαλος
 • Ρίγη
 • Πόνοι στο σώμα
 • Πρησμένοι λεμφαδένες

Φάση 3: Τοπικό εξάνθημα/ αλλοιώσεις: μπορεί να διαρκέσει 2-4 εβδομάδες, περιστασιακά περισσότερο

Οι τοπικές βλάβες εμφανίζονται σε όλο το σώμα σε διάστημα αρκετών ημερών. Οι αλλοιώσεις είναι κυκλικές, και συχνά στάζουν υγρό. Σταδιακά οι βλάβες φλοιώνονται, σχηματίζουν κρούστα και στη συνέχεια η κρούστα πέφτει. Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι κρούστες περιέχουν ζωντανό ιό. Οι βλάβες εμφανίζονται στις ακόλουθες περιοχές του σώματος:

 • Πρόσωπο
 • Χέρια και πόδια
 • Παλάμες των χεριών
 • Πέλματα ποδιών

Πώς θεραπεύεται η ευλογιά των πιθήκων;

ΒΗΜΑ 1. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ με σωματικά υγρά μολυσμένου ατόμου. Τα μολυσμένα άτομα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα.

ΒΗΜΑ 2. Διαχείριση συμπτωμάτων: 

 • Επαρκής ενυδάτωση για την πρόληψη της αφυδάτωσης, με προσοχή στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
 • Ισορροπημένα γεύματα με τρόφιμα ολικής αλέσεως, κυρίως φυτικής προέλευσης, για να δοθεί στον οργανισμό ενέργεια και θρεπτικά συστατικά
 • Διαχείριση της άνεσης για τον ερεθισμό του δέρματος που σχετίζεται με τις δερματικές αλλοιώσεις της αναπτυσσόμενης ευλογιάς.
 • Αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης C, D, ψευδαργύρου, συμπλέγματος Β, Κυστεΐνη (NAC) για τη βελτίωση της ανοσολογικής απόκρισης και της επούλωσης των πληγών

ΒΗΜΑ 3. Θεραπεία: 

Πολλά από τα ίδια τεκμηριωμένα φάρμακα και άλλα μέτρα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την αποτελεσματική θεραπεία του COVID-19 μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός επισήμανσης κατά την ιατρική κρίση του θεράποντος ιατρού, παρόλο που υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από κλινικές δοκιμές.  Αυτά περιλαμβάνουν ασφαλή, αποτελεσματικά, παλαιότερα αντιιικά φάρμακα που αναφέρονται στον Οδηγό μας για την πρώιμη κατ’ οίκον θεραπεία του COVID εδώ 

https://www.truthforhealth.org/2022/02/covid-home-treatment/

Τι γίνεται με το νέο φάρμακο ή το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων;

Tpoxx από το στόμα και ενδοφλέβια:

Υπάρχει μια τρέχουσα εγκεκριμένη από τον FDA αντιιική θεραπεία για τον ιό variola, συμπεριλαμβανομένης της ευλογιάς των πιθήκων, το «Tpoxx». Το Tpoxx έχει αποθηκευτεί σε εθνικό επίπεδο από τις ΗΠΑ από το 2018 και εγκρίθηκε πρόσφατα για ενδοφλέβια χρήση στις 19 ΜΑΪΟΥ 2022.  Αυτό το νέο φάρμακο έχει υποβληθεί ΜΟΝΟ σε κλινικές δοκιμές Φάσης Ι, με μία μόνο δοκιμή σε ανθρώπους με μόνο 359 υγιείς ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο πριν λάβει πλήρη έγκριση από τον FDA. Δεν έγινε καμία δοκιμή σε άρρωστους ανθρώπους για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα. Δεν έχουμε καμία δοκιμή μακροχρόνιας ασφάλειας.

Θέση του Ιδρύματος Truth For Health: Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές αντιϊκές ουσίες σε ευρεία χρήση εδώ και πολλές δεκαετίες με γνωστά προφίλ ασφάλειας που είναι διαθέσιμες τόσο για την πρόληψη όσο και για τη θεραπεία της ευλογιάς των πιθήκων και άλλων ιογενών ασθενειών, οι οποίες έχουν περισσότερα δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους, τα οφέλη και την ασφάλεια.

Εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων:

Ο FDA ενέκρινε το ζωντανό μη αναπαραγόμενο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων και της ευλογιάς τον Σεπτέμβριο του 2019. Στις 19 Μαΐου 2022, με μόνο ΔΥΟ επιβεβαιωμένα κρούσματα στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε παραγγελία για το νέο αυτό εμβόλιο αξίας 119 εκατομμυρίων δολαρίων από τον κατασκευαστή, την Bavarian Nordic, παρόλο που δεν έχει αναφερθεί ότι θα παρασκευαστεί μέχρι το 2023.

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία που δείχνουν ότι το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων της Jynneos προκαλεί μυοκαρδίτιδα, μια καταστροφική φλεγμονή της καρδιάς που έχει ήδη προκαλέσει θανάτους και σοβαρές καρδιακές παθήσεις σε νέους ανθρώπους μετά το εμβόλιο Covid. Οι Thornhill, et. al, στο ίδιο άρθρο της ιατρικής επιθεώρησης απαριθμούν αυτά τα πρόσθετα συμπεράσματα σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων, τα οποία συνάδουν με το απόσπασμα του ΠΟΥ που αναφέρθηκε παραπάνω:

 • Ασθένεια 98% σε ομοφυλόφιλα/αμφιφυλόφιλα άτομα
 • 95% μετάδοση με σεξουαλική δραστηριότητα
 • 41% έχουν ταυτόχρονα τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
 • 13% νοσηλεύεται για σοβαρές δερματολογικές και πρωκτογεννητικές αλλοιώσεις
 • Κανένας θάνατος

Οι προηγούμενες επιδημίες ευλογιάς των πιθήκων δεν συνέβησαν σε περιβάλλον ευρύτερου πληθυσμού με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως βλέπουμε τώρα μετά τον μαζικό εμβολιασμό με τα πειραματικά εμβόλια COVID. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τους επαγγελματίες υγείας να διδάσκουν στους ασθενείς βασικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της υγείας και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος (βλ. παρακάτω).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-live-non-replicating-vaccine-prevent-smallpox-and-monkeypox

https://www.fiercepharma.com/vaccines/bavarian-nordic-scores-fda-nod-for-smallpox-and-monkeypox-vaccine-jynneos

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207323

Βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας και μείωση του κινδύνου λοιμώξεων:

Συμπληρώματα και διατροφικά προϊόντα: Αυτά έχουν ερευνητικά στοιχεία για αντι-ιικά, αντιφλεγμονώδη, ανοσοενισχυτικά και νευροπροστατευτικά οφέλη στο φάσμα των ιογενών ασθενειών, του τραυματισμού από το εμβόλιο COVID, της βλάβης από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  και άλλων φλεγμονωδών καταστάσεων. Δεν διαθέτουμε επαρκή κλινικά ερευνητικά δεδομένα για την τεκμηρίωση των οφελών αυτών των συμπληρωμάτων και των διατροφικών προϊόντων ειδικά στη ευλογιά των πιθήκων, αλλά δεδομένου ότι αυτά τα συμπληρώματα έχουν τόσο σημαντικά οφέλη για τη μείωση της φλεγμονής, τη βελτίωση της ανοσολογικής απόκρισης και τη βελτίωση της κυτταρικής οξυγόνωσης, τα συμπεριλαμβάνουμε εδώ ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη βελτίωση της υγείας και της ανθεκτικότητας και τη μείωση του κινδύνου λοιμώδους νόσου.

Συνιστούμε να ζητήσετε από τον προσωπικό σας γιατρό ή άλλον έμπιστο επαγγελματία υγείας να ελέγξει τα επίπεδα στο αίμα των βιταμινών και των συμπληρωμάτων που μπορεί να είναι επιζήμια αν χρησιμοποιηθούν σε υπερβολικές ποσότητες, όπως η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος, ο Β6, ο Β12, το μαγνήσιο. Στη συνέχεια, μπορεί να αποφασιστεί μια ατομική δόση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας με βάση αντικειμενικά εργαστηριακά δεδομένα.

Βασικός κατάλογος διατροφικών προϊόντων με τεκμηριωμένα αντι-ιικά, αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά και ανοσοενισχυτικά οφέλη:

 • Βιταμίνη D (σε έλαιο): 5000 IU π.μ. και μ.μ.
 • Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) 600-1200 mg ημερησίως
 • Γλουταθειόνη, Co-Q-10 και ρεσβερατρόλη
 • Βιταμίνη C με βιοφλαβονοειδή 2000 mg (αυξήστε την ποσότητα εάν τα συμπτώματα εμφανίζονται πολλές φορές την ημέρα)
 • Μαγνήσιο 400 mg μία ή δύο φορές την ημέρα
 • Σύμπλεγμα Β
 • Θειικός ψευδάργυρος 220 mg ημερησίως (50 mg στοιχειακού ψευδαργύρου)
 • Κουερσετίνη
 • Πράσινο τσάι
 • Μονολαυρίνη (που προέρχεται από καρύδες)
 • Σύμπλεγμα μανιταριών σε σκόνη που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα (Χαίτη του λιονταριού, Τραμέτης ο ποικιλόχρωμος, Γανόδερμα το γυαλιστερό, Κασταμανίτης, μανιτάρι Chaga κ.λπ.)
 • Ασπιρίνη 81 mg δόση πρόληψης, 325 mg δόση πλήρους ισχύος κατά των αιμοπεταλίων (για τη μείωση του κινδύνου θρόμβωσης του αίματος. Εάν συμβαίνει μη φυσιολογική αιμορραγία, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ασπιρίνη ή συμπληρώματα που έχουν αντιπηκτική δράση, όπως η βιταμίνη Ε και τα ιχθυέλαια).
 • Έλαιο μαύρου σπόρου (σπόρος N-sativa)

Στρατηγικές απολύμανσης προσαρμόσιμες για οικιακή χρήση

Το διοξείδιο του χλωρίου (CD) είναι ο κορυφαίος παράγοντας που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του περιβάλλοντος για τον έλεγχο της εξάπλωσης πολλών διαφορετικών επιδημιών ιών στην Αφρική από το Μηνιαίο Νοσοκομείο των ΗΠΑ. Το διοξείδιο του χλωρίου χρησιμοποιείται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε προσπάθειες καθαρισμού και αποστείρωσης σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) σε ιατρικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις εδώ και δεκαετίες. Ελέγξτε τους εκπαιδευτικούς μας πόρους για αποτελεσματικές λύσεις απολύμανσης του περιβάλλοντος με τίτλο «Το παγκόσμιο αντίδοτο» που βρίσκεται στην καρτέλα Υγεία και ανθεκτικότητα στην αρχική μας σελίδα στη διεύθυνση www.TruthForHealth.org. Αυτές οι προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στα νοσοκομεία, στην επεξεργασία τροφίμων και συνιστώνται ακόμη και από τη NASA (ερευνητικά έγγραφα στην ιστοσελίδα μας σε αυτή την ενότητα των πόρων για να σας καθοδηγήσουν με τις επιλογές).

Υπάρχουν πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του CD για τον καθαρισμό του νερού, τη θεραπεία πληγών, την αποστείρωση ιατρικού εξοπλισμού και πολλά, πολλά άλλα.  Τα δύο διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ενεργοποιημένου CDC είναι εύκολο να αγοραστούν, φθηνά και σταθερά στην αποθήκευση. Διαβάστε περισσότερα σχετικά στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Υγεία και ανθεκτικότητα.  Υπάρχουν πολλές αναφορές και πηγές που περιγράφονται στο βίντεο και στον οδηγό πόρων.

Περισσότερες «βρομοδουλειές» των NIH/NIAID:

Το 1979, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκίνησε ένα «αυτοδύναμο πρόγραμμα αναπαραγωγής» στο νησί Μόργκαν στη Νότια Καρολίνα, το οποίο ξεκίνησε με 1.400 πιθήκους ρέζους. Σήμερα ο πληθυσμός των πιθήκων του νησιού Μόργκαν είναι σχεδόν 4.000. Ο «ισχυρισμός» είναι ότι οι πίθηκοι σε αυτό το νησί «δεν χρησιμοποιούνται πλέον για έρευνα» και ανήκουν στο Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Νότιας Καρολίνας.

Ωστόσο, ένα αίτημα FOIA από την τοπική βουλευτή, Νάνσι Μέις, εντόπισε ότι στην πραγματικότητα είναι η υπηρεσία του Άντονι Φάουτσι στο NIH, το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), που έχει τους πίθηκους στην κατοχή του και παίρνει 500-600 πίθηκους ετησίως για την έρευνα του NIAID.  Μετά το αίτημα FOIA, το NIAID αναγνώρισε την πρακτική του να παίρνει τους πιθήκους, ισχυριζόμενο ότι τηρεί τις ομοσπονδιακές πολιτικές και τους κανονισμούς για τη βασική φροντίδα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ορισμένες από τις εγκαταστάσεις δοκιμών στις οποίες αποστέλλονται οι πίθηκοι είναι γνωστό ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σκληρών εγκαταστάσεων δοκιμών σε ζώα στη χώρα. Ο Τζάστιν Γκούντμαν, αντιπρόεδρος Άμυνας και Δημόσιας Πολιτικής του White Coat Waste Project (WCWP) σε συνέντευξή του στην Epoch Times τον Οκτώβριο του 2021 δήλωσε ότι το NIAID δαπάνησε 13,5 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους πειραμάτων στα οποία οι πίθηκοι εγχέονται με διάφορες μολυσματικές ασθένειες όπως ο ιός Έμπολα και ο ιός Λάσσα, οι οποίες οδηγούν σε αιμορραγία, πόνο, εγκεφαλική βλάβη, απώλεια του κινητικού ελέγχου, ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο. «Σε πολλά από αυτά τα πειράματα, ο Φάουτσι και οι συνεργάτες του σκόπιμα εγκαταλείπουν την ανακούφιση από τον πόνο, παρόλο που πρόκειται για ένα από τα πιο βασανιστικά πειράματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο Γκούντμαν.

Η Δρ Τίφανι Μίλες, παθολόγος και ιατρική σύμβουλος της WCWP, δήλωσε ότι «η μόλυνση πρωτευόντων θηλαστικών με επώδυνες και εξουθενωτικές ασθένειες για τη θεραπεία ανθρώπων δεν είναι μόνο βάναυση αλλά και απίστευτα σπάταλη. Το NIH πρέπει να σταματήσει να σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων σε άχρηστες και βάναυσες έρευνες σε πρωτεύοντα θηλαστικά, τις οποίες γιατροί όπως εγώ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πραγματικά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους».

Σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τους πιθήκους του νησιού Μόργκαν:  

Ο αμερικανικός λαός αξίζει ειλικρινείς απαντήσεις σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα σχετικά με την τελευταία «απειλή για τη δημόσια υγεία» που εξαπολύθηκε εναντίον μας και χρησιμοποιείται για να απειλήσει με περισσότερες καραντίνες και εμβόλια:

 1. Γιατί το NIAID υπό τον Φάουτσι κατέχει και ελέγχει σχεδόν 4.000 πιθήκους ρέζους σε ένα ιδιωτικό νησί στη Νότια Καρολίνα χωρίς καμία επίβλεψη;
 2. Γιατί το NIAID του Άντονι Φάουτσι επενδύει αμερικανικά δολάρια από φόρους για να κατέχει και να συμμετέχει σε σκληρές και απάνθρωπες έρευνες σε αυτούς τους πιθήκους; 
 3. Θα μπορούσαν αυτές οι πίθηκοι σε αμερικανικό έδαφος να είναι η πηγή αυτού που ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπάιντεν και τα μέσα ενημέρωσης προωθούν τώρα ως μια νέα απειλή για τη δημόσια υγεία, δίνοντας στον ΠΟΥ τη δικαιολογία να παρέμβει και να κηρύξει μια «Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας» (δηλ. «PHEIC») για να αναλάβει την εξουσία και τον έλεγχο της αντίδρασης της Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, παρόμοια με ό,τι έγινε με το COVID-19;
 4. Εάν ο Άντονι Φάουτσι ενέκρινε ή έδωσε σιωπηρή έγκριση σε τόσο σκληρά και απάνθρωπα πειράματα σε πιθήκους και σκύλους, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν η υπηρεσία του έχει μεγαλύτερη εκτίμηση για τους ανθρώπους σε πειράματα που διεξάγονται υπό την εξουσία του.

Η Δρ Ελίζαμπεθ Λι Βλιέτ, M.D. είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Truth for Health Foundation, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση την πίστη, ο οποίος υποστηρίζει την έγκαιρη εξωνοσοκομειακή θεραπεία του COVID, τη θεραπεία και τους πόρους για τους ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβη από εμβόλιο και άλλα. Είναι συν-συγγραφέας/εκδότης του «Guide to COVID Early Treatment: Options to Stay Out of Hospital and Save Your Life» (Οδηγός για την έγκαιρη θεραπεία COVID: Επιλογές για να μείνετε εκτός νοσοκομείου και να σώσετε τη ζωή σας), μαζί με τον Δρ Πίτερ ΜακΚάλοου.

Η Νικόλ είναι εγγεγραμμένη νοσηλεύτρια με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα περίθαλψης. Είναι εξειδικευμένη στην κλινική διαχείριση περιστατικών ιατρικά πολύπλοκων παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών στο σπίτι και στην κοινότητα, ενώ είναι επίσης πιστοποιημένη νομική νοσηλεύτρια-σύμβουλος και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ιατρικές-νομικές αναθεωρήσεις. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, η Νικόλ έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στη συνεργασία σε θέματα περίθαλψης για την πρόσβαση των ασθενών σε τεκμηριωμένη έγκαιρη θεραπεία COVID και σε πανεθνική κλίμακα ιατρικές διασώσεις νοσηλευόμενων ασθενών COVID-19. Η Νικόλ είναι επί του παρόντος η διευθύντρια της ομάδας στρατηγικής φροντίδας COVID του Ιδρύματος Truth For Health, μιας ομάδας ιατρών και νομικών που συνεργάζονται για να υπερασπιστούν τα ιατρικά δικαιώματα των ασθενών και να βοηθήσουν τους ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία είτε σε νοσοκομείο είτε στο σπίτι. Η Νικόλ είναι επίσης συν-συγγραφέας με την Δρ Βλιέτ πολλών από τα πληροφοριακό δελτία του Ιδρύματος για την εκπαίδευση των καταναλωτών σε κρίσιμα θέματα ιατρικής, πίστης και ανθεκτικότητας. 

Σύνδεσμοι πληροφοριακών δελτίων:

Monkeypox

 Marburg Hemorrhagic Fever

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Threadsirish. Did You Know That A 2021 Report Predicted The Monkeypox Outbreak On May 15th 2022 ? Both Companies Involved In The Report Have Received Millions From The Bill & Melinda Gates Foundation. Threadsirish. Published May 20, 2022. Accessed May 21, 2022.  https://threadsirish.substack.com/p/did-you-know-that-a-2021-report-predicted

U.S. government places $119 million order for 13 million freeze-dried Monkeypox vaccines. Fortune. Accessed May 21, 2022.  https://fortune.com/2022/05/19/monkeypox-vaccine-purchase-2022-us-government/

Fauci delivered 100 million of NIH/NIAID funding to Bavarian Nordic to produce these Monkeypox vaccines under an Anti-Bioterrorism program. https://khn.org/morning-breakout/dr00034151/

Profit-driven Bill Gates, 5 years and also more recently, predicted that the next epidemic could be a genetically engineered mutation of Smallpox deployed through a bioterrorist attack.  https://youtu.be/6QmH3SCX0Ro

Browne E. Monkeypox outbreak Newsweek. Published May 20, 2022. Accessed May 21, 2022.  Note the reality of fewer cases in 2022 than in previous years, in spite of the sensational headline.  https://www.newsweek.com/monkeypox-cases-democratic-republic-congo-europe-1708527?piano_t=1

Research C for DE and. Drug Trial Snapshot: TPOXX. FDA. Published online February 9, 2019. Accessed May 21, 2022.  https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drug-trial-snapshot-tpoxx

Babkin I, Babkina I. The Origin of the Variola Virus. Viruses. 2015;7(3):1100-1112. doi:10.3390/v7031100

Smallpox & Other Orthopoxvirus-Associated Infections – Chapter 4 – 2020 Yellow Book | Travelers’ Health | CDC. Cdc.gov. Published 2018.  https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-related-infectious-diseases/smallpox-and-other-orthopoxvirus-associated-infections

Άρθρα σχετικά με τους πιθήκους του νησιού Μόργκαν: 

Litterst I. SC congresswoman accuses national organization of testing on monkeys for research. WTGS. Published December 16, 2021. Accessed May 25, 2022. https://fox28media.com/news/local/sc-congresswoman-accuses-national-organization-of-testing-on-monkeys-for-research

Weismann L. Congresswoman draws attention to testing on S.C. island monkeys. https://www.wrdw.com.https://www.wrdw.com/2021/12/17/congresswoman-attempts-draw-attention-testing-done-morgan-island-monkeys/

South Carolina Rhesus Monkey Island Is The Source Of Fauci’s “harrowing Experiments.” Published November 27, 2021. Accessed May 25, 2022.https://worldnationnews.com/south-carolina-rhesus-monkey-island-is-the-source-of-faucis-harrowing-experiments/

May 07 SL, 2020. There’s an Island in South Carolina With 4,000 Wild Monkeys. Travel + Leisure.  https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/morgan-island-south-carolina-monkeys

The Secret that Lies Off the Coast of South Carolina. South Magazine. Published March 29, 2017. https://www.southmag.com/the-secret-that-lies-off-the-coast-of-south-carolina/

Άρθρα σχετικά με τις τρέχουσες δοκιμές του NIAID σε πιθήκους (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σοκαριστικές Εικόνες)

PETA Scientist Slams Monkey Fright Tests by Elisabeth Murray. PETA. Published September 14, 2020. https://www.peta.org/blog/neuroscientist-slams-elisabeth-murray-tests-monkeys/

Government Experimenters Scare Monkeys With Snakes | PETA. PETA Exposés and Undercover Investigations. https://investigations.peta.org/nih-monkey-torture/

NewsDesk 6Park. Who is Sam Smith? Meet a monkey used in experiments. 6PARK.NEWS/SOUTHCAROLINA. Published May 4, 2022. Accessed May 25, 2022. https://6park.news/southcarolina/who-is-sam-smith-meet-a-monkey-used-in-experiments.html

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι οι απόψεις του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times. Η Epoch Times καλωσορίζει την επαγγελματική συζήτηση και φιλική αντιπαράθεση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μπιλ Γκέιτς θέλει να «επανεκκινήσει» το σύστημα τροφίμων

Είναι όλα μέρος του σχεδίου της Μεγάλης Επανεκκίνησης (The Great Reset) – κοιτάξτε μόνο ποιος επένδυσε μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε αυτό το μεγάλο διαδικτυακό κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περιορίσει ριζικά την κτηνοτροφία και την παραγωγή κρέατος.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 • Στις αρχές Ιουνίου του 2022, η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το μέγεθος των κτηνοτροφικών κοπαδιών στη χώρα κατά 30% για να τηρήσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύπανση από άζωτο και αμμωνία
 • Σύμφωνα με το μέλος του ολλανδικού κοινοβουλίου Τιερί Μπάουντετ, η κυβέρνηση ακολουθεί το σχέδιο της Μεγάλης Επανεκκίνησης, το οποίο απαιτεί την αποδυνάμωση της χώρας, την μεγαλύτερη εξάρτησή της από τις εισαγωγές τροφίμων και την άμβλυνση του εθνικισμού με την υποδοχή περισσότερων μεταναστών. Για να δημιουργήσουν χώρο για τη στέγαση των μεταναστών, πρέπει να πάρουν γη από τους αγρότες
 • Η νεοδιορισθείσα υπουργός για τη φύση και την πολιτική για το άζωτο, Κριστιάν βαν ντερ Ουάλ, είναι παντρεμένη με τον Πιέτ βαν ντερ Ουάλ, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του έχουν επενδύσει σημαντικά στη μεγάλη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων Picnic. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Μπιλ Γκέιτς επένδυσε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια στην Picnic, αποτελώντας έτσι έναν από τους κύριους επενδυτές της. Η συμμετοχή του Γκέιτς έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαφθορά της κυβέρνησης
 • Την ίδια στιγμή που η ολλανδική κυβέρνηση ετοιμάζεται να περιορίσει ριζικά την κτηνοτροφία και την παραγωγή κρέατος, ο Γκέιτς καταβροχθίζει αγροτικές εκτάσεις στην πατρίδα του. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές της γης βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, ο Γκέιτς αγόρασε τον Ιούνιο του 2022 μια πατατοκαλλιέργεια 2.100 στρεμμάτων στη Βόρεια Ντακότα, με αποτέλεσμα το συνολικό μερίδιο γης που κατέχει το Red River Trust των Γκέιτς να ξεπεράσει τα 270.000 στρέμματα
 • Ο Γκέιτς ισχυρίζεται ότι σκοπεύει να μισθώσει τη γεωργική γη σε αγρότες. Εξετάζοντας την προοπτική της Μεγάλης Επανεκκίνησης, φαίνεται λοιπόν ότι ο Γκέιτς μπορεί να εμπλέκεται στο ίδιο είδος σχεδίου μετατόπισης του πλούτου όπως η BlackRock και άλλοι επενδυτικοί όμιλοι που αγοράζουν μονοκατοικίες και τις μετατρέπουν σε ενοικιαζόμενα. Ο τελικός στόχος είναι να εξαλειφθεί κάθε ιδιωτική ιδιοκτησία και να μετατραπεί ο πληθυσμός σε δουλοπάροικους.

Στις αρχές Ιουνίου του 2022, η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το μέγεθος των κτηνοτροφικών κοπαδιών στη χώρα κατά 30% για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύπανση από άζωτο και αμμωνία.1,2 Ως αποτέλεσμα αυτής της «πράσινης» πολιτικής, πολλοί αγρότες θα βγουν από την αγορά3 και έχουν συγκεντρωθεί σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί ίσως δεν συνειδητοποιούν ότι, παρόλο που η Ολλανδία είναι μια μικρή χώρα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργίας στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.4 Όπως και με τις τρέχουσες ενεργειακές ελλείψεις, οι αναγκαστικές μειώσεις στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων λέγεται ότι είναι ένα «αναπόφευκτο» μέρος της Πράσινης Ατζέντας για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.5

Σε δημόσια δήλωσή της σχετικά με τους νέους στόχους εκπομπών, η ολλανδική κυβέρνηση παραδέχθηκε μάλιστα ότι «Το ειλικρινές μήνυμα … είναι ότι δεν μπορούν όλοι οι αγρότες να συνεχίσουν την επιχείρησή τους».6 

Σαφής περίπτωση διαφθοράς;

Οι περιορισμοί στο άζωτο για τους κτηνοτρόφους έχουν μπερδέψει πολλούς. Γιατί η κυβέρνηση να περιορίσει τη γεωργία σε μια εποχή που η έλλειψη τροφίμων και η πείνα διαφαίνονται στον ορίζοντα παγκοσμίως; Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν συγκρούσεις συμφερόντων στην ολλανδική κυβέρνηση που μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση αυτής της παράλογης κίνησης.7

Η νεοδιορισθείσα υπουργός για τη φύση και την πολιτική για το άζωτο (η οποία δημιούργησε τους κανονισμούς για το άζωτο και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των περικοπών στη γεωργία), Κριστιάν βαν ντερ Ουάλ-Ζέγκελινκ, είναι παντρεμένη με τον Πιέτ βαν ντερ Ουάλ, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Μπούκε βαν ντερ Ουάλ, είναι ιδιοκτήτες μιας τεράστιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ με την ονομασία Boni.

Όπως σημειώνει το The Conservative Treehouse,8 «όταν οι Ολλανδοί αγρότες πωλούν προϊόντα στην Boni χρηματοδοτούν άμεσα τον πλούτο της υπουργού της κυβέρνησης που επιδιώκει να καταστρέψει τα προς το ζην τους».

Η οικογένεια βαν ντερ Ουάλ έχει επίσης επενδύσει σημαντικά σε μια μεγάλη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων που ονομάζεται Picnic. Η Picnic αγοράζει τρόφιμα σε τιμές χονδρικής απευθείας από την Boni, γεγονός που ελαχιστοποιεί το λειτουργικό της κόστος. Η Picnic λειτουργεί ουσιαστικά ως υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον για την Boni.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Μπιλ Γκέιτς εισήλθε στην ολλανδική επιχείρηση. Επένδυσε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια στην Picnic, αποτελώντας έτσι έναν από τους κύριους επενδυτές της.9 Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Picnic επικεντρώνεται στην πώληση των ψεύτικων «τροφίμων» στα οποία έχει επενδύσει και τα οποία προωθεί ο Γκέιτς, ιδίως την απομίμηση βοδινού κρέατος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Picnic, Μιχιέλ Μούλερ, ένας Ολλανδός ακτιβιστής της κλιματικής αλλαγής, έχει επίσης ορκιστεί δημοσίως να «αλλάξει ολόκληρο το σύστημα τροφίμων» ώστε να συνάδει με βιώσιμους στόχους,10 κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την ατζέντα του Γκέιτς.

Η ισχυρή σύσταση για την αντικατάσταση του βοδινού κρέατος με ψεύτικο κρέας διατυπώθηκε στο βιβλίο του Γκέιτς «How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need» (Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή: Οι λύσεις που έχουμε και οι ανακαλύψεις που χρειαζόμαστε), που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021.11 Σε συνέντευξή του στο MIT Technology Review, πρότεινε επίσης ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να μάθουν να συμπαθούν το ψεύτικο κρέας και, αν η αντίσταση συνεχιστεί, ίσως χρειαστούν κανονισμοί για να εξαναγκαστεί η αλλαγή.12

Σύμφωνα με το The Countersignal,13 «πολλοί που συμμετέχουν στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των αγροτών στην Ολλανδία δήλωσαν ανοιχτά ότι πιστεύουν ότι ο Γκέιτς μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνος για την προώθηση πρόσθετων νόμων για το κλίμα». Περιέργως, στις 10 Ιουλίου 2022, μια μεγάλη εγκατάσταση παράδοσης της Picnic στο Άλμελο της Ολλανδίας κάηκε ολοσχερώς κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.14,15,16

Γιατί να ξεφορτωθούμε τους αγρότες εν μέσω αυξανόμενης επισιτιστικής ανασφάλειας;

Η προσπάθεια να απαλλαγούν οι Ολλανδοί από τους κτηνοτρόφους έχει πραγματικά νόημα μόνο αν τη δει κανείς από την οπτική γωνία των παγκοσμιοποιητών, με το βλέμμα στη Μεγάλη Επανεκκίνηση, τη Νέα Πράσινη Συμφωνία (Green New Deal), την Ατζέντα 2030 και τους συναφείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals).

«Σύμφωνα με το μέλος του ολλανδικού κοινοβουλίου Τιερί Μπάουντετ, η ολλανδική κυβέρνηση ακολουθεί το σχέδιο της Μεγάλης Επανεκκίνησης, το οποίο απαιτεί την αποδυνάμωση της χώρας, τη μεγαλύτερη εξάρτησή της από τις εισαγωγές τροφίμων και την άμβλυνση του εθνικισμού με την υποδοχή περισσότερων μεταναστών. Για να δημιουργήσουν χώρο για τη στέγαση των μεταναστών, πρέπει να πάρουν γη από τους αγρότες».

Πράγματι, σύμφωνα με το μέλος του ολλανδικού Κοινοβουλίου Τιερί Μπάουντετ (βίντεο παραπάνω), αυτό είναι στην πραγματικότητα το νόημα των περιορισμών στο άζωτο. Η ολλανδική κυβέρνηση ακολουθεί το σενάριο της Μεγάλης Επανεκκίνησης, λέει, το οποίο απαιτεί την αποδυνάμωση της χώρας, καθιστώντας την λιγότερο ανεξάρτητη και περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές τροφίμων.

Το σενάριο της Μεγάλης Επανεκκίνησης απαιτεί επίσης την αποδυνάμωση του εθνικισμού και την αποδυνάμωση των συνόρων με την υποδοχή περισσότερων μεταναστών, και για να δημιουργήσουν χώρο για τη στέγαση των μεταναστών, πρέπει να πάρουν γη από τους αγρότες. Έτσι, οι νέοι κανόνες για το άζωτο είναι ουσιαστικά ο προάγγελος μιας αρπαγής γης. Σκοπεύουν να βγάλουν τους αγρότες από την αγορά, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τη γη τους και να τη στοιβάξουν γεμάτη με πολυκατοικίες χαμηλού εισοδήματος, με κρατική βοήθεια.

Πέρα από αυτό, οι αγρότες αποτελούν επίσης απειλή για τους τεχνοκράτες ελιτιστές, επειδή δεν χρειάζεται να βασίζονται στην κυβέρνηση για τα βασικά, όπως η τροφή και η στέγη, και μπορούν να επιτρέψουν σε αυτούς που αγοράζουν τα τρόφιμά τους να διατηρήσουν και την ανεξαρτησία τους.

Το σχέδιο των παγκοσμιοποιητών είναι να εξαλείψουν την πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερη πραγματική τροφή και να αντικαταστήσουν τα φυσικά τρόφιμα με πατενταρισμένα τρόφιμα, έτσι ώστε ο πληθυσμός να εξαρτηθεί πλήρως από αυτά για την επιβίωσή του. Σε αυτό το σημείο, είναι εύκολο να ελεγχθούν. Η εξάλειψη των ανεξάρτητων παραγωγών τροφίμων – των αγροτών – είναι επομένως το κλειδί για την τελική επιτυχία της παγκοσμιοποιητικής συμμορίας.

Ο Γκέιτς καταβροχθίζει τη γεωργική γη ενώ προωθεί τα ψεύτικα τρόφιμα

Την ίδια στιγμή που η ολλανδική κυβέρνηση ετοιμάζεται να περιορίσει ριζικά την κτηνοτροφία και την παραγωγή κρέατος – πιθανότατα με τις ευλογίες του Γκέιτς, αν όχι λόγω της επιρροής του – ο Γκέιτς καταβροχθίζει αγροτικές εκτάσεις στην πατρίδα του.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές της γης βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, ο Γκέιτς αγόρασε τον Ιούνιο του 2022 μια φάρμα πατάτας 2.100 στρεμμάτων στη Βόρεια Ντακότα, με αποτέλεσμα το συνολικό μερίδιο γης που κατέχει το Red River Trust του Γκέιτς να ξεπεράσει τα 270.000 στρέμματα – από περίπου 242.000 στρέμματα στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021.

Ο παρακάτω χάρτης, από το AgWeb17 , δείχνει την κατανομή των ιδιοκτησιών του σε γη πριν από την απόκτηση της Βόρειας Ντακότα. Όπως μπορείτε να δείτε, η συντριπτική πλειονότητα είναι γεωργική γη.

Σχέδιο Γκέιτς: Μετατροπή των αγροτών σε σύγχρονους δουλοπάροικους

Ωστόσο, όπως αναφέρει το AgWeb στα τέλη Ιουνίου 2022, ο Γκέιτς δεν έτυχε θερμής υποδοχής:18

«Η Βόρεια Ντακότα φιλοξενεί “εταιρικούς γεωργικούς νόμους” που απαγορεύουν [sic] σε εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να κατέχουν και να μισθώνουν αγροκτήματα και ράντζα. Με τη νέα αγορά γεωργικών εκτάσεων ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Γκέιτς, οι κάτοικοι της Βόρειας Ντακότα – συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα – ανησυχούν ότι η πώληση παραβιάζει τον νόμο της πολιτείας. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Βόρειας Ντακότα απέστειλε επιστολή στην Red River Trust την Τρίτη, προειδοποιώντας τον διαχειριστή για τον νόμο περί γης της Βόρειας Ντακότα.

«Το γραφείο μας πρέπει να επιβεβαιώσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας χρησιμοποιεί αυτή τη γη και αν η χρήση αυτή πληροί κάποια από τις νόμιμες εξαιρέσεις, όπως η εξαίρεση για επιχειρηματικούς σκοπούς», έγραψε ο Ντρου Ρίγκλεϊ, γενικός εισαγγελέας της Βόρειας Ντακότα».

Το MoneyWise19 κάλυψε την ιστορία, αναφέροντας ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου 2022, ο Γκέιτς είχε εξασφαλίσει νομική έγκριση για την αγορά της φάρμας του – μια απόφαση που έχει προκαλέσει την οργή πολλών κατοίκων της Βόρειας Ντακότα, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι ο Γκέιτς έχει καλές προθέσεις.

Σύμφωνα με το MoneyWise, «ο νόμος κατά της εταιρικής γεωργίας επιτρέπει σε μεμονωμένα καταπιστεύματα να κατέχουν γεωργικές εκτάσεις, εάν αυτές μισθώνονται σε αγρότες – και αυτό σχεδιάζει να κάνει η εταιρεία του Γκέιτς». Εξετάζοντας την προοπτική της Μεγάλης Επανεκκίνησης, φαίνεται ότι η Γκέιτς μπορεί να εμπλέκεται στο ίδιο είδος ανατρεπτικού σχεδίου μετατόπισης του πλούτου όπως η BlackRock και άλλοι επενδυτικοί όμιλοι που αγοράζουν μονοκατοικίες. 

Τις αγοράζουν, συχνά χωρίς να τις δουν και σε τιμές υψηλότερες της αγοράς, με σκοπό να τις μετατρέψουν σε ενοικιαζόμενες. Και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Μεγάλης Επανεκκίνησης και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η πρόθεση είναι να εξαλειφθεί κάθε ιδιωτική ιδιοκτησία και να μετατραπεί ο πληθυσμός σε σύγχρονους δουλοπάροικους. «Δουλοπάροικος» είναι ένας όρος που περιγράφει ανθρώπους που υποχρεούνται να εργάζονται για τον «κύριο» στον οποίο ανήκει η γη στην οποία ζουν, ή οι οποίοι με άλλο τρόπο υποαμείβονται, υπερεργάζονται ή υφίστανται εκμετάλλευση με κάποιο τρόπο.

Αυτό θα συμβεί σε όλους μας, μια μέρα, αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει και δεν αρνηθεί να ακολουθήσει τα σχέδια της Μεγάλης Επανεκκίνησης της παγκοσμιοποιητικής συμμορίας. Το δράμα των Ολλανδών αγροτών είναι μόνο η αρχή.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Mercola.com

Πηγές και αναφορές:

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι οι απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times. Η Epoch Times καλωσορίζει την επαγγελματική συζήτηση και τη φιλική αντιπαράθεση.

Η κρίση της έλλειψης του πατέρα στη Δύση

Σχολιασμός

Η έλλειψη του πατέρα είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στη Δύση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, υπάρχουν 18 εκατομμύρια παιδιά που ζουν χωρίς πατέρα στο σπίτι. Σε ολόκληρη την Αυστραλία, χιλιάδες πατέρες αδυνατούν να επανασυνδεθούν με τα παιδιά τους και τους λένε στις συνεδρίες διαμεσολάβησης ή οι δικηγόροι διαζυγίων ότι δεν υπάρχει ελπίδα για ολονύκτια επαφή με τα παιδιά τους.

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να υποθέσουν ότι τα αγόρια που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα θα συμπεριφέρονται καλύτερα στις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα των ανδρών δραστών ενδοοικογενειακής βίας είναι προϊόντα αυτού που κάποτε αποκαλούσαν «διαλυμένο σπίτι». Τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε ουσιαστική σχέση με τους πατέρες τους και, ως εκ τούτου, στερήθηκαν την εμπειρία της ανδρικής ιδιότητας.

Οι καλοί πατέρες διδάσκουν στα αγόρια να διοχετεύουν τα συναισθήματά τους και τις χαρακτηριστικές ανδρικές τους τάσεις σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο να βοηθήσουν τους γιους τους να μάθουν να σέβονται την εξουσία, να διατηρούν την πειθαρχία, να αναπτύσσουν αυτοέλεγχο και να έχουν ενσυναίσθηση προς τους άλλους.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα διαπιστώνονται ότι λείπουν από τους βίαιους νέους, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ (pdf).

Οι πατέρες είναι επίσης βαθιά σημαντικοί για τις κόρες τους, παρέχοντάς τους μια αίσθηση σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας.

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι κόρες τείνουν να αισθάνονται «αξιαγάπητες» και να εκτιμούν καλύτερα τη δική τους θηλυκότητα όταν έχουν πατεράδες στη ζωή τους.

Ένας μπαμπάς παίζει με την κόρη του. (Evgeny Atamanenko/Shutterstock)

 

Όπως σημειώνει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Γ. Μπράντφορντ Γουίλκοξ στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια,

«Η στοργή που χαρίζουν οι πατέρες στις κόρες τους καθιστά τις κόρες αυτές λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν την προσοχή νεαρών ανδρών και να εμπλακούν σεξουαλικά με μέλη του αντίθετου φύλου».

«Κατά συνέπεια, τα κορίτσια που μεγαλώνουν σε πυρηνικές οικογένειες έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να βιώσουν την εφηβεία σε νεαρή ηλικία, να είναι σεξουαλικά ενεργά πριν από το γάμο και να μείνουν έγκυες πριν από το γάμο».

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι πιο πιθανή σε σπίτι χωρίς πατέρα

Σε αντίθεση με ό,τι συχνά υποστηρίζουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί, η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών συμβαίνει σε νοικοκυριά όπου απουσιάζουν οι βιολογικοί πατέρες, σύμφωνα με τουλάχιστον 70 διαφορετικές μελέτες.

Ο Δρ Τζέρεμι Σάμουτ, ερευνητής στο Κέντρο Ανεξάρτητων Μελετών, επισημαίνει ότι τα κορίτσια που ζουν σε μη παραδοσιακές οικογένειες είχαν έξι έως επτά φορές περισσότερες πιθανότητες να κακοποιηθούν σεξουαλικά από τον πατριό τους ή από έναν «συγκατοικούντα ή περιστασιακό σύντροφο», παρά από τον φυσικό τους πατέρα.

Ο Πάτρικ Πάρκινσον, καθηγητής οικογενειακού δικαίου και πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, έχει παρόμοιες απόψεις λέγοντας ότι τα παιδιά σε διαζευγμένες οικογένειες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης ή παραμέλησης.

«Ειδικά τα κορίτσια διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης από τον νέο σύντροφο της μητέρας παρά από τον ίδιο τους τον πατέρα. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, και ιδίως εκείνες που εργάζονται για να στηρίξουν την οικογένεια, έχουν επίσης λιγότερο χρόνο για να παρακολουθούν και να επιβλέπουν τα παιδιά τους».

Τα ευρήματα αυτά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν ότι όλοι οι θετοί πατέρες είναι εν δυνάμει κακοποιοί. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις αυτές δεν ακυρώνουν τον γενικό κανόνα ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διαπράττεται από τον βιολογικό πατέρα.

Δυστυχώς, οι επίσημες στατιστικές, όπως αυτές της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, συχνά αναμειγνύουν τους πατέρες με τους πατριούς, κάνοντας έτσι να φαίνεται ότι η αιμομιξία -και όχι μόνο η παιδική κακοποίηση- έχει γίνει πιο διαδεδομένη.

Το σύστημα ενθαρρύνει το διαζύγιο

Αλλά η κρίση της έλλειψης πατέρα στις δυτικές κοινωνίες μπορεί να μην είναι απλώς ένα απλό ατύχημα.

Για παράδειγμα, η νομοθεσία που στηρίζει τις πληρωμές για τη στήριξη των παιδιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Οικογενειακή Ένωση σε μια εισήγηση στην κοινοβουλευτική έρευνα για το πρόγραμμα στήριξης των παιδιών.

Επιπλέον, η καθιέρωση συστημάτων διαζυγίων «χωρίς υπαιτιότητα» σημαίνει ότι ακόμη και μια μονομερής απόφαση για τη διάσπαση μιας οικογένειας μπορεί να είναι δύσκολο να προσβληθεί, και ένας στοργικός πατέρας μπορεί να αποχωριστεί χωρίς τη θέλησή του τα παιδιά του. Τα συστήματα πληρωμής της διατροφής των παιδιών τροφοδοτούν αυτό το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κοινωνιολογίας Στίβεν Μπάσκερβιλ:

«Η διατροφή τέκνων πήγε τη διαδικασία ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας στη διαζευγμένη μητέρα να χρησιμοποιήσει τα παιδιά χωρίς πατέρα πλέον για να διεκδικήσει το εισόδημα του συζύγου της – επίσης ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σφάλμα εκ μέρους της (ή έλλειψη σφάλματος εκ μέρους του) στην κατάργηση της συμφωνίας του γάμου».

Περαιτέρω, ο καθηγητής Πάρκινσον αναφέρει ότι τα συστήματα διατροφής των παιδιών, που αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δημιούργησαν «στρεβλά κίνητρα» για τους φροντιστές να σταματήσουν να επιτρέπουν στα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο με τον άλλο γονέα για να αποφύγουν τις μειώσεις της διατροφής -ιδιαίτερα όταν οι πληρωμές της διατροφής υπολογίζονται με βάση το πόσες νύχτες περνάει ένα παιδί με τον πατέρα του.

Οι πατέρες πλήττονται σκληρά από τη διάλυση της οικογένειας

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το διαζύγιο είναι συχνά ο πρωταρχικός λόγος πίσω από την αυτοκτονία των ανδρών. Όταν ένας γάμος διαλύεται, αυτό είναι πιο πιθανό να οδηγήσει τους άνδρες, παρά τις γυναίκες, στην αυτοκτονία.

Η κατάσταση δεν διευκολύνεται όταν το σύστημα οικογενειακού δικαίου συχνά ευνοεί τη γυναίκα σε ένα διαζύγιο.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την τραγική μοίρα ενός στοργικού πατέρα που κρεμάστηκε αφού του αρνήθηκαν την πρόσβαση στην κόρη του επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει διατροφή για το παιδί που ισοδυναμούσε με το διπλάσιο του μισθού του.

Σε ένα γράμμα με την υπογραφή «Στη μνήμη του αγαπημένου μου πατέρα», η 14χρονη κόρη του έγραψε: «Ξέρω ότι ο πατέρας μου ήταν ένας καλός άνθρωπος και καλός πατέρας… Προφανώς έφτασε σε ένα σημείο όπου έβλεπε ότι η δικαιοσύνη ήταν απρόσιτη και αποφάσισε ότι η αφαίρεση της ζωής του ήταν ο μόνος τρόπος για να τερματίσει το μαρτύριό του».

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε περιπτώσεις διαζυγίου είναι ότι τα παιδιά συχνά προσαρμόζονται καλύτερα στον χωρισμό αν συνεχίσουν να έχουν επαφή και με τους δύο γονείς.

Σύμφωνα με ένα ακαδημαϊκό άρθρο που έγραψε ο Ρίτσαρντ Α. Γουάρσακ και το οποίο επικυρώθηκε από 110 κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό κανονικές συνθήκες, τα παιδιά είναι πιθανό να τα πάνε σημαντικά καλύτερα αν έχουν ολονύκτια επαφή με τους γονείς τους. Σύμφωνα με τον Μπάρι Νούρκομπ, ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, οι εμπειρογνώμονες που υπέγραψαν την έκθεση αυτή είναι από τους καλύτερους στον κόσμο στον τομέα τους.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Νούρκομπ, η έκθεση υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι τρέχουσες πολιτικές τείνουν να ευνοούν τη μητέρα όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με την ολονύκτια επαφή.

Τι είναι καλύτερο για τα παιδιά;

Οι ειδικοί αυτοί επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του Γουόρεν Φάρελ, ο οποίος δίδασκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, καθώς και ψυχολογία και γυναικείες σπουδές στο Τζορτζτάουν και στο Ράτγκερς.

Ο Φάρελ επικαλείται εκτεταμένες έρευνες για την ανάπτυξη των παιδιών που συνδέουν τη συμμετοχή του πατέρα με σημαντικά συναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη στα παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στέρηση του πατέρα αποτελεί κορυφαίο παράγοντα για την αύξηση των ψυχικών ασθενειών, του εθισμού και των αυτοκτονιών στους άνδρες.

Στο βιβλίο «Father and Child Reunion: How to Bring the Dads We Need to the Children We Love» (Επανένωση πατέρα και παιδιού: Πώς να φέρουμε τους μπαμπάδες που χρειαζόμαστε στα παιδιά που αγαπάμε), ο Φάρελ εξηγεί πώς η τρέχουσα προσέγγιση στη Δύση για την επιμέλεια είναι σοβαρά επιζήμια για τα παιδιά, με τις κυβερνήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και τα νομικά συστήματα να υποβαθμίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι πατέρες.

Χάρη στις σημαντικές προσπάθειές του, οι αμερικανικές πολιτείες της Φλόριντα και του Κεντάκι θέσπισαν πρόσφατα νομοθεσία που αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο του πατέρα, ιδίως σε περίπτωση διαζυγίου.

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι περισσότερες δικαιοδοσίες θα επηρεαστούν από το σημαντικό έργο του, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας The Epoch Times.

Χονγκ Κονγκ: Ένα καταφύγιο για τις κινεζικές παραδόσεις, μια κληρονομιά που ποτέ δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως

Σχολιασμός

Πολλοί κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα των Epoch Times Σι Σαν, ένιωσαν θλίψη για τον πρόσφατο θάνατο του αγαπημένου συγγραφέα του Χονγκ Κονγκ, Νι Κουάνγκ

Ο Σι μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα έργα του Νι και τον αντίκτυπό τους στο Χονγκ Κονγκ. Ανέλυσε πώς το Χονγκ Κονγκ έγινε ένα καταφύγιο αναμνήσεων των παραδόσεων της Κίνας πριν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (ΚΚΚ) και η πολιτιστική του ανάπτυξη επεκτάθηκε παγκοσμίως.

Ο Σι πίστευε ότι ο ρόλος του Χονγκ Κονγκ στη σύγχρονη Κίνα, ακόμη και στην ανθρώπινη ιστορία, δεν έχει ακόμη διερευνηθεί πλήρως.

Η 3η επετειακή έκθεση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιήθηκε στο K11 Shopping Art Museum από τις 18 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021, που διοργανώθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο Lingnan και την Ακαδημία Τεχνών του Χονγκ Κονγκ. (TM Chan/The Epoch Times)

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ηπειρωτική Κίνα αποκαλούσε το Χονγκ Κονγκ «πολιτιστική έρημο». Όταν ο Σι Σαν κατέφυγε από την κομμουνιστική Κίνα στο Χονγκ Κονγκ, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η άποψη του Σι είναι ότι: «Η κουλτούρα του Χονγκ Κονγκ είναι πολύ κινεζική. Επειδή η διάλεκτος του Χονγκ Κονγκ και η καντονέζικη γλώσσα δεν είχαν ποτέ αλλοιωθεί επίσημα, ως εκ τούτου, τα στοιχεία του κινεζικού πολιτισμού και η γοητεία του μπορούσαν να διατηρηθούν και στις δύο γλώσσες».

Προς έκπληξή του, η ζωή στο Χονγκ Κονγκ απέδειξε στον Σι ότι τα τοπικά βιβλία είχαν διατηρήσει πολλά πολιτιστικά θέματα. Ο Σι είχε τότε μια επιφοίτηση: Η κομμουνιστική Κίνα ήταν η πολιτιστική έρημος, όχι το Χονγκ Κονγκ.

Η 3η αγορά άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρχαν πολλές παραστάσεις κουνγκ φου στις 29 Οκτωβρίου 2018. (TM Chan/The Epoch Times)

 

Οι διανοούμενοι του Χονγκ Κονγκ κληρονόμησαν τον αρχαίο κινεζικό πολιτισμό.

Ο Σι είπε ότι πολλοί Κινέζοι κατέφυγαν από την ηπειρωτική χώρα στο Χονγκ Κονγκ και αναζήτησαν καταφύγιο μετά το 1949. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν η αρχή της μετανάστευσης στην πόλη.

Η ιστορία της μετανάστευσης στο Χονγκ Κονγκ μπορεί να ανιχνευθεί από την αρχαιότητα. Οι άνθρωποι από το Ζονγκγιουάν στις κεντρικές πεδιάδες που κατέφυγαν στο Γκουανγκντόνγκ και στο Χονγκ Κονγκ, διέφευγαν από την εισβολή των βόρειων βαρβάρων.

Η μεταναστευτική τάση το 1949 πυροδοτήθηκε από: «Οι άνθρωποι που αντιτάσσονταν στο ΚΚΚ ή στον τρόπο ζωής του αναζητούσαν καταφύγιο στο Χονγκ Κονγκ», γι’ αυτό και το Χονγκ Κονγκ πήρε το παρατσούκλι «πόλη καταφύγιο», εξήγησε ο Σι.

Ο Σι έμεινε έκπληκτος από τους Βρετανούς μελετητές, οι οποίοι έσωσαν ό,τι βρισκόταν στα χέρια των Κινέζων μελετητών στο Χονγκ Κονγκ.

Το ΚΚΚ εξόρισε πολλούς διανοούμενους κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης. Μερικοί από αυτούς μετακόμισαν στο Χονγκ Κονγκ και οι Βρετανοί κατάφεραν να διασώσουν τα ταλέντα τους μαζί με τις γνώσεις τους. Ήταν εκπληκτικό.

Η 3η αγορά άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράσταση τυμπάνων Chow Chou στις 29 Οκτωβρίου 2018. (TM Chan/The Epoch Times)

 

Οι Βρετανοί ίδρυσαν το Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ το 1949. Επικεφαλής του ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους ιστορικούς της σύγχρονης Κίνας, ο Κιάν Μου. Μία από τις πανεπιστημιουπόλεις, το New Asia College, είχε καταφέρει να διατηρήσει μεγάλο μέρος της ουσίας του κινεζικού πολιτισμού.

Στο Χονγκ Κονγκ, μετανάστες ήταν επίσης οι συγγραφείς Λουίς Τσα Λουνγκ-γιουνγκ (Τζιν Γιονγκ) και Νι Κουάνγκ, ο στιχουργός Τζέιμς Γουόνγκ Τζιμ και ο αρθρογράφος τροφίμων Τσούα Λαμ. (Ο Τσούα Λαμ δεν γεννήθηκε στην Κίνα, αλλά στη Σιγκαπούρη. Ο πατέρας του μετανάστευσε στη Σιγκαπούρη).

Το κουαρτέτο υμνήθηκε ως οι Τέσσερις Ταλαντούχοι Άνδρες, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και συνέβαλαν στην τέχνη, τη λογοτεχνία και τη μουσική βιομηχανία του Χονγκ Κονγκ.

Σε συνέντευξή του το 2014, ο κοινωνιολόγος της ποπ κουλτούρας Νγκ Τσουνγκ-χουνγκ μίλησε στη South China Morning Post (SCMP) για τον αείμνηστο θρύλο των μανιωδών καπνιστών. Ο Νγκ αποκάλεσε τον Τζέιμς Γουόνγκ «Jim the Lyric Genius» (Τζιμ η στιχουργική ιδιοφυΐα).

«Συλλαμβάνει τα γνήσια συναισθήματα και τις σκέψεις των μαζών σε μια συγκεκριμένη εποχή. Αν θέλετε να μάθετε πώς ήταν οι άνθρωποι στη δεκαετία του 1950, μην ρωτάτε τους ειδικούς της ιστορίας. Πρέπει να μάθετε ποια τραγούδια ήταν τα πιο δημοφιλή τότε», δήλωσε στο SCMP.

Ο Ααρών από το Χονγκ Κονγκ “ψάχνει για θυμίαμα” από τότε που ήταν 15 ετών. Τώρα είναι αφοσιωμένος στην προώθηση της κουλτούρας του λιβανιού. Ο Ααρών μιλάει για την παρασκευή θυμιάματος τον Αύγουστο του 2021 (TM Chan/The Epoch Times)

Ενώ ο καθένας ήταν μοναδικός ως προς τα ταλέντα του, όλοι μοιράζονταν κοινά ενδιαφέροντα: αφοσίωση και πάθος για τον πολιτισμό του Χονγκ Κονγκ.

Ο Σι Σαν επανέλαβε επίσης τις σκέψεις του Νγκ. Πίστευε ότι το έργο τους αντανακλούσε κάθε στοιχείο του κινεζικού πολιτισμού. Ο Σι το περιέγραψε ως «κλασικό, με νύξεις της αρχαίας κινεζικής ιστορίας».

Εν τω μεταξύ, ο Σι μας υπενθύμισε τους πολιτιστικούς διανοούμενους που παρέμειναν στην Κίνα μετά το 1949. Ενώ ήταν καλά μορφωμένοι και δημοσίευσαν, ο Σι Σαν παραδέχτηκε ότι δεν τους θαύμαζε. 

Ένιωθε ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν χάσει το τσαγανό τους στο ΚΚΚ μόλις το καθεστώς απέκτησε την εξουσία.

Σε αντίθεση με τους δειλούς, συνέχισε ο Σι, ο Νι Κουάνγκ ήταν ένας Σανγκανέζος που δεν κοίταξε ποτέ πίσω από τότε που δραπέτευσε στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Νι ήταν γνωστός για την ανοιχτή, χιουμοριστική και αντι-ΚΚΚ προσωπικότητά του. Ο Νι είχε μοιραστεί δημόσια τη δυσαρέσκειά του κατά του καθεστώτος σε πολλές περιπτώσεις. Ο Νι είχε πει κάποτε: «Δεν θα επέστρεφα ποτέ στην Κίνα μέχρι να πέσει το ΚΚΚ».

Ο αείμνηστος μυθιστοριογράφος κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα: Τα πράγματα δεν άλλαξαν ποτέ στη γενέτειρά του μεταξύ τότε και τώρα: «Η σύγχρονη Σαγκάη είναι τόσο καθυστερημένη όσο ήταν το 1949».

Το Χονγκ Κονγκ βοήθησε την Κίνα στην αποκατάσταση του πολιτισμού της

Για τον Σι, η συμβολή του Χονγκ Κονγκ στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας είναι αδιαμφισβήτητη. Το ίδιο ισχύει και για την επίδρασή του στην ανάπτυξη της Κίνας, από οικονομικής άποψης και από άποψη ζωής στο σύνολό της.

Στη μνήμη του Σι, κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, τα εστιατόρια στην Κίνα εφάρμοζαν την πολιτική «Πρώτα πληρώνετε, μετά τρώτε». Ο κανόνας αποσκοπούσε στο να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να τρώνε και να το σκάνε. «Ήταν το ίδιο παντού στην Κίνα. Μόνο τα εστιατόρια στο Γκουανγκντόνγκ σέρβιραν με λίγη διατήρηση των κινεζικών παραδόσεων. Ο κανόνας «Πλήρωσε πρώτα» εξακολουθούσε να ισχύει σε λίγα εστιατόρια, αλλά αυτά ήταν μειοψηφία. Η Γκουανγκζού ήταν το μόνο μέρος στην Κίνα όπου μπορούσες να φας πρώτα και να πληρώσεις μετά».

Το Lin Heung Tea House, το οποίο άνοιξε το 1927, προσφέρει παραδοσιακό dim sum. Οι θαμώνες απολαμβάνουν τα γεύματά τους τον Μάρτιο του 2019. (TM Chan/The Epoch Times)

 

Ο Σι είδε τότε πού είχε χωρίσει η κουλτούρα της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Ήταν μια κοινωνία του «μην εμπιστεύεσαι κανέναν» και του «τα χρήματα προηγούνται» στην κομμουνιστική Κίνα έναντι μιας κοινότητας του «μοιράσου και φρόντισε» στο Χονγκ Κονγκ.

Τα πράγματα άλλαξαν όταν η ηπειρωτική χώρα άρχισε να ανοίγεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα εστιατόρια στην Γκουανγκντόνγκ κλωνοποίησαν τα επιχειρηματικά μοντέλα των κινεζικών εστιατορίων του Χονγκ Κονγκ.

Ο Σι περιγράφει: «Πλήρη τραπέζια σε κινέζικα εστιατόρια του Χονγκ Κονγκ. Κάθε τραπέζι ήταν καλυμμένο με ένα τραπεζομάντιλο. Ο καθένας είχε τα πιάτα του, τα φλιτζάνια του και μια κανάτα τσάι. Παραγγείλαμε αφού τακτοποιήθηκαν όλα. Πληρώσαμε αφού φάγαμε».

Ήταν ένα μείγμα κινεζικής και βρετανικής κουλτούρας, διαθέσιμο μόνο στην αποικία.

Σύντομα, το «στυλ της Καντόν», το οποίο ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ, κατέλαβε τα κινεζικά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο.

Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάστηκε και το Χονγκ Κονγκ στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι ταινίες του Χονγκ Κονγκ έγιναν γνωστές στο εξωτερικό, καθώς η τέχνη και ο πολιτισμός τους συνέχισαν να εξαπλώνονται. Οι ταινίες Κουνγκ Φου με πρωταγωνιστές ηθοποιούς πολεμικών τεχνών, όπως ο Μπρους Λι και ο Σάμιουελ Χανγκ, αγαπήθηκαν πολύ στο εξωτερικό.

«Όλοι αγαπούσαν το Κουνγκ Φου του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε ο Σι. Οι ξένοι συχνά υπέθεταν ότι όλοι οι άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ γνώριζαν Κουνγκ Φου, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

Bruce Lee Exhibition Hall του Πολιτιστικού Μουσείου του Χονγκ Κονγκ τον Νοέμβριο του 2021. (Sung Pi-lung/The Epoch Times)

 

Η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Σι εργάστηκε ως οδηγός ταξί στις φτωχές περιοχές του ανατολικού Λονδίνου. Τα εγκλήματα και οι ληστείες ήταν συνηθισμένα. Ευτυχώς, ο Σι δεν έπεσε ποτέ θύμα ληστείας στα δύο χρόνια που ήταν οδηγός ταξί. Είπε ότι αυτό συνέβαινε επειδή «οι φήμες λένε» στην κοινότητα ότι «ήξερε» και «εξασκούνταν» στο κινεζικό Κουνγκ Φου όπως ο Μπρους Λι. Κανείς δεν ήθελε να τα βάλει μαζί του.

Το Χονγκ Κονγκ συνδέει την κινεζική κουλτούρα με τη δυτική

Ο Σι υποστήριξε ευθέως ότι αν δεν υπήρχε το Χονγκ Κονγκ, η ηπειρωτική Κίνα δεν θα μπορούσε ποτέ να εξελιχθεί οικονομικά και κοινωνικά όπως είναι σήμερα.

«Σίγουρα, η ηπειρωτική Κίνα έχει αντιγράψει πολλά από το Χονγκ Κονγκ – επιφανειακά. Ποτέ δεν έμαθαν την ουσία και το πιο σημαντικό κομμάτι που έκανε το Χονγκ Κονγκ, όπως το κράτος δικαίου», είπε ο Σι.

Χονγκ Κονγκ Dragon Boat Carnival, παίκτες από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν μια γιορτή με βάρκες δράκων στις 9 Ιουνίου 2017. (Adrian Yu/The Epoch Times)

 

Ο Σι δήλωσε ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι η ηπειρωτική Κίνα δεν αναγνώρισε ποτέ την αξία του Χονγκ Κονγκ. Είναι επίσης σπαρακτικό γι’ αυτόν να βλέπει την υποβάθμιση του Χονγκ Κονγκ. Πίστευε ότι το Χονγκ Κονγκ δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως στη σύγχρονη Κίνα και στην ανθρώπινη ιστορία.

Ωστόσο, ο Σι φάνηκε αισιόδοξος για την πόλη: «Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα χωνευτήρι. Έχει ένα μείγμα όλων των καλών από την ανατολή και τη δύση, που έγινε η σύγχρονη κινεζική κοινωνία. Το Χονγκ Κονγκ είναι πραγματικά ένα ανεκτίμητο μέρος».

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.

Μια ενοχλητική αλήθεια για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου

Σχολιασμός

Αυτό που σας έχουν πει για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια, αλλά το αντίθετο.

Για παράδειγμα, το World Wildlife Fund (Παγκόσμιο Ταμείο για την Άγρια Ζωή) υποστηρίζει ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο του τροπικού δάσους του Αμαζονίου θα στερηθεί τα δέντρα μέχρι το 2030, αν η κοπή συνεχιστεί με την ίδια ταχύτητα. Στην πραγματικότητα, η αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο μειώθηκε τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με τον περιβαλλοντολόγο Μάικλ Σέλενμπεργκερ, η αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Παραμένει στο ένα τέταρτο του μέγιστου επιπέδου του 2004, όταν πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν ο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Σέρχιο Μορέιρα Λίμα είναι πρέσβης της Βραζιλίας στην Αυστραλία. Εξηγεί ότι η Βραζιλία έχει μειώσει δραματικά την αποψίλωση των τροπικών δασών του Αμαζονίου κατά 72% τα τελευταία 15 χρόνια και ότι περισσότερα από 9,4 εκατομμύρια εκτάρια αυτοφυών δασών έχουν αναγεννηθεί και έχουν φυτευτεί άλλα 2 εκατομμύρια εκτάρια.

Ο πρέσβης εξηγεί επίσης ότι το 66 τοις εκατό του συνολικού τοπίου της Βραζιλίας εξακολουθεί να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτοφυή βλάστηση και ότι οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας ανέρχονται περίπου στο ένα τέταρτο της εθνικής επικράτειας -και στο μισό της περιοχής του Αμαζονίου.

Μόνο στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας, τουλάχιστον το 84 τοις εκατό του συνολικού τοπίου παραμένει παρθένο και ανέγγιχτο. Παρόλο που η χώρα έχει διατηρήσει περισσότερο από το 66 τοις εκατό της αυτόχθονης βλάστησής της, η χώρα εξακολουθεί να είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός τροφίμων στον κόσμο. Η Βραζιλία είναι πλήρως αυτάρκης σε βασικά τρόφιμα και κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή μπανάνας, κακάο, μανιόκας, καφέ, καλαμποκιού, πορτοκαλιού, ρυζιού, σόγιας και ζάχαρης.

Προσπάθειες για την προστασία των τροπικών δασών

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δημιούργησε πρόσφατα το Εθνικό Συμβούλιο Αμαζονίου για τον συντονισμό όλων των ολοκληρωμένων εργασιών για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Το Σχέδιο Αμαζονίου 2021/22, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2021, θεσπίζει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση της παράνομης αποψίλωσης, των πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών και εδαφικών εγκλημάτων που διαπράττονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Στις 10 Ιουνίου, μια «εθνική δύναμη» αναπτύχθηκε από τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση στην περιοχή για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και των οργανωμένων περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Μέσω αυτών των συντονισμένων δράσεων, ο αριθμός των συναγερμών αποψίλωσης των δασών στη Βραζιλία μειώθηκε για δύο συνεχόμενους μήνες και ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Αεροφωτογραφία που δείχνει μια βάρκα να τρέχει με ταχύτητα στον ποταμό Jurura στο δήμο Carauari, στην καρδιά του δάσους του Αμαζονίου της Βραζιλίας, στις 15 Μαρτίου 2020. (Florence Goisnard/AFP μέσω Getty Images)

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο κόσμος έχει πολλά να μάθει από τη χώρα αυτή όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Και όμως, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο λέει ότι οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών (Τζο Μπάιντεν), της Γαλλίας (Εμανουέλ Μακρόν), του Καναδά (Τζάστιν Τρουντό) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Μπόρις Τζόνσον) δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να «στριμώχνουν τη Βραζιλία συνέχεια» για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Φυσικά, δεν συμβαίνει τίποτα το εξαιρετικό στην περιοχή αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της Βραζιλίας αποφάσισε λογικά να απορρίψει την προσφορά των χωρών της G7 για βοήθεια (20 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο τον Αύγουστο του 2019. Η Βραζιλία είναι η ένατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ και σίγουρα δεν χρειάζεται μια τέτοια «βοήθεια» από άλλες χώρες.

Εκστρατεία παραπληροφόρησης για τα τροπικά δάση του Αμαζονίου

Βασιζόμενος σε υπερβολικές φωτογραφίες στο twitter, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέστησε την υποτιθέμενη «διεθνή κρίση» των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο «πρώτης τάξεως» έκτακτη ανάγκη που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της G7 το 2019. Πριν από την εν λόγω εκδήλωση, έγραψε στο Twitter: «Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου -οι πνεύμονες που παράγουν το 20% του οξυγόνου του πλανήτη μας- καίγεται. Πρόκειται για μια διεθνή κρίση. Μέλος της Συνόδου Κορυφής της G7, ας συζητήσουμε αυτή την έκτακτη ανάγκη ως πρώτη εντολή! #ActForTheAmazon».

Πρώτα απ’ όλα, όλα όσα έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτή την ανάρτηση στο Twitter ήταν εντελώς αναληθή. Για παράδειγμα, ο Νταν Νέπσταντ, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στα τροπικά δάση του Αμαζονίου στον κόσμο, εξηγεί ότι η περιοχή «παράγει πολύ οξυγόνο, αλλά χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα οξυγόνου μέσω της αναπνοής».

Στην πραγματικότητα, ακόμη και η φωτογραφία που είχε χρησιμοποιήσει ο Μακρόν για να δείξει τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο ήταν ψεύτικη – μια φωτογραφία αρχείου από έναν φωτογράφο που είχε ήδη πεθάνει. Οι πυρκαγιές που φαίνονται στη φωτογραφία έχουν στηθεί από αγρότες που προετοιμάζουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις δίπλα στον Αμαζόνιο για τις καλλιέργειες και τους βοσκότοπους της επόμενης χρονιάς. Σύμφωνα με την εθνική διαστημική υπηρεσία της Αμερικής, τη NASA, «στην περιοχή του Αμαζονίου οι πυρκαγιές είναι σπάνιες για μεγάλο μέρος του έτους, επειδή ο υγρός καιρός τις εμποδίζει να ξεκινήσουν και να εξαπλωθούν».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάνει χειρονομίες καθώς μιλάει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου “Γαλλία 2030” στο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ στο Παρίσι, Γαλλία, στις 12 Οκτωβρίου 2021. (Ludovic Marin/Pool μέσω Reuters)

 

Με βάση αυτού του είδους τις ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες, ο Μακρόν απείλησε μάλιστα να ακυρώσει μια σημαντική συμφωνία εξωτερικού εμπορίου μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφισβήτητα, αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου ή το παγκόσμιο περιβάλλον. Αντιθέτως, απλώς υπερβάλλουν κυνικά για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών και της αποψίλωσης των δασών στον Αμαζόνιο, σε μια προσπάθεια να δαιμονοποιήσουν τον πρόεδρο της Βραζιλίας, «τον Τραμπ των τροπικών περιοχών».

Φυσικά, ένας άλλος πιθανός λόγος είναι το παγκόσμιο οικονομικό ενδιαφέρον για τη βόρεια περιοχή της Βραζιλίας, όπου βρίσκεται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι μια τεράστια τράπεζα ατελείωτων φυσικών πόρων για τους Βραζιλιάνους. Η περιοχή διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό γλυκού νερού, πολύτιμων ορυκτών και πετρελαίου στον κόσμο. Επίσης, εκτιμάται ότι φιλοξενεί το 20 τοις εκατό των φυτικών ειδών της Γης, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.

Δεν είναι περίεργο που αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες επικαλούνται περιβαλλοντικά ζητήματα στην προσπάθειά τους να υπονομεύσουν την κυριαρχία της Βραζιλίας.

Διασφάλιση της προμήθειας λιπασμάτων για την προστασία του Αμαζονίου

Η κυβέρνηση Μπολσονάρο προστατεύει επίσης το τροπικό δάσος εξασφαλίζοντας συνεχή προμήθεια λιπασμάτων για την τεράστια γεωργική βιομηχανία της χώρας. Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του προϊόντος στον κόσμο, εκ των οποίων το 44% προέρχεται από τη Ρωσία.

Εκτός από τη Ρωσία, από πού θα μπορούσε η Βραζιλία να βρει περισσότερα λιπάσματα;

Τα αποθέματα καλίου στη Βραζιλία βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Αμαζονίου. Σύμφωνα με τον Μάρτσιο Ρεμέντιο, διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Βραζιλίας, μιας κρατικής εταιρείας που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας, «τα αποθέματα αυτά είναι παγκόσμιας κλάσης. Έχουν το δυναμικό, αν όχι περισσότερο, από εκείνα των Ουραλίων που παράγονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, αλλά και του Σασκάτσουαν στον Καναδά».

Κάνοντας μια συμφωνία με τη Ρωσία για τη συνέχιση της αγοράς λιπασμάτων, η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέτρεψε όχι μόνο την εξόρυξη καλίου που θα μπορούσε να βλάψει την περιοχή του Αμαζονίου, αλλά και ενδεχομένως έσωσε τον κόσμο από μια καταστροφική κρίση τροφίμων.

«Αν η Βραζιλία έπρεπε να μειώσει την παραγωγή της το επόμενο έτος λόγω έλλειψης λιπασμάτων, αυτό θα ήταν σίγουρα άσχημα νέα για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση», λέει ο Τζόζεφ Σμίντχουμπερ, οικονομολόγος που έχει μελετήσει τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στα τρόφιμα για τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως επισημαίνει ο Μπολσονάρο, «η Βραζιλία τρέφει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Εγγυόμαστε την επισιτιστική ασφάλεια του ενός έκτου του παγκόσμιου πληθυσμού». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση της Βραζιλίας όχι μόνο έχει αποφύγει μια καταστροφική επισιτιστική κρίση αναπληρώνοντας τα αποθέματα της χώρας με τη βοήθεια της Ρωσίας, αλλά παίζει επίσης ηγετικό ρόλο στην προστασία του Αμαζονίου από τις πυρκαγιές και την αποψίλωση των δασών. Οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν πολλά να μάθουν από τον ηγέτη της Βραζιλίας όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (Δ) και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου συμμετέχουν σε διμερή συνάντηση στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου Κορυφής της Αμερικανικής Ηπείρου στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 9 Ιουνίου 2022. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

 

Διεθνής πίεση

Ωστόσο, στη σύνοδο κορυφής Cúpula das Américas στο Λος Άντζελες, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 10 Ιουνίου, ο Μπολσονάρο κατήγγειλε με πικρία τη «διεθνή παραπληροφόρηση και πίεση» σχετικά με το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Στην ομιλία του υπενθύμισε στους άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει κάνει περισσότερα για την προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος.

«Εξάλλου, είμαστε υπεύθυνοι για την εκπομπή λιγότερου από το 3% των εκπομπών αερίων στον πλανήτη, παρόλο που η Βραζιλία είναι η 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο», δήλωσε ο Μπολσονάρο. Εκμεταλλεύτηκε επίσης την ευκαιρία να επαινέσει την αγροτική βιομηχανία της χώρας, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, χωρίς αυτήν, «ένα μέρος του κόσμου θα πεινούσε».

Εν κατακλείδι, γινόμαστε μάρτυρες μιας σκόπιμης εκστρατείας εναντίον του ικανού ηγέτη ενός έθνους που έχει προστατεύσει το τροπικό δάσος του και έχει ενδεχομένως σώσει τον κόσμο από την επικείμενη μαζική πείνα. Αναμφισβήτητα, ο απώτερος στόχος αυτών της παγκόσμιας ελίτ δεν είναι απλώς να αποτρέψουν την επανεκλογή ενός συντηρητικού ηγέτη στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, αλλά να στερήσουν από τον βραζιλιάνικο λαό τη γη του, παίρνοντας ένα μεγάλο μέρος της γης και των φυσικών πόρων του έθνους τους.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο αποτελούν απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Epoch Times.